Registranten

Registranten
28de Januar 1838
Aa-Fruen
Aabent Brev til mine Börn 1841
Aand og Sang 1837
Adam Oehlenschläger. Den 26. Januar 1850
Af Danneskjolds-Drapen 1828
Af Danneskjolds-Drapen 1828
Bernhard Severin Ingemann 1862
Bjarkemaalets Efterklang 1817
Bjowulfs Drape 1820
Blaa-Lysene 1828
Brage-Snak 1844
Bøn og Begreb 1840
Daab og Synds-Forladelse 1834
Dane-Kongerne Frederik den Syvende og Christian den Niende
Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus 1, 1818
Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus 2, 1819
Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus 3, 1823 [1822 på titelbladet]
Danne-Virke, bind 1-4: Fortaler 1816-1819
Danske Folke-Fester 1842
Danske Høitids-Psalmer 1826
Danske Kæmpeviser 1847
Danske Ordsprog og Mundheld 1845
Danskeren 1848
Danskeren 1849
Danskheden og Sorø
Danskheden, vi Danske og X
Danskheden, vi Danske og X
De Christnes Aand 1842
 • Grundtvig-arkivet fasc. 382
De Snekker mødtes i Kveld paa Hav 1810
 • NKS 679 8o, 1a, nr. 1
De christelige Livstegn 1857
De hellige tre Konger 1811
De store Höitider 1834
 • Grundtvig-arkivet fasc. 382
De syv Sakramenter 1856
Den 14de Maj 1823
Den 3die Juni 1855
 • Grundtvig-arkivet fasc. 383
Den Christelige Daabspagt 1855
Den Danske Rim-Krønike 1834
Den Danske Stats-Kirke upartisk betragtet 1834
 • Grundtvig-arkivet fasc. 154.2
 • Grundtvig-arkivet fasc. 154.3
Den Tydske Flaade 1848
Den apostelige Troes-Bekjendelse i den christelige Daabspagt 1856
Den christelige Kamp 1825
 • Grundtvig-arkivet fasc. 72.IV
Den christne Tro og den christelige Lærdom 1859
Den guddommelige Treenighed 1858
Den latinske Stil 1834
Den udödelige Danne-Konge 1833
Det Danske Fiir-Kløver 1836
 • NKS 3881, 4o.
 • Grundtvig-arkivet fasc. 186.I
 • Grundtvig-arkivet fasc. 186.XI
 • Grundtvig-arkivet fasc. 186.III
 • Grundtvig-arkivet fasc. 194.I
 • Grundtvig-arkivet fasc. 194.II
 • Grundtvig-arkivet fasc. 194.III
 • Grundtvig-arkivet fasc. 194.IV
 • Grundtvig-arkivet fasc. 350
 • Grundtvig-arkivet fasc. 350.1
 • Grundtvig-arkivet fasc. 351.1.a
 • Grundtvig-arkivet fasc. 351.3.b
 • Grundtvig-arkivet fasc. 351.3.c
 • Grundtvig-arkivet fasc. 352
 • Grundtvig-arkivet fasc. 353.1
 • Grundtvig-arkivet fasc. 353.2
 • Grundtvig-arkivet fasc. 354.3
 • Grundtvig-arkivet fasc. 354.7.b
 • Grundtvig-arkivet fasc. 354.7.d
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.83
Det Danske Samfund 1839
Det Ny Testamentes Christendom! 1856
Det christelige Ægteskab 1858
Det christelige, aandelige og evige Liv 1857
Det evige Livs-Ord af Vorherres egen Mund til Menigheden 1860-1861
Det medfødte og det gienfødte Menneskeliv 1857
Efter-Skrift 1828
En Bede-Psalme 1835
En liden Bibel-Krønike 1828
En liden Bibelkrønike 1814
En mærkelig Spaadom 1814
 • Grundtvig-arkivet fasc. 538
Erklæring 1818
Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed 1813
Et Par Ord om Oldgrandskning 1817
Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie 1818
Fornioter 1817
Fra Arildstid har Dannemænd 1817
Frisprog mod Biskop Mynsters Forslag 1839
Fru Maries Bautasteen ved Rønnebæksholm 1855
Fugl Phønix 1840
Gisselfeld 1820
Grev Holsteins Sølvbryllup 1833
Grundtvig, Nikolai Frederik Severin 1843
Gylden-Aaret 1834
Haandbog i Middel-Alderens Historie 1835
Haandbog i Verdens-Historien 1, 1833
Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816
Herren og Dannekvinden 1841
 • Grundtvig-arkivet fasc. 382
Historiske Psalmer og Riim 1832
Hun er ei død, hun sover kun
Hvad skal vi giøre, at vi kan arve det evige Liv? 1813
Hænderne og Røsten i Rom og Jerusalem 1859
Idunna 1810
 • Grundtvig-arkivet fasc. 225.3.3
 • Grundtvig-arkivet fasc. 386.57
Imod den lille Anklager 1815
Indbydelse til Gamle Nordens Venner 1808
Indvielsen af Claras Kirkegaard og Maries Hvilested 1855
Islandsk Lig-Psalme 1837
Jaordet 1817
Jule-Nat og Nyaars-Dag 1837
Jule-Sange for Dronning Caroline Amalias Asyl-Børn 1842
 • Grundtvig-arkivet fasc. 381
Julesange 1841
 • Grundtvig-arkivet fasc. 381
Kirke-Klokken
Kirkens Gienmæle 1825
Kiærminde-Bladet 1819
Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands 1840
Kommer hid, I Piger smaae! 1810
 • Grundtvig-arkivet fasc. 386.41
Kong Christian den Ottendes Fødselsdag 1840
Kong Frederik den Syvendes Ihukommelse
Kong Harald og Ansgar 1826
Kong Knud den Helliges Levnet 1816
Kors-Banneret 1825
Krönike-Riim til Levende Skolebrug 1842
Krønike-Riim 1829
Krønikens Gienmæle 1813
Kundgjørelse angaaende Udgaven 1816
Kvinde-Evangeliet 1842
 • Grundtvig-arkivet fasc. 382
Kvædlinger eller Smaakvad 1815
Lykønskning til Danmark med Det Danske Dummerhoved 1847
 • Grundtvig-arkivet fasc. 339
 • Grundtvig-arkivet fasc. 356.1
Lykønskning til Kroningen 1840
Mange paa Haand har Fingre fem
Marias Bebudelse 1847
Maskeradeballet 1808
 • NKS 3091, 4o
 • Grundtvig-arkivet fasc. 1.a
 • Grundtvig-arkivet fasc. 1.b
 • Grundtvig-arkivet fasc. 1.c
 • Grundtvig-arkivet fasc. 1.d
 • Grundtvig-arkivet fasc. 257
Menneske-Historien og Bibel-Historien hos Jøderne og de Christne 1859
Napoleon Bonaparte 1817
Nikolai Edinger Balles Amindelse 1817
Nordens Aand 1834
Nordiske Smaadigte 1838
Nyaars-Aften 1839
Nyaars-Morgen 1824
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.72
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.73
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.74
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.75
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.76
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.77
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.78
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.79
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.80
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.81
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.82
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.85
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.86
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.87
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.88
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.89
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.90
Nyaars-Ønske i Danske Samfund 1843
Nyt Bjarkemaal 1858
Nytaarsnat 1810
Om Aabenbaring, Konst og Vidskab 1817
Om Asalæren 1807
Om Baggesen 1815
Om Bruneborg-Slaget 1817
Om Christendommens Sandhed 1826-1827
Om Daabs-Pagten 1833
Om Daabspagten, det Theologiske Seminarium og Hr. Stiftsprovst Clausen 1834
Om Dannefæ og Hittegods 1819
Om Forslaget til en ny Skatte-Udskrivning under Krigen 1848
Om Mennesket i Verden 1817
 • Grundtvig-arkivet fasc. 152.12
 • Grundtvig-arkivet fasc. 156
 • Grundtvig-arkivet fasc. 159
 • Grundtvig-arkivet fasc. 210.10
 • Grundtvig-arkivet fasc. 210.26
Om Offer og Accidenser 1839
Om Religions-Forfølgelse 1842
Om Religions-Frihed 1827
Om Sandhed, Storhed og Skiønhed 1817
Om Schiller og Bruden fra Messina 1807
Om Tylvten til Vedkommende 1818
Om Videnskabeligheds Forhold til Erfaring og sund Menneske-Forstand 1817
 • Grundtvig-arkivet fasc. 152.13
 • Grundtvig-arkivet fasc. 165(a).1
 • Grundtvig-arkivet fasc. 165(b).7
 • Grundtvig-arkivet fasc. 210.5
 • Grundtvig-arkivet fasc. 210.7
 • Grundtvig-arkivet fasc. 210.23
Om den Christelige Børnelærdom 1855
Om den Clausenske Injurie-Sag 1831
Om den Lancasterske Methode 1819
Om den sande Christendom 1826
Om det Philosophiske Aarhundrede 1816
 • Grundtvig-arkivet fasc. 165(b).8
 • Grundtvig-arkivet fasc. 210.6
Om det attende Aarhundredes Oplysning i Salighedens Sag 1825
Om historisk Vidskab 1816
Om vor tredie Troes-Artikel 1855
Opreisningen 1855
Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord 1809
Optrin af Norners og Asers Kamp 1811
Ordet og Troen efter Christi egen Lærdom 1857
Ordets Opstandelse 1834
Paaske-Lilien 1817
Pegepind til den ny Abc 1817
Phenix-Fuglen [artikel] 1840
Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad 1840
Professor Clausens Kneps ad Sogne-Baandets Løsning 1834
Præste-Frihed i Folke-Kirken 1859
Præsten Johan Hahn 1840
Psalmer ved Ægte-Foreningen 1823
 • Grundtvig-arkivet fasc. 382
Pudsigheder i Folkebladet 1838
Ragna-Roke 1817
Rim og Sange til Fædrelandets Historie 1849
Rimelige Strøe-Tanker ved Kalundborgs i Livet vel meriterede Stads-Satyrikus Jens Baggesens Grav 1815
Roskilde-Riim 1814
Rønnebæksholm. (i September 1854)
Sang til Deres Majestæter Kongen og Dronningen 1823
Sang til det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab 1823
Sang ved Kongens Nærværelse i Dronnningens Asyl 1843
Sang ved Skamlingsfesten 1844
Sange til 28de Mai 1842
Sange ved Sørge-Høitiden over Kong Frederik den Sjette 1840
Saxe Runemester 1854
Saxo og Snorro 1823
Selskabs-Sang i “Danske Forening” 1848
Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes? 1831
Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne 1840
Skov-Hornets Klang mellem Skamlings-Bankerne 1844
Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Literaire Testamente 1827
Skriftemaal og Altergang 1858
Subskriptionsplan paa en Haandbog i Verdens-Historien 1832
Tale til Folkeraadet 1839
Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1866
Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1867
Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 7. maj 1869
Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 8. maj 1866
Taler og Psalmer ved Bisættelsen af Clara Sophie Carlsen 1853
Til Christne Venner 1833
Til Fædrenelandet 1813
Til Læseren 1816
Til Morten Luthers Minde 1817
Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole 1837
 • Grundtvig-arkivet 351.3.d
 • Grundtvig-arkivet 351.3.e
 • Grundtvig-arkivet 354.6
Til Professor Schouw 1844
Til danske Hjerter 1817
Til de 88 Clausenianer 1825
Til de Sönderjydske Tydske 1841
Til min Ven 1808
 • NKS fasc. 2336, 4o
Til min Ven Christian Molbech 1813
Tro og Haab og Kjærlighed 1858
Tæt udenfor Vebek, hvor Søen er reen 1841
Udtog af den gamle danske Riimkrønike 1816
Ved Abraham Kalls Jubilæum 1817
Ved Geheimeraadinde Sophie E. Cath. Cordsens Grav 1820
Ved Povel Glahns og Marie Blichers Sölv-Bryllup 1833
Ved SÖRGE-HÖITIDEN for Hans Majestæt KONG CHRISTIAN DEN OTTENDE den 26. Februar 1848
Ved Sørge-Høitiden for Kong Frederik den Syvende den 19de December 1863
Velkomst til Brudefolkene 1850
Verdenskrøniken 1817
Ving-Thors Hammer 1838
Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift 1834
Vølunds Værksted 1839
[Anmeldelse af] Høimesse-Psalmer af B. S. Ingemann 1825
[Salmer i anledning af jubelfesten] 1836
[Til mine to Sønner] 1839