Registranten

Registranten
Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne i Sølv-Bryllups og Kronings-Aaret 1840
28de Januar 1838
Aabent Brev til mine Börn 1841
Aand og Sang 1837
Adam Oehlenschläger. Den 26. Januar 1850
Af Danneskjolds-Drapen 1828
Bernhard Severin Ingemann 1862
Bjarkemaalets Efterklang 1817
Bjowulfs Drape
Blaa-Lysene 1828
Brage-Snak 1844
Bøn og Begreb 1840
 • Grundtvig-arkivet fasc. 389.54
 • Grundtvig-arkivet fasc. 354.7.d
 • Grundtvig-arkivet fasc. 354.8.e
 • Grundtvig-arkivet fasc. 189.V
 • Grundtvig-arkivet fasc. 189.VI
 • Grundtvig-arkivet fasc. 189.VII
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.49 og 388.50
 • Grundtvig-arkivet fasc. 388.51
Daab og Synds-Forladelse 1834
Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus 1
Danne-Virke, bind 1-4: Fortaler 1816-1819
Danske Folke-Fester
Danske Høitids-Psalmer 1826
 • NkS 3191, 4o - VII
 • NkS 3361 II 4o - nr. 7
 • NkS 3361 II 4o - nr. 7
 • NkS 3361 II 4o - nr. 8
 • NkS 3361 II 4o - nr. 8
Danske Kæmpeviser 1847
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.1
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.2
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.3
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.4
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.5
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.6
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.7
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.8
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.9
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.10
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.11
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.12
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.13
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.14
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.15
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.16
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.17
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.18
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.19
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.20
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.21
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.22
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.23
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.24
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.25
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.26
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.27
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.28
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.29
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.30
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.31
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.32
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.33
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.34
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.35
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.36
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.37
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.38
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.40
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.41
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.42
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.43
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.44
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.45
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.46
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.48
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.49
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.50
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.51
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.52
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.53
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.54
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.55
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.56
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.57
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.58
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.59
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.61
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.62
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.63
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.64
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.65
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.66
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.67
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.68
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.69
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.70
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.71
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.72
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.73
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.74
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.75
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.76
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.77
 • Grundtvig-arkivet fasc. 404.78
Danske Ordsprog og Mundheld 1845
De Christnes Aand 1842
  De Snekker mødtes i Kveld paa Hav 1810
  • NkS 679 8o, 1a, nr. 1
  De christelige Livstegn 1857
  De hellige tre Konger 1811
  • Grundtvig-arkivet fasc. 386.50a
  • Grundtvig-arkivet fasc. 386.50b
  De store Höitider 1834
   De syv Sakramenter 1856
   Den 14de Maj 1823
   Den Christelige Daabspagt 1855
   Den Danske Rim-Krønike 1834
   Den Danske Stats-Kirke upartisk betragtet 1834
   • Grundtvig-arkivet fasc. 154.2
   • Grundtvig-arkivet fasc. 154.3
   Den Tydske Flaade 1848
   Den apostelige Troes-Bekjendelse i den christelige Daabspagt 1856
   Den christelige Kamp 1825
   • Grundtvig-arkivet fasc. 72.IV
   Den christne Tro og den christelige Lærdom 1859
   Den guddommelige Treenighed 1858
   Den latinske Stil 1834
   Den udödelige Danne-Konge
   Det Danske Fiir-Kløver 1836
   • NkS 3881, 4o.
   • Grundtvig-arkivet fasc. 186.I
   • Grundtvig-arkivet fasc. 186.XI
   • Grundtvig-arkivet fasc. 186.III
   • Grundtvig-arkivet fasc. 194.I
   • Grundtvig-arkivet fasc. 194.II
   • Grundtvig-arkivet fasc. 194.III
   • Grundtvig-arkivet fasc. 194.IV
   • Grundtvig-arkivet fasc. 350
   • Grundtvig-arkivet fasc. 350.1
   • Grundtvig-arkivet fasc. 351.1.a
   • Grundtvig-arkivet fasc. 351.3.b
   • Grundtvig-arkivet fasc. 351.3.c
   • Grundtvig-arkivet fasc. 352
   • Grundtvig-arkivet fasc. 353.1
   • Grundtvig-arkivet fasc. 353.2
   • Grundtvig-arkivet fasc. 354.3
   • Grundtvig-arkivet fasc. 354.7.b
   • Grundtvig-arkivet fasc. 354.7.d
   • Grundtvig-arkivet fasc. 388.83
   Det Danske Samfund 1839
   Det Ny Testamentes Christendom! 1856
   Det christelige Ægteskab 1858
   Det christelige, aandelige og evige Liv 1857
   Det evige Livs-Ord af Vorherres egen Mund til Menigheden 1860-1861
   Det medfødte og det gienfødte Menneskeliv 1857
   Efter-Skrift 1828
   En Bede-Psalme 1835
   En liden Bibel-Krønike 1828
   En liden Bibelkrønike 1814
   • Grundtvig-arkivet fasc. 210.17
   • Grundtvig-arkivet fasc. 216.1
   • Grundtvig-arkivet fasc. 216.6
   • Grundtvig-arkivet fasc. 146.1
   • Grundtvig-arkivet fasc. 146.3
   • Grundtvig-arkivet fasc. 146.4
   • Grundtvig-arkivet fasc. 146.2
   • Grundtvig-arkivet fasc. 144.12
   En mærkelig Spaadom 1814
   • Grundtvig-arkivet fasc. 538
   Erklæring 1818
   Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed
   Et Par Ord om Oldgrandskning 1817
   • Grundtvig-arkivet fasc. 172.1
   • Grundtvig-arkivet fasc. 172.2
   Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie 1818
   Fornioter 1817
   Fra Arildstid har Dannemænd 1817
   • Grundtvig-arkivet fasc. 388.27
   Frisprog mod Biskop Mynsters Forslag 1839
   Fugl Phønix 1840
   Fugl Phønix 1840
   Grev Holsteins Sølvbryllup 1833
   Gylden-Aaret 1834
   Haandbog i Middel-Alderens Historie 1835
   Haandbog i Verdens-Historien 1, 1833
   Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816
   Herren og Dannekvinden 1841
    Historiske Psalmer og Riim 1832
    Hvad skal vi giøre, at vi kan arve det evige Liv? 1813
    Hænderne og Røsten i Rom og Jerusalem 1859
    Idunna 1810
    • Grundtvig-arkivet fasc. 225.3.3
    • Grundtvig-arkivet fasc. 386.57
    Imod den lille Anklager 1815
    • Grundtvig-arkivet fasc. 181
    • Grundtvig-arkivet fasc. 387.51
    Indbydelse til Gamle Nordens Venner 1808
    • Grundtvig-arkivet fasc. 165.b.15
    Islandsk Lig-Psalme 1837
    Jaordet 1817
    Jule-Nat og Nyaars-Dag 1837
    Jule-Sange for Dronning Caroline Amalias Asyl-Børn 1842
     Julesange 1841
      Kirkens Gienmæle 1825
      • Grundtvig-arkivet fasc. 100.I
      • Grundtvig-arkivet fasc. 100.II
      • Grundtvig-arkivet fasc. 100.III
      • Grundtvig-arkivet fasc. 100.V
      • Grundtvig-arkivet fasc. 100.VI
      • Grundtvig-arkivet fasc. 100.VII
      • Grundtvig-arkivet fasc. 100.IX
      Kiærminde-Bladet 1819
      Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands 1840
      Kommer hid, I Piger smaae! 1810
      • Grundtvig-arkivet fasc. 386.41
      Kong Christian den Ottendes Fødselsdag den 18de September 1840 i Danske Samfund 1840
      Kong Harald og Ansgar 1826
      • Grundtvig-arkivet fasc. 388.106-107
      Kong Knud den Helliges Levnet (af Knytlinge-Sage) 1816
      Kors-Banneret 1825
      Krönike-Riim til Levende Skolebrug 1842
      Krønike-Riim 1829
      Krønikens Gienmæle 1813
      • Grundtvig-arkivet fasc. 151.3.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 152.2.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 161.1
      • Grundtvig-arkivet fasc. 165 (d).20.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 165 (d).21.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 165 (d).22.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 167.4.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 178.1.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 178.2.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 178.3.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 178.4.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 178.6.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 178.8.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 178.9.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 178.10.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 178.12.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 178.15.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 178.16.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 178.17.
      • Grundtvig-arkivet fasc. 219.a.6.
      • NkS 3647 I 4o - 2 B 9
      Kundgjørelse angaaende Udgaven
      Kvinde-Evangeliet 1842
       Kvædlinger eller Smaakvad 1815
       Lykønskning til Danmark med Det Danske Dummerhoved 1847
       • Grundtvig-arkivet fasc. 339
       • Grundtvig-arkivet fasc. 356.1
       Lykønskning til Kroningen 1840
       Maskeradeballet 1808
       • NkS 3091, 4o
       • Grundtvig-arkivet fasc. 1.a
       • Grundtvig-arkivet fasc. 1.b
       • Grundtvig-arkivet fasc. 1.c
       • Grundtvig-arkivet fasc. 1.d
       • Grundtvig-arkivet fasc. 257
       Menneske-Historien og Bibel-Historien hos Jøderne og de Christne 1859
       Napoleon Bonaparte, (en Mythe) 1817
       Nikolai Edinger Balles Amindelse 1817
       Nordens Aand 1834
       Nordiske Smaadigte 1838
       Nyaars-Morgen 1824
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.72
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.73
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.74
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.75
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.76
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.77
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.78
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.79
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.80
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.81
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.82
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.85
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.86
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.87
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.88
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.89
       • Grundtvig-arkivet fasc. 388.90
       Nyaars-Ønske i Danske Samfund 1843
       Nytaarsnat 1810
       • Grundtvig-arkivet fasc. 386.58
       • Grundtvig-arkivet fasc. 386.38
       • Grundtvig-arkivet fasc. 386.42
       • Grundtvig-arkivet fasc. 386.45
       • Grundtvig-arkivet fasc. 386.43
       Om Aabenbaring, Konst og Vidskab 1817
       • Grundtvig-arkivet fasc. 152.20
       • Grundtvig-arkivet fasc. 152.8
       • Grundtvig-arkivet fasc. 152.10
       • Grundtvig-arkivet fasc. 152.11
       • Grundtvig-arkivet fasc. 152.15
       • Grundtvig-arkivet fasc. 152.18
       • Grundtvig-arkivet fasc. 162.1
       • Grundtvig-arkivet fasc. 162.2
       • Grundtvig-arkivet fasc. 162.3
       • Grundtvig-arkivet fasc. 162.4
       Om Asalæren 1807
       Om Baggesen 1815
       Om Bruneborg-Slaget
       Om Christendommens Sandhed 1826-1827
       Om Daabs-Pagten 1833
       Om Daabspagten, det Theologiske Seminarium og Hr. Stiftsprovst Clausen 1834
       Om Dannefæ og Hittegods 1819
       Om Mennesket i Verden 1817
       • Grundtvig-arkivet fasc. 152.12
       • Grundtvig-arkivet fasc. 156
       • Grundtvig-arkivet fasc. 159
       • Grundtvig-arkivet fasc. 210.10
       • Grundtvig-arkivet fasc. 210.26
       Om Religions-Frihed 1827
       Om Sandhed, Storhed og Skiønhed
       Om Schiller og Bruden fra Messina 1807
       Om Tylvten til Vedkommende 1818
       Om Videnskabeligheds Forhold til Erfaring og sund Menneske-Forstand 1817
       • Grundtvig-arkivet fasc. 152.13
       • Grundtvig-arkivet fasc. 165(a).1
       • Grundtvig-arkivet fasc. 165(b).7
       • Grundtvig-arkivet fasc. 210.5
       • Grundtvig-arkivet fasc. 210.7
       • Grundtvig-arkivet fasc. 210.23
       Om den Christelige Børnelærdom 1855
       Om den Clausenske Injurie-Sag 1831
       Om den Lancasterske Methode 1819
       Om den sande Christendom 1826
       Om det Philosophiske Aarhundrede 1816
       • Grundtvig-arkivet fasc. 165(b).8
       • Grundtvig-arkivet fasc. 210.6
       Om det attende Aarhundredes Oplysning i Salighedens Sag 1825
       Om historisk Vidskab 1816
       Om vor tredie Troes-Artikel 1855
       Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord 1809
       • Grundtvig-arkivet fasc. 239.1.
       • Grundtvig-arkivet fasc. 300.4
       • Grundtvig-arkivet fasc. 300.5
       • Grundtvig-arkivet fasc. 300.6
       • Grundtvig-arkivet fasc. 300.7
       • Grundtvig-arkivet fasc. 300.10
       • Grundtvig-arkivet fasc. 300.26
       Optrin af Norners og Asers Kamp 1811
       Ordet og Troen efter Christi egen Lærdom 1857
       Paaske-Lilien 1817
       Pegepind til den ny Abc 1817
       Phenix-Fuglen [artikel] 1840
       Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad 1840
       Professor Clausens Kneps ad Sogne-Baandets Løsning 1834
       Præste-Frihed i Folke-Kirken 1859
       Præsten Johan Hahn 1840
       Psalmer ved Ægte-Foreningen 1823
        Pudsigheder i Folkebladet 1838
        Ragna-Roke 1817
        • Grundtvig-arkivet fasc. 387.105
        • Grundtvig-arkivet fasc. 387.106
        • Grundtvig-arkivet fasc. 387.107a
        • Grundtvig-arkivet fasc. 387.107b
        • Grundtvig-arkivet fasc. 387.107c
        • Grundtvig-arkivet fasc. 387.107d
        • Grundtvig-arkivet fasc. 387.108
        • Grundtvig-arkivet fasc. 387.109
        • Grundtvig-arkivet fasc. 387.111
        Rim og Sange til Fædrelandets Historie
        Rimelige Strøe-Tanker 1815
        Roskilde-Riim
        Sang til Deres Majestæter Kongen og Dronningen 1823
        Sang til det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab 1823
        Sange til 28de Mai i Danske Samfund
        Sange ved Sørge-Høitiden over Kong Frederik den Sjette 1840
        Saxo og Snorro 1823
        Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes? 1831
        Skov-Hornets Klang mellem Skamlings-Bankerne
        Skov-Hornets Klang mellem Skamlings-Bankerne
        Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Literaire Testamente 1827
        Skriftemaal og Altergang 1858
        Subskriptionsplan paa en Haandbog i Verdens-Historien 1832
        Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1866
        Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1867
        Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 7. maj 1869
        Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 8. maj 1866
        Til Christne Venner 1833
        Til Fædrenelandet 1813
        Til Læseren 1816
        Til Morten Luthers Minde 1817
        Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole 1837
        • Grundtvig-arkivet 351.3.d
        • Grundtvig-arkivet 351.3.e
        • Grundtvig-arkivet 354.6
        Til danske Hjerter
        Til de 88 Clausenianer 1825
        Til de Sönderjydske Tydske
        Til min Ven 1808
        • NkS fasc. 2336, 4o
        Til min Ven Christian Molbech 1813
        • Grundtvig-arkivet fasc. 178.7
        • Grundtvig-arkivet fasc. 178.11
        • Grundtvig-arkivet fasc. 475.16a
        • Grundtvig-arkivet fasc. 475.17
        Tro og Haab og Kjærlighed 1858
        Tæt udenfor Vebek, hvor Søen er reen 1841
        Udtog af den gamle danske Riimkrønike 1816
        Ved Abraham Kalls Jubilæum 1817
        • Grundtvig-arkivet fasc. 386.70
        Ved Geheimeraadinde Sophie E. Cath. Cordsens Grav 1820
        Ved Povel Glahns og Marie Blichers Sölv-Bryllup 1833
        Verdenskrøniken 1817
        Ving-Thors Hammer 1838
        Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift 1834
        Vølunds Værksted 1839
        [Anmeldelse af] Høimesse-Psalmer af B. S. Ingemann 1825
        [Salmer i anledning af jubelfesten] 1836
        [Til mine to Sønner] 1839