Emneord

Alle emner
Bibelhistorie
Bryllup
Danmark
Dødsfald
Dåb
Engelsk
Faste
Filologi
Filosofi
Folket
Foreninger
Forfatning
Fødselsdag
Græsk
Historie
Hymnologi
Jubilæer
Jul
Kirkehistorie
Kirkemøder
Fejder
Kirkepolitik
Konfirmation
Kongehuset
Krig
Kristendom
Latin
Lejligheder
Litteratur
Liturgi
Mytologi
Naturvidenskab
Nordisk
Norrønt
Oldengelsk
Pinse
Polemik
Politik
Påske
Rigsdagen m.v.
Sagaer
Selvbiografi
Skolen
Teologi
Trinitatis
Tysk
Ældre dansk
Æstetik
Året

Værker

Alle genrer
LYRIK
  Digte
    Dialoger
    Digtkredse
    Digtsamlinger
    Langdigte
    Lejlighedsdigte
    Rimkrøniker
    Rolledigte
    Tilegnelsesdigte
  Salmer
    Salmesamlinger
  Sange
  Oversat lyrik
  Rimbreve
  Viser
    Folkevisepasticher
    Folkeviser
    Selskabsviser
PROSA
  Afhandlinger
  Anmeldelser
  Artikler
  Dagbladsnotitser
  Foredrag
    Foredragsrækker
  Lærebøger
  Oversat prosa
  Pamfletter
  Prædikener
    Prædikensamlinger
  Subskriptionsindbydelser
  Taler
  Tekster på andre sprog
ANDET
  Dramaer
  Sammensatte værker
    Nytårsgaver
    Tidsskrifter
/tekstvisning/646/0 Et Særsyn 1804_28 prosa#artikler skolen#politik
/tekstvisning/647/0 Mere om det skoleholderløse Sogn 1804_29 prosa#artikler skolen#politik
/tekstvisning/648/0 Bekjendtgjørelse 1804_34 prosa#artikler skolen#politik
/tekstvisning/649/0 Lidet om Sangene i Edda 1806_52 prosa#anmeldelser mytologi#norrønt
/tekstvisning/650/0 Om Religion og Liturgie 1807_61 prosa#artikler teologi#liturgi#filosofi
/tekstvisning/1267/0 Om Videnskabelighed og dens Fremme 1807_63 prosa#afhandlinger skolen#polemik#Danmark
/tekstvisning/651/0 Om Asalæren 1807_65 prosa#afhandlinger mytologi#norrønt
/tekstvisning/1266/0 Om Schiller 1807_67 prosa#artikler filosofi#tysk#litteratur#polemik#kristendom
/tekstvisning/1427/0 Et Par Ord om Signe 1807_68 prosa#anmeldelser norrønt#historie#Danmark
/tekstvisning/1881/0 Om Oehlenschlägers Baldur 1807_73 prosa#afhandlinger filologi#mytologi#norrønt#litteratur
/tekstvisning/653/0 Maskeradeballet 1808_76 andet#dramaer Danmark#nordisk#mytologi#kristendom#historie
/tekstvisning/1916/0 Villemoes 1808_80 Ved Midnat jeg sad i min enlige Vraa lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#krig#nordisk
/tekstvisning/1915/0 I Anledning af Hr. Rasks Fremfærd i Urstriden 1808_81 lyrik#digte polemik#mytologi#filologi
/tekstvisning/723/0 I Anledning af mit Syns Mistydning 1808_82 lyrik#digte nordisk#mytologi#polemik#Danmark#året
/tekstvisning/1270/0 Krigssang for Nordmænd 1808_83 lyrik#sange krig#historie#folket
/tekstvisning/1914/0 Til min Ven 1808_84 lyrik#digte historie#polemik
/tekstvisning/1271/0 Til Arlichinos Forfatter 1808_85 lyrik#digte polemik#æstetik#litteratur
/tekstvisning/1272/0 Til Arlichinos Forfatter! 1808_86 prosa#artikler polemik#litteratur
/tekstvisning/1273/0 Til No. 1. samt No. 2 1808_87 lyrik#digte polemik#litteratur
/tekstvisning/1913/0 Gunderslev Skov 1808_88 lyrik#digte historie#polemik#mytologi
/tekstvisning/1912/0 Svar til min Ven Molbech 1808_89 lyrik#digte historie#mytologi#polemik
/tekstvisning/711/0 Nordens Mytologi 1808_93A prosa#afhandlinger norrønt#mytologi#historie#filologi#æstetik
/tekstvisning/724/0 Svar paa Resensjonen 1808_94 prosa#artikler polemik#teologi#filosofi
/tekstvisning/1911/0 Tilbagesyn paa København 1808_96 lyrik#digte historie#kristendom#Danmark
/tekstvisning/1910/0 Indbydelse til Gamle Nordens Venner 1808_97 prosa#subskriptionsindbydelser historie#nordisk#mytologi#sagaer
/tekstvisning/6484/0 Muntre Yngling udi Livets Vaar 1808_99a lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald
/tekstvisning/1909/0 Anmeldelse 1809_105 prosa#dagbladsnotitser historie#nordisk#mytologi#sagaer
/tekstvisning/1908/0 Saga om Nor og hans Æt 1809_106 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#nordisk#mytologi#Danmark
/tekstvisning/3584/0 Til Hr. Professor Sander 1809_107 lyrik#tilegnelsesdigte polemik#litteratur#æstetik
/tekstvisning/3587/0 Til Publikum 1809_108 prosa litteratur#polemik
/tekstvisning/3590/0 Aftenen 1809_109 prosa litteratur#polemik
/tekstvisning/3594/0 Om den ny Udgave 1809_111 prosa#anmeldelser polemik#litteratur#ældre dansk
/tekstvisning/1907/0 Grundkløgten ved Riisbrighs Grav 1809_113 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald
/tekstvisning/1906/0 Æsthetisk Litteratur. Baggesen 1809_115 prosa#anmeldelser litteratur#polemik
/tekstvisning/1905/0 Freias Pris 1809_116 lyrik#digte historie#mytologi#nordisk#selvbiografi
/tekstvisning/3052/0 Papegøien og Skaden 1809_117 lyrik#digte litteratur#polemik
/tekstvisning/1903/0 Bod og Bedring 1809_118 lyrik#digte#rimbreve litteratur#polemik
/tekstvisning/8534/0 Sagas Tempel 1809_119 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#historie#mytologi#nordisk
/tekstvisning/6429/0 Lidt om Doctor Baden 1809_120 prosa#artikler polemik#norrønt#mytologi#filologi#historie
/tekstvisning/1902/0 Et Par Ord om vore Oldtids Minder 1809_121 prosa#artikler historie#Danmark#polemik
/tekstvisning/1901/0 Til Biskop Balle 1809_122 lyrik#digte#lejlighedsdigte fødselsdag
/tekstvisning/1900/0 Paa Oehlenschlægers Fødselsdag 1809_123 lyrik#digte#lejlighedsdigte fødselsdag
/tekstvisning/1428/0 Julefesten 1809_125 lyrik#digte jul#nordisk#krig#kristendom
/tekstvisning/3615/0 Optrin af Kæmpelivets Undergang [bind 2] 1809_169A Optrin af Nordens Kæmpeliv andet#dramaer Danmark#historie#kristendom#sagaer
/tekstvisning/3619/0 Subskriptionsplan paa en Oversættelse af Sæmunds Edda 1810_130 prosa#subskriptionsindbydelser norrønt#litteratur#filologi
/tekstvisning/3622/0 Om en Oversættelse af af den poetiske Edda 1810_131 prosa#artikler polemik#mytologi#norrønt#litteratur#filologi
/tekstvisning/3625/0 Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder 1810_132 prosa#artikler polemik#norrønt#litteratur#filologi#mytologi
/tekstvisning/1899/0 De Snekker mødtes 1810_133 lyrik#digte dødsfald#krig#Danmark
/tekstvisning/1897/0 Meddelelse om Odin og Saga 1810_134 prosa#dagbladsnotitser historie#filosofi#nordisk#litteratur
/tekstvisning/26858/0 Odin og Saga 1810_134I prosa#subskriptionsindbydelser historie#filosofi#nordisk#litteratur
/tekstvisning/1896/0 Et Par Ord angaaende Revselsen 1810_136 prosa#dagbladsnotitser polemik
/tekstvisning/1895/0 [Anmeldelse af] Giengangeren og han selv 1810_137 prosa#anmeldelser litteratur#polemik
/tekstvisning/725/0 Dimisprædiken 1810_139A Hvi er Herrens Ord forsvundet af hans Hus? prosa#prædikener kristendom#teologi#polemik
/tekstvisning/1429/0 Sørgekvad 1810_140A lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kongehuset#nordisk
/tekstvisning/729/0 Et Par Ord om min Dimisprædiken 1810_141 prosa#artikler polemik#teologi
/tekstvisning/1430/0 Er Nordens Forening ønskelig? 1810_143 prosa#pamfletter politik#forfatning#nordisk#historie
/tekstvisning/6487/0 Kiækheds Erindring 1810_144 Kommer hid, I Piger smaae! lyrik#sange dødsfald#krig#Danmark
/tekstvisning/726/0 Til Publikum! 1810_147 prosa#dagbladsnotitser polemik
/tekstvisning/1893/0 Idunna 1810_148A andet#sammensatte værker#nytårsgaver Danmark#historie#mytologi#sagaer#året
/tekstvisning/3647/0 Nytaarsnat 1810_149 lyrik#digte#digtkredse historie#kristendom#Danmark#mytologi#jul
/tekstvisning/6430/0 Erklæring [om recension] 1811_156 prosa#artikler polemik#norrønt#mytologi
/tekstvisning/1431/0 De hellige tre Konger 1811_157 lyrik#sange jul#bibelhistorie#kristendom
/tekstvisning/6981/0 Anholtstoget 1811_160 lyrik#digte Danmark#nordisk#krig#lejligheder
/tekstvisning/8533/0 Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse 1811_163 prosa#artikler teologi#polemik#kristendom#kirkehistorie
/tekstvisning/6982/0 Farvel (Sibbern) 1811_164 lyrik#rimbreve kristendom#historie#filosofi#lejligheder
/tekstvisning/6431/0 Davids Klagesang 1811_165 lyrik#digte bibelhistorie#dødsfald
/tekstvisning/8538/0 Om en Bogsamling for Sjællands Præster 1811_167 prosa#artikler kristendom#teologi#litteratur
/tekstvisning/19648/0 Optrin af Norners og Asers Kamp [bind 1] 1811_169A Optrin af Nordens Kæmpeliv andet#dramaer Danmark#historie#kristendom#mytologi#sagaer
/tekstvisning/6432/0 Til H. G. Bechman 1811_170 lyrik#rimbreve kristendom#filosofi#lejligheder
/tekstvisning/6433/0 Saga 1811_171 andet#sammensatte værker#nytårsgaver ingen
/tekstvisning/7508/0 Til Dannerkongen Frederik hin Sjette 1812_182 lyrik#rimbreve fødselsdag#skolen#polemik#kongehuset
/tekstvisning/6434/0 Svar paa Anmeldelsen af Saga 1812_183 prosa#artikler polemik#æstetik#kristendom
/tekstvisning/8537/0 Foreløbigt Svar til Hr. Doctor Larsen 1812_185 prosa#artikler teologi#polemik#kristendom#kirkehistorie
/tekstvisning/6435/0 Om Censur 1812_187 prosa#artikler polemik#kristendom#litteratur
/tekstvisning/6436/0 Subskriptions-Plan 1812_188 prosa#subskriptionsindbydelser kristendom
/tekstvisning/6437/0 Kort Begreb af Verdens Krønike 1812_189 Verdenskrøniken 1812 prosa#afhandlinger historie#kristendom#polemik#litteratur
/tekstvisning/1432/0 Hvorfor kaldes vi Lutheraner? 1812_193A prosa#prædikener kristendom#teologi
/tekstvisning/7510/0 Til Elises Søster 1812_194 lyrik#digte#lejlighedsdigte dåb#kristendom
/tekstvisning/7511/0 Til Professor Sverdrup 1812_195 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kristendom
/tekstvisning/18456/0 Et Par Ord om Geistlighedens Videnskabelighed 1813_168a prosa#artikler polemik#kristendom#teologi
/tekstvisning/7512/0 Til Frigges Recensent 1813_205 prosa#artikler polemik#kristendom
/tekstvisning/6438/0 Til min Ven Christian Molbech 1813_206 prosa#artikler polemik#historie#teologi#kristendom
/tekstvisning/8536/0 Om Afguderie 1813_207 prosa#artikler kristendom#selvbiografi#politik#polemik#mytologi
/tekstvisning/6439/0 Krønikens Gienmæle 1813_208 prosa#afhandlinger polemik#historie#teologi#kristendom#filosofi
/tekstvisning/10316/0 Hvad skal vi giøre, at vi kan arve det evige Liv? 1813_209 prosa#prædikener kristendom#teologi
/tekstvisning/28354/0 Til Fædrenelandet 1813_210 prosa#pamfletter Danmark#nordisk#historie#kristendom#politik
/tekstvisning/6440/0 Farvel. (Til C. Molbech.) 1813_211 lyrik#rimbreve polemik
/tekstvisning/19653/0 Roskilde-Riim 1814_222 lyrik Danmark#historie#kristendom
/tekstvisning/7513/0 En mærkelig Spaadom 1814_226 prosa#pamfletter Danmark#teologi#politik#krig
/tekstvisning/3648/0 En liden Bibelkrønike 1814_227A prosa#lærebøger bibelhistorie#kirkehistorie#kristendom
/tekstvisning/7514/0 Hvem er den falske Prophet? 1814_229 prosa#afhandlinger polemik#teologi#filosofi#historie
/tekstvisning/18457/0 Skal vi tro paa Gud eller paa Athene? 1814_235 prosa#pamfletter polemik#kristendom#teologi
/tekstvisning/18458/0 Svar paa Spørgsmaalene bag ved Athene 1814_236 prosa#artikler historie#kristendom#polemik#litteratur
/tekstvisning/6983/0 Hr. Tilskuer! 1815_247 prosa#artikler litteratur#Danmark#polemik
/tekstvisning/7515/0 Imod den lille Anklager 1815_248 prosa#afhandlinger polemik#teologi#filosofi#historie
/tekstvisning/18459/0 Fædrene-Aaret 1815_249 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#Danmark#politik
/tekstvisning/10320/0 Kvædlinger 1815_251 lyrik#digte#digtsamlinger selvbiografi#æstetik#historie#kristendom#mytologi
/tekstvisning/6984/0 Et Par Ord om det nys udkomne angelsaxiske Digt 1815_253 prosa#artikler oldengelsk#mytologi#historie#filologi
/tekstvisning/6985/0 Nok et Par Ord om Bjovulfs Drape 1815_254 prosa#artikler oldengelsk#mytologi#historie#filologi
/tekstvisning/3649/0 Prøver af Snorros og Saxos Krøniker 1815_255 prosa#oversat prosa nordisk#filologi#mytologi#latin#litteratur
/tekstvisning/6986/0 Høstgildet 1815_262 lyrik#digte#lejlighedsdigte fødselsdag#kongehuset
/tekstvisning/6375/0 Rimelige Strøe-Tanker 1815_263 lyrik#digte#rimbreve polemik
/tekstvisning/6372/0 Gaade-Giætningen (Til Baggesen.) 1815_264 lyrik#digte#rimbreve polemik
/tekstvisning/6373/0 Om Baggesen 1815_266 prosa#artikler polemik
/tekstvisning/6987/0 Om offentlige Forlystelser 1815_267 prosa#artikler polemik#kristendom
/tekstvisning/6374/0 Om Baggesen og om mig 1815_268 prosa#artikler polemik
/tekstvisning/14200/0 Heimdall 1815_269 andet#sammensatte værker#nytårsgaver mytologi#norrønt#sagaer#filologi#politik
/tekstvisning/1892/0 Propheten spaaer 1816_281 lyrik#digte polemik#litteratur
/tekstvisning/8535/0 Til Sphinx 1816_282 lyrik#digte#lejlighedsdigte polemik#kristendom#litteratur
/tekstvisning/22696/0 Gaade-Giætningen 1816_283 lyrik#digte#lejlighedsdigte polemik
/tekstvisning/10319/0 En mærkelig Røst fra Sverrig 1816_285 prosa#artikler kristendom#teologi
/tekstvisning/8466/0 Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.) 1816_286 lyrik#digte polemik#litteratur
/tekstvisning/6988/0 Til Bernhard Ingemann 1816_287 lyrik#rimbreve litteratur#kristendom#polemik
/tekstvisning/6441/0 Literatur-Tidendens Skudsmaal 1816_288 prosa#afhandlinger polemik#norrønt#historie#mytologi#æstetik
/tekstvisning/6989/0 I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse 1816_289 lyrik#digte#lejlighedsdigte Danmark#historie
/tekstvisning/14199/0 Kundgjørelse angaaende Udgaven 1816_294 prosa#pamfletter litteratur#norrønt#historie#nordisk
/tekstvisning/8550/0 Afbrudte Strøtanker 1816_297_5 lyrik#digte polemik#litteratur
/tekstvisning/8551/0 Danne-Virke 1816_297_1 lyrik#digte Danmark#historie#kristendom#nordisk#mytologi
/tekstvisning/18461/0 Danne-Virke [bind 1] 1816_297 andet#sammensatte værker historie#polemik#litteratur
/tekstvisning/10317/0 Havfruen og Dane-Dronningen 1816_297_8 lyrik#digte#folkeviser Danmark#historie#kristendom
/tekstvisning/7516/0 Johan Nordahl Bruuns Amindelse 1816_297_10 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kristendom
/tekstvisning/18460/0 Kong Knud den Helliges Levnet 1816_297_7 prosa#oversat prosa Danmark#historie#norrønt#sagaer
/tekstvisning/7446/0 Om dansk Poesie, Sprog og Historie 1816_297_2 prosa#artikler litteratur#historie#Danmark#ældre dansk
/tekstvisning/7451/0 Om det Philosophiske Aarhundrede 1816_297_6 prosa#artikler filosofi
/tekstvisning/13728/0 Om historisk Vidskab 1816_297_9 prosa#artikler historie#kristendom#teologi
/tekstvisning/13729/0 Om Krønikens Dyrkning 1816_297_12 prosa#artikler historie#kristendom#teologi
/tekstvisning/16859/0 Om Scriptores Rerum Danicarum 1816_297_4 prosa#artikler historie#litteratur#Danmark
/tekstvisning/10318/0 Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan 1816_297_13 prosa#oversat prosa Danmark#historie#sagaer#mytologi#nordisk
/tekstvisning/19666/0 Til Læseren 1816_297_11 prosa#artikler filologi#ældre dansk#norrønt
/tekstvisning/16860/0 Udtog af den gamle danske Riimkrønike 1816_297_3 lyrik#digte#rimkrøniker ældre dansk#litteratur#historie#filologi
/tekstvisning/8549/0 Til danske Hjerter 1817_302 prosa#artikler nordisk#kristendom#jubilæer
/tekstvisning/6442/0 I Anledning af Frue Aagaards Jordefaerd 1817_303 lyrik#digte dødsfald#kristendom
/tekstvisning/8548/0 Pegepind til den ny Abc 1817_304 prosa#artikler polemik#litteratur
/tekstvisning/8547/0 Erklæring [i striden med Heiberg] 1817_305 prosa#dagbladsnotitser polemik#litteratur
/tekstvisning/18625/0 Danne-Virke [bind 2] 1817_306 andet#sammensatte værker politik#kristendom#polemik#litteratur
/tekstvisning/13724/0 Efter-Klangen [til Kæmpevise om Bruneborg-slaget] 1817_306_7 lyrik#digte litteratur#oldengelsk#historie#nordisk#norrønt
/tekstvisning/16857/0 Efter-Klang [til Svanelilles Vise] 1817_306_16 lyrik#digte ældre dansk#nordisk
/tekstvisning/7460/0 Efterklang [til Thyre Dannebods Vise] 1817_306_2 lyrik#digte historie#Danmark#æstetik#ældre dansk#litteratur
/tekstvisning/13727/0 Emund Lagmands Saga 1817_306_14 prosa#oversat prosa nordisk#historie#norrønt#filologi
/tekstvisning/8544/0 Første Riimbrev 1817_306_9 lyrik#rimbreve litteratur#æstetik#polemik
/tekstvisning/13725/0 Kæmpevise om Bruneborg-Slaget 1817_306_6 lyrik#folkevisepasticher oldengelsk#litteratur#historie
/tekstvisning/18412/0 Nikolai Edinger Balles Amindelse 1817_306_4 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kristendom
/tekstvisning/23797/0 Nytaars-Nat, (en Drøm) 1817_306_13 lyrik#langdigte historie#Danmark#selvbiografi
/tekstvisning/8546/0 Om Bjovulfs Drape 1817_306_11 prosa#artikler#oversat prosa oldengelsk#historie#polemik
/tekstvisning/13726/0 Om Bruneborg-Slaget 1817_306_5 prosa#artikler oldengelsk#litteratur#historie
/tekstvisning/6990/0 Om Mennesket i Verden 1817_306_10 prosa#artikler filosofi
/tekstvisning/7465/0 Om Videnskabeligheds Forhold til Erfaring og sund Menneske-Forstand 1817_306_3 prosa#artikler filosofi
/tekstvisning/18317/0 Paaske-Lilien 1817_306_12 lyrik#digte påske#bibelhistorie#kristendom#historie
/tekstvisning/8545/0 Riim-Breve 1817_306_8 prosa#artikler litteratur#polemik
/tekstvisning/16858/0 Svanelilles Vise 1817_306_15 lyrik#folkeviser ældre dansk#nordisk
/tekstvisning/7456/0 Thyre Dannebods Vise 1817_306_1 lyrik#digte historie#Danmark#ældre dansk#litteratur
/tekstvisning/8543/0 Fra Arildstid har Dannemænd 1817_307 lyrik#digte#lejlighedsdigte jubilæer#fødselsdag
/tekstvisning/9722/0 Held den Konge hvem Folket ledsager 1817_308 lyrik#sange kongehuset#lejligheder#Danmark
/tekstvisning/14211/0 Udsigt over Verdens-Krøniken 1817 1817_309A Verdenskrøniken 1817 prosa#afhandlinger historie#kristendom#polemik#litteratur
/tekstvisning/13723/0 Psalmer ved Jubel-Festen 1817 1817_310 lyrik#salmer jubilæer#kirkehistorie#kristendom
/tekstvisning/10314/0 Ansgars Eftermæle 1817_312_7 prosa#artikler nordisk#kirkehistorie#historie#kristendom
/tekstvisning/10315/0 Bjarkemaalets Efterklang 1817_312_5 Soel er oppe lyrik#digte nordisk#mytologi#historie#sagaer
/tekstvisning/18623/0 Danne-Virke [bind 3] 1817_312 andet#sammensatte værker historie#kristendom#polemik#litteratur
/tekstvisning/8541/0 Et Par Ord om Oldgrandskning 1817_312_8 prosa#artikler historie#mytologi#nordisk#selvbiografi
/tekstvisning/10313/0 Fornioter 1817_312_9 prosa#artikler historie#filologi#mytologi#norrønt#sagaer
/tekstvisning/10321/0 Jaordet 1817_312_4 lyrik#digte#lejlighedsdigte bryllup
/tekstvisning/18462/0 Napoleon Bonaparte 1817_312_1 prosa historie#filosofi
/tekstvisning/6991/0 Om Aabenbaring, Konst og Vidskab 1817_312_10 prosa#artikler kristendom#filosofi#historie#æstetik
/tekstvisning/18463/0 Om Ordsprog 1817_312_3 prosa#artikler filologi#litteratur#ældre dansk
/tekstvisning/22707/0 Om Sandhed, Storhed og Skiønhed 1817_312_2 prosa#artikler filosofi#kristendom#æstetik
/tekstvisning/6445/0 Ragna-Roke 1817_312_12 lyrik#digte#dialoger jubilæer#kristendom#Danmark#historie#mytologi
/tekstvisning/8542/0 Ved Abraham Kalls Jubilæum 1817_312_6 lyrik#digte#lejlighedsdigte fødselsdag#jubilæer
/tekstvisning/6444/0 Velkomst til Danne-Kongen 1817_312_11 lyrik#sange kongehuset#lejligheder#Danmark
/tekstvisning/14289/0 Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro? 1817_313 prosa#dagbladsnotitser norrønt#nordisk#historie
/tekstvisning/6992/0 Morten Luthers Jule-Psalme 1817_314 Det kimer nu til Jule-Fest lyrik#salmer jul#kristendom#lejligheder
/tekstvisning/14285/0 Hvad kom der ud af al den Vind med Saxo og Snorro? 1818_324 prosa#dagbladsnotitser norrønt#nordisk#historie
/tekstvisning/8540/0 Februar-Lilien! 1818_325 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kristendom
/tekstvisning/8539/0 Femtende September 1818 1818_327 lyrik#digte#lejlighedsdigte fødselsdag
/tekstvisning/3650/0 Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere 1818_329 prosa#artikler polemik
/tekstvisning/1433/0 Et lidet Bidrag 1818_330 prosa#artikler polemik
/tekstvisning/1434/0 Om Tylvten til Vedkommende 1818_331 prosa#artikler polemik
/tekstvisning/1381/0 Erklæring [om Tylvtestriden] 1818_332 prosa#artikler polemik
/tekstvisning/25147/0 Meddelelser om Saxo og Snorre 1818_334 prosa#oversat prosa latin#nordisk#historie
/tekstvisning/16856/0 Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus [bind 1] 1818_335A_1 Saxo [bind 1] prosa#oversat prosa latin#nordisk#historie
/tekstvisning/25146/0 Norges Konge-Krønike [bind 1] 1818_336A_1 Snorro [bind 1] prosa#oversat prosa norrønt#historie#mytologi
/tekstvisning/23847/0 Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus [bind 2] 1819_335A_2 Saxo [bind 2] prosa#oversat prosa latin#nordisk#historie
/tekstvisning/18622/0 Danne-Virke [bind 4] 1819_342 andet#sammensatte værker historie#polemik#litteratur
/tekstvisning/18464/0 Hittegods 1819_342_4 prosa#artikler historie#Danmark#litteratur#ældre dansk#norrønt
/tekstvisning/18413/0 Kiærminde-Bladet 1819_342_3 lyrik#digte#lejlighedsdigte Danmark#historie#mytologi
/tekstvisning/18414/0 Om Dannefæ og Hittegods 1819_342_2 prosa#artikler historie#Danmark#ældre dansk#oldengelsk#nordisk
/tekstvisning/7470/0 Om Digterne Baggesen og Oehlenschläger 1819_342_5 prosa#artikler polemik
/tekstvisning/10263/0 Om Publicum og Publicums Domstol 1819_342_7 prosa#artikler polemik
/tekstvisning/13722/0 Stykker af Skjoldung-Kvadet 1819_342_6 lyrik#digte#digtkredse oldengelsk#nordisk#mytologi#historie
/tekstvisning/10312/0 Om den Lancasterske Methode 1819_347 prosa#artikler skolen#politik
/tekstvisning/13721/0 Den ny Udgave af Snorros Edda 1819_348 prosa#anmeldelser norrønt#historie
/tekstvisning/16855/0 Kort Svar paa en Snak som er lang nok 1820_350 prosa#artikler polemik#nordisk#historie#filologi
/tekstvisning/13720/0 Langt høiere Bjerge 1820_351 lyrik#sange Danmark#folket#lejligheder#kongehuset
/tekstvisning/14265/0 Ved Geheimeraadinde Sophie E. Cath. Cordsens Grav 1820_352 <desc> <label>Skal vi sörge dybt og klage</label> <ident>1</ident> </desc> lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kristendom
/tekstvisning/6446/0 Bjowulfs Drape 1820_353A lyrik#oversat lyrik oldengelsk#litteratur#filologi#mytologi#historie
/tekstvisning/10311/0 Femtende September 1820 1820_355 lyrik#digte#lejlighedsdigte fødselsdag
/tekstvisning/10310/0 Gisselfeld 1820_356 lyrik#digte#lejlighedsdigte bryllup#mytologi
/tekstvisning/6995/0 Jule-Sang for christne Børn 1820_357 Et Barn er f&#x00F8;dt i Bethlehem lyrik#salmer jul#kristendom#bibelhistorie
/tekstvisning/6996/0 Min Moder 1822_370 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kristendom
/tekstvisning/28960/0 Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus [bind 3] 1823_335A_3 Saxo [bind 3] prosa#oversat prosa latin#nordisk#historie#Danmark#kongehuset
/tekstvisning/13702/0 Den 14de Maj 1823 1823_376 lyrik#digte#lejlighedsdigte filologi#historie
/tekstvisning/18401/0 Psalmer ved Ægte-Foreningen 1823_377 lyrik#lejlighedsdigte bryllup
/tekstvisning/10309/0 Fødselsdagen 1823_379 lyrik#digte#lejlighedsdigte fødselsdag#dødsfald#nordisk#mytologi
/tekstvisning/8558/0 Nærings-Sorgen 1823_381 lyrik#digte kristendom
/tekstvisning/18408/0 Saxo og Snorro 1823_382 prosa#artikler historie#nordisk#norrønt#latin#filologi
/tekstvisning/10308/0 Sang til Deres Majestæter Kongen og Dronningen 1823_385 lyrik#sange#selskabsviser lejligheder#kongehuset#foreninger
/tekstvisning/10307/0 Sang til det kongelige kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab 1823_386 lyrik#sange#selskabsviser lejligheder#foreninger
/tekstvisning/6997/0 Jule-Træet 1823_389 Der stander et Tr&#x00E6; paa Norges Fjeld lyrik#viser#folkevisepasticher jul#kristendom#norrønt
/tekstvisning/19662/0 Søgubrot med Efterklang 1824_392 prosa#artikler historie#nordisk#mytologi#sagaer
/tekstvisning/8557/0 Henrik Steffens 1824_394 prosa#artikler teologi#kristendom#filosofi
/tekstvisning/8556/0 Var Morten Luther en Christen? 1824_395 prosa#artikler teologi#kristendom#kirkehistorie
/tekstvisning/3653/0 Nyaars-Morgen 1824_397 lyrik#digte#langdigte Danmark#folket#historie#mytologi#selvbiografi
/tekstvisning/6447/0 Sang ved Grosserer Jens Harboes Grav 1824_399 Her m&#x00F8;des alle Veie lyrik#salmer dødsfald#kristendom
/tekstvisning/8555/0 Sigerstæd 1824_401 lyrik#digte Danmark#historie#sagaer
/tekstvisning/10306/0 Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd 1824_402 lyrik#rimbreve litteratur#polemik#historie
/tekstvisning/6448/0 Ved höiærværdige Hr. Pastor Fengers Jorde-Færd 1825_408 Som Markens Blomst, henvisner fage lyrik#salmer dødsfald#kristendom
/tekstvisning/18404/0 Kirke-Trøst 1825_410_1 lyrik#digte kristendom#lejligheder#kirkepolitik
/tekstvisning/16854/0 Om det attende Aarhundredes Oplysning 1825_410_2 prosa#artikler filosofi#kirkehistorie#kristendom#teologi
/tekstvisning/18407/0 Kors-Banneret 1825_411_1 lyrik#digte kristendom#lejligheder#Danmark#kirkepolitik
/tekstvisning/1890/0 Kirkens Gienmæle 1825_413A prosa#pamfletter polemik#teologi#kristendom
/tekstvisning/1889/0 Erklæring af 12. september 1825 1825_415 prosa#dagbladsnotitser polemik
/tekstvisning/1888/0 Til de 88 Clausenianer 1825_416 prosa#dagbladsnotitser polemik#teologi#kristendom
/tekstvisning/1887/0 Venlig Advarsel 1825_417 prosa#dagbladsnotitser polemik
/tekstvisning/8585/0 Dronninge-Stolen 1825_420 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#fødselsdag#mytologi#kristendom#Danmark
/tekstvisning/3654/0 Den christelige Kamp 1825_421A prosa#prædikener teologi#kristendom
/tekstvisning/16852/0 [Anmeldelse af] Høimesse-Psalmer af B. S. Ingemann 1825_422_3 prosa#anmeldelser hymnologi#kirkepolitik
/tekstvisning/8584/0 [Anmeldelse af] Om den falske Theologie 1825_422_4 prosa#anmeldelser teologi#kristendom#kirkehistorie
/tekstvisning/16853/0 Zions Sang 1825_422_1 lyrik#salmer kristendom#bibelhistorie
/tekstvisning/8583/0 Broder Niels fra Soor 1826_428 lyrik#digte#rolledigte litteratur#ældre dansk#historie
/tekstvisning/8582/0 Om den gammeldanske Rim-Krønike 1826_429 prosa#anmeldelser ældre dansk#litteratur#filologi#historie
/tekstvisning/18406/0 Herrens Ord 1826_431_1 lyrik#rolledigte kristendom
/tekstvisning/13801/0 Om den sande Christendom 1826_431_2 <desc> <label>Om den sande Christendom</label> <ident>4</ident> <date>1826</date> <idno type="SJ">438</idno> </desc> prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi
/tekstvisning/654/0 Danske Høitids-Psalmer 1826_433A lyrik#salmer jubilæer#kirkehistorie#Danmark#pinse#kristendom
/tekstvisning/727/0 Kong Harald og Ansgar 1826_436A lyrik#digte#digtkredse kirkehistorie#Danmark#jubilæer#kristendom#kongehuset
/tekstvisning/10305/0 Dansk Tedeum 1826_438_1 lyrik#salmer kristendom#jubilæer#Danmark
/tekstvisning/10304/0 Dansk Pindse-Psalme 1826_444_1 Oprundet er vor Pindse-Fest lyrik#salmer pinse#kristendom
/tekstvisning/14309/0 Om Christendommens Sandhed 1826_444_2 <!-- <desc> <label>Om Christendommens Sandhed</label> <ident>1</ident> <date>1826</date> <idno type="SJ">444</idno> </desc> --> <desc> <label>Om Christendommens Sandhed</label> <ident>4</ident> <date>1826</date> <idno type="SJ">450</idno> </desc> <desc> <label>Om Christendommens Sandhed</label> <ident>6</ident> <date>1827</date> <idno type="SJ">456</idno> </desc> <desc> <label>Om Christendommens Sandhed</label> <ident>7</ident> <date>1827</date> <idno type="SJ">459</idno> </desc> prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi
/tekstvisning/13707/0 Jens Baggesen 1826_445 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald
/tekstvisning/19660/0 Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Literaire Testamente 1827_455 prosa#pamfletter teologi#kristendom#litteratur#selvbiografi#polemik
/tekstvisning/29806/0 Om Religions-Frihed 1827_456_1 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi#kirkepolitik
/tekstvisning/8581/0 En liden Bibel-Krønike 1828_227C prosa#lærebøger bibelhistorie#kirkehistorie#kristendom
/tekstvisning/8580/0 Af Danneskjolds-Drapen 1828_467 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#nordisk#mytologi#selvbiografi
/tekstvisning/14372/0 Ved Sölv-Brylluppet den 4de Mai 1828 1828_469 lyrik#sange lejligheder#bryllup
/tekstvisning/7479/0 [Anmeldelse af] Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo 1828_470_1 prosa#anmeldelser kristendom#hymnologi#kirkepolitik#ældre dansk#litteratur
/tekstvisning/16851/0 Efter-Skrift 1828_470_3 prosa#artikler kirkepolitik#teologi#polemik#kristendom
/tekstvisning/7484/0 Studier til en bibelsk Rimkrønike 1828_470_2 lyrik#digte#langdigte bibelhistorie#skolen
/tekstvisning/13717/0 Blaa-Lysene 1828_472 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#bryllup
/tekstvisning/13716/0 Krønike-Riim 1829_477A lyrik#digte#rimkrøniker historie#skolen
/tekstvisning/6998/0 Historisk Børne-Lærdom 1829_480A prosa#lærebøger historie#skolen
/tekstvisning/7093/0 Tidens Ström 1829_481A prosa#lærebøger historie
/tekstvisning/16850/0 Sank end Borgen höit Du bygde 1830_485 lyrik#digte#tilegnelsesdigte naturvidenskab
/tekstvisning/3655/0 Bibliotheca Anglo-Saxonica 1830_487A prosa#subskriptionsindbydelser#tekster på andre sprog oldengelsk#litteratur#filologi
/tekstvisning/8587/0 Politiske Betragtninger 1831_490A prosa#pamfletter politik#rigsdagen m.v.#forfatning
/tekstvisning/16849/0 [Anmeldelse af] Om Verdens-Bygningen 1831_491_2 prosa#anmeldelser naturvidenskab#polemik
/tekstvisning/8586/0 Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes? 1831_491_1 prosa#artikler kirkehistorie#kirkepolitik#kristendom#teologi
/tekstvisning/6449/0 [Anmeldelse af] History of the Northmen 1831_494 prosa#anmeldelser#tekster på andre sprog historie#litteratur#engelsk
/tekstvisning/18411/0 Om den Clausenske Injurie-Sag 1831_495A prosa#pamfletter teologi#kristendom#kirkepolitik#polemik
/tekstvisning/18465/0 Søde Jesu, Davids Rod! 1831_498A lyrik#salmer jul#kristendom
/tekstvisning/14191/0 Subskriptionsplan paa en Haandbog i Verdens-Historien 1832_499a prosa#subskriptionsindbydelser historie#skolen
/tekstvisning/14371/0 Rasmus Christian Rask 1832_500 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#filologi
/tekstvisning/18466/0 Om Daabs-Pagten 1832_501A prosa#pamfletter dåb#liturgi#teologi#kirkepolitik#polemik
/tekstvisning/7518/0 Historiske Psalmer og Riim 1832_502A lyrik#salmer#salmesamlinger skolen#bibelhistorie#kirkehistorie#kristendom
/tekstvisning/26865/0 Nordens Mythologi 1832_503A prosa mytologi#historie#filologi#nordisk#kristendom#norrønt
/tekstvisning/18467/0 Om Daabs-Pagten 1833_509 prosa#artikler polemik#dåb#liturgi#teologi#kirkepolitik
/tekstvisning/22721/0 Den udödelige Danne-Konge 1833_510 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#fødselsdag#jubilæer#mytologi#nordisk
/tekstvisning/18468/0 Om Hr. Dr. og Prof. H. N. Clausen 1833_511 prosa#artikler polemik#dåb#liturgi#teologi#kirkepolitik
/tekstvisning/14370/0 Christoffer Columbus 1833_512 lyrik#digte historie
/tekstvisning/16848/0 Herrens Bord 1833_513 lyrik#salmer kristendom#liturgi#påske
/tekstvisning/18400/0 Grev Holsteins Sølvbryllup 1833_514 lyrik#digte#lejlighedsdigte bryllup#historie
/tekstvisning/14369/0 Ved Povel Glahns og Marie Blichers Sölv-Bryllup 1833_515 lyrik#digte#lejlighedsdigte bryllup
/tekstvisning/18368/0 Til Christne Venner 1833_517 lyrik#digte kristendom
/tekstvisning/13017/0 Haandbog i Verdens-Historien [bind 1] 1833_518A_1 prosa#lærebøger historie#bibelhistorie
/tekstvisning/18469/0 Morgensange 1833_522 lyrik#sange skolen#historie
/tekstvisning/18410/0 Gylden-Aaret 1834_527 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#jubilæer#historie
/tekstvisning/19690/0 Om Daabspagten, det Theologiske Seminarium og Hr. Stiftsprovst Clausen 1834_528 prosa#artikler teologi#kristendom#dåb#polemik
/tekstvisning/19688/0 Om Sogne-Baandets Lösning 1834_529 prosa#pamfletter kristendom#teologi#kirkepolitik#polemik
/tekstvisning/14368/0 Bispinde Fabritius 1834_531 <desc> <label>Stille, stille! d&#x00E6;mpet klinge</label> <ident>1</ident> </desc> lyrik#digte dødsfald#kristendom
/tekstvisning/18367/0 De store Höitider 1834_532 lyrik#digte kristendom#jul#påske#pinse
/tekstvisning/19686/0 Daab og Synds-Forladelse 1834_533 prosa#artikler dåb#kristendom#teologi#polemik
/tekstvisning/8552/0 Den Danske Stats-Kirke upartisk betragtet 1834_534A prosa#pamfletter kirkehistorie#kirkepolitik#kristendom#teologi
/tekstvisning/19684/0 Den latinske Stil 1834_535 prosa#artikler skolen#latin
/tekstvisning/19682/0 Om Lögnens Fader 1834_536 prosa#artikler dåb#liturgi#kristendom#teologi#polemik
/tekstvisning/18366/0 Nordens Aand 1834_537 lyrik#digte nordisk#engelsk#historie#mytologi
/tekstvisning/18470/0 Ordets Opstandelse 1834_538 lyrik#salmer kristendom#dåb
/tekstvisning/16847/0 Den Danske Rim-Krönike 1834_539 lyrik#digte#rimkrøniker ældre dansk#litteratur#historie
/tekstvisning/18471/0 Döberen 1834_540 lyrik#digte dåb#kristendom
/tekstvisning/19715/0 Professor Clausens Kneps ad Sogne-Baandets Lösning 1834_542 prosa#artikler kristendom#teologi#kirkepolitik#polemik
/tekstvisning/19713/0 Vor Kirke-Lære om den Hellige Skrift 1834_543 prosa#artikler kristendom#teologi#dåb#polemik
/tekstvisning/19711/0 En Bede-Psalme 1835_550 lyrik#salmer kristendom
/tekstvisning/14367/0 [Subskriptionsindbydelse til] Haandbog i Middel-Alderens Historie 1835_551 prosa#subskriptionsindbydelser historie
/tekstvisning/19709/0 Haandbog i Verdens-Historien [bind 2] 1836_518A_2 prosa#lærebøger historie#bibelhistorie
/tekstvisning/18472/0 Nyaars-Psalme 1836_558 lyrik#salmer kristendom#året
/tekstvisning/19707/0 Er Troen virkelig en Skole-Sag? 1836_559 prosa#artikler skolen#kristendom#polemik
/tekstvisning/16846/0 Aabent Brev til Prof. Sibbern 1836_561 prosa#artikler kirkepolitik#kristendom#teologi#polemik
/tekstvisning/16845/0 Nok et Brev til Professor Sibbern 1836_562 prosa#artikler kirkepolitik#kristendom#teologi#polemik
/tekstvisning/655/0 Det Danske Fiir-Kløver 1836_563 prosa#afhandlinger skolen#folket
/tekstvisning/18403/0 Professor Svenn Hersleb 1836_565 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#nordisk#historie
/tekstvisning/18405/0 Phønix-Gaarden 1836_566 lyrik#digte#lejlighedsdigte jubilæer#mytologi#historie#kirkehistorie#skolen
/tekstvisning/22798/0 Salmer i anledning af jubelfesten 1836 1836_567 lyrik#salmer jubilæer#kristendom#kirkehistorie
/tekstvisning/22540/0 Jule-Nat og Nyaars-Dag 1837_571 lyrik#salmer jul#året#kristendom
/tekstvisning/22538/0 Aand og Sang 1837_572 lyrik#salmer kristendom
/tekstvisning/3656/0 Romer-Vise 1837_573 lyrik#sange skolen#polemik#latin
/tekstvisning/16844/0 Den Copernikanske Astronomi 1837_574 prosa#artikler polemik#teologi#naturvidenskab
/tekstvisning/22513/0 Islandsk Lig-Psalme 1837_575 lyrik#oversat lyrik#salmer kristendom
/tekstvisning/18399/0 Ved C. A. Schmidts og Pauline Blichers Sølvbryllup 1837_576 lyrik#digte#lejlighedsdigte bryllup
/tekstvisning/23846/0 Om Offer og Accidenser 1837_579 prosa#artikler kristendom#kirkepolitik
/tekstvisning/728/0 Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole 1837_580 prosa#afhandlinger skolen#folket#nordisk
/tekstvisning/23845/0 Sang-Værk til den Danske Kirke [bind 1] 1837_582A lyrik#salmer#salmesamlinger kristendom#kirkehistorie#jul#påske#pinse
/tekstvisning/22810/0 28de Januar 1838 1838_591 lyrik#lejlighedsdigte kongehuset#fødselsdag#historie#Danmark
/tekstvisning/26903/0 Hænder kolde, Hjerter varme 1838_592_1 lyrik#lejlighedsdigte lejligheder#polemik
/tekstvisning/26899/0 Hr. Jetsmark og ‘Foreningen’ 1838_592_3 prosa#dagbladsnotitser polemik#foreninger
/tekstvisning/26901/0 Tør Taaren af, imens den flyder 1838_592_2 lyrik#lejlighedsdigte lejligheder#polemik
/tekstvisning/1435/0 Skolen for Livet og Academiet i Soer 1838_593 prosa#afhandlinger skolen#folket
/tekstvisning/14363/0 [Subskriptionsindbydelse til] Nyaarstidens Historie 1838_595 prosa#subskriptionsindbydelser historie
/tekstvisning/26641/0 Den frie danske Bondes Vel 1838_597 lyrik#sange Danmark#politik#kongehuset#historie
/tekstvisning/26640/0 Skåltaler i anledning af 28. maj 1838_598I prosa#taler Danmark#folket
/tekstvisning/6450/0 Mands Minde 1838_599 prosa#foredrag#foredragsrækker Danmark#historie#politik#selvbiografi
/tekstvisning/16843/0 Skiøn Anne 1838_600 lyrik#folkevisepasticher kristendom
/tekstvisning/18473/0 Nordiske Smaadigte 1838_601 lyrik#digte#digtsamlinger nordisk#litteratur#selvbiografi
/tekstvisning/18474/0 Aandelig Fiskervise 1838_602 lyrik#digte kristendom#bibelhistorie
/tekstvisning/1436/0 Hr. Krigscommissair Fibiger 1838_603 prosa#artikler skolen#folket#polemik
/tekstvisning/13714/0 Chor 1838_605_1 F&#x00E6;dreneland! lyrik#sange lejligheder#mytologi#nordisk
/tekstvisning/13713/0 Ving-Thors Hammer 1838_605_2 lyrik#digte lejligheder#mytologi#nordisk
/tekstvisning/18398/0 God Save The Queen 1838_606 Konge-Tiden med sin Straalekrands lyrik#lejlighedsdigte fødselsdag
/tekstvisning/19740/0 Pudsigheder i Folkebladet 1838_607 prosa#artikler polemik#kristendom#teologi#kirkepolitik
/tekstvisning/18475/0 Jule-Sang i Prindsesse Caroline Amalias Asyl 1838_610 lyrik#salmer jul#kristendom
/tekstvisning/23844/0 Nyaars-Aften 1839_613 lyrik#digte kristendom#året
/tekstvisning/10302/0 Til Hr. Etatsraad Treschow 1839_614 lyrik#digte#lejlighedsdigte politik#kirkepolitik
/tekstvisning/18397/0 Sang i Anledning af Hans Majestæt Kongens høie Fødselsdag 1839_615 lyrik#sange lejligheder#fødselsdag#kongehuset#historie
/tekstvisning/19738/0 Hvad Dagen hør til 1839_616 prosa#artikler polemik#kristendom#teologi#kirkepolitik
/tekstvisning/22695/0 Brage og Idun 1839_617_1 lyrik#digte nordisk#mytologi#Danmark#folket
/tekstvisning/26967/0 Havfruen 1839_617_3 lyrik#digte nordisk#mytologi#Danmark
/tekstvisning/6494/0 Om Nordens videnskabelige Forening 1839_617_2 prosa#artikler skolen#nordisk
/tekstvisning/26639/0 Tale til Folkeraadet 1839_618 prosa#pamfletter kirkepolitik#kristendom#polemik#folket
/tekstvisning/18416/0 Sang-Værk til den Danske Kirke [bind 2] 1839_621 lyrik#salmer#salmesamlinger bibelhistorie#kristendom#skolen
/tekstvisning/8673/0 Fædrelandets Skaal 1839_622 Danmark, deiligst Vang og Vænge lyrik#sange Danmark#historie#politik#jubilæer
/tekstvisning/26638/0 28de Mai 1839_624_3 Konge-Haand og Folke-Stemme lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#historie#forfatning
/tekstvisning/6495/0 Er Lyset for de Lærde blot 1839_624_1 lyrik#sange skolen#folket#lejligheder
/tekstvisning/25143/0 28de Maj 1839_625 prosa#foredrag jubilæer#foreninger#historie#Danmark
/tekstvisning/29882/0 Aabent Vennebrev 1839_626A prosa#pamfletter kirkepolitik#kristendom#polemik#engelsk#selvbiografi
/tekstvisning/19456/0 Det Danske Samfund 1839_628 prosa#foredrag foreninger#Danmark#historie#nordisk
/tekstvisning/19736/0 Niels Ebbesen 1839_630 lyrik#viser Danmark#historie#jubilæer#tysk
/tekstvisning/22794/0 Til mine to Sønner 1839_631 Sønner mine, lige kiære lyrik#rimbreve lejligheder#kristendom#skolen#folket
/tekstvisning/23117/0 Sang i Anledning af Dronningens høie Fødselsdag 1839_635 lyrik#sange fødselsdag#kongehuset#Danmark
/tekstvisning/13712/0 Völunds Værksted 1839_636_2 lyrik lejligheder#æstetik#mytologi#nordisk#græsk
/tekstvisning/18476/0 Kong Christian-Frederiks Hylding 1839_638 andet#sammensatte værker kongehuset#Danmark#historie#mytologi#foreninger
/tekstvisning/18396/0 Kong Frederik den Sjettes Eftermæle 1839_639 lyrik#sange dødsfald#kongehuset#historie#lejligheder
/tekstvisning/16842/0 Frisprog mod Biskop Mynsters Forslag 1839_640 prosa#afhandlinger polemik#liturgi#kristendom#teologi#kirkepolitik
/tekstvisning/18395/0 Vinter-Soelhverv 1839_641 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kongehuset#historie
/tekstvisning/25142/0 Morgensang 1840_502C lyrik#salmer kristendom#året
/tekstvisning/18394/0 Kirke-Sang til Mindetaler efter Ordsp. 20, 28 1840_650 lyrik#sange dødsfald#kongehuset#lejligheder
/tekstvisning/18393/0 Sange ved Sørge-Høitiden over Kong Frederik den Sjette 1840_651 lyrik#sange dødsfald#kongehuset#lejligheder
/tekstvisning/18392/0 Sörge-Sang i Danske Samfund 1840_652 lyrik#sange dødsfald#kongehuset#lejligheder
/tekstvisning/18415/0 Kiærminder til Kong Frederik den Sjettes Krands 1840_653 prosa#taler kongehuset#dødsfald
/tekstvisning/29468/0 Thyra Dannebod 1840_655 lyrik#viser historie#Danmark
/tekstvisning/16841/0 Fugl Phønix 1840_656 lyrik#viser#folkevisepasticher kristendom#historie#mytologi
/tekstvisning/19734/0 I Hundrede Aar satte Fienden ei Fod 1840_657 lyrik#sange krig#historie#Danmark
/tekstvisning/18477/0 Sang i Anledning af Majestæternes Sölvbryllup 1840_658 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#bryllup#historie#mytologi
/tekstvisning/22806/0 28de Mai 1840_659 prosa#artikler jubilæer#folket#historie#Danmark
/tekstvisning/18478/0 Sang i Anledning af Majestæternes Sølvbryllup 1840_660 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#bryllup#Danmark#historie#lejligheder
/tekstvisning/18479/0 Minde-Sang til den 28de Mai 1840_661 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#Danmark#historie#politik
/tekstvisning/18480/0 Det danske Maigilde 1840_663 prosa#taler forfatning#politik#kongehuset#Danmark#skolen
/tekstvisning/18391/0 Til Gotfred af Ghemens Skaal 1840_664 lyrik#sange jubilæer#litteratur#lejligheder
/tekstvisning/29466/0 Danske Samfund 1840_665 prosa#dagbladsnotitser foreninger#kongehuset
/tekstvisning/18390/0 Lykønskning til Kroningen 1840_666 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kongehuset#Danmark#historie#mytologi
/tekstvisning/18481/0 Kirke-Sange til Kronings-Dagen 1840_667 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#Danmark#historie
/tekstvisning/18482/0 Vise om Christian den Ottendes Kroning 1840_668 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#Danmark#historie
/tekstvisning/18483/0 Sange for Vennelaget i Danske Samfund 1840_669 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#Danmark#historie#mytologi
/tekstvisning/13711/0 Andragende vedrørende sognebåndets løsning 1840_670 prosa#taler politik#kirkepolitik
/tekstvisning/13710/0 Til Provindsialstændernes Forsamling 1840_671 prosa#dagbladsnotitser politik#forfatning
/tekstvisning/29878/0 Jödernes Valgbarhed til det Danske Folkeraad 1840_673 prosa#artikler politik
/tekstvisning/19732/0 18de September 1840 1840_674 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#fødselsdag
/tekstvisning/19730/0 Kong Christian den Ottendes Fødselsdag 1840 1840_675 lyrik#sange kongehuset#fødselsdag#Danmark#mytologi
/tekstvisning/19774/0 Sællands Velkomst 1840_677 lyrik#sange kongehuset#Danmark#lejligheder
/tekstvisning/19772/0 Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne 1840_678 andet#sammensatte værker kongehuset#lejligheder#kristendom#mytologi#bryllup
/tekstvisning/16840/0 Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad 1840_679 lyrik#oversat lyrik#langdigte oldengelsk#kristendom#mytologi#historie#latin
/tekstvisning/16839/0 Phenix-Fuglen [artikel] 1840_679a prosa#artikler oldengelsk#kristendom#historie#mytologi
/tekstvisning/656/0 Bøn og Begreb 1840_680 prosa#afhandlinger skolen#folket
/tekstvisning/18402/0 Præsten Johan Hahn 1840_681 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kristendom
/tekstvisning/23843/0 Luthers Minde 1840_683 lyrik#salmer kirkehistorie#kristendom
/tekstvisning/16838/0 Mit Frisprog og “de saarede Hjerter” 1840_684 prosa#artikler polemik#liturgi#kristendom#teologi#kirkepolitik
/tekstvisning/22801/0 Fugle-Vise til Bonde-Frihedens Priis 1840_690 lyrik#digte#lejlighedsdigte historie#Danmark#foreninger
/tekstvisning/19770/0 Kiøbenhavns Pris i Danske Samfund 1841_696 <desc> <label>Konning havde sig Ki&#x00F8;benhavn</label> <ident>II</ident> </desc> <desc> <label>Danmarks Hovedstad den ranke</label> <ident>V</ident> </desc> lyrik#sange krig#historie#kongehuset#foreninger
/tekstvisning/19768/0 Tæt udenfor Vebek, hvor Søen er reen 1841_697 lyrik#sange krig#historie#skolen
/tekstvisning/22719/0 Sange til Maifesten 1841_699 lyrik#sange foreninger#lejligheder#Danmark#politik#folket
/tekstvisning/22717/0 Den 28de Mai 1841_700 prosa#taler Danmark#politik#folket#skolen#kongehuset
/tekstvisning/22797/0 Sang i Anledning af Deres Kongelige Høihed Kronprindsens Formæling 1841_701 lyrik#digte#lejlighedsdigte bryllup#kongehuset#historie
/tekstvisning/22793/0 Folke-Sang paa Hendes Majestæt Dronningens Fødselsdag 1841_704 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#fødselsdag#historie
/tekstvisning/22790/0 Aabent Brev til mine Börn 1841_705_2 I Kiære, som med Blodets Rosenbaand lyrik#rimbreve lejligheder#kristendom#skolen
/tekstvisning/22752/0 Menneske-Slægten 1841_705_1 Aandepustet fra det Høie lyrik#digte historie#kristendom
/tekstvisning/25128/0 Til de Sönderjydske Tydske 1841_705_3 lyrik#sange politik#tysk#Danmark#folket
/tekstvisning/29463/0 Himmelbjergs-Vise 1841_706 lyrik#sange Danmark#mytologi#folket#lejligheder
/tekstvisning/26637/0 Sang paa Kongens Fødselsdag 1841_707 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#fødselsdag#Danmark#foreninger
/tekstvisning/29876/0 Sange ved Indvielsen af Den ny Asylskole, 1841 1841_708 Der skinner en Sol i Lys og Lön lyrik#sange kongehuset#skolen#lejligheder
/tekstvisning/14379/0 Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt 1841_709 prosa#anmeldelser oldengelsk#norrønt#litteratur#historie
/tekstvisning/14378/0 [Subskriptionsindbydelse til] Haandbog i Nyaars-Tidens Historie 1841_710 prosa#subskriptionsindbydelser historie
/tekstvisning/22511/0 Den himmelske Taler 1841_711 lyrik#salmer bibelhistorie#skolen#kristendom
/tekstvisning/18484/0 Herren og Dannekvinden 1841_712 lyrik#digte kristendom
/tekstvisning/18485/0 Julesange 1841_714 lyrik#salmer#salmesamlinger jul#kristendom
/tekstvisning/16837/0 Krönike-Riim til Levende Skolebrug 1842_477B prosa#lærebøger historie#mytologi#kirkehistorie
/tekstvisning/25141/0 Om Religions-Forfølgelse 1842_719 prosa#pamfletter kirkepolitik
/tekstvisning/22789/0 Sange til 28de Mai 1842_720 lyrik#digte#lejlighedsdigte foreninger#året#Danmark#historie#kongehuset#lejligheder
/tekstvisning/22787/0 Danske Folke-Fester 1842_721 prosa#taler foreninger#året#Danmark#historie#kongehuset
/tekstvisning/18486/0 Den Blodsottige Kvinde 1842_723 lyrik#salmer bibelhistorie#kristendom
/tekstvisning/18487/0 Kvinde-Evangeliet 1842_724 lyrik#digte kristendom
/tekstvisning/29590/0 Ved Kongens Fødselsdag i Danske Samfund 1842_729 lyrik#sange Danmark#fødselsdag#kongehuset#lejligheder
/tekstvisning/29462/0 Sang i Dronningens Asyl paa Marmorpladsen 1842_730 lyrik#sange kongehuset#lejligheder
/tekstvisning/18488/0 Jule-Sange for Dronning Caroline Amalias Asyl-Børn 1842_733 lyrik#salmer#salmesamlinger jul#kristendom
/tekstvisning/16836/0 De Christnes Aand 1842_734 lyrik#digte kristendom#teologi#nordisk#mytologi
/tekstvisning/29460/0 Ved Broder Ottos Kiste 1843_738 prosa#taler lejligheder#dødsfald
/tekstvisning/29458/0 Lovise Augusta 1843_739 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kongehuset
/tekstvisning/19766/0 Nyaars-Ønske i Danske Samfund 1843_740 prosa#taler Danmark#politik#året
/tekstvisning/1886/0 Om Indretningen af Sorø Academi 1843_741 prosa#afhandlinger skolen#folket
/tekstvisning/22715/0 Sang ved Ellevte Februars Minde 1843_742 lyrik#sange krig#historie#foreninger#lejligheder
/tekstvisning/26636/0 Grundtvig (Nikolai Frederik Severin) 1843_743 prosa#artikler selvbiografi
/tekstvisning/26923/0 Confirmations-Psalmer 1843_744 lyrik#salmer konfirmation#kristendom#lejligheder
/tekstvisning/26635/0 Sang ved Kongens Nærværelse i Dronningens Asyl 1843_746 lyrik#sange lejligheder#kongehuset
/tekstvisning/29874/0 Velkommen i den grønne Lund 1843_747 lyrik#sange lejligheder#politik
/tekstvisning/23842/0 Om Nordens Historiske Forhold 1843_750 prosa#taler historie#nordisk#foreninger
/tekstvisning/25139/0 Til Danskhedens Skaal 1843_751 lyrik#sange Danmark#politik#lejligheder#foreninger
/tekstvisning/28890/0 Til Professor Schouw 1844_769 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kristendom
/tekstvisning/26634/0 Nordens Konst 1844_770 lyrik#sange nordisk#mytologi#lejligheder
/tekstvisning/29456/0 Til Dannemænd om Hr. Baron Dirckinck-Holmfeld 1844_773 prosa#artikler polemik#Danmark#tysk#folket
/tekstvisning/29454/0 En Bonde ovenpaa en Herremand 1844_774 prosa#artikler politik#folket#Danmark
/tekstvisning/22713/0 Sang ved Skamlings-Festen 1844_779a lyrik#sange lejligheder#historie#folket#politik#Danmark
/tekstvisning/22710/0 Skov-Hornets Klang mellem Skamlings-Bankerne 1844_780 prosa#taler folket#Danmark#tysk#politik#skolen
/tekstvisning/28889/0 Storfyrstinde Alexandra 1844_787 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kongehuset
/tekstvisning/29873/0 Høst-Sang 1844_790 lyrik#salmer året#kristendom
/tekstvisning/10301/0 Brage-Snak 1844_791A prosa#foredrag#foredragsrækker mytologi#nordisk#græsk
/tekstvisning/29777/0 Confirmations-Sang paa Tuborg 1844_794 lyrik#salmer dåb#konfirmation#kristendom
/tekstvisning/10300/0 Danske Ordsprog og Mundheld 1845_808A prosa#afhandlinger filologi#litteratur#ældre dansk
/tekstvisning/25127/0 Om en god Skolebog i Verdenshistorien 1845_809 prosa#artikler historie#skolen
/tekstvisning/22744/0 Henrich Steffens 1845_810 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald
/tekstvisning/29871/0 Bakkehuset 1845_818 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#fødselsdag
/tekstvisning/28888/0 Kirke-Klokken 1845_824 lyrik#salmer kristendom#året
/tekstvisning/29450/0 Færinge-Saga 1845_831 lyrik#viser nordisk#politik#skolen#historie
/tekstvisning/28887/0 Julenats-Engelen 1845_833 lyrik#salmer bibelhistorie#kristendom#jul
/tekstvisning/26921/0 Mange paa Haand har Fingre fem 1846_840 lyrik#digte skolen#selvbiografi
/tekstvisning/29689/0 Morten Luthers Dødsdag 1846_841 lyrik#lejlighedsdigte dødsfald#jubilæer#kirkehistorie
/tekstvisning/29683/0 Frihed, Tro og Moders-Maal 1846_842 lyrik#lejlighedsdigte dødsfald#jubilæer#kirkehistorie
/tekstvisning/28886/0 Herrens Fristelse 1846_843 lyrik#salmer bibelhistorie#kristendom
/tekstvisning/29679/0 Opstandelsen 1846_851 lyrik#salmer kristendom#bibelhistorie#påske
/tekstvisning/29677/0 Pindse-Sang 1846_856 lyrik#salmer kristendom#pinse
/tekstvisning/29869/0 Fuglesangs-Kilden 1846_857 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset#fødselsdag
/tekstvisning/28885/0 Nathanael 1846_861 lyrik#salmer bibelhistorie
/tekstvisning/26633/0 Hvad vilde de Danske Bogstavers Afskaffelse koste os? 1846_864 prosa#artikler litteratur#historie#ældre dansk#skolen
/tekstvisning/29867/0 Hyrderne ved Bethlehem 1846_865 lyrik#salmer bibelhistorie#jul
/tekstvisning/29865/0 Nytaars-Sang 1846_867 lyrik#salmer bibelhistorie#året#kristendom
/tekstvisning/7097/0 Græsk og Nordisk Mythologi 1847_874 prosa#lærebøger mytologi#nordisk#græsk
/tekstvisning/26919/0 Den Danske Kongedatter 1847_880 lyrik#digte Danmark#skolen#historie
/tekstvisning/26917/0 Danskheden, vi Danske og x 1847_881 prosa#dagbladsnotitser Danmark#historie#skolen#polemik
/tekstvisning/26915/0 Marias Bebudelse 1847_883 lyrik#salmer bibelhistorie#kristendom
/tekstvisning/26913/0 Danskheden og Sorø 1847_884 lyrik#digte Danmark#historie#skolen
/tekstvisning/29674/0 Marie Magdalene 1847_885 lyrik#salmer bibelhistorie#påske#kristendom
/tekstvisning/29670/0 Den Danske Christendom 1847_889_2 lyrik#salmer kristendom#pinse#kirkehistorie
/tekstvisning/29672/0 Nordens Evangelister 1847_889_1 lyrik#salmer kristendom#historie#kirkehistorie
/tekstvisning/1885/0 Lykønskning til Danmark 1847_891 prosa#afhandlinger skolen#folket
/tekstvisning/16994/0 Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandixs Sølvbryllup 1847_894 lyrik#lejlighedsdigte bryllup
/tekstvisning/26911/0 Den Kongelige Fødselsdag 1847_895 lyrik#digte#lejlighedsdigte fødselsdag#kongehuset
/tekstvisning/1884/0 Danske Kæmpeviser 1847_896A lyrik#viser#folkeviser ældre dansk#historie#Danmark
/tekstvisning/3132/0 Om Kæmpevise-Bogen 1847_898 prosa#afhandlinger litteratur#polemik#historie#filologi#æstetik
/tekstvisning/29863/0 Den levende Christus 1847_901 lyrik#salmer kristendom#året
/tekstvisning/29859/0 Kong Christian d. Ottende 1848_909 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald#kongehuset
/tekstvisning/26632/0 Ved Sörge-Höitiden for Hans Majestæt Kong Christian den Ottende 1848_912 lyrik#salmer dødsfald#kongehuset
/tekstvisning/26631/0 Ved Sørge-Høitiden for Kong Christian den Ottende 1848_913 lyrik#salmer dødsfald#kongehuset#historie
/tekstvisning/26630/0 Sørgetale over Kong Christian den Ottende 1848_914 prosa#taler dødsfald#kongehuset#kristendom
/tekstvisning/23841/0 Dansk Seier-Sang 1848_916 lyrik#digte#lejlighedsdigte krig
/tekstvisning/23840/0 Det Danske Paaske-Offer 1848_917 lyrik#digte#lejlighedsdigte krig
/tekstvisning/28884/0 Om Forslaget til en ny Valglov 1848_919 prosa#pamfletter Danmark#folket#forfatning#politik#rigsdagen m.v.
/tekstvisning/25138/0 Om Blokeringen af Preussiske Havne 1848_920 prosa#pamfletter krig
/tekstvisning/23839/0 Om Forslaget til en ny Skatte-Udskrivning 1848_921 prosa#artikler krig#politik
/tekstvisning/29857/0 Om Jyllands Befrielse 1848_923 prosa#pamfletter Danmark#krig
/tekstvisning/25137/0 Den Tydske Flaade 1848_928 lyrik#digte Danmark#tysk#krig#polemik
/tekstvisning/29855/0 Til de stemmegivende Herrer. 1848_932 prosa#pamfletter politik#rigsdagen m.v.
/tekstvisning/29853/0 Svarartikel til P.F. Lunde 1848_932a prosa#dagbladsnotitser politik#rigsdagen m.v.
/tekstvisning/28883/0 Klage til Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848_933 prosa politik#forfatning#rigsdagen m.v.
/tekstvisning/29668/0 Paa Rigsdagsfesten den 22. October 1848 1848_934 lyrik#salmer krig#politik#forfatning#Danmark#rigsdagen m.v.
/tekstvisning/29666/0 Bededags-Tale for Rigsdagen i Danmark 1848_935 prosa#prædikener krig#politik#forfatning#Danmark#rigsdagen m.v.
/tekstvisning/26909/0 Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen [1848-49] 1848_937 <desc> <label>Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen [1849]</label> <ident>19</ident> <date>1849</date> <idno type="SJ">946</idno> </desc> prosa#taler Danmark#folket#forfatning#politik
/tekstvisning/23838/0 Selskabs-Sang i “Danske Forening” 1848_939 lyrik#sange Danmark#lejligheder#krig
/tekstvisning/22779/0 Danskeren [bind 1] 1848_941 andet#tidsskrifter Danmark#folket#forfatning#politik#krig
/tekstvisning/28882/0 C. Flor. 1849_945 lyrik#digte#lejlighedsdigte fødselsdag#Danmark#mytologi#nordisk#politik
/tekstvisning/26629/0 En lystig ny Vise 1849_950A lyrik#sange Danmark#lejligheder#krig
/tekstvisning/22767/0 Rim og Sange til Fædrelandets Historie [bind 2] 1849_953 lyrik#digte#sange Danmark#historie#mytologi#litteratur#nordisk
/tekstvisning/26628/0 Til Vælgerne i Præstø Amts fjerde Valgkreds 1849_956 prosa#pamfletter politik#rigsdagen m.v.
/tekstvisning/19764/0 Den nordiske Enighed 1849_960 lyrik#sange fødselsdag#lejligheder#nordisk
/tekstvisning/26627/0 Vær velkommen Herrens Aar [advent] 1849_963 lyrik#salmer kristendom#jul#påske#pinse#året
/tekstvisning/25136/0 Danskeren [bind 2] 1849_966 andet#tidsskrifter Danmark#folket#forfatning#politik#krig
/tekstvisning/19761/0 Adam Oehlenschlæger. Et Mindeskrift 1850_970 andet#sammensatte værker fødselsdag#litteratur#jubilæer#lejligheder
/tekstvisning/22765/0 Et Sorgens Budskab 1850_971 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald
/tekstvisning/28881/0 Velkomst til Brudefolkene 1850_973 lyrik#sange bryllup
/tekstvisning/22763/0 Ved de svenske Studenters Nærværelse 1850_976 lyrik#digte#lejlighedsdigte norrønt#lejligheder#nordisk#æstetik
/tekstvisning/28880/0 Grundlovens Aarsdag 1850 1850_977 lyrik#sange forfatning#krig
/tekstvisning/28933/0 Seiers-Torsdagen 1850_978 lyrik#lejlighedsdigte krig
/tekstvisning/28932/0 Holger-Danske-Slaget 1850_979 lyrik#sange krig
/tekstvisning/28931/0 Vilhelm Blom 1850_980 lyrik#lejlighedsdigte krig
/tekstvisning/28930/0 Nydansk Folke-Sang 1850_981 lyrik#digte krig
/tekstvisning/28360/0 Danskeren [bind 3] 1850_986 andet#tidsskrifter Danmark#folket#forfatning#politik#krig
/tekstvisning/26625/0 Den 21. Januar 1851 1851_991_2 lyrik#salmer dødsfald
/tekstvisning/26626/0 Notits om Lise Grundtvigs død 1851_991_1 prosa#dagbladsnotitser dødsfald
/tekstvisning/29749/0 Bidrag i “Ludvig Christian Müllers Eftermæle” 1851_1008 andet#sammensatte værker dødsfald#lejligheder#skolen
/tekstvisning/29851/0 Danskeren [bind 4] 1851_1011 andet#tidsskrifter Danmark#folket#forfatning#politik#krig
/tekstvisning/26952/0 Tale ved J.F. Schouws jordefærd 1852_1020 prosa#taler dødsfald#lejligheder
/tekstvisning/29747/0 Indskrift på mindestenen for Ludvig Christian Müller 1852_1022 lyrik#digte dødsfald#skolen
/tekstvisning/29746/0 Moses og Jesus 1852_1027 prosa#artikler kristendom#teologi
/tekstvisning/25135/0 Taler og Psalmer ved Bisættelsen af Clara Sophie Carlsen 1853_1032 andet#sammensatte værker lejligheder#dødsfald
/tekstvisning/29744/0 Lykkens Foranderlighed 1853_1034 Bladet i Bogen sig vender lyrik#digte#lejlighedsdigte Danmark#krig#politik
/tekstvisning/29742/0 Den apokryphiske Beretning om de fyenske Bønder til Hove 1853_1036 prosa#artikler rigsdagen m.v.#politik#polemik#Danmark
/tekstvisning/29847/0 Indbydelse til en Dansk Forening 1853_1036I prosa#artikler Danmark#folket#historie
/tekstvisning/29849/0 Indbydelse til en Dansk Forening 1853_1036II prosa#artikler Danmark#folket#historie
/tekstvisning/29843/0 Foreløbige Bestemmelser ved Grundelsen af ‘den Danske Forening’ 1853_1040 prosa#artikler Danmark#folket#historie
/tekstvisning/29845/0 Indbydelse til en Dansk Forening 1853_1040I prosa#artikler Danmark#folket#historie
/tekstvisning/29841/0 Det Danske Folk 1853_1043 lyrik#digte Danmark#historie#mytologi#politik
/tekstvisning/29839/0 Den Danske Forening 1853_1044 lyrik#digte Danmark#historie#mytologi#politik
/tekstvisning/29837/0 Velkomst til den Danske Forening 1853_1045 prosa#artikler Danmark#folket#politik#krig
/tekstvisning/29835/0 Valg-Dagen 1853_1046 lyrik#digte politik#historie
/tekstvisning/29740/0 Den Danske Nødvendighed 1853_1049 lyrik#digte Danmark#historie#kristendom#politik
/tekstvisning/26623/0 Festen for Grundtvig 1853_1055_2 Til det Norske Studenter-Samfund prosa skolen#fødselsdag
/tekstvisning/26624/0 Til de høiærværdige Norske Præstemænd 1853_1055_1 prosa#artikler fødselsdag#kristendom#teologi
/tekstvisning/26622/0 N. F. S. Grundtvigs Højskole 1853_1056 prosa#artikler skolen#polemik
/tekstvisning/29833/0 Nytaars-Ønske 1853_1059 lyrik#digte året#Danmark#kristendom
/tekstvisning/23837/0 Den sande og den falske Oplysning 1853_1065 prosa#artikler skolen#polemik
/tekstvisning/23836/0 Om Skolesagen i Danmark 1853_1066 prosa#artikler skolen#polemik
/tekstvisning/28929/0 Det Høinordiske Forbund 1854_1078 prosa#artikler nordisk#politik#mytologi
/tekstvisning/26950/0 Notits om Marie Grundtvigs død 1854_1082 prosa#dagbladsnotitser dødsfald
/tekstvisning/26948/0 Rønnebæksholm. (i September 1854) 1854_1086 lyrik#digte lejligheder#dødsfald
/tekstvisning/26946/0 Hun er ei død, hun sover kun 1854_1088 lyrik#digte lejligheder#dødsfald
/tekstvisning/26944/0 Aa-Fruen 1854_1089 lyrik#digte#folkevisepasticher lejligheder#dødsfald
/tekstvisning/25134/0 Saxe Runemester 1854_1093 lyrik#digte historie#Danmark#latin
/tekstvisning/19486/0 Om vor tredie Troes-Artikel [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 1. artikel] 1855_1108 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi#liturgi
/tekstvisning/19485/0 Om den Christelige Børnelærdom [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 2. artikel] 1855_1112 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi#liturgi
/tekstvisning/28928/0 Den 3die Juni 1855 1855_1114 Det er saa yndigt at fölges ad lyrik#sange lejligheder#bryllup
/tekstvisning/28927/0 Indvielsen af Claras Kirkegaard og Maries Hvilested 1855_1116 andet#sammensatte værker#taler#salmer lejligheder#dødsfald
/tekstvisning/28926/0 Opreisningen 1855_1119 lyrik#digte lejligheder#dødsfald
/tekstvisning/19484/0 Den Christelige Daabspagt [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 3. artikel] 1855_1122 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi#liturgi
/tekstvisning/28925/0 Fru Maries Bautasteen ved Rønnebæksholm 1855_1124 prosa#artikler lejligheder#dødsfald#selvbiografi
/tekstvisning/19483/0 Herrens Bøn “Fadervor.” [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 4. artikel] 1855_1128 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi#liturgi
/tekstvisning/19482/0 Det Ny Testamentes Christendom! [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 5. artikel] 1856_1136 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi#liturgi
/tekstvisning/19481/0 Forsagelsen i Daabs-Pagten [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 6. artikel] 1856_1140 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi#liturgi
/tekstvisning/3131/0 Ved Indvielsen af Skolen i Sjolte 1856_1155 Hvad Soelskin er for det sorte Muld lyrik#sange skolen#folket#lejligheder
/tekstvisning/19480/0 Den apostelige Troes-Bekjendelse i den christelige Daabspagt [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 7. artikel] 1856_1159 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi#liturgi
/tekstvisning/19479/0 De syv Sakramenter [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 8. artikel] 1856_1172 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi#liturgi
/tekstvisning/19478/0 De christelige Livstegn [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 9. artikel] 1857_1184 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi#liturgi
/tekstvisning/19477/0 Det christelige, aandelige og evige Liv [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 10. artikel] 1857_1189 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi#liturgi
/tekstvisning/19476/0 Det medfødte og det gienfødte Menneskeliv [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 11. artikel] 1857_1196 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi
/tekstvisning/19475/0 Ordet og Troen efter Christi egen Lærdom [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 12. artikel] 1857_1200 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi#liturgi
/tekstvisning/19474/0 Det christelige Ægteskab [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 13. artikel] 1858_1214 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi
/tekstvisning/25133/0 Nyt Bjarkemaal 1858_1225 H&#x00F8;rt jeg har en lille Fugl lyrik#digte nordisk#mytologi#krig
/tekstvisning/19473/0 Tro og Haab og Kjærlighed [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 14. artikel] 1858_1227 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi
/tekstvisning/29831/0 N. M. Spandet 1858_1230 prosa#taler dødsfald#kristendom#lejligheder#politik
/tekstvisning/19472/0 Den guddommelige Treenighed [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 15. artikel] 1858_1231 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi
/tekstvisning/19471/0 Skriftemaal og Altergang [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 16. artikel] 1858_1234 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi#liturgi
/tekstvisning/19470/0 Præste-Frihed i Folke-Kirken [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 17. artikel] 1859_1245 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi
/tekstvisning/18489/0 Til Skjalden Ingemann 1859_1249 lyrik#digte#lejlighedsdigte fødselsdag
/tekstvisning/19469/0 Den christne Tro og den christelige Lærdom [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 18. artikel] 1859_1253 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi
/tekstvisning/16834/0 Kundgiørelse om Grundtvigs Danske Høiskole 1859_1254 prosa#artikler skolen#folket#Danmark
/tekstvisning/19468/0 Menneske-Historien og Bibel-Historien hos Jøderne og de Christne [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 19. artikel] 1859_1255 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi
/tekstvisning/19467/0 Hænderne og Røsten i Rom og Jerusalem [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 20. artikel] 1859_1256 prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi
/tekstvisning/19759/0 Ved Exellencen C. E. Rotwitts Ligbegængelse 1860_1260 prosa#taler dødsfald#politik
/tekstvisning/19466/0 Det evige Livs-Ord af Vorherres egen Mund til Menigheden [Den christelige Børnelærdom, 1. udgave, 21. artikel] 1860_1269 <!-- <desc> <label>Om Christendommens Sandhed</label> <ident>1</ident> <date>1826</date> <idno type="SJ">444</idno> </desc> --> <!-- <desc> <label>Om Christendommens Sandhed</label> <ident>4</ident> <date>1826</date> <idno type="SJ">450</idno> </desc> --> <desc> <label>Det evige Livs-Ord af Vorherres egen Mund til Menigheden</label> <ident>2</ident> <date>1861</date> <idno type="SJ">1281</idno> </desc> <desc> <label>Det evige Livs-Ord af Vorherres egen Mund til Menigheden</label> <ident>3</ident> <date>1861</date> <idno type="SJ">1292</idno> </desc> prosa#artikler kirkehistorie#kristendom#teologi
/tekstvisning/22785/0 Beowulfes Beorh 1861_1290 lyrik#digte#langdigte oldengelsk#mytologi#historie#nordisk
/tekstvisning/18490/0 Bernhard Severin Ingemann 1862_1304 lyrik#digte#lejlighedsdigte dødsfald
/tekstvisning/29732/0 Menneskets Herlighed 1862_1306 lyrik#salmer#salmesamlinger dødsfald
/tekstvisning/28924/0 Dronning Caroline Amalie. Den 28de Juni 1862 1862_1311 lyrik#digte#lejlighedsdigte fødselsdag#kongehuset
/tekstvisning/29730/0 Lykke-Varslet 1863_1321 lyrik#digte politik#kongehuset#Danmark#engelsk#græsk
/tekstvisning/26942/0 Dane-Kongerne Frederik den Syvende og Christian den Niende 1863_1329 lyrik#lejlighedsdigte dødsfald#kongehuset#historie
/tekstvisning/26940/0 Ved Sørge-Høitiden for Kong Frederik den Syvende 1863_1331 lyrik#salmer#lejlighedsdigte dødsfald#kongehuset#historie
/tekstvisning/26938/0 Kong Frederik den Syvendes Ihukommelse 1864_1340 andet#sammensatte værker dødsfald#kongehuset#historie#lejligheder
/tekstvisning/29829/0 Deres Majestæt Dronning Caroline Amalie! 1865_1371 lyrik#digte#lejlighedsdigte kongehuset
/tekstvisning/14377/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 7. november 1865 1865_1377 prosa#taler skolen#folket#Danmark
/tekstvisning/29827/0 Til Pigeskolen paa Marielyst 1866_1387 lyrik#digte nordisk#mytologi#skolen
/tekstvisning/29825/0 Til Dronning Caroline Amalie's Fødselsdag 1866 1866_1392 lyrik#digte#lejlighedsdigte fødselsdag#kongehuset
/tekstvisning/14376/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 8. maj 1866 1866_1394 prosa#taler skolen#folket#Danmark
/tekstvisning/14375/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1866 1866_1401 prosa#taler skolen#folket#Danmark
/tekstvisning/3130/0 Nornerne 1866_1403 lyrik#digte norrønt#mytologi
/tekstvisning/14374/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1867 1867_1417 prosa#taler skolen#folket#Danmark
/tekstvisning/28961/0 Den christelige Børnelærdom [2. udgave] 1868_1292 prosa#afhandlinger kirkehistorie#kristendom#teologi#liturgi
/tekstvisning/14373/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 6. maj 1868 1868_1422 prosa#taler skolen#folket#Danmark
/tekstvisning/14198/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1868 1868_1427 prosa#taler skolen#folket#Danmark
/tekstvisning/16831/0 Til Chr. Molbech 1869_79 lyrik#digte#tilegnelsesdigte Danmark#historie#nordisk
/tekstvisning/16833/0 Til Kamma Rahbek 1869_271 lyrik#digte#tilegnelsesdigte selvbiografi
/tekstvisning/16832/0 Til Bernhard Ingemann 1869_346 lyrik#digte#lejlighedsdigte litteratur
/tekstvisning/14197/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 7. maj 1869 1869_1431 prosa#taler skolen#folket#Danmark
/tekstvisning/14196/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 4. november 1869 1869_1437 prosa#taler skolen#folket#Danmark
/tekstvisning/14195/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 3. november 1870 1870_1454 prosa#taler skolen#folket#Danmark
/tekstvisning/29728/0 Tale ved Kr. Køsters Jordefærd 1871_1459 prosa#taler dødsfald#litteratur
/tekstvisning/14194/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 3. maj 1871 1871_1460 prosa#taler skolen#folket#Danmark
/tekstvisning/14193/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 2. november 1871 1871_1466 prosa#taler skolen#folket#Danmark
Titel År SJ