Værker

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Æ Ø Å
/tekstvisning/646/0 Et Særsyn 1804_28
/tekstvisning/647/0 Mere om det skoleholderløse Sogn 1804_29
/tekstvisning/648/0 Bekjendtgjørelse 1804_34
/tekstvisning/649/0 Lidet om Sangene i Edda 1806_52
/tekstvisning/650/0 Om Religion og Liturgie 1807_61
/tekstvisning/1267/0 Om Videnskabelighed og dens Fremme 1807_63
/tekstvisning/651/0 Om Asalæren 1807_65
/tekstvisning/1266/0 Om Schiller 1807_67
/tekstvisning/1427/0 Et Par Ord om Signe 1807_68
/tekstvisning/1881/0 Om Oehlenschlägers Baldur 1807_73
/tekstvisning/653/0 Maskeradeballet 1808_76
/tekstvisning/1916/0 Villemoes 1808_80 Ved Midnat jeg sad i min enlige Vraa
/tekstvisning/1915/0 I Anledning af Hr. Rasks Fremfærd i Urstriden 1808_81
/tekstvisning/723/0 I Anledning af mit Syns Mistydning 1808_82
/tekstvisning/1270/0 Krigssang for Nordmænd 1808_83
/tekstvisning/1914/0 Til min Ven 1808_84
/tekstvisning/1271/0 Til Arlichinos Forfatter 1808_85
/tekstvisning/1272/0 Til Arlichinos Forfatter! 1808_86
/tekstvisning/1273/0 Til No. 1. samt No. 2 1808_87
/tekstvisning/1913/0 Gunderslev Skov 1808_88
/tekstvisning/1912/0 Svar til min Ven Molbech 1808_89
/tekstvisning/711/0 Nordens Mytologi 1808_93A
/tekstvisning/724/0 Svar paa Resensjonen 1808_94
/tekstvisning/1911/0 Tilbagesyn paa København 1808_96
/tekstvisning/1910/0 Indbydelse til Gamle Nordens Venner 1808_97
/tekstvisning/6484/0 Muntre Yngling udi Livets Vaar 1808_99a
/tekstvisning/1909/0 Anmeldelse 1809_105
/tekstvisning/1908/0 Saga om Nor og hans Æt 1809_106
/tekstvisning/3584/0 Til Hr. Professor Sander 1809_107
/tekstvisning/3587/0 Til Publikum 1809_108
/tekstvisning/3590/0 Aftenen 1809_109
/tekstvisning/3594/0 Om den ny Udgave 1809_111
/tekstvisning/1907/0 Grundkløgten ved Riisbrighs Grav 1809_113
/tekstvisning/1906/0 Æsthetisk Litteratur. Baggesen 1809_115
/tekstvisning/1905/0 Freias Pris 1809_116
/tekstvisning/3052/0 Papegøien og Skaden 1809_117
/tekstvisning/1903/0 Bod og Bedring 1809_118
/tekstvisning/8534/0 Sagas Tempel 1809_119
/tekstvisning/6429/0 Lidt om Doctor Baden 1809_120
/tekstvisning/1902/0 Et Par Ord om vore Oldtids Minder 1809_121
/tekstvisning/1901/0 Til Biskop Balle 1809_122
/tekstvisning/1900/0 Paa Oehlenschlægers Fødselsdag 1809_123
/tekstvisning/1428/0 Julefesten 1809_125
/tekstvisning/3615/0 Optrin af Kæmpelivet 1809_169A
/tekstvisning/3619/0 Subskriptionsplan, Oversættelse af Edda 1810_130
/tekstvisning/3622/0 Om en Oversættelse af af den poetiske Edda 1810_131
/tekstvisning/3625/0 Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder 1810_132
/tekstvisning/1899/0 De Snekker mødtes 1810_133
/tekstvisning/1898/0 Odin og Saga 1810_133a
/tekstvisning/1897/0 Meddelelse om Odin og Saga 1810_134
/tekstvisning/1896/0 Et Par Ord angaaende Revselsen 1810_136
/tekstvisning/1895/0 [Anmeldelse af] Giengangeren og han selv 1810_137
/tekstvisning/725/0 Dimisprædiken 1810_139A Hvi er Herrens Ord forsvundet af hans Hus?
/tekstvisning/1429/0 Sørgekvad 1810_140A
/tekstvisning/729/0 Et Par Ord om min Dimisprædiken 1810_141
/tekstvisning/1430/0 Er Nordens Forening ønskelig? 1810_143
/tekstvisning/6487/0 Kiækheds Erindring 1810_144 Kommer hid, I Piger smaae!
/tekstvisning/726/0 Til Publikum! 1810_147
/tekstvisning/1893/0 Idunna 1810_148A
/tekstvisning/3647/0 Nytaarsnat 1810_149
/tekstvisning/6430/0 Erklæring [om recension] 1811_156
/tekstvisning/1431/0 De hellige tre Konger 1811_157 <desc> <label>Hr. Sandsiger!</label> <ident>1</ident> </desc> <desc> <label>Deilig er den Himmel blaa</label> <ident>2</ident> </desc>
/tekstvisning/6981/0 Anholtstoget 1811_160
/tekstvisning/8533/0 Et Par Ord i Anledning af den gamle Præsts Skrivelse 1811_163
/tekstvisning/6982/0 Farvel (Sibbern) 1811_164
/tekstvisning/6431/0 Davids Klagesang 1811_165
/tekstvisning/8538/0 Om en Bogsamling for Sjællands Præster 1811_167
/tekstvisning/6432/0 Til H. G. Bechman 1811_170
/tekstvisning/6433/0 Saga 1811_171
/tekstvisning/7508/0 Til Dannerkongen Frederik hin Sjette 1812_182
/tekstvisning/6434/0 Svar paa Anmeldelsen af Saga 1812_183
/tekstvisning/8537/0 Foreløbigt Svar til Hr. Doctor Larsen 1812_185
/tekstvisning/6435/0 Om Censur 1812_187
/tekstvisning/6436/0 Subskriptions-Plan 1812_188
/tekstvisning/6437/0 Kort Begreb af Verdens Krønike 1812_189 Verdenskr&#x00F8;niken 1812
/tekstvisning/1432/0 Hvorfor kaldes vi Lutheraner? 1812_193A
/tekstvisning/7510/0 Til Elises Søster 1812_194
/tekstvisning/7511/0 Til Professor Sverdrup 1812_195
/tekstvisning/7512/0 Til Frigges Recensent 1813_205
/tekstvisning/6438/0 Til min Ven Christian Molbech 1813_206
/tekstvisning/8536/0 Om Afguderie 1813_207
/tekstvisning/6439/0 Krønikens Gienmæle 1813_208
/tekstvisning/10316/0 Hvad skal vi giøre, at vi kan arve det evige Liv? 1813_209
/tekstvisning/6440/0 Farvel. (Til C. Molbech.) 1813_211
/tekstvisning/7513/0 En mærkelig Spaadom 1814_226
/tekstvisning/3648/0 En liden Bibelkrønike 1814_227A
/tekstvisning/7514/0 Hvem er den falske Prophet? 1814_229
/tekstvisning/6983/0 Hr. Tilskuer! 1815_247
/tekstvisning/7515/0 Imod den lille Anklager 1815_248
/tekstvisning/10320/0 Kvædlinger 1815_251
/tekstvisning/6984/0 Et Par Ord om det nys udkomne angelsaxiske Digt 1815_253
/tekstvisning/6985/0 Nok et Par Ord om Bjovulfs Drape 1815_254
/tekstvisning/3649/0 Prøver af Snorros og Saxos Krøniker 1815_255
/tekstvisning/6986/0 Høstgildet 1815_262
/tekstvisning/6375/0 Rimelige Strøe-Tanker 1815_263
/tekstvisning/6372/0 Gaade-Giætningen 1815_264
/tekstvisning/6373/0 Om Baggesen 1815_266
/tekstvisning/6987/0 Om offentlige Forlystelser 1815_267
/tekstvisning/6374/0 Om Baggesen og om mig 1815_268
/tekstvisning/14200/0 Heimdall 1815_269
/tekstvisning/1892/0 Propheten spaaer 1816_281
/tekstvisning/8535/0 Til Sphinx 1816_282
/tekstvisning/10319/0 En mærkelig Røst fra Sverrig 1816_285
/tekstvisning/8466/0 Til Jens Baggesen. (Aabent Feidebrev.) 1816_286
/tekstvisning/6988/0 Til Bernhard Ingemann 1816_287
/tekstvisning/6441/0 Literatur-Tidendens Skudsmaal 1816_288
/tekstvisning/6989/0 I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse 1816_289
/tekstvisning/14199/0 Kundgjørelse angaaende Udgaven 1816_294
/tekstvisning/8550/0 Afbrudte Strøtanker 1816_297_5
/tekstvisning/8551/0 Danne-Virke 1816_297_1
/tekstvisning/10317/0 Havfruen og Dane-Dronningen 1816_297_8
/tekstvisning/7516/0 Johan Nordahl Bruuns Amindelse 1816_297_10
/tekstvisning/7446/0 Om dansk Poesie, Sprog og Historie 1816_297_2
/tekstvisning/7451/0 Om det Philosophiske Aarhundrede 1816_297_6
/tekstvisning/13728/0 Om historisk Vidskab 1816_297_9
/tekstvisning/13729/0 Om Krønikens Dyrkning 1816_297_12
/tekstvisning/10318/0 Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan 1816_297_13
/tekstvisning/8549/0 Til danske Hjerter 1817_302
/tekstvisning/6442/0 I Anledning af Frue Aagaards Jordefaerd 1817_303
/tekstvisning/8548/0 Pegepind til den ny Abc 1817_304
/tekstvisning/8547/0 Erklæring [i striden med Heiberg] 1817_305
/tekstvisning/13724/0 Efter-Klangen [til Kæmpevise om Bruneborg-slaget] 1817_306_7
/tekstvisning/7460/0 Efterklang [til Thyre Dannebods Vise] 1817_306_2
/tekstvisning/13727/0 Emund Lagmands Saga 1817_306_14
/tekstvisning/8544/0 Første Riimbrev 1817_306_9
/tekstvisning/13725/0 Kæmpevise om Bruneborg-Slaget 1817_306_6
/tekstvisning/8546/0 Om Bjovulfs Drape 1817_306_11
/tekstvisning/13726/0 Om Bruneborg-Slaget 1817_306_5
/tekstvisning/6990/0 Om Mennesket i Verden 1817_306_10
/tekstvisning/7465/0 Om Videnskabeligheds Forhold til Erfaring og sund Menneske-Forstand 1817_306_3
/tekstvisning/8545/0 Riim-Breve 1817_306_8
/tekstvisning/7456/0 Thyre Dannebods Vise 1817_306_1
/tekstvisning/8543/0 Fra Arildstid har Dannemænd 1817_307
/tekstvisning/9722/0 Held den Konge hvem Folket ledsager 1817_308
/tekstvisning/14211/0 Udsigt over Verdens-Krøniken 1817 1817_309A Verdenskr&#x00F8;niken 1817
/tekstvisning/13723/0 Psalmer ved Jubel-Festen 1817 1817_310 <desc> <label>Som den gyldne Soel udbryder</label> <ident>2</ident> </desc> <desc> <label>Guds Kirke er saa fast en Borg</label> <ident>3</ident> </desc>
/tekstvisning/10314/0 Ansgars Eftermæle 1817_312_7
/tekstvisning/10315/0 Bjarkemaalets Efterklang 1817_312_5 Soel er oppe
/tekstvisning/8541/0 Et Par Ord om Oldgrandskning 1817_312_8
/tekstvisning/10313/0 Fornioter 1817_312_9
/tekstvisning/10321/0 Jaordet 1817_312_4
/tekstvisning/6991/0 Om Aabenbaring, Konst og Vidskab 1817_312_10
/tekstvisning/6445/0 Ragna-Roke 1817_312_12
/tekstvisning/8542/0 Ved Abraham Kalls Jubilæum 1817_312_6
/tekstvisning/6444/0 Velkomst til Danne-Kongen 1817_312_11
/tekstvisning/14289/0 Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro? 1817_313
/tekstvisning/6992/0 Morten Luthers Jule-Psalme 1817_314 Det kimer nu til Jule-Fest
/tekstvisning/14285/0 Hvad kom der ud af al den Vind med Saxo og Snorro? 1818_324
/tekstvisning/8540/0 Februar-Lilien! 1818_325
/tekstvisning/8539/0 Femtende September 1818 1818_327
/tekstvisning/3650/0 Erklæring fra et Antal Videnskabsdyrkere 1818_329
/tekstvisning/1433/0 Et lidet Bidrag 1818_330
/tekstvisning/1434/0 Om Tylvten til Vedkommende 1818_331
/tekstvisning/1381/0 Erklæring [om Tylvtestriden] 1818_332
/tekstvisning/7470/0 Om Digterne Baggesen og Oehlenschläger 1819_342_5
/tekstvisning/10263/0 Om Publicum og Publicums Domstol 1819_342_7
/tekstvisning/13722/0 Stykker af Skjoldung-Kvadet 1819_342_6
/tekstvisning/10312/0 Om den Lancasterske Methode 1819_347
/tekstvisning/13721/0 Den ny Udgave af Snorros Edda 1819_348
/tekstvisning/13720/0 Langt høiere Bjerge 1820_351
/tekstvisning/14265/0 Ved Geheimeraadinde Sophie E. Cath. Cordsens Grav 1820_352 <desc> <label>Skal vi sörge dybt og klage</label> <ident>1</ident> </desc>
/tekstvisning/6446/0 Bjowulfs Drape 1820_353A
/tekstvisning/10311/0 Femtende September 1820 1820_355
/tekstvisning/10310/0 Gisselfeld 1820_356
/tekstvisning/6995/0 Jule-Sang for christne Børn 1820_357 Et Barn er f&#x00F8;dt i Bethlehem
/tekstvisning/6996/0 Min Moder 1822_370
/tekstvisning/13702/0 Den 14de Maj 1823 1823_376
/tekstvisning/10309/0 Fødselsdagen 1823_379
/tekstvisning/8558/0 Nærings-Sorgen 1823_381
/tekstvisning/10308/0 Sang til Deres Majestæter Kongen og Dronningen 1823_385
/tekstvisning/10307/0 Sang til det kongelige kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab 1823_386
/tekstvisning/6997/0 Jule-Træet 1823_389 Der stander et Tr&#x00E6; paa Norges Fjeld
/tekstvisning/8557/0 Henrik Steffens 1824_394
/tekstvisning/8556/0 Var Morten Luther en Christen? 1824_395
/tekstvisning/3653/0 Nyaars-Morgen 1824_397
/tekstvisning/6447/0 Sang ved Grosserer Jens Harboes Grav 1824_399 Her m&#x00F8;des alle Veie
/tekstvisning/8555/0 Sigerstæd 1824_401
/tekstvisning/10306/0 Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd 1824_402
/tekstvisning/6448/0 Ved höiærværdige Hr. Pastor Fengers Jorde-Færd 1825_408 Som Markens Blomst, henvisner fage
/tekstvisning/1890/0 Kirkens Gienmæle 1825_413A
/tekstvisning/1889/0 Erklæring af 12. september 1825 1825_415
/tekstvisning/1888/0 Til de 88 Clausenianer 1825_416
/tekstvisning/1887/0 Venlig Advarsel 1825_417
/tekstvisning/8585/0 Dronninge-Stolen 1825_420
/tekstvisning/3654/0 Den christelige Kamp 1825_421A
/tekstvisning/8584/0 [Anmeldelse af] Om den falske Theologie 1825_422_4
/tekstvisning/8583/0 Broder Niels fra Soor 1826_428
/tekstvisning/8582/0 Om den gammeldanske Rim-Krønike 1826_429
/tekstvisning/13801/0 Om den sande Christendom 1826_431_2 <desc> <label>Om den sande Christendom</label> <ident>4</ident> <date>1826</date> <idno type="SJ">438</idno> </desc>
/tekstvisning/654/0 Danske Høitids-Psalmer 1826_433A <desc> <label>Den signede Dag med Fryd vi seer</label> <ident>3</ident> </desc> <desc> <label>Tusind Aar stod Christi Kirke</label> <ident>4</ident> </desc> <desc> <label>Klar op, du Sky paa &#x00D8;ien-Bryn</label> <ident>5</ident> </desc>
/tekstvisning/727/0 Kong Harald og Ansgar 1826_436A
/tekstvisning/10305/0 Dansk Tedeum 1826_438_1 For al den Deel, som Gud har gjort
/tekstvisning/10304/0 Dansk Pindse-Psalme 1826_444_1 Oprundet er vor Pindse-Fest
/tekstvisning/14309/0 Om Christendommens Sandhed 1826_444_2 <desc> <label>Om Christendommens Sandhed</label> <ident>1</ident> <date>1826</date> <idno type="SJ">444</idno> </desc> <desc> <label>Om Christendommens Sandhed</label> <ident>4</ident> <date>1826</date> <idno type="SJ">450</idno> </desc> <desc> <label>Om Christendommens Sandhed</label> <ident>6</ident> <date>1827</date> <idno type="SJ">456</idno> </desc> <desc> <label>Om Christendommens Sandhed</label> <ident>7</ident> <date>1827</date> <idno type="SJ">459</idno> </desc>
/tekstvisning/13707/0 Jens Baggesen 1826_445
/tekstvisning/8581/0 En liden Bibel-Krønike 1828_227C
/tekstvisning/8580/0 Af Danneskjolds-Drapen 1828_467
/tekstvisning/14372/0 Ved Sölv-Brylluppet den 4de Mai 1828 1828_469
/tekstvisning/7479/0 [Anmeldelse af] Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo 1828_470_1
/tekstvisning/7484/0 Studier til en bibelsk Rimkrønike 1828_470_2
/tekstvisning/13717/0 Blaa-Lysene 1828_472
/tekstvisning/13716/0 Krønike-Riim 1829_477A
/tekstvisning/6998/0 Historisk Børne-Lærdom 1829_480A
/tekstvisning/7093/0 Tidens Ström 1829_481A
/tekstvisning/3655/0 Bibliotheca Anglo-Saxonica 1830_487A
/tekstvisning/8587/0 Politiske Betragtninger 1831_490A
/tekstvisning/8586/0 Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes? 1831_491_1
/tekstvisning/6449/0 [Anmeldelse af] History of the Northmen 1831_494
/tekstvisning/14191/0 Subskriptionsplan paa en Haandbog i Verdens-Historien 1832_499a
/tekstvisning/14371/0 Rasmus Christian Rask 1832_500
/tekstvisning/7518/0 Historiske Psalmer og Riim 1832_502A
/tekstvisning/14370/0 Christoffer Columbus 1833_512
/tekstvisning/14369/0 Ved Povel Glahns og Marie Blichers Sölv-Bryllup 1833_515
/tekstvisning/13017/0 Haandbog i Verdens-Historien 1 1833_518A_1
/tekstvisning/14368/0 Bispinde Fabritius 1834_531 <desc> <label>Stille, stille! d&#x00E6;mpet klinge</label> <ident>1</ident> </desc>
/tekstvisning/8552/0 Den Danske Stats-Kirke upartisk betragtet 1834_534A
/tekstvisning/14367/0 [Subskriptionsindbydelse til] Haandbog i Middel-Alderens Historie 1835_551
/tekstvisning/655/0 Det Danske Fiir-Kløver 1836_563
/tekstvisning/3656/0 Romer-Vise 1837_573
/tekstvisning/728/0 Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole 1837_580
/tekstvisning/1435/0 Skolen for Livet og Academiet i Soer 1838_593
/tekstvisning/14363/0 [Subskriptionsindbydelse til] Nyaarstidens Historie 1838_595
/tekstvisning/6450/0 Mands Minde 1838_599
/tekstvisning/1436/0 Hr. Krigscommissair Fibiger 1838_603
/tekstvisning/13714/0 Chor 1838_605_1 F&#x00E6;dreneland!
/tekstvisning/13713/0 Ving-Thors Hammer 1838_605_2
/tekstvisning/10302/0 Til Hr. Etatsraad Treschow 1839_614
/tekstvisning/6494/0 Om Nordens videnskabelige Forening 1839_617_2
/tekstvisning/8673/0 Danmark, deiligst Vang og Vænge 1839_622
/tekstvisning/6495/0 Er Lyset for de Lærde blot 1839_624_1
/tekstvisning/13712/0 Völunds Værksted 1839_636_2
/tekstvisning/13711/0 Andragende vedrørende sognebaandets løsning 1840_670
/tekstvisning/13710/0 Til Provindsialstændernes Forsamling 1840_671
/tekstvisning/656/0 Bøn og Begreb 1840_680
/tekstvisning/14379/0 Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt 1841_709
/tekstvisning/14378/0 [Subskriptionsindbydelse til] Haandbog i Nyaars-Tidens Historie 1841_710
/tekstvisning/1886/0 Om Indretningen af Sorø Academi 1843_741
/tekstvisning/10301/0 Brage-Snak 1844_791A
/tekstvisning/10300/0 Danske Ordsprog og Mundheld 1845_808A
/tekstvisning/7097/0 Græsk og Nordisk Mythologi 1847_874
/tekstvisning/1885/0 Lykønskning til Danmark 1847_891
/tekstvisning/1884/0 Danske Kæmpeviser 1847_896A
/tekstvisning/3132/0 Om Kæmpevise-Bogen 1847_898
/tekstvisning/3131/0 Ved Indvielsen af Skolen i Sjolte 1856_1155 Hvad Soelskin er for det sorte Muld
/tekstvisning/14377/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 7. november 1865 1865_1377
/tekstvisning/14376/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 8. maj 1866 1866_1394
/tekstvisning/14375/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1866 1866_1401
/tekstvisning/3130/0 Nornerne 1866_1403
/tekstvisning/14374/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1867 1867_1417
/tekstvisning/14373/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 6. maj 1868 1868_1422
/tekstvisning/14198/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1868 1868_1427
/tekstvisning/14197/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 7. maj 1869 1869_1431
/tekstvisning/14196/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 4. november 1869 1869_1437
/tekstvisning/14195/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 3. november 1870 1870_1454
/tekstvisning/14194/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 3. maj 1871 1871_1460
/tekstvisning/14193/0 Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 2. november 1871 1871_1466
Titel År SJ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å