Personregister

En oversigt over historiske, bibelske og fiktive personer i Grundtvigs værker.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Æ Ø Å
Grundtvigs Værker: Personregisteret
ukendt, personen er ikke identificeret.
Sandvig, Bertel Christian (1752 - 1786), litteratur- og oldtidsforsker.
Nyerup, Rasmus (1759 - 1829), bibliotekar, litteraturhistoriker.
Oehlenschläger, Adam (1779 - 1850), da. digter.
Grundtvig, Nicolai Frederik Severin (døbt Nicolaj Frideric Severin) (1783 - 1872), præst, forfatter, historiker.
Pram, Christen Henriksen (1756 - 1821), no.-da. forfatter, tidsskriftudgiver, embedsmand.
Møller, Jens (1779 - 1833), teologisk professor, tidsskriftredaktør, forfatter.
Suhm, Peter Friederich (1728 - 1798), da. historiker, forfatter, bogsamler.
Begtrup, Holger (1859 - 1937), højskoleforstander, Grundtvigforsker.
Møinichen, Jacob Bærent (ca. 1765 - ca. 1830), da. fagbogsforfatter, mytolog.
Baden, Jacob (1735 - 1804), da. filolog, professor.
Kall, Abraham (1743 - 1821), da. historiker.
Luxdorph, Bolle Willum (1716 - 1788), da. embedsmand, bogsamler, udgiver.
Thorlacius, Børge Riisbrigh (1775 - 1829), da. filolog, professor i latin og græsk.
Steensen Leth, Constance Henriette (1777 - 1827), frue på godset Egeløkke.
Leth, Constance  →  Steensen Leth, Constance Henriette
Resen, Peder Hansen (1625 - 1688), historiker, udgiver, jurist.
Staffeldt, Adolph Wilhelm Schack von (1769 - 1826), da. forfatter, amtmand.
Ansgar (801 - 865), frankisk munk, missionær, ærkebiskop over Hamborg-Bremen fra 845.
Steffens, Henrich (1773 - 1845), da. naturforsker, filosof, forfatter, Grundtvigs fætter.
Ewald, Johannes (1743 - 1781), da. digter.
Baggesen, Jens Immanuel (1764 - 1826), digter.
Steensen Leth, Karl Frederik (1798 - 1889), Grundtvigs elev på godset Egeløkke, godsejer.
Steensen Leth, Carl Frederik (1774 - 1825), officer, godsejer.
Molbech, Christian (1783 - 1857), da. historiker, filolog.
Rahbek, Knud Lyne (1760 - 1830), forfatter, tidsskriftredaktør.
Herder, Johann Gottfried von (1744 - 1803), ty. forfatter.
Moritz, Karl Philipp (1765 - 1793), ty. professor i æstestik, mytolog.
Platou, Ludvig Stoud (1778 - 1833), da.-no. historiker, embedsmand, politiker.
Tasso, Torquato (1544 - 1595), ital. digter.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749 - 1832), ty. digter, naturforsker, statsmand.
Ólafsson, Stephán
(eller: Stephanus)
(1620 - 1688), isl. præst, digter.
Bastholm, Christian (1740 - 1819), præst, kgl. konfessionarius.
Euhemeros (ca. 350 - 270), gr. forfatter.
Novalis (pseudonym for Georg Friedrich Philipp von Hardenberg (1772 - 1801), ty. digter.
Hardenberg, Georg Friedrich Philipp von  →  Novalis (pseudonym for Georg Friedrich Philipp von Hardenberg
Schlegel, Friedrich (1772 - 1829), ty. forfatter, filosof.
Schiller, Johann Christoph Friedrich von (1759 - 1805), ty. forfatter.
Treschow, Niels (1751 - 1833), no. filosof, professor, politiker.
Thomissøn, Hans (1532 - 1573), da. provst, salmedigter, salmebogsredaktør.
Græbe, Christopher (1773 - 1845), bogtrykker.
Balle, Nicolai Edinger (1744 - 1816), teologisk professor 1772-1783, lærebogsforfatter, biskop over Sjællands stift 1783-1808.
Harald Klak (? - efter 841), da. delkonge 812-813 og 819-827.
Christian 1. (1426 - 1481), konge af Danmark fra 1448, af Norge fra 1449, af Sverige 1457-1464.
Luther, Martin
(eller: Morten)
(1483 - 1546), ty. teolog, reformator.
Wagner, Wilhelm Richard (1813 - 1883), ty. komponist.
Sørensen, Preben Meulengracht (1940 - 2001), litteraturforsker.
Meulengracht Sørensen, Preben  →  Sørensen, Preben Meulengracht
Jesus
(Kristus)
(? - ca. 30), kristendommens centrale skikkelse.
Schrøder, Johannes Elieser (1838 - 1920), da. filantrop, bogudgiver, højskoleforstander.
Scharling, Carl Immanuel (1879 - 1951), da. teolog.
Molbech, Christian Knud Frederik (1821 - 1888), bibliotekssekretær, professor.
Snorri
(eller: Snorre)
Sturluson
(ca. 1178 - 1241), isl. forfatter, høvding, skjald.
Sturluson, Snorre  →  Snorri
(eller: Snorre)
Sturluson
Rask, Rasmus Kristian (1787 - 1832), filolog.
Auken, Sune (1970 -), litteraturforsker.
Lundgreen-Nielsen, Flemming (1937 -), litteraturforsker, Grundtvigforsker.
Kondrup, Johnny (1955 -), litteraturforsker.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von (1775 - 1854), ty. filosof.
Winckelmann, Johann Joachim (1717 - 1768), ty. kunsthistoriker, arkæolog.
Jónsson, Finnur (1858 - 1934), isl. filolog.
Christensen, Georg (1877 - 1966), litteraturhistoriker, lærer.
Grundtvig, Stener (1860 - 1942), fængselskyndig.
Christensen, Bent (1943 -), præst, kirkehistoriker.
Albeck, Gustav (1906 - 1995), da. litteraturforsker.
Reich, Ebbe Kløvedal (1940 - 2005), forfatter.
Kløvedal Reich, Ebbe  →  Reich, Ebbe Kløvedal
Rønning, Frederik Vilhelm Valdemar (1851 - 1929), litteraturhistoriker, Grundtvigforsker.
Toldberg, Helge (1913 - 1964), litteraturforsker.
Vind, Ole (1944 -), idéhistoriker.
Winther, Rasmus Villads Christian Ferdinand (1796 - 1876), forfatter, oversætter fra tysk.
Ægidius, Jens Peter (1930 -), litteraturforsker.
Gjellerup, Karl (1857 - 1919), forfatter.
Høst, Jens Kragh (1772 - 1844), advokat, bladudgiver, litterat, historiker.
Schultz, Johann Frederik (1756 - 1817), da. bogtrykker.
Møller, Rasmus (1763 - 1842), teologisk forfatter, biskop over Lolland-Falster stift fra 1831.
Weyse, Christoph Ernst Friedrich (1774 - 1842), da. komponist, organist.
Johansen, Steen (1908 - 1987), forskningsbibliotekar, Grundtvigforsker.
Hagen, Laurids Christian (1808 - 1876), præst, lærebogsudgiver.
Barfod, Povl Frederik (1811 - 1896), historisk forfatter, politiker.
Boisen, Lars Nannestad (1803 - 1875), orientalist, præst.
Lindberg, Jacob Christian (1797 - 1857), orientelist, tidsskriftredaktør, præst.
Fenger, Johannes Ferdinand (1805 - 1861), præst, salmebogsudgiver, medl. af Roskilde konvents salmekomité.
Fenger, Rasmus Theodor (1816 - 1889), præst, tidsskriftredaktør.
Brandt, Carl Joakim (1817 - 1889), præst, tidsskriftredaktør, salmeforsker.
Helveg, Nicolaus Ludvig (1818 - 1883), præst, kirkehistoriker.
Rørdam, Peter (1806 - 1883), præst.
Boisen, Peter Outzen (1815 - 1862), præst, asylbestyrer, Grundtvigs svigersøn.
Monrad, Ditlev Gothardt (1811 - 1887), da. konseilspræsident, biskop over Lolland-Falster stift 1849-1854.
Fenger, Peter Andreas (1799 - 1878), præst.
Hjort, Peder (1793 - 1871), kritiker, pædagog.
Hass, Ludvig Daniel (1801 - 1881), da. præst, politiker.
Møller, Lars Otto (1831 - 1915), præst, forfatter.
Hansen, Olaf Jonas (1870 - 1932), forfatter, lektor, oversætter fra oldislandsk.
Møller, Hans Georg (1832 - 1877), adjunkt, oversætter.
Frederik 6. (1768 - 1839), konge af Danmark fra 1808, konge af Norge 1808-1814.
Heiberg, Peter Andreas (1758 - 1841), da. forfatter.
Christian 8. (1786 - 1848),
egl. Christian Frederik,
konge af Norge 17.5.-10.10. 1814, konge af Danmark fra 1839, g.m. Caroline Amalie 1815.
Willemoes, Peter (1783 - 1808), da. søofficer.
Nelson, Horatio (1758 - 1805), eng. admiral.
Andersen, Hans Christian (1805 - 1875), forfatter.
Blicher, Steen Steensen (1782 - 1848), forfatter, præst.
Napoleon 1. (1769 - 1821),
f. Napoléon Bonaparte,
fr. kejser 1804-1814 og 1815.
Bonaparte, Napoléon  →  Napoleon 1.
Christian 7. (1749 - 1808), konge af Danmark og Norge fra 1766.
Abildgaard, Nicolai Abraham (1743 - 1809), maler.
Kierkegaard, Søren Aabye (1813 - 1855), teolog, filosof, forfatter.
Caroline Amalie (1796 - 1881), da. dronning 1839-1848.
Münter, Friederich Christian Carl Hinrich (1761 - 1830), da. kirkehistoriker, biskop over Sjællands stift fra 1808.
Dampe, Jacob Jacobsen (1790 - 1867), politisk agitator, forfatter.
Clausen, Henrik Nicolai (1793 - 1877), teolog, politiker.
Møller, Poul Martin (1794 - 1838), forfatter, filosof.
Heiberg, Johan Ludvig (1791 - 1860), da. forfatter, teaterdirektør.
Frederik 7. (1808 - 1863), konge af Danmark fra 1848.
Müller, Peter Erasmus (1776 - 1834), historiker, biskop over Sjællands stift fra 1830.
Vilhelmine Marie
(eller: Wilhelmine)
(1808 - 1891), prinsesse, datter af Frederik 6., g.m. Frederik 7. 1828-1837.
Ørsted, Hans Christian (1777 - 1851), naturforsker.
Hansen, Christian Frederik (1756 - 1845), arkitekt.
Lornsen, Uwe Jens (1793 - 1838), slesvigsk, embedsmand, politisk skribent, pioner for den slesvig-holstenske bevægelse.
Sibbern, Frederik Christian (1785 - 1872), da. forfatter, filosof.
Malling, Peder (1781 - 1865), arkitekt, stadsbygmester.
Thorvaldsen, Bertel (1770 - 1844), billedhugger.
Goldschmidt, Meïr Aron (1819 - 1887),
egl. Meyer Aron,
da. forfatter, redaktør.
Lehmann, Peter Martin Orla (1810 - 1870), da. jurist, nationalliberal politiker.
Carstensen, Georg Johan Bernhard (1812 - 1857), bladudgiver, grundlægger af Tivoli.
Wegener, Johan Jørgen Stiller (1811 - 1883), da. teolog, højskoleforstander, præst.
Flor, Christian (1792 - 1875), politiker, højskolemand.
Fibiger, Mathilde Lucie (1830 - 1872), forfatter, kvindesagsforkæmper.
Grundtvig, Svend
(eller: Svenn)
Hersleb
(1824 - 1883), folkemindeforsker, filolog, Grundtvigs søn.
Mynster, Jakob Peter (1775 - 1854), præst, biskop over Sjællands stift fra 1834.
Ingemann, Bernhard Severin (1789 - 1862), forfatter.
Christian 9. (1818 - 1906), konge af Danmark fra 1863.
Kold, Christen Mikkelsen (1816 - 1870), pædagog, friskolemand, højskoleforstander.
Busck, Gunni (1798 - 1869), da. præst.
Ludvig 16. (1754 - 1793), konge af Frankrig 1774-1792.
Alexander 1. (1777 - 1825), zar af Rusland fra 1801.
Christian August (1768 - 1810), da. prins af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, svensk kronprins 1809.
Carl  →  Christian August
Karl 14. Johan
(eller: Karl 3. Johan af Norge)
(1763 - 1844), fr. marskal, konge af Sverige og Norge fra 1818.
Bernadotte, Jean Baptiste  →  Karl 14. Johan
(eller: Karl 3. Johan af Norge)
Karl 13. (1748 - 1818), konge af Sverige fra 1809, konge af Norge fra 1814, hertug af Södermanland.
Marx, Karl (1818 - 1883), ty. socialist.
Larsen, Martin (1900-tallet), oversætter.
Engels, Friedrich (1820 - 1895), ty. politiker, socialistisk teoretiker.
Lincoln, Abraham (1809 - 1865), præsident i USA 1861-1865.
Grundtvig, Johan Ottosen (1734 - 1813), præst, Grundtvigs far.
Victoria (1819 - 1901),
f. Alexandrina Victoria,
dronning af Storbritannien og Irland fra 1837, kejserinde af Indien fra 1837.
Grundtvig, Cathrine Marie (1748 - 1822),
f. Bang,
Grundtvigs mor.
Bang, Cathrine Marie  →  Grundtvig, Cathrine Marie
Feld, Lauritz (1750 - 1803), da. sognepræst.
Grundtvig, Jakob Ulrich Hansen (1775 - 1800), præst, Grundtvigs bror.
Glahn, Bodil Marie Elisabeth (1783 - 1862),
f. Blicher,
Grundtvigs svigerinde, g.m. Poul Egede Glahn i 1808.
Blicher, Bodil Marie Elisabeth  →  Glahn, Bodil Marie Elisabeth
Grundtvig, Elisabeth
(Lise)
Christina Margaretha
(1787 - 1851),
f. Blicher,
Grundtvigs hustru fra 1818.
Holberg, Ludvig (1684 - 1754), no.-da. forfatter, baron, bruger undertiden pseudonymet Hans Michelsen.
Blicher, Diderik Nicolai (1746 - 1805), præst.
Dons, Povel (1783 - 1843), forfatter.
Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von (1761 - 1819), ty. populær skuespilforfatter, teaterdirektør.
Grundtvig, Otto (1772 - 1843), præst, Grundtvigs bror.
Sverdrup, Georg (1770 - 1850), no. politiker med indflydelse på Eidsvollforfatningens udformning i 1818, filolog.
Olsen, Christen (1785 - 1833), præst, Grundtvigs ungdomsven.
Danneskiold-Samsøe, Christian Conrad Sophus (1774 - 1823), greve, amtmand.
Grundtvig, Johan Diderik Nicolaj Blicher (1822 - 1907), historiker, arkivar, Grundtvigs søn.
Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang (1827 - 1887), Grundtvigs datter, g.m. P.O. Boisen 1847.
Siemonsen, Lorenz (1800 - 1872), slesvigsk, præst ved Frederiks tyske kirke i København fra 1826-1836, salmeudgiver.
Stemann, Poul Christian (1764 - 1855), jurist, gehejmestatsminister, kancellipræsident.
Rothe, Valdemar Henrik (1777 - 1857), præst.
Stampe, Christine Marguérite Salome (1797 - 1868), forfatter, salonværtinde, g.m. baron Henrik Stampe 1820.
Hauch, Johannes Carsten (1790 - 1872), forfatter.
Stampe, Henrik (1794 - 1876), baron, godsejer.
Skovgaard, Peter Christian Thamsen (1817 - 1875), maler.
Grundtvig, Ane Marie Elise (1813 - 1854),
f. Carlsen,
g. Toft,
godsejer, Grundtvigs hustru fra 1851.
Toft, Marie  →  Grundtvig, Ane Marie Elise
Grundtvig, Frederik Lange (1854 - 1903), folklorist, digter, præst, Grundtvigs søn.
Grundtvig, Asta Tugendreich Adelheid (1826 - 1890),
f. Krag-Juel-Vind-Frijs,
g. Reedtz,
da. komtesse, Grundtvigs hustru 1858-1872.
Bloch, Laura Jensine Christine (1837 - 1891), g.m. Svend Grundtvig.
Bjørnson, Bjørnstjerne Martinius (1832 - 1910), no. forfatter, dramatiker.
Marstrand, Nicolai Wilhelm (1810 - 1873), maler.
Milo, Jacob Frederik (1795 - 1865), boghandler, bogbinder og forlægger i København.
Milo, Friedrich Wilhelm (1759 - 1844), da. bogbinder og boghandler i Odense.
Skouboe, Edvard (1813 - 1860), forlægger, indehaver af Wahlske Boghandel i København 1841-1858.
Græbe, Johan Christian Frederik (1804 - 1883), bogtrykker.
Valdemar 1. den Store (1131 - 1182), konge af Danmark fra 1157.
Knud 6. (1163 - 1202), konge af Danmark fra 1182.
Valdemar 2. Sejr (1170 - 1241), konge af Danmark fra 1202.
Valdemar 3. (1315 - 1364), konge af Danmark 1326-1330.
Valdemar 4. Atterdag (ca. 1320 - 1375), konge af Danmark fra 1340.
Kok, Laurids Olufsen (1634 - 1691), provst, forfatter, filolog.
Rasmussen, Poul Edvard (1776 - 1860), komponist.
Absalon
(eller: Axel)
(? - 1201), da., biskop af Roskilde 1158-1192, ærkebiskop af Lund fra 1177, statsmand.
Axel  →  Absalon
(eller: Axel)
Hvide, Skjalm (? - ca. 1113), da. storbonde.
Asser Rig (? - ca. 1148), sjællandsk stormand, søn af Skjalm Hvide.
Inge
Eriksdatter
(før 1127 - ca. 1157), g.m. Asser Rig, mor til Absalon og Esbern Snare.
Esbern Snare (ca. 1127 - 1204), da. stormand, bror til Absalon.
Christoffer 2. (1276 - 1332), da. konge 1319-1326 og 1329-1332.
Oluf 2. (1370 - 1387), konge af Danmark fra 1375, konge af Norge fra 1380.
Frederik 2. (1534 - 1588), konge af Danmark og Norge fra 1559.
Christian 4. (1577 - 1648), konge af Danmark og Norge fra 1588.
Christian 6. (1699 - 1746), konge af Danmark og Norge fra 1730.
Thurah, Laurids de (1706 - 1759), da. arkitekt, generalbygmester.
Pontoppidan, Erik (1698 - 1764), da. biskop, prokansler, forfatter.
Basedow, Johann Bernhard (1724 - 1790), ty. pædagogisk forfatter, skolemand.
Ghemen, Gotfred af (? - 1510), holl., bogtrykker i København.
Saxo
(Grammaticus)
(ca. 1160 - efter 1208), da. historieskriver.
Ley, Christian Sigfred (1806 - 1874), da. lærer, forfatter.
Syv, Peder Pedersen (1631 - 1702), da. filolog, ordsprogssamler, folkeviseudgiver.
Treschow, Willum Frederik (1786 - 1869), da. jurist, generalfiskal.
Ørsted, Anders Sandøe (1778 - 1860), jurist, premierminister.
Jensen, Hans Martin Harald (1890 - 1945), historiker.
Låle, Peder
(eller: Per Lolle)
(? - efter 1350), da. ordsprogssamler, ordsprogsoversætter.
Laale, Peder  →  Låle, Peder
(eller: Per Lolle)
Tauber, Erich Giørup (1782 - 1854), da. teolog, skolemand.
Ellehøj, Svend (1924 - 1988), historiker, professor.
Grane, Leif (1928 - 2000), kirkehistoriker, professor.
Hørby, Kai (1935 - 1993), historiker.
Marie Sophie Frederikke (1767 - 1852), ty., dronning af Danmark 1808-1839, g.m. kronprins Frederik (6.) 1790.
Thyra
(eller: Tyre)
(Danebod)
(? - før 958), da. dronning, g.m. Gorm den Gamle.
Dagmar (? - 1212), bøhmisk, dronning af Danmark fra 1205.
Frederik 5. (1723 - 1766), konge af Danmark og Norge fra 1746.
Achen, Sven Tito (1922 - 1986), da. heraldiker, historiker, redaktør.
Hesiod (ca. 700 - 650), gr. digter.
Andersen, Lene (1940 -), klassisk filolog, sognepræst.
Prodikos
(fra Keos)
(ca. 470 - 400), gr. sofist.
Xenofon
(fra Athen)
(ca. 425 - 354), gr. officer, forfatter.
Bloch, Jens (1763 - 1830), da. teolog, oversætter.
Frederik Christian (1765 - 1814), da. hertug af Augustenborg, minister.
Colbiørnsen, Christian (1749 - 1814), da. assessor, generalprokurør.
Sneedorff, Frederik (1760 - 1792), da. historiker, professor.
Collett, Peter (1767 - 1823), da. jurist, forfatter, tidsskriftredaktør.
Baden, Gustav Ludvig (1764 - 1840), da. historiker, landsdommer.
Hedegaard, Johan Christian (1762 - 1831), jurist.
Ovid (43 f.Kr. - 18 e.Kr.),
egl. Publius Ovidius Naso,
romersk digter.
Naso, Publius Ovidius  →  Ovid
Glahn, Poul Egede (1778 - 1846), præst, Grundtvigs svoger.
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias (1768 - 1823), ty. præst, forfatter.
Trier, Ernst (1837 - 1893), da. højskoleforstander.
Riisbrigh, Børge (1731 - 1809), da. filosof.
Blicher, Peder (1785 - 1864), Grundtvigs svoger, forpagter, proprietær.
Blicher, Dorthea Kirstine (1788 - ?),
f. Kornbech,
g.m. Peder Blicher 1811.
Rudelbach, Andreas Gottlob (1792 - 1862), da. teolog, forfatter.
Levin, Israel Salomon (1810 - 1883), da. filolog.
Liebenberg, Frederik Ludvig (1810 - 1894), da. litteraturforsker.
Schouw, Joachim Frederik (1789 - 1852), da. botaniker, politiker.
Juel, Niels (1629 - 1697), admiral.
Køster, Hans Kristian Ørsted (1836 - 1871), præst, litterat, Grundtvigs kapellan i Vartov fra 1862.
Friis, Aage (1870 - 1949), historiker.
Mau, Jens Christian Edvard Theodor (1808 - 1885), da. præst, ordsprogssamler.
Petersen, Henry (1848 - 1896), arkæolog.
Erslew, Thomas Hansen (1803 - 1870), litteratur- og personalhistoriker.
Balslev-Clausen, Peter (1943 -), provst, salmeforsker.
Tausen, Hans (1494 - 1561), kirkelig reformator, biskop over Ribe stift fra 1541.
Hansen, Uffe (1894 - 1994), præst, Grundtvigforsker.
Kingo, Thomas Hansen (1634 - 1703), forfatter, biskop over Fyns stift fra 1677.
Zinck, Hardenack Otto Conrad (1746 - 1832), da. komponist, musikpædagog.
Schop, Johan (ca. 1590 - ca. 1665), ty. komponist, kapelmester i København og Hamborg.
Claudius, Matthias (1740 - 1815), ty. lyriker, forfatter (pseudonym: Asmus).
Asmus  →  Claudius, Matthias
Ludvig 1. den Fromme (778 - 840), lydkonge af Aquitaine 781-814, frankisk kejser fra 813.
Harald 1. Blåtand (? - 987), konge af Danmark fra 958.
Autbert (? - 829), frankisk munk.
Erik
(Horik)
1.
(? - 854), da. medkonge 814-827, enekonge fra 827.
Horik  →  Erik
(Horik)
1.
Horik
(eller: Hårik)
2. Barn
(800-tallet), da. konge 854-864/873.
Rimbert (? - 888), frankisk, ærkebiskop over Hamborg-Bremen fra 865, forfatter til Ansgars biografi.
Nathanael (? - 1. årh.), Jesu discipel.
Jakob
(Israel)
, patriark, den tredje af det israelitiske folks stamfædre.
Peter
(eller: Simon Peter)
(? - 64),
f. Simon,
Jesu discipel, en af de tolv apostle, traditionelt opfattet som forfatter til Petersbrevene.
Simon Peter  →  Peter
(eller: Simon Peter)
Maria (? - 1. årh.), Jesu mor.
Sæmund
(den Frode, den Lærde)
(1056 - 1133),
egl. Sæmund Sigfússon,
isl. indsamler af den ældre Edda.
Sigfússon, Sæmund  →  Sæmund
(den Frode, den Lærde)
Schønberg, Karl Kristian Stefan Kaspar Alexander Henrik (1832 - 1908), boghandler, forlægger.
Fog, Dan (1919 - 2000), da. musikforlægger.
Berggreen, Andreas Peter (1801 - 1880), da. komponist, musiklærer, musikudgiver.
Kalhauge, Sophus Viggo Harald (1840 - 1905), da. komponist, organist ved Vartov fra 1871.
Lindemann, Ludvig Mathias (1812 - 1887), no. komponist, organist.
Laub, Thomas (1852 - 1927), da. komponist, organist.
Rung, Henrik (1807 - 1871), da. komponist, dirigent, syngemester.
Lunderskov, Lasse (1947 -), skuespiller, musiker, sanger.
Høegh-Guldberg, Ove (1731 - 1808), da. gehejmestatsminister, forfatter.
Schumann, Valentin (ca. 1520 - ?), ty. musikforlægger.
Schiørring, Niels (1743 - 1798), da. musiker, musikudgiver.
Brix, Hans (1870 - 1961), professor, litteraturforsker, kritiker.
Algreen-Ussing, Tage (1797 - 1872), jurist, politiker.
Rasmussen, Rasmus Alexander (1868 - 1932), præst, historisk forfatter.
Knud 2. den Store (ca. 995 - 1035), da., konge af England fra 1016, konge af Danmark fra 1018, konge af Norge fra 1028.
Irenæus (ca. 130 - ca. 200), biskop over Lugdunum (Lyon) fra 177, teologisk forfatter, kirkefader.
Glædemark, Hans Juul Hansen (1900-tallet), historiker.
Blicher, Mette (1751 - 1826),
f. Poulsen,
Grundtvigs svigermor.
Poulsen, Mette  →  Blicher, Mette
Clausen, Henrik Georg (1759 - 1840), stiftsprovst ved Vor Frue Kirke i København 1811-1838.
Koch, Hans Ludvig Schielderup Parelius (1837 - 1917), præst, kirkehistoriker.
Schmidt, Frederik (1771 - 1840), da.-no. provst, digter.
Paulus (1. årh. e.Kr.),
f. Saulus,
fra Lilleasien, apostel for hedninge.
Skautrup, Peter (1896 - 1982), filolog.
Isaj
(Jesse)
, israelitisk, far til kong David if. 1 Sam 16,11-13.
David (ca. 1000 - 960), israelitisk konge if. GT.
Brorson, Hans Adolph (1694 - 1764), da. salmedigter, biskop over Ribe stift fra 1741.
Thuner, Ole Erland (1886 - 1939), da. salmeforsker.
Vedel, Anders Sørensen (1542 - 1616), da. historiker, folkeviseindsamler, oversætter fra latin.
Harlekin
(eller: Arlequin)
, fast figur i den italienske commedia dell'arte.
Rafael (1483 - 1520),
f. Raffaello Santi
(eller: Sanzio)
,
ital. maler, arkitekt.
Santi, Raffaello  →  Rafael
Sanzio, Raffaello  →  Rafael
Freud, Sigmund
(eller: Sigismund)
Schlomo
(1856 - 1939), østrigsk psykoanalytiker, religionskritiker.
Biörner, Erik Julius (1696 - 1750), sv. historiker, oldgransker, udgiver.
Kierulf, Jørgen (1757 - 1810), da. historiker, direktør for Det Kongelige Teater 1798-1800.
Kjærgaard, Jørgen (1958 -), præst, salmeforsker.
Frederik 4. (1662 - 1730), konge af Danmark og Norge fra 1699.
Bugge, Elseus Sophus (1833 - 1907), no. sprogforsker, folklorist, oversætter.
Boisen, Peter Outzen (1762 - 1831), præst, seminarieforstander, biskop over Lolland-Falster stift fra 1805.
Skovrup, Ejnar (1891 - 1964), højskoleforstander, Grundtvigforsker.
Balslev, Thorvald (1871 - 1964), præst, Grundtvigforsker.
Malling, Anders (1896 - 1981), præst, salmeforsker.
Stevns, Magnus (1900 - 1949), litteraturforsker, Grundtvigforsker.
Høirup, Henning Niels (1909 - 1995), biskop over Aarhus stift, teologisk forsker.
Gräter, Friedrich David (1768 - 1830), ty., oversætter, udgiver af ældre nordisk litteratur.
Frederiksen, Emil (1902 - 1974), litteraturforsker.
Michelsen, William (1913 - 2001), Grundtvigforsker.
Faust, Heinrich, hovedperson i Goethes tragedie Faust.
Apollodor
(eller: Pseudo-Apollodorus)
(ca. 180 f.Kr. - ?), gr. historiker, mytolog.
Pseudo-Apollodorus  →  Apollodor
(eller: Pseudo-Apollodorus)
Homer (? - ca. 850 f.Kr.), gr. digter.
Harald 1. Hårfager (ca. 865 - ca. 933), no. konge ca. 871-932.
Hornklove, Thorbjørn (? - 900-tallet), no. skjald ved Harald 1. Hårfagers hird.
Falsen, Enevold de (1755 - 1808), da. jurist, teaterdigter, oversætter.
Blixen-Finecke, Karen Christenze (1885 - 1962), da. forfatter (pseudonym: Isak Dinesen, Pierre Andrézel).
Dinesen, Isak  →  Blixen-Finecke, Karen Christenze
Andrézel, Pierre  →  Blixen-Finecke, Karen Christenze
Bugge, Knud Eyvin (1928 - 2020), teolog, skolehistoriker, Grundtvigforsker.
Magnússon, Árni (1663 - 1730), isl. lærd, manuskriptsamler.
Magnussen, Arne  →  Magnússon, Árni
Magnæus, Arnas  →  Magnússon, Árni
Tode, Johann Clemens (1736 - 1806), ty.-da. læge, skønlitterær forfatter.
Petersen, Carl Sophus (1873 - 1958), litteraturhistoriker, bibliotekar.
Madsen, Jens Kristian (1839 - 1883), sognepræst, seminarieforstander.
Ebo
(eller: Ebbo)
(af Reims)
(? - 851), frankisk ærkebiskop af Reims 816-835, missionær.
Schubothe, Johan Jürgen Heinrich (1761 - 1828), da. boghandler.
Seidelin, Andreas (1777 - 1840), hof- og universitetsbogtrykker.
Bartholin, Thomas (1659 - 1690), antikvar, udgiver af især norrøn litteratur.
Håkon
(eller: Hakon)
Jarl
(Ladejarl, Jarl hin Rige)
Sigurdsson
(ca. 935 - 995), jarl i Norge fra ca. 970 under dansk overherredømme.
Huitfeldt, Arild (1546 - 1609), historiker, rigsrådsmedlem, rigskansler.
Wille, Hans Jacob (1756 - 1808), litteraturhistoriker, bibliotekar.
Skovgaard, Peter Nikolai (1783 - 1838), litterat, oldkyndig, ven af Grundtvig.
Adelung, Johan Christoph (1732 - 1806), ty. litteraturhistoriker, bibliotekar.
Lucan (39 - 65),
egl. Marcus Annaeus Lucanus,
romersk digter.
Göransson, Johan (1712 - 1769), sv. runeforsker, oldforsker, kildeskriftsudgiver, orientalist.
Sindbad, biperson i Adam Oehlenschlägers drama Aladdin.
Håkon 1. Adalsteinsfostre
(den Gode)
(ca. 920 - ca. 960), konge i Norge fra ca. 935.
Ejvind
(eller: Øyvind)
Finssøn
Skjaldespilder
(ca. 920 - ca. 990),
egl. Eyvindr Finnsson skáldaspillir,
no. skjald ved Håkon Adalsteinsfostres hof.
Øyvind
(Skaldespiller)
 →  Ejvind
(eller: Øyvind)
Finssøn
Skjaldespilder
Tjodolf
(den Hvinverske, af Hvin)
(? - 900-tallet), no. skjald ved Harald 1. Hårfagers hird.
Eilif (900-tallet),
egl. Eilífr Guðrúnarson,
isl. skjald ved Håkon Jarls hird.
Tacitus (ca. 50 - 118), romersk historieskriver.
Wulfila
(eller: Ulfila)
(ca. 310 - 383), gotisk biskop, bibeloversætter, grundlægger af det gotiske skriftsprog.
Ulfila  →  Wulfila
(eller: Ulfila)
Erik 1. Blodøkse (ca. 895 - 954),
egl. Erik Haraldsson,
overkonge i Norge ca. 931-935, ældste søn af Harald 1. Hårfager.
Haraldsson, Erik  →  Erik 1. Blodøkse
Rettilbein, Ragnvaldr (900-tallet), no., søn af Harald Hårfager.
Noa, udvalgt af Gud til at indsamle mennesker og dyr i arken ved syndfloden if. GT.
Gorm
(den Gamle)
(før 936 - ca. 958), if. traditionen Danmarks første konge.
Thorkelin, Grímur Jónsson (1752 - 1829), isl. oldforsker, sekretær ved Den arnamagnæanske Kommission.
Aladdin, hovedperson i eventyret om Aladdin og den vidunderlige lampe fra den arabiske eventyrsamling Tusind og én nat.
Olavius, Ólafur (1741 - 1788), isl. forfatter, udgiver.
Bruun, Malthe Conrad (1775 - 1826), da. digter, politisk forfatter.
Hansen, P. (før 1804 - ?), student.
Haagen, Hans (1754 - 1815), jurist, politimester i København 1800-1809.
Schønberg, Jørgen Johan Albrecht (1782 - 1841), journalist, læge, digter.
Seidelin, Klaus Henrik (1761 - 1811), bogtrykker, bladudgiver.
Bloch, Tønne (1733 - 1803), dr.theol., biskop over Fyns stift fra 1786.
Dalhoff, Peder (1757 - 1827), sognepræst.
Humble, Christian Reitzer
(eller: Reutzer)
(1730 - 1799), magister, sognepræst.
Ingemann, Søren (1735 - 1799), sognepræst.
Krog, Michel Larsen (1712 - 1801), skoleholder.
Tücksen, Ahrent Carsten (ca. 1780 - 1832), magister, sognepræst.
Becher, Ole Nicolaisen (1731 - 1792), skoleholder.
Bech  →  Becher, Ole Nicolaisen
Birch, Andreas (1758 - 1829), filolog, teolog, biskop over Lolland-Falster stift 1803-1805.
Lassen, Jørgen (1749 - 1804), skoleholder.
Listrup, Hans Jensen (1767 - 1793), degn.
Wolf, Kristen (1743 - 1814), sognepræst.
Fouqué, Fredrich Heinrich Karl de la Motte (1777 - 1843), ty. forfatter.
Dalin, Olof (1708 - 1763), sv. bibliotekar, rigshistoriograf, udgiver.
Halfred
(Vanrådskjald)
(900-tallet), no. skjald hos kong Olav Tryggvason.
Olav 1. Tryggvason (? - 1000), konge i Norge fra ca. 995.
Karl den Store
(eller: Carolus Magnus; Charlemagne)
(ca. 742 - 814), konge i Frankerriget fra 768, i Longobarderriget fra 774, kejser fra 800.
Johannes
(Zebedæus' søn, Boanerges)
(? - 1. årh.), Jesu discipel, en af de tolv apostle, forfatter til Johannesevangeliet if. oldkirkelig overlevering.
Abrahamson, Werner Hans Frederik (1744 - 1812), udgiver, litterat, digter, debattør.
Æthelred
(eller: Ethelred)
2. den Rådløse
(ca. 968 - 1016), konge af England fra 978.
Ethelred 2. den Rådløse  →  Æthelred
(eller: Ethelred)
2. den Rådløse
Ella
(eller: Ælla)
(? - 867), eng. konge af Northumbria i 867.
Ælle  →  Ella
(eller: Ælla)
Gunhild
(eller: Gunnild)
(? - 1002), da., datter af Harald Blåtand.
Svend 1. Tveskæg (? - 1014), konge af Danmark fra ca. 980.
Edmund
(Martyren)
(? - 869), eng. helgen, konge af East Anglia.
Ottar
(eller: Óttarr)
(Svarte, hin Sorte)
(900-tallet - 1000-tallet), isl. skjald.
Erik 1. Ejegod (ca. 1056 - 1103), konge af Danmark fra 1095.
Johannes Døberen (? - ca. 30 e.Kr.), jødisk prædikant, profet.
Gofraid ua Ímair
(eller: Guðrøðr, Guthfrith, Godfrey)
(? - 934), hersker over Dublin fra 921, over Northumbria i år 927, far til Olaf Guthfrithson.
Knud 4. den Hellige (? - 1086), konge af Danmark fra 1080.
Stam, Ole (1100-tallet), lovkyndig, omtalt hos Saxo.
Ebbesen, Niels (? - 1340), dansk væbner, dræbte grev Gerhard 3. af Holsten.
Gerhard
(Gert)
3.
(ca. 1292 - 1340), greve af Holsten, hertug af Sønderjylland, den kullede (dvs. skaldede) greve.
Gert  →  Gerhard
(Gert)
3.
Norby, Søren (? - 1530), dansk søkriger, lensmand.
Pedersen, Christiern (ca. 1480 - 1554), forfatter, oversætter, udgiver.
Christian 2. (1481 - 1559), konge af Danmark og Norge 1513-1523, af Sverige 1520-1523.
Ludvig 14. den Store
(Solkongen)
(1638 - 1715), konge af Frankrig fra 1643.
Ludvig 15. (1710 - 1774), konge af Frankrig fra 1715.
Christian 5. (1646 - 1699), konge af Danmark og Norge fra 1670.
Griffenfeld, Peder (1635 - 1699),
f. Schumacher,
da. rigskansler 1674-1676.
Molesworth, Robert (1656 - 1725), eng. diplomat, forfatter, gesandt ved det danske hof 1689-1692.
Vind, Oluf
(eller: Ole)
(1590 - 1646), præst, hofprædikant og konfessionarius for Christian 4. fra 1645.
Themistokles (ca. 525 - 459), gr. statsmand, feltherre.
Voltaire, François de (1694 - 1778),
egl. François-Marie Arouet,
fr. forfatter.
Arouet, François-Marie  →  Voltaire, François de
Schulz, Johann Abraham Peter (1747 - 1800), ty., komponist, kapelmester ved Det Kgl. Teater 1787-1795.
Grove, Carl Frederik (1828 - 1895), højskoleforstander.
Abrahamson, Joseph Nicolai Benjamin (1789 - 1847), da. officer, pædagogisk teoretiker, direktør for Det kongelige Stentrykkeri.
Nielsen, Vilhelm (1917 - 2007), forstander, undervisningsinspektør.
Damsholt, Tine (1961 -), etnolog.
Bruun, Thomas Christopher (1750 - 1834), skønlitterær forfatter, professor i engelsk.
Grell, Helge Balthasar (1915 - 2000), teolog.
Larsen, Ejvind (1936 -), journalist, redaktør.
Hansen, Hans Peter (1797 - 1861), politiker, vinhandler, direktør for Nationalbanken fra 1846.
Mahmud 2. (1785 - 1839), osmannisk sultan fra 1808.
Mehmed 2. Fatih (1432 - 1481), osmannisk sultan 1444-1446 og fra 1451.
Gutenberg, Johann (ca. 1396 - 1468), ty. guldsmed, opfinder, bogtrykker.
Alexander 3. den Store (356 - 323), konge af Makedonien 336 f.Kr., erobrede Perserriget 334-325.
Frederik 3. (1609 - 1670), konge af Danmark og Norge fra 1648, enevældig fra 1661.
Ilsøe, Harald (1933 -), boghistoriker, forskningsbibliotekar.
Holstein, Frederik Adolph (1784 - 1836), lensgreve, godsejer, politiker.
Fichte, Johann Gottlieb (1762 - 1814), ty. filosof, professor.
Berntsen, Arent (1610 - 1680), no.-da. embedsmand, økonomisk-topografisk forfatter.
Sokrates (469 - 399), gr. filosof.
Quintilian (ca. 35 - ca. 98),
egl. Marcus Fabius Quintilianus,
romersk retoriker.
Knigge, Adolf von (1752 - 1796), ty. forfatter.
Fallesen, Lorenz Nikolai (Nissen) (1754 - 1824), præst, tidsskriftudgiver.
Origenes (ca. 185 - ca. 254), gr. teolog, kirkefader.
Klemens
(fra Alexandria)
(ca. 150 - før 215), gr. teolog, kirkefader.
Kant, Immanuel (1724 - 1804), ty. filosof.
Frankenau, Rasmus (1767 - 1814), da. læge, digter.
Ahlefeldt-Laurvig, Frederik (1760 - 1832), lensgreve, officer, godsejer.
Horats (65 - 8),
egl. Quintus Horatius Flaccus,
romersk digter.
Flaccus, Quintus Horatius  →  Horats
Juel, Axel Niels Christian (1883 - 1948), forfatter.
Bording, Anders Christensen (1619 - 1677), digter, kongelig avisskribent.
Michelangelo (1475 - 1564),
egl. Michelangelo Buonarotti,
ital. billedhugger, maler, arkitekt.
Buonarotti, Michelangelo  →  Michelangelo
Reiersen, Christian (1792 - 1876), da. politiretsassessor, censor i København 1834-1851.
Morthorst, Johan Frederik (ca. 1730 - 1792), bogtrykker i København.
Morthorst, Dorthea Margrethe (ca. 1733 - 1809), bogtrykker i København.
Andersen, Vilhelm Rasmus Andreas (1864 - 1953), litteraturhistoriker, professor.
Steensen, Anna Sophie Kaas (1743 - 1813), godsejerfrue, g.m. Jørgen Ernst Leth.
Leth, Anna Sophie Kaas  →  Steensen, Anna Sophie Kaas
Vibe, Johan (1748 - 1782), no.-da. forfatter.
Wibe, Johan  →  Vibe, Johan
Storm, Edvard (1749 - 1794), no.-da. digter, skolemand.
Ambrosius (ca. 333 - 397), romersk kirkefader, biskop i Milano.
Schlegel, August Wilhelm (1767 - 1845), ty. litteraturkritiker og -historiker.
Melanchthon, Philipp (1497 - 1560), ty. teolog, filolog, luthersk reformator.
Hempel, Søren (1775 - 1844), boghandler, avisudgiver.
Iversen, Christian Henrik (1748 - 1827), boghandler, avisudgiver.
Smollett, Tobias George (1721 - 1771), brit. forfatter.
Dam, Poul (1921 - 2000), højskoleforstander, politiker.
Pálsson, Gunnar (1714 - 1791), isl. oldforsker, degn, rektor ved latinskolen i Holar.
Gad, Knud H. (1797 - 1870), handelsbetjent, skibsklarerer, politiker.
Alphege
(eller: Ælfheah, Elphege)
(ca. 953 - 1012), eng. ærkebiskop af Canterbury, martyr.
Petersen, Jørn Henrik (1944 -), samfundsforsker, professor.
Cold, Christian Magdalus Thestrup (1754 - 1826), embedsmand.
Magnússon, Finnur
(eller: Finn)
(1781 - 1847), isl.-da. arkivar, oldforsker.
Schlegel, Johan Frederik
(eller: Friderich)
Wilhelm
(1765 - 1836), da. jurist.
Werlauff, Erich Christian (1781 - 1871), da. historiker, bibliotekar.
Westen, Johan Christopher von (1701 - 1774), da. apoteker, handelsagent.
Struensee, Johann Friedrich (1737 - 1772), ty. læge, statsmand i dansk tjeneste.
Wessel, Johan Herman (1742 - 1785), no.-da. digter.
Rosenberg, Peter Andreas Plum (1858 - 1935), forfatter, sceneinstruktør, oversætter.
Lassen, Christian Ludvig (1766 - 1839), kancellideputeret.
Knudsen, Hans Christian (1763 - 1816), skuespiller.
Ossian, gælisk skjald, konstrueret som historisk figur af James Macpherson.
Friis, Peder Claussøn
(eller: Clausen)
(1564 - 1614), no. præst, humanist.
Arndt, Ernst Moritz (1769 - 1860), ty. historiker, forfatter, politiker.
Rafn, Carl Gottlob (1769 - 1808), naturforsker, forfatter, embedsmand.
Møller, Carl Johan (1774 - 1816), jurist, forfatter.
Smith, Hedevig
(eller: Helvig)
(1758 - 1814), da., g.m. embedsmand i flåden.
Ulfeldt, Corfitz (1606 - 1664), rigshofmester.
Kruse, Lauritz
(eller: Laurids)
(1778 - 1839), forfatter.
Don Quixote
(eller: Quijote)
(de la Mancha)
, hovedperson i ridderroman (1605 og 1615) af Miguel de Cervantes.
Schrøder, Ludvig Peter (1836 - 1908), højskoleforstander.
Øst, Niels Christian (1779 - 1842), forfatter, jurist.
Zeeberg, Peter (1957 -), da. litteraturhistoriker, oversætter af ikke-klassisk latin.
Andersen Grøndahl, Christopher (1784 - 1864), no. bogtrykker.
Elizabeth 1. (1533 - 1603), dronning af England fra 1558.
Halvdan Svarte (ca. 810 - 860), norsk delkonge fra ca. 830.
Sigurdsson, Sverre (ca. 1151 - 1202), konge af Norge fra 1177.
Platon (427 - 347), gr. filosof.
Aristoteles (384 - 322), gr. filosof, videnskabsmand.
Werfel, Johan (1764 - 1831), da. forlægger, oversætter.
Soldin, Salomon (1774 - 1837), da. udgiver, forfatter.
Thaarup, Frederik (1766 - 1845), statistiker, historiker.
Høecke, Paul Herman (? - 1800), da. trykker.
Høecke, Johan Herman (? - 1800-tallet), da. trykker.
Høecke, Martha (? - 1800-tallet),
g. Willarts,
da. trykker.
Aischylos (ca. 525 - ca. 456), gr. forfatter, tragediedigter.
Aristofanes (ca. 450 - 385), gr. forfatter, komediedigter.
Augustin (354 - 430),
egl. Aurelius Augustinus,
romersk teolog, kirkefader.
Adam, det første menneske på jorden if. Bibelen.
Abraham
(eller: Abram)
, israelitisk stamfader, patriark.
Lazarus, fattig mand i en af Jesu lignelser, jf. Luk 16,19-31.
Lassen, Annette (1971 -), norrøn filolog, litteraturhistoriker.
Jónsson, Guðni (1901 - 1974), isl. historiker, professor.
Gregor 1. den Store (540 - 604), romerskkatolsk kirkelærer, pave fra 590.
Heraklit (ca. 540 - 480),
egl. Herakleitos,
gr. filosof.
Kofoed, Niels (1930 -), litteraturforsker.
Rahbek, Karen Margarete
(Kamma)
(1775 - 1829), salonværtinde, g.m. Knud Lyne Rahbek.
Eva, den første kvinde på jorden if. Bibelen.
Pilatus, Pontius (? - 1. årh. e.Kr.), romersk statholder (præfekt) i Judæa-Samaria 26-36.
Brun, Johan Nordal (1745 - 1816), no. forfatter, biskop i Bergens stift fra 1804.
Tangbrand (før 999 - ?), ty. kriger, kristen missionær i Norden.
Thaning, Kaj (1904 - 1994), præst, Grundtvigforsker.
Bradley, Sidney A.J. (1936 -), eng. professor, forfatter.
Cædmon (600-tallet), angelsaksisk digter, munk.
Dass, Petter (1647 - 1707), no. digter, præst.
Pontoppidan Thyssen, Anders (1921 - 2004), kirkehistoriker, Grundtvigforsker.
Thyssen, Anders Pontoppidan  →  Pontoppidan Thyssen, Anders
Thodberg, Christian (1921 -), præst, teologisk professor, Grundtvigforsker.
Dahlén, Carl (1770 - 1851), sv. danser, bogtrykker i København.
Faber, Peder Ditlev (1768 - 1847), præst, landbrugsskribent.
Galskjøt, Thomas Martinus Braëm (1748 - 1828), da. præst, forfatter.
Hjort, Victor Kristian (1765 - 1818), præst, biskop over Ribe stift fra 1811.
Hornsyld, Jens (1757 - 1840), præst.
Ussing, Henrich (1743 - 1820), præst.
Wøldike, Andreas (1752 - 1836), præst.
Schmidt, Henrik Christopher (1774 - 1848), præst.
Lange, Hans (1751 - 1821), præst.
Herlofsen, Edward (1766 - 1833), no. garnisonspræst, medlem af Stortinget.
Lessing, Gotthold Ephraim (1729 - 1781), ty. forfatter, kritiker, filosof.
Lafontaine, August (1758 - 1831), ty. forfatter.
Addison, Joseph (1672 - 1719), eng. forfatter, publicist, tidsskriftudgiver.
Werther, hovedperson i Goethes roman Die Leiden des jungen Werthers (1774).
Ræder, Jacob Thode (1798 - 1853), officer, militærforfatter.
Borup, Morten (1894 - 1989), litteraturhistoriker.
Bugge, Frederik Moltke (1806 - 1853), no. filolog, latinskolerektor.
Wergeland, Nicolai (1780 - 1848), no. præst, politiker.
Wergeland, Henrik (1808 - 1845), no. digter, avisredaktør.
Brock, Niels (1731 - 1802), da. købmand, mæcen.
Hauge, Hans Nielsen (1771 - 1824), no. lægprædikant.
Solem, Arent (1777 - 1857), no. forretningsmand, haugianer.
Solem, Randi (1775 - 1859), no. lægprædikant, haugianer, g.m. Arent Solem.
Wexels, Wilhelm Andreas (1797 - 1866), no. præst, salmedigter, salmebogsudgiver.
Ermoldus Nigellus (før 824 - efter 838), frankisk abbed, forfatter.
Hornemann, Claus Frees (1751 - 1830), professor i teologi.
Rubow, Paul Victor (1896 - 1972), litteraturforsker.
Wibe, Georg Sofus (ca. 1837 - ?), bogtrykker i København.
Johannes, forfatteren af Johannes' Åbenbaring if. 1,9 ff. og 22,8.
Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy (1760 - 1825), fr. politiker, socialist.
Sem, Noas ældste søn og stamfader til en række folkeslag if. GT.
Kam, søn af Noa og stamfader til en række folkeslag if. GT.
Jafet, søn af Noa og stamfader til en række folkeslag if. GT.
Matfrid
(af Oléans)
(? - 836), frankisk greve, højtplaceret embedsmand hos kejser Ludvig 1. den Fromme.
Kyros 2. den Store (? - 529 f.Kr.), achaimenidisk konge fra 558 f.Kr., grundlægger af Det Storiranske Imperium (Perserriget).
Theuto (800-tallet), frankisk kantor ved kirken i Ingelheim i 826.
Wala (? - 836), frankisk politiker, abbed i Corbie 826-830.
Gautbert
(eller: Gauzbert)
(? - ca. 860), frankisk missionsbiskop i Birka 836-845, biskop i Osnabrück fra 845.
Adalard
(af Corbie)
(752 - 826), frankisk abbed 780-814 og fra 822.
Olof
(eller: Olaf)
(? - efter 853), konge i Birka for sveerne.
Eribert (800-tallet), frankisk præst i Birka 853.
Hove (800-tallet), jarl i Hedeby o. 854.
Borkar
(eller: Burkard)
(800-tallet), jarl, nær slægtning til Erik (Horik) 1. og Horik 2. Barn.
Kiøpping, Peter David (ca. 1773 - ?), bogtrykker i København.
Raw, Johann Philipp (? - 1826), ty. forlagsboghandler.
Jensen, Thomas Hoyer (1771 - 1846), forfatter, præst ved den danske kirke i Flensborg 1801-1829.
Nielsen, Frederik Kristian (1846 - 1907), kirkehistoriker, biskop over Aalborg stift 1900-1905.
Kroisos
(eller: Krøsus)
(ca. 595 f.Kr. - ?), konge af Lydien ca. 560-546.
Herodot (ca. 480 - ca. 420),
egl. Herodotos,
gr. historiker.
Tomyris (? - efter 529 f.Kr.), dronning over den skytiske nomadestamme, massageterne.
Lothar 1. (795 - 855), frankisk medkejser fra 817, kejser af Det Mellemste Frankerrige fra 843.
Judith (800-tallet), Ludvig 1. den Frommes dronning 819-840.
Moses, fører israelitterne ud af Egypten, formidler af Guds åbenbaring på Sinaj if. 2-5 Mos.
Salomo
(eller: Salomon)
(900-tallet f.Kr.), israelitisk konge if. GT.
Nebukadnesar 2. (? - 562 f.Kr.), konge af Det Nybabyloniske Imperium fra 605 f.Kr., erobrede Jerusalem 587 f.Kr.
Herodes 1. den Store (ca. 73 - 4), konge over Judæa og Palæstina fra 37 (af navn fra 40 f.Kr.).
Aron, fører for israelitterne ud af Egypten sammen med broderen Moses, israelitternes første præst if. GT.
Roland, anfører for Karl den Stores slagne bagtrop ved Roncesvalles if. Rolandskvadet.
Pavels, Claus (1769 - 1822), no. biskop, forfatter.
Scott, Walter (1771 - 1832), skotsk forfatter.
Vergil (70 - 19),
egl. Publius Vergilius Maro,
romersk digter.
Livius, Titus (59 f.Kr. - 17 e.Kr.), romersk historiker.
Cicero, Marcus Tullius (106 - 43), romersk politiker, digter.
Karl 2. den Skaldede (823 - 877), konge af Frankrig fra 843, tysk-romersk kejser 875.
Olrik, Hans Thorvald (1862 - 1924), skoleforstander, historiker.
Sneedorff, Jens Schelderup (1724 - 1764), forfatter, hofembedsmand.
Waage, Georg Holger (1793 - 1842), direktør for Sorø Akademi.
Rothe, Tyge Jesper (1731 - 1795), forfatter, filosof, landboreformator, godsejer.
Lütken, Johannes Christian (1791 - 1856), lektor ved Sorø Akademi.
Canning, George (1770 - 1827), eng. politiker, statsmand.
Gudurm (? - 854), vikingeanfører, angreb Erik (Horik) 1. i 854.
Willibrord (ca. 658 - 739), eng. missionær, biskop i Utrecht.
Kofod, Børge Poscolan (1752 - 1839), præst.
Bull, Johan Ernst Gunnerus (1767 - 1840), præst.
Manthey, Johan Gustav Ludvig (1735 - 1813), præst.
Paysen, Mathias Friedrich (1756 - 1814), præst.
Plum, Frederik (1760 - 1834), præst, biskop over Fyns stift fra 1811.
Jung-Stilling, Johan Heinrich (1740 - 1817), ty. forfatter.
Bugge, Thomas (1740 - 1815), astronom, rektor for Københavns Universitet 1810-1811.
Malling, Ove (1747 - 1829), historiker, embedsmand.
Moldenhawer, Daniel Gotthilf (1753 - 1823), ty.-da. teolog, bibliotekar.
Thorkelin, Bendictus Frederik Julius (1827 - 1910), oberst, Grundtvigsamler.
Griesbach, Johann Jacob (1745 - 1812), ty. teologisk professor, nytestamentlig tekstkritiker.
Martin af Tours
(Morten Bisp)
(ca. 315 - 397), biskop i Tours i Gallien fra ca. 370, helgen.
Hersleb, Svend Borchmann (1784 - 1836), no. teolog, professor.
Sander, Levin Christian (1756 - 1819), ty.-da. forfatter.
Zetlitz, Jens (1761 - 1821), no. digter, præst.
Sagen, Lyder Christian (1770 - 1850), no. skolemand, forfatter.
Arnholtz Sørensen, Arthur (1901 - 1973), professor, tale- og sangforsker.
Horstbøll, Henrik (1952 -), historiker.
Thomas (? - 1. årh.), en af Jesu tolv disciple, bl.a. omtalt Joh 20,24-29.
Nygård, Frederik Sextus Otto Alfred Petersen (1845 - 1897), præst, historisk forfatter.
Vig, Ole (1824 - 1857), no. lærer, folkeoplyser, tidsskriftredaktør.
Voß, Johann Heinrich (1751 - 1826), ty. digter.
Grimm, Jacob (1785 - 1863), ty. germanist, historiker.
Christensen, Dan Charly (1941 -), universitetslektor.
Grimm, Wilhelm (1786 - 1859), ty. sprogvidenskabsmand, folkemindeforsker.
Xerxes 1. (? - 465 f.Kr.), achaimenidisk konge fra 486, hersker over Det Storiranske Imperium (Perserriget).
Attila (? - 453), konge over hunnerne, hærfører.
Plinius d.y. (ca. 61 - ca. 113),
egl. Gajus Plinius Caecilius Secundus,
romersk politiker.
Plinius d.æ. (23 - 79),
egl. Gajus Plinius Secundus,
romersk videnskabsmand, forfatter.
Brennus (? - 279 f.Kr.), gallisk hærfører.
Galilei, Galileo (1564 - 1642), ital. naturvidenskabsmand.
Erasmus af Rotterdam (1469 - 1536), holl. forfatter, renæssancehumanist.
Berg, Rasmus
(eller: Erasmus)
Jeppesen
, hovedperson i Ludvig Holbergs komedie Erasmus Montanus (1731).
Terents (ca. 190 - ca. 160),
egl. Publius Terentius Afer,
romersk komediedigter.
Ryge, Johan Christian (1780 - 1842), læge, skuespiller.
Wiedemann, Christian Rudolph Wilhelm (1770 - 1840), ty. gynækolog, naturforsker.
Nathan
(den vise)
, hovedperson i G.E. Lessings læsestykke Nathan der Weise (1779).
Hamlet, hovedperson i William Shakespeares tragedie Hamlet, Prince of Denmark (1601).
Forberg, Friedrich Karl (1770 - 1848), ty. filosof.
Hippokrates (460 - 370), gr. læge, underviser, traditionelt betegnet som lægekunstens fader.
Schilling, Friedrich Gustav (1766 - 1839), ty. forfatter af populærlitteratur.
Rosenkrantz, Holger
(den lærde)
(1574 - 1642), rigsråd, teolog.
Don Carlos, hovedperson i Friedrich von Schillers tragedie Don Carlos (1787).
Steenstrup, Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt (1844 - 1935), professor i historie.
Alstrup, Andreas Christian (1763 - 1821), oversætter.
Rahbek, Matthias (1780 - 1846), oversætter.
Thaarup, Thomas (1749 - 1821), digter.
Mikkelsen, Hans (1578 - 1651), biskop over Fyns stift fra 1616.
Rørdam, Holger Frederik (1830 - 1913), præst, kirkehistoriker.
Vogel, Wilhelm (1772 - 1843), ty. skuespiller, digter.
Overskou, Thomas (1798 - 1873), teaterhistoriker, skuespiller, instruktør.
Reinhard, Frants Volkmar (1753 - 1812), ty. teologisk professor i Wittenberg.
Stolberg, Friedrich Leopold (1750 - 1819), ty.-da. greve, forfatter.
Niemeyer, August Hermann (1754 - 1828), ty. teologisk professor, forfatter.
Schlözer, August Ludwig von (1735 - 1809), ty. historiker, forfatter, filolog.
Rühs, Friedrich (1732 - 1820), ty. historiker, nationalist.
Huetius, Petrus (1637 - 1721),
egl. Pierre Daniel Huet,
fr. udgiver, klassisk filolog, huslærer for den franske kronprins.
Egil
Skalle-Grimssøn
(ca. 910 - 990), isl. skjald, høvding, hovedperson i Egils saga.
Holtsmark, Anne Elisabeth (1896 - 1974), no. professor i norrøn filologi, ordbogsredaktør.
Petersen, Niels Matthias (1791 - 1862), historiker, litteraturhistoriker, sprogmand.
Koch, Carl Henrik (1938 -), filosof, videnskabshistoriker.
Arrebo, Anders Christensen (1587 - 1637), præst, digter.
Lyschander, Claus Christoffersen (1558 - 1624), historiograf, forfatter.
Stephanius, Stephanus Johannis (1599 - 1650),
egl. Staphen Hansen,
da. historiker, filolog.
Ihre, Johan (1707 - 1780), sv. sprogforsker, sproghistoriker.
Sveinsson, Brynjólfur (1605 - 1675), isl. historiker, samler af oldislandske manuskripter.
Worm, Ole (1588 - 1654), læge, runeforsker, samler.
Larsen, Christian (1974 -), arkivar, historiker.
Mettrie, Julien Offray de La (1709 - 1751), fr. læge, filosof.
Junius (pseudonym) (1700-tallet), eng. forfatter, identitet ukendt.
Spinoza, Baruch (1632 - 1677), holl. filosof.
Sueton (ca. 70 - 130),
egl. Gajus Suetonius Tranquillus,
romersk historiker.
Paul 1. (1754 - 1801),
egl. Pavel,
kejser af Rusland.
Frederik Vilhelm 3. (1770 - 1840),
egl. Friedrich Wilhelm,
konge af Preussen fra 1797.
Sneedorff, Hans Hansen (1770 - 1842), rektor for Sorø Skole.
Frederik (1753 - 1805), da. arveprins.
Macpherson, James (1736 - 1796), skotsk forfatter, litterær samler, politiker.
Wilster, Christian (1797 - 1840), oversætter, forfatter.
Rothe, Ludvig August (1795 - 1879), lektor i fransk ved Sorø Akademi.
Rothe, Wilhelm (1800 - 1878), præst, lektor i teologi og moral ved Sorø Akademi, medlem af ‘Det sydvestsjællandske broderkonvent’.
Langebek, Jacob (1710 - 1775), gehejmearkivar, historiker.
Jørgensen, Adolf Ditlev (1840 - 1897), historiker, rigsarkivar.
Gudfred
(eller: Godfred)
(? - 810), da. konge fra ca. 804.
Pippin 3. den Lille (ca. 714 - 768), reel leder af Frankerriget fra 747, konge i Frankerriget fra 751.
Poppo (? - efter 960), ty. biskop.
Ludvig 2. den Tyske (ca. 805 - 876), konge i Bayern fra 817, østfrankisk (tysk) konge fra 843.
Dan, stamfader til én af de tolv israelitiske stammer if. GT.
Sørensen, Rasmus Møller (1799 - 1865), politiker, lærer, lægprædikant.
Kruse, Ernst Christian (1764 - 1846), holstensk historiker, præst.
Miesegaes, Carsten (1767 - 1846), ty. oversætter, lokalhistoriker.
Willehad (ca. 740 - 789), angelsaksisk missionær i Friesland og Sachsen, biskop i Bremen fra 787.
Eskil (ca. 1100 - 1181),
egl. Eskil Christiernsen,
ærkebiskop i Lund fra 1137.
Adam af Bremen (ca. 1040 - ca. 1081), ty. kannik, historiker.
Landtmanson, Johan Peter (1784 - 1830), sv. oversætter.
Reginfred (? - ca. 813), da. delkonge fra 812.
Zakarias (før 520 f.Kr. - ?), israelitisk profet if. GT.
Daniel, israelitisk profet, hovedperson i Daniels Bog i GT.
Kolderup-Rosenvinge, Janus Lauritz Andreas (1792 - 1850), retshistoriker, professor i jura.
Hansen, Jens Olaus (1795 - 1854), da. jurist.
Rothe, Andreas Bjørn (1762 - 1840), jurist, geheimekonferentsråd.
Koch, Hans Harald
(Hal)
(1904 - 1963), teolog, professor i kirkehistorie.
Madvig, Johan Nicolai (1804 - 1886), klassisk filolog, politiker.
Stenersen, Stener Johannes (1789 - 1835), præst, teologisk professor ved Kristiania Universitet.
Schimmelmann, Jacob (1712 - 1778), ty. luthersk teolog, eddaoversætter.
Robespierre, Maximilien Marie Isidore de (1758 - 1794), ledende politiker under Den Franske Revolution.
Vulpius, Christian August (1762 - 1827), ty. forfatter.
Jeanne d'Arc
(Jomfruen fra Orléans)
(ca. 1412 - 1431), fr. nationalheltinde, hærfører, helgen fra 1920.
Schouboe, Frederik Christian (1766 - 1829), skolestifter, filantrop.
Fibiger, Johan Adolph (1791 - 1851), officer, forfatter.
Cooper, James Fenimore (1789 - 1851), am. forfatter.
Frandsen, Hans (1532 - 1584), læge, digter.
Bruun, Niels Wilhelm (1944 -), editionsfilolog.
Bruun, Niels Thorup (1778 - 1823), forfatter, oversætter.
Shakespeare, William (1564 - 1616), eng. skuespilforfatter, digter.
Martini, A. (1773 - 1847), da. embedsmand, digter.
Falch, Melchior (1720 - 1791), no. sorenskriver (underretsdommer) i Sunnmøre 1754-1779.
Hennings, August Adolph Friedrich (1746 - 1826), embedsmand, forfatter.
Esajas (700-tallet f.Kr.), profet i GT.
Foersom, Peter (1777 - 1817), skuespiller, oversætter.
Munch, Johan Storm (1778 - 1832), no. præst, forfatter.
Spleth, Johan Herman (1768 - 1801), filosof, oversætter.
Rosing, Michael (1756 - 1818), no.-da. skuespiller, instruktør.
Øllgaard, Nicolaj Esmark (1775 - 1863), biskop, oversætter.
Percy, Thomas (1729 - 1811), eng. biskop af Dromore (Irland), oversætter, udgiver.
Marat, Jean-Paul (1743 - 1793), fr. politiker, ledende figur under Den Franske Revolution.
Lindberg, Niels (1829 - 1886), præst, tidsskriftredaktør.
Körner, Christian Gottfried (1756 - 1831), ty. jurist, forfatter.
Schimmelmann, Heinrich Ernst (1747 - 1831), greve, minister.
Schøning, Gerhard (1722 - 1780), no. historiker.
Sofokles (ca. 495 - 406), gr. forfatter, tragediedigter.
Bredsdorff, Morten Lunn (1901 - 1990), højskolemand, fagbogsforfatter.
Lucrets
(eller: Lukrets)
(ca. 98 - 55),
egl. Titus Lucretius Carus,
romersk, epikuræisk forfatter.
Nikolaj 1. (1796 - 1855), russ. zar fra 1825.
Svend 2.
Estridsen
(ca. 1020 - ca. 1074), konge af Danmark ca. 1047 - ca. 1074.
Harald Hen (? - 1080), konge af Danmark fra 1074.
Oluf Hunger (? - 1095), konge af Danmark fra 1086.
Hvide, Stig
Andersen
(Marsk Stig)
(? - ca. 1293), marsk, anklaget for mordet på Erik 5. Klipping.
Kain, søn af Adam og Eva; slog sin bror, Abel, ihjel if. GT.
Blakke (? - 1086), da., modstander af Knud 4. den Hellige.
Berengaria
(eller: Bengierd)
(? - 1221), port., dronning af Danmark, g.m. Valdemar 2. Sejr.
Henrik den Sorte
(eller: Heinrich der Schwartze)
(? - 1228), greve af Schwerin.
Sverker 2. Karlsson
(den Yngre)
(1164 - 1210), konge i Sverige fra 1196.
Erik 5. Klipping (1249 - 1286), konge af Danmark fra 1259.
Valdemar den Unge (1209 - 1231), da. konge fra 1218, søn af Valdemar Sejr og Dagmar.
Eleonore
(eller: Alienor)
(ca. 1211 - 1231), port., dronning i Danmark fra 1229, g.m. Valdemar den Unge.
Gertrud (626 - 659), frankisk helgeninde, beskytter af rejsende og syge.
Cecilie
(eller: Sankt Cæcilia)
(200-tallet), romersk martyr, skytshelgen for musik.
Pallesdatter, Ingeborg (1200-tallet), g.m. marsk Stig, der blev anklaget for mordet på Erik 5. Klipping.
Erik 6. Menved (1274 - 1319), konge af Danmark fra 1286.
Judas
(Iskariot)
, en af Jesu disciple, forrådte Jesus if. NT.
Agnes (? - 1304), ty., dronning af Danmark 1273-1286, g.m. Erik 5. Klipping.
Helvig
(af Holstein)
(ca. 1260 - 1324), dronning af Sverige 1276-1290, g.m. kong Magnus Ladelås.
Ingeborg
Magnusdatter
(? - 1319), sv., dronning af Danmark fra 1296, g.m. Erik Menved.
Locke, John (1632 - 1704), eng. erkendelsesfilosof, empirist.
Bugge, Niels (? - 1359), da. adelsmand, en af lederne i oprøret mod grev Gert.
Frost, Anders (? - efter 1362), da. adelsmand, marsk, måske af slægten Bild.
Frost, Eske (1300-tallet), da. adelsmand, måske af slægten Bild.
Henrik 2.
(Jernhenrik)
(ca. 1317 - 1385), ty., greve af Holsten.
Hals , Ove (? - 1340), da. adelsmand.
Lykke, Iver (? - ca. 1396), da. adelsmand, hærfører, medlem af rådet under Valdemar Atterdag og Margrete 1.
Albrecht
(af Mecklenburg)
(ca. 1338 - ca. 1412), konge i Sverige ca. 1363-1389, hertug af Mecklenburg fra 1384.
Vitzen, Fikke
Olufsøn
van
(? - 1389), sv. adelsmand.
Christoffer 3. af Bayern (1416 - 1448), ty., konge af Danmark fra 1440, Sverige fra 1441 og Norge fra 1442.
Parow, Henrik (? - 1389), sv.-ty. adelsmand fra Mecklenburg, hærfører for dronning Margrete 1.
Thott, Ivar Axelsøn (ca. 1420 - 1487), da. rigsråd, lensmand til Gotland.
Bonde, Karl
Knutsson
(1408 - 1470), rigsforstander i Sverige 1438-1440, konge af Sverige 1448-1457, 1464-1465 og fra 1467.
Hans (1455 - 1513), konge af Danmark fra 1481.
Rosenkrantz, Erik
Ottesen
(ca. 1427 - 1503), da. hovmester, lensmand.
Parsberg, Verner (? - 1484), da. lensmand, rigsråd under kong Hans.
Rønnov
(til Hvidkilde)
, Claus
(? - ca. 1486), da. marsk.
Ernst
(af Sachsen)
(ca. 1441 - 1486), kurfyrste af Sachsen, landgreve i Thüringen, markgreve til Meissen.
Christine
(af Sachsen)
(1461 - 1521), ty., dronning af Danmark 1481-1513, g.m. kong Hans 1478.
Theoderik den Store
(eller: Didrik)
(ca. 456 - 526), ostrogotisk konge fra 474, konge af Italien fra 493.
Didrik
(af Bern)
 →  Theoderik den Store
(eller: Didrik)
Margrete 1.
Valdemarsdatter
(1353 - 1412), regent i Danmark fra ca. 1375, dansk-norsk-svensk regent fra 1397.
Svend Trøst, væbner hos Niels Ebbesen, optræder i en folkevise (DgF 156).
Felding, Svend (1200-tallet), da. folkevisefigur med tilknytning til Erik Plovpenning.
Jutta
(eller: Judith)
(af Sachsen)
(? - efter 1250), dronning i Danmark 1241-1250, g.m. Erik Plovpenning 1239.
Olav 2.
(den Hellige)
Haraldsson
(995 - 1030), konge i Norge ca. 1015-1028, halvbror til Harald 3. Hårderåde.
Harald 3. Hårderåde
Sigurdsson
(1015 - 1066), konge af Norge fra 1045, halvbror til Olav den Hellige.
Sofie
(af Novgorod)
(ca. 1141 - 1198), russ., dronning af Danmark 1157-1182, g.m. Valdemar den Store.
Gustav 4. Adolf
(greven af Gottorp, oberst Gustavsson)
(1778 - 1837), sv. konge fra 1792, afsat 1809.
Muhammed ibn Abdallah (ca. 570 - 632), profet, grundlægger af islam.
Leo 10. (1475 - 1521),
f. Giovanni de' Medici,
pave fra 1513.
Giovanni de' Medici  →  Leo 10.
Bugenhagen, Johannes (1485 - 1558), ty. præst, reformator.
Lotter, Melchior (1470 - 1549), ty. bogtrykker i Wittenberg.
Lufft, Hans (1495 - 1584), ty. bogtrykker i Wittenberg.
Karl 5. (1500 - 1558), tysk-romersk kejser 1519-1556, konge af Spanien 1516-1556.
Böttiger, Karl August (1760 - 1835), ty. filolog, arkæolog, pædagog.
Resen, Hans Poulsen (1561 - 1638), teologisk professor, biskop over Sjællands stift fra 1615.
Pölitz, Karl Heinrich Ludwig (1772 - 1838), ty. historiker.
Frederik 2. den Store (1712 - 1786), preussisk konge fra 1740.
Holm, Andreas Krag (1767 - 1851), præst.
Reuter, Johann Nicolaus
(eller: Nikolaus)
(1761 - 1829), ty.-da. præst.
Josija
(eller: Josias)
, israelitisk konge af Sydriget eller Juda 640-609, omtalt 2 Kong 22-23.
Kunzen, Friedrich Ludwig Aemilius (1761 - 1817), ty. komponist, kapelmester i København.
Birger
(eller: Børge)
Magnusson
(ca. 1280 - 1321), konge af Sverige 1290-1318.
Rode, Gotfred Benjamin (1830 - 1878), da. litteraturhistoriker, pædagog.
Vesterdal, Morten Nielsen (1825 - 1910), da. bogsamler.
Josef 2. (1741 - 1790), tysk-romersk kejser fra 1765.
Karl 12. (1682 - 1718), konge af Sverige fra 1697.
Kool, Jan J. (? - 1800-tallet), holl. papirfabrikant.
Wulfsberg, Niels (1775 - 1852), no. præst, bogtrykker, bladudgiver.
Gierlew, Andreas Christian (1774 - 1845), generalkonsul, forfatter.
Henrichsen, Rudolph Johannes Frederik (1800 - 1871), klassisk filolog.
Blom, Hans Jørgen (1792 - 1864), oberst.
Nørager, Troels (1954 -), systematisk teolog.
Skram, Peder (ca. 1503 - 1581), admiral, rigsråd.
Tostrup, Hans Peter (1792 - 1819), løjtnant.
Jessen, Carl Vilhelm (1764 - 1823), søofficer.
Tordenskjold, Peter Jansen Wessel (1691 - 1720), no.-da. søofficer.
Dahlerup, Jens Wilhelm (1787 - 1808), sekondløjtnant.
Top, Hans (1778 - 1833), premierløjtnant.
Ferry, Christian Lorentz (1779 - ?), da.-no. premierløjtnant fra 1808, kommandør fra 1836.
Fribert, Lorenz (1781 - 1814), kaptajn, godsejer af Anneberg.
Friis, Peder (1763 - 1831), arkitekt.
Soland, Peter Abildgaard (? - 1808), no. søofficer.
Rothe, Carl Adolph (1767 - 1834), kaptajn 1808, kontreadmiral 1833.
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine de
(Madame de Staël)
(1766 - 1817),
f. Necker,
schweizisk forfatter.
Grundtvig, Frederikke Severine (1747 - 1781), Grundtvigs faster, g.m. N.E. Balle.
Cæsar, Gajus Julius (ca. 102 - 44), romersk feltherre, politiker.
Pompejus, Gnaeus (106 - 48), romersk feltherre, konsul.
Bastholm, Mathias (1700-tallet), da. fagbogsforfatter.
Haste, Peder Horrebow (1765 - 1831), da. digter, embedsmand.
Rousseau, Jean-Jacques (1712 - 1778), fr. filosof, forfatter, komponist.
Friis, Andreas (ca. 1773 - 1835), købmand.
Laursen, Peder (1763 - 1835), bonde.
Reitzel, Carl Andreas (1789 - 1853), bogforlægger.
Luno, Christian Peter Bianco (1795 - 1852), bogtrykker i København.
Bianco Luno, Christian Peter  →  Luno, Christian Peter Bianco
Dase, Johann Martin Zacharias (1824 - 1861), ty. regnekunstner, hurtigregner.
Krog, Gierlev Christian (1762 - 1830), da.-no. præst, forfatter.
Hauch, Adam Wilhelm (1755 - 1838), overhofmarskal, fysiker.
David, Christian Nathan (1793 - 1874), redaktør, politiker, nationaløkonom.
Harms, Claus (1778 - 1855), ty. luthersk præst.
Vilhelm 1. Erobreren
(eller: William the Conqueror)
(eller: Guillaume le Conquérant)
(ca. 1028 - 1087), normannisk konge af England fra 1066, hertug af Normandiet fra 1035.
Matthison-Hansen, Hans (1807 - 1890), komponist.
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646 - 1716), ty. filosof, naturvidenskabsmand, diplomat.
Magnussen, Johannes Julius Claudi (1848 - 1906), oversætter, sproglærer, realskolebestyrer.
Adams, John (1735 - 1826), præsident i USA 1797-1801.
Valdemar
Knudsen
(1158 - 1236), biskop i Slesvig 1184-1191, udvalgt ærkebiskop af Bremen ca. 1211-1217.
Henrik
Tagesøn
(1400-tallet), rigsråd under Christoffer af Bayern.
Mariboe, Carl Rudolph Ferdinand (1800 - 1860), forfatter af lærebøger i moderne sprog, skoleleder, grundlægger af realskole for drenge 1833.
Tauchnitz, Karl Christoph Traugott (1761 - 1836), ty. boghandler, bogtrykker.
Balslev, Carl Frederik (1805 - 1895), præst, biskop over Ribe stift fra 1867.
Hieronymus (ca. 347 - ca. 420), romersk oldkirkelig teolog, en af de fire romerskkatolske kirkelærere.
Cato d.æ., Marcus Porcius
(Cato Censorius)
(234 - 149), romersk statsmand, forfatter.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770 - 1831), ty. filosof.
Niels (1064 - 1134), da. konge fra 1104.
Erik 4. Plovpenning (1216 - 1250), da. konge fra 1241.
Frederik 2. (1194 - 1250), tysk-romersk kejser fra 1220, konge af Sicilien fra 1198 og af Jerusalem fra 1229.
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547 - 1616), sp. forfatter, dramatiker.
Sophie
(af Mecklenburg)
(1557 - 1631), ty., dronning af Danmark 1572-1588, g.m. Frederik 2.
Charlotte Amalie
(af Hessen-Kassel)
(1650 - 1714), dronning af Danmark 1667-1699, g.m. Christian 5.
Plov
(Sorteplog)
(1100-tallet), da. herremand, står bag drabet på kong Erik 2. Emune 1137.
Dyrlund, Niels Kristian Folmer (1826 - 1917), filolog.
Eskesen, Morten (1826 - 1913), da. friskolemand, komponist.
Donat (? - ca. 350),
egl. Aelius Donatus,
romersk grammatiker.
Bang, Thomas (1600 - 1661), filolog, teolog.
Nannestad, Nicolai Engelhardt (1730 - 1782), præst, forfatter.
Fürst, Nikolai Nathan (1779 - 1857), da. digter, forfatter.
Gundelach, Frederik Christopher (1785 - 1847), da. embedsmand, forfatter.
Petrarca, Francesco (1304 - 1374), ital. digter, humanist.
Laura, Francesco Petrarcas udkårne i digtsamlingen Il Canzoniere.
Knud Lavard (1096 - 1131), jarl, kongsemne.
Mörner, Axel Otto (1774 - 1852), sv. kavaleriofficer.
Mörner, Hampus (1763 - 1824), sv. kavaleriofficer.
Schleiermacher, Friedrich (1768 - 1834), ty. teolog, religionsfilosof, klassisk filolog.
Tieck, Ludwig (1773 - 1853), ty. eventyrforfatter, dramaturg, oversætter.
Æsop (ca. 620 - ca. 564),
egl. Aisopos,
gr. forfatter, fabeldigter.
Cromwell, Oliver (1599 - 1658), eng. statsmand, Lord Protector fra 1653.
Karl 2. Stuart (1630 - 1685),
egl. Charles,
konge af Skotland og Irland fra 1649, konge af England fra 1660.
Justinus Martyr (? - ca. 165), romersk, kristen apologet, forfatter.
Melkisedek, præstekonge i Jerusalem på Abrahams tid if. GT.
Engelbreth, Wolf Frederik (1771 - 1862), da. præst, teolog, filologisk udgiver.
Kelstrup, Erik (1968 -), teolog, præst.
Paludan-Müller, Jens (1771 - 1845), stiftsprovst i Odense 1819-1830, biskop over Aarhus stift fra 1830.
Wosemose, Hans-Christian (1784 - 1862), jurist, sproglærer, forfatter.
Brummer, Johann Christian Friederich (1768 - 1836), ty. boghandler og forlægger i København.
Matthisson, Friederich von (1761 - 1831), ty., romantisk digter, bibliotekar.
Schmidt
(von Werneuchen)
, Friedrich Wilhelm August
(1764 - 1838), ty. præst, digter.
Cook, James (1728 - 1779), eng. søofficer, opdagelsesrejsende.
Wieland, Christoph Martin (1733 - 1813), ty. digter, central skikkelse i klassikkens Weimar.
Gehren, Karl Christian von (1763 - 1832), ty. luthersk teolog.
Margaret
(eller: Margareta)
(1261 - 1283), skotsk, dronning af Norge fra 1281, g.m. Erik 2. Magnusson Præstehader.
Alexander 3. (1241 - 1286), konge af Skotland fra 1249.
Ottokar 1. (ca. 1155 - 1230), konge af Bøhmen fra 1198, far til dronning Dagmar af Danmark.
Erik 2. Magnusson Præstehader (1268 - 1299), konge af Norge fra 1280.
Robert 1. the Bruce (1274 - 1329), konge af Skotland fra 1306.
Thietmar af Merseburg (975 - 1018), ty. historieskriver, biskop af Merseburg fra 1009.
Ørsted, Sophie Wilhelmine Bertha (1782 - 1818),
f. Oehlenschläger,
g.m. A.S. Ørsted.
Lahde, Gerhard Ludvig (1765 - 1833), ty.-da. kobberstikker i København.
Gram, Hans (1685 - 1748), filolog, historiker.
Thorsen, Peder Goth (1811 - 1883), da. runeforsker, historiker, bibliotekschef.
Hertz, Henrik (1797 - 1870), da. dramatiker, forfatter.
Robert 1. Friseren (ca. 1030 - 1093), greve af Flandern fra 1071; far til Edel, Knud 4. den Helliges dronning.
Erik 2. Emune (? - 1137), da. konge fra 1134.
Erik 3. Lam (ca. 1120 - 1146), da. konge fra 1137.
Knud 5. Magnussen (? - 1157), da. delkonge fra 1146.
Abel (ca. 1218 - 1252), da. konge fra 1250.
Christoffer 1. (ca. 1219 - 1259), da. konge fra 1252.
Karl Sverkersson (ca. 1130 - 1167), konge af Sverige fra 1161.
Erik den Hellige (ca. 1120 - 1160), konge af Sverige fra ca. 1156.
Regitze
(eller: Richiza)
(? - 1220), da., datter af Valdemar den Store, g.m. Erik Knutsson af Sverige fra 1210.
Margrete (1100-tallet), da., datter af Knud Lavard, søster til Valdemar den Store.
Sverker 1. den Ældre (? - 1156), konge af Sverige fra ca. 1130.
Erik Eriksson
(Läspe)
(ca. 1216 - 1250), konge af Sverige 1222-1229 og efter 1234.
Erik 7. af Pommern (ca. 1382 - 1459), ty., konge af Danmark fra 1396, unionskonge 1397-1439/1441.
Dahlmann, Friedrich Christoph (1785 - 1860), ty. historiker, politiker.
Anna (? - 1. årh.), moder til Maria, mormoder til Jesus.
Jetsmark, Jens (1781 - 1853), digter, avisredaktør.
Brünnich, Boas (1768 - 1826), bogtrykker i København.
Egge, Heinrich (1796 - 1843), ty.-da. præst.
Paludan-Müller, Caspar Peter (1805 - 1882), historiker, lærer, anmelder.
Rosenkrantz, Niels (1757 - 1824), udenrigsminister.
Moltke, Frederik (1754 - 1836), embedsmand.
Olsen, Gottsche Hans (1760 - 1829), notar, forfatter, teaterdirektør.
Bonnier, Gerhard (1778 - 1862), ty.-da. boghandler, forlægger.
Hirschel, Gutkind  →  Bonnier, Gerhard
Wallmark, Per Adam (1777 - 1858), sv. bladudgiver, bibliotekar.
Engeström, Lars von (1751 - 1826), sv. udenrigsminister.
Annas, jødisk ypperstepræst 6-15, forhørsleder ved Jesu domfældelse if. Joh 18,12-28.
Jonæsen, Søren (1656 - 1717), da. provst, salmedigter.
Roskilde, Peder Jensen (1575 - 1641), præst, digter, specialist i metrik.
Gryderup, Anders Rasmussen (? - 1626), udgiver, forfatter.
Pedersen, Arvid (ca. 1500 - ca. 1556), provst, salmedigter.
Holm, Jens Albrecht Leonhard (1799 - 1861), præst, salmeudgiver, kirkehistoriker.
Badius Ascensius, Jodocus (1462 - 1535),
egl. Josse Bade van Assche,
flamsk humanist, bogtrykker, forlægger.
Thoroup, Adam Gottlob (1751 - 1804), da. teateroversætter, forfatter.
Cordsen, Stephan Hofgaard (1727 - 1800), retspræsident i Højesteret 1794-1799.
Cordsen, Sophie Elisabeth Cathrine (1752 - 1820),
f. de Brinck-Seidelin,
g.m. Stephan Hofgaard Cordsen i 1778.
Cordsen, Ingeborg Elisabeth (1782 - 1850),
f. de Brinck-Seidelin,
g.m. Claus Diderich Cordsen (1779-1818).
Polykarp (ca. 69 - 155),
egl. Polykarpios,
oldkirkelig biskop i Smyrna i Lilleasien.
Filemon (1. årh. e.Kr.), leder af kristen husmenighed, slaveejer, modtager af Paulus' Brev til Filemon.
Gyldenstierne, Knud Henriksen (? - 1560), biskop i Odense 1529-1536.
Fersen, Hans Axel von (1755 - 1810), sv. greve, officer, diplomat.
Castberg, NN (1780 - 1823), no. læge.
Arnesen, Paul (1776 - 1851), isl.-da. filolog.
Borchhorst, Carl Joachim (1800 - 1844), da. kongelig syngemester, musikudgiver.
Krossing, Nikolaj (1798 - 1872), skolelærer.
Holst, Hans Peter (1811 - 1893), forfatter.
Schaldemose, Frederik Julius (1783 - 1853), forfatter.
Lassen, Hartvig (1824 - 1897), litteraturhistoriker.
Nutzhorn, Bendix Conrad Heinrich Andersen von (1833 - 1925), da. højskolelærer, komponist.
Thoring, NN (? - efter 1810), boghandler.
Colding, Ivar (1775 - 1818), boghandler.
Cohen, Eliases Moses (1771 - 1814), da. bogtrykker.
Lütken, Otto Diderik (1793 - 1866), da. præst, forfatter.
Erslev, Jacob (1819 - 1902), forlagsboghandler.
Lohmann, Jens Jepsen (ca. 1843 - ?), da. præst.
Köppen, Christopher Friderich (1756 - 1815), ty.-da. billedhugger.
Charlotte Frederikke (1784 - 1840), ty.-da., af Mecklenburg-Schwerin, kronprinsesse, g.m. Christian Frederik (Christian 8.) 1806, skilt 1810.
Andersen, Rasmus (1800-tallet), sanglærer på Jonstrup Seminarium.
Elisa (800-tallet f.Kr.), profet i Nordriget if. 1 Kong 19,19-21 og 2 Kong 2-13.
Issakar, israelitisk, en af patriarken Jakobs tolv sønner, stamfader if. GT.
Simeon, israelitisk, en af patriarken Jakobs tolv sønner, stamfader if. GT.
Jakob (? - 62), Jesu bror, ledende medlem af den jødekristne menighed i Jerusalem.
Judas (? - 1. årh.), Jesu bror if. Mark 6,3.
Mikal, israelitisk, kong Sauls yngste datter if. 1 Sam 14,49, g.m. David if. 1 Sam 18,20-27.
Abner, israelitisk, kong Sauls fætter, hærfører.
Abishaj, israelitisk, kong Davids nevø.
Shim'i, israelitisk, kong Sauls slægtning, omtalt 2 Sam 16,5-13.
Nadab, israelitisk konge af Nordriget eller Israel efter ca. 910, omtalt 1 Kong 15,25-32.
Nabot, israelitisk vingårdsejer under kong Akab af Nordriget, omtalt 1 Kong 21.
Nimshi, israelitisk, far til kong Jehu af Nordriget, omtalt 2 Kong 9,14.
Ashpenaz, babylonisk, hofchef hos kong Nebukadnesar, omtalt Dan 1,3.
Eleazar, jødisk skriftklog, omtalt 2 Makk 6,18-31.
Sargon 2. (? - 705 f.Kr.), assyrisk konge fra 721 f.Kr., far til Sankerib, deporterede folk fra Samaria efter 721 f.Kr.
Josef
(af Arimatæa)
(? - 1. årh.), jødisk, medlem af Synedrium (jødisk rådsforsamling), omtalt Matt 27,57-60.
Elisabeth (? - 1. årh.), jødisk, mor til Johannes Døberen, g.m. præsten Zakarias if. Luk 1,5-25 og 57-66.
Barnabas (1. årh. e.Kr.), diasporajøde, kristen missionær tilknyttet Antiochia, omtalt ApG 4,36-37 og 11,22-26.
Timotheus (1. årh. e.Kr.), kristen missionær, en af Paulus' nære medarbejdere, angivet modtager af 1 og 2 Tim.
Titus (1. årh. e.Kr.), kristen missionær, en af Paulus' nære medarbejdere, angivet modtager af Paulus' Brev til Titus.
Apollos (1. årh. e.Kr.), diasporajøde fra Alexandria, skriftlærd, fremtrædende medlem af den kristne menighed i Korinth, omtalt 1 Kor 3.
Gustaf 2. Adolf (1594 - 1632), konge af Sverige fra 1611.
Karl 10. Gustav (1622 - 1660), konge af Sverige fra 1654, pfalzgreve.
Brahe, Karen (1657 - 1736), bogsamler, legatstifter.
Nielsen, Erik Aksel (1941 -), professor i dansk litteratur, forfatter, foredragsholder.
Sørensen, Niels (1607 - 1677), magister, provst, forfatter af opbyggelig litteratur.
Håkon 4.
Håkonsson
(1204 - 1263), konge i Norge fra 1217.
Elias (800-tallet f.Kr.), profet i Nordriget under Akab og Akazja, omtalt 1 Kong 17-19, 21 og 2 Kong 1-2.
Berling, Ernst Heinrich (1708 - 1750), da. bogtrykker, avisudgiver, forlægger.
Wegener, Caspar Frederik (1802 - 1893), lektor på Sorø Akademi, historiker, gehejmearkivar.
Knuth, Frederik Marcus (1813 - 1856), greve, politiker.
Krieger, Andreas Frederik (1817 - 1893), politiker, jurist.
Caroline (1793 - 1881), da. prinsesse, g.m. arveprins Ferdinand 1829.
Høegh-Guldberg, Frederik (1771 - 1852), digter, pædagogisk forfatter, lektor i dansk.
Sorterup, Jørgen Jørgensen (1662 - 1723), digter, præst.
Roosen, Nicolaj (1781 - 1812), kobberstikker.
Hume, David (1711 - 1776), skotsk filosof.
Epikur (341 - 270), gr. filosof.
Pougens, Marie-Charles-Joseph de (1755 - 1833), fr. forfatter, boghandler, forlægger.
Abel, søn af Adam og Eva, myrdet af sin bror Kain if. GT.
Peter Eremit (? - 1115),
egl. Peter fra Amiens,
fr. pilgrim.
Sehested, Christian Thomesen (1664 - 1736), søofficer, admiral 1715.
Gyldenløve, Ulrik Christian (1678 - 1719), greve, søofficer.
Juel, Jens (1631 - 1700), statsmand.
Raben, Peter (1661 - 1727), søofficer.
Krarup, Niels Bygum (1792 - 1842), skolebestyrer.
Thiele, Just Mathias (1795 - 1874), da. forfatter, folkemindesamler.
Møhl, Nicolai Christian (1798 - 1830), læge.
Dichman, Gustav Adolph (1795 - 1853), da. adjunkt, rektor.
Kragballe, Christian Malta (1824 - 1897), præst, tidsskriftudgiver, oversætter.
Buchholz, Friedrich (1768 - 1843), ty. forfatter.
Jakob
(Zebedæus' søn, Boanerges)
(? - 44), Jesu discipel, en af de tolv apostle.
Filip (? - 1. årh.), Jesu discipel, en af de tolv apostle.
Bartholomæus (? - 1. årh.), Jesu discipel, en af de tolv apostle.
Matthæus (? - 1. årh.), Jesu discipel, en af de tolv apostle, forfatter til Matthæusevangeliet if. oldkirkelig overlevering.
Jakob
(Alfæus' søn)
(? - 1. årh.), Jesu discipel, en af de tolv apostle.
Thaddæus (? - 1. årh.), Jesu discipel, en af de tolv apostle.
Simon
(Kana'anæer)
(? - 1. årh.), Jesu discipel, en af de tolv apostle.
Simon Zeloten  →  Simon
(Kana'anæer)
Properts (ca. 55 - efter 16 f.Kr.),
egl. Sextus Propertius,
romersk digter.
Lorenzen, Peter Hiort (1791 - 1845), slesvigsk politiker, købmand.
Westphaler, Gert, titelperson i Ludvig Holbergs komedie Mester Gert Westphaler Eller Den meget talende Barbeer (1723).
Haldorsen, Bjørn (1724 - 1794), isl. fagbogsforfatter, præst, filolog.
Magnæus, Gudmund (1741 - 1798),
egl. Guðmundur Magnússon,
isl. oldforsker.
Ólafsson
(fra Svefneyjar, Hypnonesius, den Yngre)
, Jón
(1731 - 1811), isl. filolog, kirkehistoriker, leksikograf.
Heeren, Arnold Hermann Ludwig (1760 - 1842), ty. historiker.
Haken, Johann Christian Ludwig (1767 - 1835), ty. teolog, forfatter.
Spalding, Karl August Wilhelm (1760 - 1830), ty. jurist, historiker.
Sismondi, Jean Charles Léonard Simonde de (1773 - 1842), schweizisk historiker, økonom.
Müller, Johannes von (1752 - 1809), schweizisk historiker.
Sneedorff, Hans Christian (1759 - 1824), da. søofficer, digter.
Jury, Johann Friedrich Wilhelm (1763 - 1829), ty. maler, kobberstikker.
Petersen, Frederik Christian (1786 - 1859), teolog, filolog, professor i filosofi.
Richardt, Ernst Christian (1831 - 1892), forfatter, udgiver, præst.
Boye, Adolph Engelbert (1784 - 1851), redaktør, forfatter.
Holtermann, H. (? - efter 1810), alumne på Valkendorffs Kollegium.
Paars, Peder, hovedperson i Ludvig Holbergs parodiske heltedigt Peder Paars (1719-1720).
Brahe, Tyge
(eller: Tycho)
Ottesen
(1546 - 1601), astronom.
Lindenov, Godske (? - 1612), admiral, opdagelsesrejsende, genopdagede Grønland 1605.
Gerner, Henrik Thomsen (1629 - 1700), forfatter, sognepræst i Birkerød under Karl Gustav-krigen 1658-1660, biskop i Viborg stift fra 1693.
Bille, Anders (1600 - 1657), rigsmarsk, såret dødeligt ved Fredericia under Karl Gustav-krigen.
Torfæus, Thormod
(eller: Thormodus)
(1636 - 1719),
egl. Þormóður Torfason,
isl.-da. historiker.
Stenbock, Magnus (1664 - 1717), sv. officer, hærfører, generalguvernør i Skåne fra 1707.
Tertullian (ca. 160 - ca. 222),
egl. Quintus Septimius Florens Tertullianus,
romersk jurist, kirkefader.
Pindar (Pindaros) (ca. 518 - ca. 445 f.Kr.), gr. poet, lyriker.
Bing, Herman Jacob (1776 - 1844), holl.-da. bog- og papirhandler.
Trier, Salomon Levin (ca. 1800 - 1875), da. bogtrykker.
Karl 11. (1655 - 1697), konge af Sverige fra 1660.
Sankerib (? - 681 f.Kr.), assyrisk konge fra 704 f.Kr., søn af Sargon 2., belejrede Jerusalem 701 f.Kr., omtalt 2 Kong 18-19.
Calvin , Jean
(eller: Johannes)
(1509 - 1564),
egl. Jean Cauvin,
fr. teolog, kirkelig reformator.
Axel
(eller: Aslag Tordsøn)
, no. adelsmand, hovedperson i folkevisen Axel og Valborg (DgF 475).
Valborg
(Valborg Immersdatter)
, no. adelig frøken, hovedperson i folkevisen Axel og Valborg (DgF 475).
Knud Danaast (900-tallet), Gorm den Gamles ældste søn if. overleveringen.
Unni (? - 936), ty. ærkebiskop af Hamborg-Bremen fra 918.
Gardar
(eller: Garðarr)
Svavarsson
(800-tallet), sv., én af Islands opdagere.
Harald 2. Gråfeld (ca. 935 - ca. 970), no. konge fra ca. 961.
Odinkar d.æ. (900-tallet), da. missionsbiskop.
Floke
Vilgerdsson
(eller: Flóki Vilgerðarson)
(før 868 - ?), no., én af Islands opdagere.
Thiele, Johan Rudolph Just Felix (1823 - 1876), da. bogtrykker.
Augustin
(eller: Austin)
(? - ca. 604), angelsaksisk helgen, Canterburys første ærkebiskop.
Theodore (602 - 690), gr., ærkebiskop af Canterbury fra 668.
Adrian (? - 710), abbed ved Sankt Augustins kloster i Canterbury.
Junius
(den yngre)
, Franciscus
(ca. 1591 - 1677), ty.-holl., germansk filolog, manuskriptsamler.
Alcuin (730 - 804), angelsaksisk lærd, leder af europæisk lærdomscenter.
Beda
(Venerabilis, lat. 'den ærværdige')
(ca. 672 - 735), angelsaksisk helgen, teolog, historiker.
Petrie, Henry (1768 - 1842), eng. arkivar, udgiver af historiske kildeskrifter.
Price, Richard (1790 - 1833), eng. advokat, udgiver af engelske historiske kildeskrifter.
Bülow, Johan (1751 - 1828), da. kongelig embedsmand, mæcen.
Wanley, Humfrey (1672 - 1726), eng. bibliotekar, oldengelsk palæograf.
Hickes, George (1642 - 1715), eng. lærd, angelsaksisk lingvist.
Alfred
(den Store)
(849 - 899), angelsaksisk konge af Wessex fra 871.
Conybeare, John Josias (1779 - 1824), eng. lærd, præst, professor i angelsaksisk og poesi.
Leofric (1016 - 1072), eng., biskop af Exeter fra 1050.
Alboin (ca. 530 - ca. 572), konge ca. 560 - ca. 572, grundlægger af Longobarderriget.
Byrhtnoth
(eller: Brihtnoð)
(? - 991), angelsaksisk jarl af Essex, døde i kamp mod vikinger anført af Svend Tveskæg og Olav Tryggvason.
Hearne, Thomas (1678 - 1735), eng. oldgransker, bibliotekar.
Layamon
(eller: Lawamon)
(1100-tallet), eng. digter, bedst kendt for sin Arthur-krønike.
Wace (ca. 1100 - efter 1174), normannisk forfatter, bedst kendt for sin Arthurdigtning Roman de Brut (1155).
Robert Wace  →  Wace
Elstob, William (1673 - 1715), eng. lingvist, oldgransker.
Athelstan
(eller: Adelsten, Æthelstan)
(ca. 895 - 939), angelsaksisk konge af England fra 924.
Aldhelm (ca. 639 - ca. 709), angelsaksisk abbed ved Malmesbury kloster, biskop i Sherborne fra 705, latinsk og måske angelsaksisk digter.
Boëthius, Anicius Manlius Severinus (ca. 475 - 524), romersk filosof, embedsmand, musikteoretiker, oversætter fra græsk til latin.
Cerdic (? - 534), angelsaksisk, første konge af Wessex fra 519, stamfader til det engelske kongehus i 900-tallet.
Cynric
(af Wessex)
(? - 560), angelsaksisk, konge af Wessex fra 534.
Edgar (ca. 944 - 975), konge af England fra 959, kronet i Bath 973.
Egbert (ca. 770 - 839), angelsaksisk, konge af Wessex fra 802.
Gheysmer, Thomas (? - efter 1431), da. munk, lærd.
Henry of Huntingdon (ca. 1088 - ca. 1157), eng. historiker.
Ida
(af Bernicia)
(? - ca. 559), angelsaksisk, første konge af kongedømmet Bernicia fra 547, søn af Eoppa.
Jordanes (? - efter 552), gotisk og romersk historieskriver.
Mattheus
(eller: Matthew)
(of Westminster)
(1300-tallet), eng., blev længe betragtet som forfatteren til Flores Historiarum (engelsk historie).
Paulinus
(of York)
(ca. 563 - 644), ital. missionær, første biskop i York 627-633, biskop i Rochester fra ca. 634.
Pinkerton, John (1758 - 1826), skotsk antikvar, kartograf, historiker.
Savile, Henry (1549 - 1622), eng. lærd, bibeloversætter, parlamentsmedlem.
Petrus, Suffridus (1527 - 1597), nederl. lærd, historiker.
William af Malmesbury (ca. 1090 - ca. 1143), eng. munk, lærd, historieskriver.
Æthelweard
(eller: Ethelweard)
(? - ca. 998), angelsaksisk historiker, oversætter, jarl over de vestlige provinser, provinsstyrer (eng. ealdorman).
Æthelwulf
(eller: Ethelwulf)
(of Wessex)
(ca. 795 - 858), angelsaksisk konge af Kent efter 825, konge af Wessex fra 839.
Chlodovech
(eller: Clovis, Klodevig)
1.
(ca. 466 - 511), frankisk konge fra 481/82, katolsk døbt 496/508, tilhørte merovingerslægten.
Svein
(Ladejarl)
Håkonsson
(ca. 970 - ca. 1016), no. vicekonge 1000-1015 under Svend 1. Tveskæg, 1000-1012 sammen med sin bror Erik Håkonsson.
Fant, Michael (1718 - 1754), sv. pietistisk teolog, hofprædikant.
Urne, Lauge
(eller: Lave)
(1535/1539 - 1623), da., landsdommer i Skåne 1589-1617.
Demosthenes (384 - 322), athensk forfatter, taler, statsmand.
Metusalem, stamfader, det længstlevende menneske med 969 år if. 1 Mos 5,27.
Gregor af Tours
(eller: Gregorius)
(ca. 539 - ca. 594), gallisk, biskop i Tours fra 573, historieskriver.
Cellarius, Christoph Martin (1638 - 1707), ty. professor i retorik, historie, sprogvidenskab.
Freher, Dionysius Andreas (1649 - 1728), ty. kristen mystiker, kommentator.
Otho (32 - 69),
egl. Marcus Salvius Otho,
romersk kejser år 69.
Thorkil
(den Høje)
(? - ca. 1024), da. vikingehøvding.
Bolesław 1. Chrobry
(Den Tapre)
(967 - 1025), polsk hertug fra 992, kronet som landets første konge kort før sin død.
Vitellius (15 - 69),
egl. Aulus Vitellius,
romersk kejser år 69.
O'Flaherty, Roderic
(eller: Ruaidhrí)
(1629 - 1718), irsk historiker, manuskriptsamler.
Smith, Thomas (1638 - 1710), eng. lærd, historiker, forskningsbibliotekar.
Erik Jarl
(Ladejarl)
Håkonsson
(ca. 964 - ca. 1024), no. vicekonge 1000-1012 under Svend 1. Tveskæg sammen med sin bror, Svein Håkonsson; jarl af Northumbria fra 1016.
Rollo
(eller: Robert 1.; Gange-Rolf Ragnvaldsson)
(? - 927), da.-no. vikingehøvding, stamfader til det normanniske dynasti i Normandiet og England, kendt fra Ganger-Rolfs saga.
Rolf
(Gange-Rolf Ragnvaldsson)
 →  Rollo
(eller: Robert 1.; Gange-Rolf Ragnvaldsson)
Elstob, Elizabeth (1683 - 1756), eng. lingvist, oldgransker.
Miller, John (? - efter 1831), eng. advokat, Grundtvigs bekendt under Englandsrejserne.
Madden, Frederic (1801 - 1873), eng. palæograf, bibliotekar.
Bowring, John (1792 - 1872), eng. politiker, forfatter, polyglot.
Thorpe, Benjamin (1782 - 1870), eng., angelsaksisk filolog.
Rafn, Carl Christian (1795 - 1864), da. oldgransker, filolog.
Thomsen, Christian Jürgen (1788 - 1865), da. museumsdirektør, arkæolog.
Otto 1. den Store (912 - 973), ty. konge fra 936, tysk-romersk kejser fra 962.
Tryggve
Olavsson
(? - ca. 968), no. småkonge, far til Olav 1. Tryggvason.
Magnus
Nielsen
(ca. 1106 - 1134), dansk kongesøn, hyldet som konge over göterne (i Sverige) 1125.
Margrete Fredkulla
Ingesdatter
(? - før 1130), sv., dansk dronning, g.m. kong Niels.
Ruus, Peder, hovedpersonens sekretær i Ludvig Holbergs parodiske heltedigt Peder Paars (1719-1720).
Ingeborg
(af Novgorod)
(før 1116 - efter 1131), russ., g.m. Knud Lavard ca. 1116.
Eli, præst i Shilo i slutningen af dommertiden, if. 1 Sam 1-4.
Rantzau, Daniel (1529 - 1569), ty.-da., hærfører i Den Nordiske Syvårskrig (1563-1570).
Hus, Jan (ca. 1370 - 1415), tjekkisk kirkelig reformator.
Noureddin, biperson i Adam Oehlenschlägers drama Aladdin (1805).
Bodil
(af Trugotslægten)
(ca. 1056 - 1103), dronning af Danmark 1095-1103, g.m. Erik Ejegod.
Jessen, Juliane Marie (1760 - 1832), da. forfatter.
Engelstoft, Laurits (1774 - 1851), da. historiker.
Columbus, Christoffer
(eller: Cristóbal)
(1451 - 1506), ital.-spa. opdagelsesrejsende.
Pennie, John Fitzgerald (1782 - 1848), eng. forfatter.
Åsta
Gudbrandsdatter
(før 970 - ?), no., mor til kong Olav den Hellige og Harald 3. Hårderåde.
Avrafaste
(eller: Afar-Faste)
(? - 1030), no.-sv. stormand, røver i Jämtlandskovene.
Arnfinn
Arnmodsson
(ca. 1000 - ca. 1025), stormand i Nordnorge.
Arnliot
(Gelline)
(? - 1030), no.-sv. stormand, fredløs i Jämtlandskovene.
Asbjørn
(Selsbane)
Sigurdsson
(ca. 1000 - ca. 1025), stormand i Nordnorge.
Bjarne
(Guldbynskjald)
Hallbjarnarson
(? - ca. 1050),
egl. Bjarni Gullbrárskáld Hallbjarnarson,
isl. skjald hos Kalv Arnesson.
Ulvhild
Olavsdatter
(1020 - 1071), no., datter af kong Olav den Hellige og dronning Astrid.
Dag
Ringsson
(1000-tallet), no., høvding fra Opplandene.
Astrid
Olavsdatter
(? - efter 1035), sv., dronning i Norge 1019-1028, g.m. Olav den Hellige.
Finn
Arnesson
(? - ca. 1065), no. høvding og lensmand, senere dansk jarl.
Gaukatore (? - 1030), no.-sv. stormand, røver i Jämtlandskovene.
Gissur
(Guldbryn, svarte)
(? - 1030),
egl. Gizurr svarti gullbrárskáld,
isl. skjald.
Grim
(den gode)
(1000-tallet), no., storbonde i Stiklestad.
Grankjell (1000-tallet), no. storbonde.
Grjotgard
Olvesson
(? - ca. 1025), no. storbonde.
Hårek
(på Tjøtta)
Øyvindsson
(ca. 965 - 1036), nordnorsk høvding, bonde.
Hovgarda-Ræv
(eller: Ræv)
Gestsson
(1000-tallet), isl. skjald.
Kalv
Arnesson
(ca. 990 - ca. 1051), no. høvding.
Olof
(Skötkonung, Sveakonge)
(ca. 980 - ca. 1021), sv., konge over Mälardalen og Västergötland fra 995.
Ring
Dagsson
(900-tallet),
egl. Hringr,
no., småkonge fra Opplandene.
Hringr  →  Ring
Dagsson
Anund Jakob (ca. 1008 - ca. 1050), sv. konge, søn af Olof Skötkonung.
Rut
(fra Viggja)
(? - 1030),
egl. Hrútr,
storbonde SV for Trondheim.
Hrútr
(af Viggju)
 →  Rut
(fra Viggja)
Sigvat
Tordsson
(ca. 995 - ca. 1045), isl. skjald.
Sigurd (1000-tallet), da. hirdbiskop hos Håkon Jarl.
Tord
Folesson
(? - 1030), no. lensmand, Olav den Helliges mærkesmand (bannerfører).
Tore
Olvesson
(? - ca. 1025), no. storbonde.
Tore
(Hund)
(? - efter 1030), nordnorsk høvding, leder af bondehæren i slaget ved Stiklestad.
Torfinn
(Mund)
(? - 1030),
egl. Þorfinnr munnr,
isl. skjald.
Þorfinnr
(munnr)
 →  Torfinn
(Mund)
Torgeir
(Flek, Bonde)
(1000-tallet), no., storbonde på gården Sul i Verdal, Nord-Trøndelag.
Torgeir
(af Kviststad)
(1000-tallet), no. lensmand.
Torgils
Hålmuson
(1000-tallet), no. storbonde i Stiklestad.
Tormod
(Kulbrynsskjald)
Bersesøn
(? - 1030),
egl. Þormóðr Kolbrúnarskáld Bersason,
isl. skjald.
Torstein
(Knarresmed)
(? - 1030),
egl. Þorsteinn knarrarsmiðr,
no. købmand, skibsbygger.
Þorsteinn
(knarrarsmiðr)
 →  Torstein
(Knarresmed)
Olve (? - ca. 1025), no. storbonde.
Schütte, Gudmund (1872 - 1958), da. filolog.
Olaf
Tordssøn
(Hvideskjald)
(ca. 1210 - 1259),
egl. Óláfr Þórðarson hvítaskáld,
isl. skjald, lærd, Snorres brorsøn.
Peder
Jacobsen
(? - 1225), biskop i Roskilde 1215.
Bjørn
(Stallare, Digre)
(? - 1030), no., staller (hirdleder) ved Olav den Helliges hof.
Dag
Ringsson
(900-tallet), no., småkonge på Hedemarken.
Schultz, Jens Hostrup (1782 - 1849), da. bogtrykker.
Isak, israelitisk stamfader, patriark.
Magnus 3. Barfod (1073 - 1103), no. konge fra 1093.
Vetheman (? - efter 1060), da. kriger.
Jonadab, israelitisk, stamfader til rekabitterne if. Jer 35.
Jensdotter, Malene
(eller: Magdalene)
(ca. 1732 - 1810), tyende, Grundtvigs barnepige under opvæksten i Udby.
Theokrit (ca. 310 - ca. 250 f.Kr.), gr. digter.
Lukian (ca. 120 - ca. 180), gr. forfatter.
Polykrates (? - 522 f.Kr.), gr. hersker over Samos.
Anakreon (ca. 570 - 485 f.Kr.), gr. digter.
Diodoros fra Sicilien (1. årh. f.Kr.), gr. historiker.
Pausanias (100-tallet e.Kr.), gr. geograf.
Alkaios (ca. 630 - 580), gr. digter.
Psammetik 1. (600-tallet f.Kr.), konge (farao) over Egypten 664-610.
Amasis (500-tallet f.Kr.), konge (farao) over Egypten 570-526.
Fingal, gælisk, hovedperson i en del af skotten James Macphersons digtcyklus Ossians digte (1760-1763).
Euripides (485 - 406 f.Kr.), gr. dramatiker.
Samson, israelitisk dommer, helt, hvis styrke sad i håret if. GT.
Peisistratos (ca. 600 - 527), gr. hersker over Athen fra 561 f.Kr.
Bang, Anne Marie (1752 - 1807),
f. Madsen,
g. Fribert,
g.m. C.V. Bang 1789-1806.
Fribert, Lars Jacob (1786 - 1806), medicinstuderende.
Fribert, Johan Conrad (ca. 1735 - 1788), da. brygger, garver.
Bang, Carl Vilhelm (1754 - 1806), major.
Fabricius, Frederik (1789 - 1873), bibliotekar.
Danneskiold-Samsøe, Frederik (1703 - 1770), generaladmiralløjtnant, forstander for Sorø Akademi.
Engblom, Abraham (1804 - 1865), fi. kapellan, oversætter af andagtslitteratur til finsk.
Haeggström, Zacharias (1787 - 1869), sv. bogtrykker, forlægger.
Lye, Edward (1694 - 1767), eng., angelsaksisk og germansk filolog.
Arwidsson, Adolf Ivar (1791 - 1858), fi., forfatter, svensk folkeviseudgiver, historiker, politiker.
Lassen, Gotthilf Ferdinand (1803 - 1860), historisk samler, bibliotekar.
Olsen, Jens (1816 - 1901), gårdejer i Sjolte.
Abrahams, Nicolai Christian Levin (1798 - 1870), professor, notarius publicus.
Otto 2. (955 - 983), ty. konge, tysk-romersk kejser fra 973.
Rerek, figur i Oehlenschlägers drama Fostbrødrene.
Asmund, figur i Oehlenschlägers drama Fostbrødrene.
Borup, Morten (1446 - 1526), skoleleder, latindigter, kantor ved Aarhus Domkirke.
Palladius
(Plade)
, Peder
(1503 - 1560), reformator, biskop (superintendent) over Sjællands stift fra 1537, professor i teologi.
Naddodd (800-tallet), no. viking, en af Islands opdagere.
Bechmann, Hans Gram (1759 - 1836), da. præst, landmand.
Ingolv
Arnesson
(800-tallet), no., en af Islands første bosættere.
Are Frode
(eller: Ari þorgilsson enn fróði)
(1067 - 1148), isl. præst, historiker.
Ragnvald Mørejarl (800-tallet), no. vikingehøvding på Vestlandet, Harald Hårfagers ven og senere fjende.
Hilde
Rolvsdatter
(900-tallet), no., moder til Rollo.
Widsith (800-tallet), angelsaksisk poet, vandringsmand.
Nordahl-Petersen, Anders (1871 - 1940), højskoleforstander, politiker, forfatter.
Frederik 1. Barbarossa (1122 - 1190), ty. konge, tysk-romersk kejser fra 1155.
Akitofel (1000-tallet f.Kr.), israelitisk vismand, rådgiver for Kong David og Absalom if. 2 Sam 16,15-17,23.
Julian
(Apostaten, dvs. den Frafaldne)
(331 - 363),
egl. Flavius Claudius Julianus,
romersk kejser fra 360, brodersøn til Konstantin den Store, nyplatonsk synkretist.
Konstantin 1. den Store (ca. 280 - 337),
egl. Flavius Valerius Constantinus,
romersk kejser, søn af Constantinus 1., deltager i Nikæakoncilet i 325, kirkebygger.
Marcus Aurelius Maxentius (ca. 279 - 312), romersk kejser fra 306, søn af Maximianus.
Euseb
(af Caesarea)
(ca. 260 - ca. 340),
egl. Eusebios,
palæstinensisk biskop fra 313, kirkehistoriker, historiker, arianer.
Enok, et af de første mennesker, vandrede med Gud og døde ikke en naturlig død if. 1 Mos 5,22-24.
Set, søn af Adam og Eva, født som erstatning for Abel if. 1 Mos 4,25.
Juda, israelitisk, en af patriarken Jakobs tolv sønner, stamfader til judæerne if. GT.
Levi, israelitisk, en af patriarken Jakobs tolv sønner, stamfader til levitterne if. GT.
Josef, israelitisk, en af patriarken Jakobs tolv sønner, stamfader if. GT.
Kehat, israelitisk, søn af Levi, stamfader til en af de levittiske præsteslægter if. GT.
Amram, israelitisk, søn af Kehat, far til Moses, Aron og Mirjam, stamfader til en af de levitiske præsteslægter if. GT.
Josva, israelitisk, efterfølger Moses som leder af israelitterne if. GT.
Nun, israelitisk, Josvas far if. 4 Mos 14,6.
Kaleb, israelitisk, en af de tolv spejdere if. 4 Mos 13,6 og 14,6.
Jefunne, israelitisk, Kalebs far if. 4 Mos 13,6.
Efraim, israelitisk, søn af Josef, stamfader til en af de tolv stammer if. GT.
Saul, Israels første konge if. 1 Sam 9-31.
Jonatan, israelitisk, ældste søn af konge Saul, designeret tronfølger if. 1 Sam.
Ehud, israelitisk, en af de såkaldte store dommere, omtalt i Dom 3,12-30.
Debora, israelitisk, fra dommertiden, omtalt i Dom 4-5.
Gideon, israelitisk, en af de såkaldte store dommere, omtalt i Dom 6-8.
Jefta, israelitisk dommer, omtalt i Dom 11-12,7.
Elkana, israelitisk, far til profeten Samuel if. 1 Sam 1.
Hanna, israelitisk, mor til profeten Samuel if. 1 Sam 1,1-2,21.
Samuel, israelitisk profet, dommer og præst if. 1 Sam.
Kish, israelitisk storbonde af Benjamins stamme, far til Saul if. 1 Sam 9,1-2.
Benjamin, israelitisk, den yngste af patriarken Jakobs tolv sønner, stamfader if. GT.
Eliab, israelitisk, kong Davids ældste bror if. 1 Sam 17,12-13.
Goliat, filisterkæmpe fra Gat if. 1 Sam 17.
Ishboshet, kong Sauls yngste søn if. 2 Sam.
Absalom, israelitisk, kong Davids tredjeældste søn, omtalt 2 Sam 13-19.
Lætus, Erasmus (1526 - 1582),
egl. Rasmus Glad,
da. digter på latin, humanist, teologisk professor.
Natan, israelitisk profet ved Davids hof, omtalt 2 Sam 7 og 12.
Rehabeam, israelitisk konge af Sydriget eller Juda ca. 931-915, søn af Salomo, omtalt 1 Kong 12.
Jeroboam 1., israelitisk, Nordriget eller Israels første konge o. 926-910, omtalt 1 Kong 11,26-14,20.
Akija, israelitisk profet fra Shilo if. 1 Kong 11-15.
Omri, israelitisk konge af Nordriget eller Israel ca. 886-875, omtalt 1 Kong 16,15-28.
Akab, israelitisk konge af Nordriget eller Israel 874-853, omtalt 1 Kong 16-22.
Jehu, israelitisk konge af Nordriget eller Israel ca. 842 - ca. 815, omtalt 2 Kong 9-10.
Salmanassar 5.
(eller: Salmaneser)
(? - 722 f.Kr.), assyrisk konge fra 726 f.Kr., omtalt 2 Kong 17.
Hosea, israelitisk, Nordriget eller Israels sidste konge ca. 731-722, omtalt 2 Kong 17,1-6.
Asa, israelitisk konge af Sydriget eller Juda 931-873, omtalt 1 Kong 15,9-24.
Joshafat 1., israelitisk konge af Sydriget eller Juda i 800-tallet, omtalt 1 Kong 22.
Joram, israelitisk konge af Sydriget eller Juda ca. 849-842, søn af Joshafat, omtalt 2 Kong 8,16-24.
Akaz, israelitisk konge af Sydriget eller Juda ca. 741-726, omtalt 2 Kong 16.
Hizkija
(eller: Ezekias)
, israelitisk konge af Sydriget eller Juda ca. 726-697, omtalt 2 Kong 18-20.
Worm, Jens (1716 - 1790), rektor, leksikograf, litteraturhistoriker.
Manasse, israelitisk konge af Sydriget eller Juda 697-642, omtalt 2 Kong 21,1-18.
Amon, israelitisk konge af Sydriget eller Juda o. 640, omtalt 2 Kong 21,18-26.
Oxe, Peder (1520 - 1575), rigshofmester.
Sidkija
(eller: Zedekias)
, israelitisk, Sydriget eller Judas sidste konge 597-586, omtalt 2 Kong 24,17-25,7.
Jeremias, israelitisk profet i Sydriget eller Juda ca. 627-587, jf. Jeremias' Bog i GT.
Ezekiel, israelitisk profet ca. 600-575, præst i eksilet i Babylon fra 597 f.Kr., jf. Ezekiels Bog i GT.
Zerubbabel, israelitisk, central skikkelse ved genoprettelsen af den jødiske menighed i Jerusalem efter 539 f.Kr.
Haggaj, israelitisk profet o. 520 f.Kr., jf. Haggajs Bog i GT.
Dareios 1. den Store (550 - 486), konge i Det Storiranske Imperium (Perserriget) fra 522.
Ezra, jødisk præst, reformator, jf. Ezras og Nehemias' Bog i GT.
Nehemias, israelitisk, højtplaceret embedsmand hos den persiske konge, i Jerusalem 445-433, jf. Nehemias' Bog i GT.
Antiochos 4. Epifanes (ca. 215 - 164), seleukidisk (syrisk) konge fra 175 f.Kr., opstillede Zeusstatue i templet i Jerusalem 168 f.Kr.
Malakias, israelitisk profet, forfatternavn for Malakias' Bog fra ca. 450-400.
Mattathias (? - 166 f.Kr.), jødisk præst, oprørsleder mod seleukiderne (syrerne).
Judas
(Makkabæer)
(? - 161 f.Kr.), jødisk oprørsleder mod seleukiderne (syrerne) fra 166.
Simon
(Makkabæer)
(? - 135 f.Kr.), jødisk ypperstepræst fra 152 f.Kr., fyrste i Palæstina fra 143 f.Kr., bror til Judas Makkabæer.
Bjerre, Svend Erik (1928 - 2010), højskoleforstander.
Wheaton, Henry (1785 - 1848), am. jurist, forfatter, diplomat.
Josef, Jesu moders forlovede og senere ægtemand.
Esau, tvillingebror til patriarken Jakob, identificeret med stamfaderen til Edom (edomitterne) i 1 Mos 25-33 og 36.
Johannes Hyrkan 1. (? - 105 f.Kr.), jødisk ypperstepræst, fyrste i Palæstina fra 134.
Tårup, Kristian (1878 - 1949), højskoleforstander.
Lucas
(Engelskmand)
(1100-tallet), sekretær, skriver.
Pestalozzi, Johann Heinrich (1746 - 1827), schweizisk, pædagogisk forfatter.
Gessner, Salomon (1730 - 1788), schweizisk digter, maler.
Lavater, Johann Caspar (1741 - 1801), schweizisk præst, forfatter.
Woltmann, Karl Ludwig von (1770 - 1817), ty. historiker.
Jacobi, Friedrich Heinrich (1743 - 1819), ty. filosof, forfatter.
Brochmand, Jesper Rasmussen (1585 - 1652), teolog, biskop over Sjællands stift fra 1639.
Jacobsen, David (1821 - 1871), maler.
Peter 1. den Store (1672 - 1725), russ. zar fra 1682.
Peter 3. (1728 - 1762),
egl. Karl Peter Ulrich,
russisk zar januar-juli 1762, styrtet og arresteret af sin gemalinde, Katarina 2.
Katarina 2. den Store (1729 - 1796),
egl. Jekaterina Aleksejevna Velikaja,
ty.-russ., g.m. Peter 3. 1745-1762, efter statskup regerende kejserinde af Rusland fra 1762.
Vodskov, Hans Sofus (1846 - 1910), litteraturkritiker, religionshistoriker.
Paludan-Müller, Frederik (1809 - 1876), da. forfatter.
Dante Alighieri (1265 - 1321), ital. forfatter, politiker.
Milton, John (1608 - 1674), eng. digter.
Wordsworth, William (1770 - 1850), eng. digter.
Eliot, Thomas Stearns (1888 - 1965), am.-eng. forfatter.
Apollonios fra Rhodos (200-tallet f.Kr.),
egl. Apollonios Rhodios,
gr. digter, litterat.
Wieselgren, Peter Jonasson (1800 - 1877), sv. præst, forfatter, afholdsagitator.
Hierta, Lars Johan (1801 - 1872), sv. forlægger, avisredaktør, politiker.
Simon, Erica (1910 - 1993), fr. Grundtvigforsker, skandinavist.
Mika, israelitisk profet, hovedperson i Mikas Bog i GT.
Simeon, jødisk, fremfører Simeons lovsang i templet i Jerusalem, omtalt Luk 2,25-35.
Zakarias, jødisk præst ved templet i Jerusalem, far til Johannes Døberen, omtalt Luk 1,5-80.
Lazarus, jødisk, fra Betania, omtalt Joh 11,1-44 og 12,1-11.
Maria, jødisk, søster til Lazarus og Martha fra Betania, omtalt Luk 10,38-42, Joh 11,1-44 og 12,1-11.
Martha, jødisk, søster til Lazarus og Maria fra Betania, omtalt Luk 10,38-42, Joh 11,1-44 og 12,2.
Kajfas, jødisk ypperstepræst 18-36.
Augustus (63 f.Kr. - 14 e.Kr.),
f. Octavian,
egl. Augustus Gajus Julius Caesar Octavianus,
romersk kejser 27 f.Kr.-14 e.Kr.
Stefanus, jødisk, fattigforstander, den første kristne martyr, omtalt i ApG 6-8.
Nero (37 - 68),
egl. Nero Claudius Drusus Germanicus,
romersk kejser fra 54.
Titus (39 - 81),
egl. Titus Flavius Vespasianus,
romersk kejser fra 79, erobrede Jerusalem i 70.
Ismael, søn af Abraham og trælkvinden Hagar if. 1 Mos 16 og 21, stamfader til den arabiske stamme ismaelitterne.
Karl Martel (ca. 688 - 741), regent (major domus) i Frankerriget fra ca. 718, sejrede over araberne ved Poitiers 732, herfra tilnavnet Martellus (da. hammer).
Benedikt fra Nursia
(eller: Benedictus)
(ca. 480 - ca. 547), ital., grundlægger af benediktinerordenen.
Markus, jødisk, medlem af den første kristne menighed i Jerusalem, omtalt i ApG 12,12, forfatter til Markusevangeliet if. oldkirkelig overlevering.
Lukas, læge, Paulus' medarbejder, omtalt i Filem 24, forfatter til Lukasevangeliet if. oldkirkelig overlevering.
Bonifatius (ca. 672 - 754),
egl. Winfrid,
angelsaksisk munk, missionær, kaldet Tysklands apostel, biskop fra 722.
Frederik 3. den Vise (1463 - 1525),
egl. Friedrich der Weise,
kurfyrste af Sachsen.
Zwingli, Huldrych
(eller: Ulrich)
(1484 - 1531), schweizisk teolog, reformator.
Frederik 1. (1471 - 1533), konge af Danmark og Norge fra 1523.
Christian 3. (1503 - 1559), konge af Danmark og Norge fra 1536.
Friis, Johan (1494 - 1570), kongens kansler fra 1536.
Vormordsen , Frands (1491 - 1551), holl.-da. reformator, bibelhumanist, biskop i Lund fra 1537.
Wormordsen, Frands  →  Vormordsen , Frands
Hemmingsen, Niels (1513 - 1600), teologisk professor.
Bech, Frederik Julius (1758 - 1822), no., biskop i Akershus stift fra 1805.
Petersen, Kristian Schultz (1921 - 2015), højskoleforstander.
Blake, William (1757 - 1827), eng. digter, maler, gravør.
Harboe, Jens (1757 - 1824), grosserer, medlem af Københavns 32 Mænd (dvs. deputerede borgere).
Jezabel, israelitisk, dronning af Nordriget eller Israel o. 874-853, g.m. kong Akab if. 1 Kong 16,31.
Mallet, Paul-Henri (1730 - 1807), schweizisk historiker, professor i fransk litteratur i København 1752-1760.
Turner, Sharon (1768 - 1847), eng. historiker.
Cyprian
(Thascius)
(200 - 258),
egl. Caecilius Cyprianus,
romersk biskop af Karthago, teologisk forfatter.
Tetzel, Johann (ca. 1465 - 1519), ty. dominikanermunk, afladsprædikant.
Bacon, Francis (1561 - 1626), eng. filosof, jurist, politiker.
Fenger, Rasmus (1761 - 1825), præst.
Potemkin, Grigorij (1739 - 1791), russ. statsmand.
Suvorov, Aleksandr (1729 - 1800), russ. general.
Konstantin (1779 - 1831), russ. prins.
Adolf Fredrik (1710 - 1771), ty., konge af Sverige fra 1751, søn af Christian August af Gottorp.
Gustav 3. (1746 - 1792), konge af Sverige fra 1771, far til Gustav 4. Adolf.
Elphinstone, John (1722 - 1785), brit. søofficer, i den russiske flåde efter 1770.
Krieger, Johan Cornelius (1756 - 1824), da. søofficer, i den russiske flåde 1788.
Spiridov, Grigory Andreyevich (1713 - 1790), russ. søofficer, admiral.
Nille, mor til Rasmus Berg i Ludvig Holbergs Erasmus Montanus (1723).
Per
(Degn)
, person i Ludvig Holbergs komedie Erasmus Montanus (1731).
Jesper Ridefoged, person i Ludvig Holbergs Erasmus Montanus (1731).
Trajan (ca. 53 - 117),
egl. Marcus Ulpius Trajanus,
romersk kejser fra 98.
Hadrian (76 - 138),
egl. Publius Aelius Hadrianus,
romersk kejser fra 117.
Marcus Aurelius Antoninus (121 - 180),
egl. Marcus Annius Verus,
romersk kejser fra 161.
Laudon, Gideon Ernst (1717 - 1790), østrigsk feltmarskal, udmærkede sig i Syvårskrigen mod Preussen 1756-1763.
Nassau-Siegen, Karl Heinrich Nikolaus Otto von (1743 - 1808), ty.-fr., prins af Nassau-Siegen, eventyrer, søofficer, russisk admiral.
Brougham, Henry Peter (1778 - 1868), brit. jurist, politiker.
La Fayette, Joseph (1757 - 1834), fr. markis, general, politiker.
Luckner, Nikolaus von (1722 - 1794), ty., fransk officer, marskal, holstensk godsejer.
Rochambeau, Jean-Baptiste (1725 - 1807), fr. aristokrat, general.
Thiers, Adolphe (1797 - 1877), fr. historiker, politiker, præsident 1871-1873.
Bailly, Jean-Sylvain (1736 - 1793), fr. astronom, politiker.
Mirabeau, Honoré Gabriel Riqueti (1749 - 1791), fr. greve, politiker.
Sieyès, Emmanuel Joseph (1748 - 1836), fr. politiker.
Barnave, Antoine (1761 - 1793), fr. advokat, medlem af Jakobinerklubben.
Necker, Jacques (1732 - 1804), schweizisk bankier, finansminister i Frankrig 1777-1781, 1788-1790, afskediget og genindsat juli 1789.
Clermont-Tonnerre, Stanislas (1757 - 1792), fr. politiker.
Talleyrand, Charles Maurice de (1754 - 1838),
egl. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord,
fr., højadelig politiker, diplomat, fyrste af Bénévent.
Desmoulins, Camille (1760 - 1794), fr. advokat, journalist, politiker under Den Franske Revolution.
Delaunay, Joseph (1752 - 1794), fr. politiker under Den Franske Revolution.
Pugatjov, Jemeljan (ca. 1742 - 1775), russ. kosak, leder af Pugatjovopstanden, dvs. folkerejsningen i Rusland 1773-1775.
Veterani, Federico Antonio Ambrogio (1650 - 1695), østrigsk greve, general.
Jens Langkniv (1600-tallet),
egl. Jens Olesen,
da. fredløs.
Monrad, Jørgen Herman (1848 - 1903), præst, forfatter.
Aagaard, Maren Halling (1758 - 1817), frue.
Aagaard, Holger Halling (1785 - 1866), krigsassessor, godsejer.
Louis Philippe d'Orléans
(Philippe Égalité)
(1747 - 1793), fr. prins, politiker under Den Franske Revolution.
Ludvig-Filip
(Borgerkongen)
(1773 - 1850),
egl. Louis-Philippe,
konge af Frankrig 1830-1848.
La Rochefoucauld-Liancourt, François Alexandre Frédéric de (1747 - 1827), fr. hertug, samfundsreformator.
Lacy, Franz Moritz von
(eller: Boris Petrovich Lassi)
(1725 - 1801), russ., østrigsk feltherre, greve, rådgiver for Joseph 2.
Stein, Friedrich Ludwig von (? - 1790), østrigsk major, baron.
Niebuhr, Carsten (1733 - 1815), da. geodæt, opdagelsesrejsende, orientalist.
Louis 9. den Hellige
(Saint Louis)
(1214 - 1270), konge af Frankrig fra 1226.
Koch, Carl (1860 - 1925), præst, forfatter.
Somner, William (1598 - 1669), eng. lærd, antikvar, digter, angelsaksisk-latin-engelsk ordbogsforfatter.
Bing, Meyer Herman (1807 - 1883), da. boghandler, fabrikant.
Weiss, Christian Samuel (1780 - 1856), ty. mineralog, professor.
Juvenal (ca. 65 - ca. 135),
egl. Decimus Junius Juvenalis,
romersk digter, satiriker.
Persius (34 - 62),
egl. Aulus Persius Flaccus,
romersk digter, satiriker.
Anchersen, Johannes Peter (1700 - 1765), da. filolog, historiker.
Heyne, Christian Gottlob (1729 - 1812), ty. klassisk filolog, bibliotekar.
Baden, Torkel (1765 - 1849), da. filolog, kunsthistoriker.
Loesner, Christoph Friedrich (1734 - 1803), ty. klassisk filolog.
Schwenck, Konrad (1793 - 1864), ty. filolog.
Brunsmand, Johan (1637 - 1707), no.-da. præst, forfatter.
Louis 2. de Bourbon de Condé
(Den Store Condé)
(1621 - 1686), fr. prins, feltherre.
Brage
(den Gamle)
Boddasson
(800-tallet), no. skjald.
Olrik, Axel (1864 - 1917), da. folkemindeforsker, litteraturhistoriker.
Unger, Carl Richard (1817 - 1897), no. filolog, kildeudgiver.
Gudmundsson, Einar (1763 - 1817), isl. præst i Sørum (Akershus fylke, Norge).
Peringskiöld, Johan (1654 - 1720), sv. historiker, runolog, rigsantikvar.
Jørgensen, Jon Gunnar (1953 -), no. filolog, professor i norrøn filologi.
Jesch, Judith (1900-tallet -), am. filolog, litteraturforsker.
Jón
Eggertsson
(1643 - 1689), isl. håndskriftssamler, skriver.
Thura, Laurids
Lauridsen
(1657 - 1731), biskop over Ribe stift fra 1713, forfatter.
Kelly, Louis G. (1900-tallet -), lingvist.
Mülertz, Anders Faaborg (1788 - 1844), da. adjunkt ved katedralskolen i Odense 1811, rektor i Horsens 1833, oversætter af Cicero.
Schousbølle, Sejer (? - efter 1752), da. oversætter.
Ásgeir
Jónsson
(? - 1701), isl. skriver.
Þórður
Þorláksson
>
(eller: Thorlacius)
(1637 - 1697), isl., biskop i Skálholt fra 1674.
Einersen, Dorrit (1940 -), da. litteraturhistoriker, specialist i oldengelsk.
Lindgren, Erling (1951 -), da. komponist, organist.
Landstad, Magnus Brostrup (1802 - 1880), no. præst, salmedigter, folkemindesamler.
Mette, intrigemager i Johan Herman Wessels Kierlighed uden Strømper (1772).
Lisbed, forlovet med Rasmus Berg i Ludvig Holbergs Erasmus Montanus (1723).
Magdelone, mor til Lisbed, Rasmus Bergs forlovede, i Ludvig Holbergs Erasmus Montanus (1723).
Frederik 1.
(eller: Friedrich, Fredrik)
(1676 - 1751), ty.-sv., konge af Sverige fra 1720, landgreve af Hessen-Kassel fra 1730.
Moritz af Sachsen (1521 - 1553), ty. hertug, kurfyrste 1547.
Bérulle, Pierre de (1575 - 1629), fr. kardinal.
Karl 2. (1661 - 1700), konge af Spanien fra 1665.
Diderot, Denis (1713 - 1784), fr. forfatter.
d'Alembert, Jean le Rond (1717 - 1783), fr. filosof, fysiker, matematiker.
Arndt, Johann (1555 - 1621), ty. luthersk teolog.
Wesley, Charles (1707 - 1788), eng. præst, salmedigter, medstifter af metodismen.
Wesley, John (1703 - 1791), eng. præst, medstifter af metodismen.
Rosen, Gustaf Fredrik von (1688 - 1769), sv. greve, officer.
Düring, Otto Fredrik von (ca. 1694 - 1715), sv. officer.
Vilhelm 5. (1748 - 1806), nederl. arvestatholder 1751-1795.
Rurik (? - ca. 879), skandinavisk høvding, indkaldt til at lede Rusriget (mellem Novgorod og Kijev).
Baden, Ernst von (? - 1656), borgmester i Horsens.
Svane, Hans (1606 - 1668), biskop over Sjællands stift fra 1655.
Ahasverus
(Den evige Jøde, Jerusalems Skomager)
, figur, der if. sagnet blev dømt af Jesus til at vandre evigt på jorden, fordi han nægtede Jesus hvile ved sit hus under vandringen til Golgata.
Gunnersen, Birger
(eller: Børge)
(ca. 1445 - 1519), da. ærkebiskop over Lunds stift fra 1497.
Buxtorf, Johann
(den Ældre)
(1564 - 1629), ty. reformert teolog, filolog.
Buxtorf, Johann (1663 - 1732), schweizisk reformert teolog, specialist i hebraisk.
Antoninus Pius (86 - 161), romersk kejser fra 138, Hadrians adoptivsøn.
Ketil
(eller: Torkel, Þorkell)
Namdals-jarl
(800-tallet), no. høvding, bosætter i Island.
Ravn
Høngssøn
(ca. 878 - 950), isl. lovsiger.
Skalle-Grim
Kvæld-Ulfssøn
(ca. 863 - efter 930), isl. høvding, far til Egil Skalle-Grimssøn, broder til Torolf, kendt fra islandsk sagalitteratur.
Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724 - 1803), ty. digter.
Zinzendorf und Pottendorf, Nicolaus Ludwig von (1700 - 1760), ty. greve, stifter af herrnhuterne (brødremenigheden).
Lucinde, hovedperson i Friedrich Schlegels roman af samme navn (1799).
Østrup, Wilhelm (1777 - 1850), præst, ven af Grundtvig.
Wolf, Friedrich August (1759 - 1824), ty. klassisk filolog, professor i græsk og latin i Halle og Berlin.
Wolff, Christian (1679 - 1754), ty. filosof, professor i matematik.
Edward den Ældre (? - 924),
egl. Edward the Elder,
angelsaksisk konge af Wessex fra 899, af Mercia fra 918.
Edmund 1. (921 - 946), konge af England fra 939.
Olaf
Guthfrithson
(Anlaf)
(? - 941), irsk, konge af Dublin fra 934, konge af York (Northumbria) fra 939.
Johan 2. den Gode (1319 - 1364), konge af Frankrig fra 1350.
Karl 5. (1338 - 1380), konge af Frankrig fra 1364.
Karl 2. (ca. 1332 - 1387), konge af Navarra fra 1349.
Marcel, Étienne (ca. 1316 - 1358), fr. borgerleder.
Catilina, Lucius Sergius (ca. 108 - 62), romersk politiker.
Foullon de Doué, Joseph (1715 - 1789), fr. finansminister, politiker.
Vignerot du Plessis de Richelieu d'Aiguillon, Armand de (1761 - 1800), fr. adelsmand.
Bremen
(Bremenfeld)
, Herman von
, titelperson i Ludvig Holbergs Den Politiske Kandstøber (1723).
Solon (ca. 630 - ca. 560), athensk digter, statsmand.
Hulin, Pierre-Augustin (1758 - 1841), fr. general.
Berthier, Louis Alexandre (1753 - 1815), fr. generalmajor i Nationalgarden 1789, krigsminister 1799, generalstabschef 1808-1814.
Maillard, Stanislas-Marie
(Tape-dur)
(1763 - 1794), fr. kaptajn i Nationalgarden.
Miomandre de Sainte-Marie, François-Aimé de (ca. 1756 - ?), garder, livvagt for Ludvig 16.
Danton, Georges-Jacques (1759 - 1794), fr. advokat, ledende figur under Den Franske Revolution.
Ludvig 9. den Hellige
(Saint Louis)
(1214 - 1270), konge af Frankrig fra 1226.
Ludvig 12. (1462 - 1515), konge af Frankrig fra 1498.
Henrik 4.
(Henrik af Navarra, Henri de Bourbon)
(1553 - 1610), konge af Frankrig fra 1589, under navnet Henrik 3. konge af Navarra fra 1572.
Turgot, Jacques (1727 - 1781), fr. samfundsfilosof, økonom, embedsmand.
Lamoignon de Malesherbes, Guillaume de (1721 - 1794), fr. politiker, minister.
Bouillé, François Claude Amour (1739 - 1800), fr. general, markis.
Droueté, Jean-Baptiste (1763 - 1824), fr. politiker.
Romeuf, Jean-Louis (1766 - 1812), fr. brigadegeneral.
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat (1689 - 1755), fr. forfatter, samfundsfilosof.
Santerre, Antoine Joseph (1752 - 1809), fr. general.
Pétion de Villeneuve, Jérôme (1756 - 1794), Nationalkonventets første præsident 1790, borgmester i Paris 1791.
Edgeworth, Henry Essex (1745 - 1807), irsk, katolsk præst, skriftefader for Ludvig 16.
Cléry, Jean-Baptiste (1759 - 1809), fr. kammertjener for Ludvig 16.
Peletier, Louis-Michel le (1760 - 1793), fr. politiker, markis af Saint-Fargeau.
Merlin de Thionville, Antoine Christophe (1762 - 1833), fr. politiker.
Marie-Antoinette (1755 - 1793), østrigsk, dronning af Frankrig 1774-1792.
Ludvig 11. (1423 - 1483), konge af Frankrig fra 1461.
Dumouriez, Charles François (1739 - 1823), fr. general.
Cucurron Sicard, Roch-Ambroise
(abbé Sicard)
(1742 - 1822), fr. abbed, døvelærer.
Billaud-Varenne, Jacques Nicolas (1756 - 1819), fr. politiker, advokat.
Montmorin, Armand-Marc (1745 - 1792), fr. politiker, greve.
Virot de Sombreuil, Charles François de (1725 - 1794), fr. general, royalist, markis.
Lamballe, Marie-Thérèse (1749 - 1792),
egl. Marie-Thérèse de Savoie-Carignan Lamballe,
fr. adelskvinde.
Brissot, Jacques Pierre (1754 - 1793), fr. revolutionær.
Roland de la Platière, Jean-Marie (1734 - 1793), fr. politiker, tilhænger af Gironden under Den Franske Revolution.
Necker, Suzanne (1737 - 1794),
egl. Suzanne Curchod,
fr.-schweizisk salonværtinde, forfatter, mor til madame de Staël.
Roland de la Platière, Marie Jeanne
(Madame Roland)
(1754 - 1793), fr. politiker, indflydelsesrigt medlem af Gironden, salonværtinde.
Barbaroux, Charles Jean Marie (1767 - 1794), fr. jurist, frimurer, medlem af Nationalkonventet.
Manuel, Louis Pierre (1751 - 1793), fr. forfatter, medlem af Nationalkonventet.
Chabot, François (1756 - 1794), fr. jakobiner, medlem af Nationalkonventet.
Tallien, Jean-Lambert (1767 - 1820), fr. politiker.
Louvet de Couvrai, Jean-Baptiste (1760 - 1797), fr. forfatter, politiker, diplomat.
Guadet, Marguerite-Élie (1758 - 1794), fr. politiker, leder i Gironden under Den Franske Revolution.
Vergniaud, Pierre Victurnien (1753 - 1793), fr. advokat, politiker.
Isnard, Maximin (1755 - 1825), fr. fabrikant, revolutionær.
Straß, Johann Gottlieb Friedrich (1766 - 1845), ty. historiker, pædagog.
Epaminondas (ca. 410 - 362 f.Kr.), gr. hærfører, statsmand i Theben.
Konon (444 - 392), athensk admiral.
Tarquinius Superbus (? - ca. 495 f.Kr.), etruskisk konge af Rom 534-509.
Hamilkar Barkas (? - 229 f.Kr.), kartagisk feltherre.
Hannibal (247 - 183), kartagisk feltherre.
Scipio d.æ. (236 - 183), romersk general.
Cornelius
(Africanus Major)
Scipio, Publius
 →  Scipio d.æ.
Filip 5. (238 - 179), makedonsk konge fra 221 f.Kr.; i visse ældre værker betegnet som Filip 3.
Antiochos 3. Megas
(den Store)
(242 - 187), seleukidisk (syrisk) konge fra 223.
Ptolemaios
(eller: Ptolemæus)
1. Soter
(ca. 367 - 282), makedonsk grundlægger af det ptolemæiske dynasti i Egypten, konge 305/304 f.Kr.
Jonatan
(Makkabæer)
(? - 142 f.Kr.), jødisk oprørsleder, ypperstepræst fra 153 f.Kr.
Diokletian (efter 230 - efter 313),
egl. Gajus Aurelius Valerius Diocletianus,
romersk kejser 284-305.
Vespasian (9 - 79),
egl. Titus Flavius Vespasianus,
romersk kejser fra 69.
Arius
(eller: Arios)
(ca. 250 - 336), presbyter (leder af menigheden) i Alexandria, fordømt som kætter ved koncilet i Nikæa 325.
Theodosius 1.
(den Store)
(347 - 395), romersk kejser fra 379.
Honorius (384 - 423),
egl. Flavius Honorius,
vestromersk kejser.
Arkadios (ca. 377 - 408),
egl. Arcadius Flavius,
østromersk kejser fra 395.
Odoaker (ca. 430 - 493), germansk lejetropsfører, konge i Italien fra 476.
Justinian 1. (ca. 482 - 565),
egl. Flavius Petrus Sabbatius Justinianus,
byzantinsk kejser fra 527.
Narses (480 - 574), byzantinsk general.
Belisarius (ca. 505 - 565), byzantinsk general.
Abu Bakr (ca. 573 - 634), arabisk kalif fra Muhammeds død 632.
Umar 1. ibn al-Khattab (ca. 586 - 644), arabisk kalif fra 634.
Nimrod, jæger, den første hersker over Mesopotamien, if. GT.
Assur-uballit 1. (ca. 1363 - 1328), assyrisk konge, grundlægger af det første assyriske imperium.
Salmanassar 3. (? - 824 f.Kr.), assyrisk konge fra 858 f.Kr.
Misrajim
(eller: Misraim)
, ægypternes stamfader, søn af Kam, if. GT.
Elam, søn af Sem, beboede landet i det nuværende Iran if. GT.
Zarathustra
(eller: Zoroaster)
(ca. 1200 f.Kr.), iransk religionsstifter.
Kambyses 2. (? - 522 f.Kr.), achaimenidekonge fra 529 f.Kr., søn af Kyros 2. den Store.
Dareios 3. (? - 331), konge i Det Storiranske Imperium (Perserriget) 336 - 331, besejret af Alexander den Store.
Miltiades (? - 489 f.Kr.), athensk aristokrat, hærfører ved Marathon 490 f.Kr.
Kimon (? - 449 f.Kr.), athensk statsmand, hærfører.
Fidias
(eller: Feidias)
(400-tallet f.Kr.), gr. billedhugger.
Thukydid (ca. 460 - ca. 400), gr. historiker.
Thrasybulos (før 430 - efter 390), athensk politiker, hærfører.
Agesilaos 2. (ca. 444 - 360), konge af Sparta fra 399 f.Kr.
Pelopidas (? - 364 f.Kr.), gr. general.
Filip 2. (382 - 336), makedonsk konge fra 360 f.Kr.; i visse ældre værker betegnet som Filip 1.
Pyrrhos (319 - 272), konge af Epeiros fra 307 og af Makedonien 288-285.
Gajus Marius (ca. 157 - 86), romersk general, politiker.
Sulla, Lucius Cornelius (ca. 138 - 78), romersk politiker.
Pompejus, Sextus (ca. 67 - 35), romersk general.
Crassus, Marcus Licinius (115 - 53), romersk feltherre, politiker.
Cato d.y., Marcus Porcius (95 - 46), romersk statsmand.
Brutus, Marcus Junius (85 - 42), romersk politiker, Cæsars morder.
Antonius, Marcus (82 - 30), romersk hærfører, politiker.
Lepidus, Marcus Aemilius (90 - 12), romersk politiker, hersker.
Plautus, Titus Maccius (ca. 254 - 184), romersk komediedigter.
Sallust, Gajus Sallustius Crispus (86 - 35), romersk historiker.
Hoseas, israelitisk profet ca. 750 - før 722 f.Kr., forfatternavn for Hoseas' Bog i GT.
Nahum, israelitisk profet if. GT.
Artaxerxes 1. Longimanus (? - 424 f.Kr.), achaimenidisk konge fra 465 f.Kr., hersker over Det Storiranske Imperium (Perserriget).
Gregor 7. (1020 - 1085),
egl. Hildebrand,
pave fra 1073.
Gregor 9. (ca. 1170 - 1241),
egl. Ugolino Conti,
pave fra 1227.
Creuzer, Georg Friedrich (1771 - 1858), ty. klassisk filolog.
Karl 3. den Enfoldige (879 - 929), konge af Frankrig 898-922.
Erik Sejrssæl
(eller: Segersäll)
(? - ca. 995), konge af Sverige indtil ca. 995.
Horrebow, Otto (1769 - 1823), da. teolog.
Henrik 3. (1017 - 1056), ty. konge fra 1039, tysk-romersk kejser fra 1046.
Henrik 4. (1050 - 1106), ty. konge fra 1056, tysk-romersk kejser 1084-1105.
Filip 1. (1052 - 1108), konge af Frankrig fra 1060.
Robert Guiscard
(eller: Roberto il Guiscardo)
(ca. 1015 - 1085), normannisk, fyrste i Syditalien.
Harun al-Rashid (763/766 - 809), kalif i det abbasidiske dynasti fra 786.
Urban 2. (ca. 1035 - 1099),
egl. Odo, Eudes,
pave fra 1088.
Godefroy
(eller: Godfred)
af Bouillon
(ca. 1060 - 1100), fr. hertug af Nedre Lothringen, første regent i kongeriget Jerusalem fra 1099.
Baudouin 1. (ca. 1057 - ca. 1118), fr. konge af Jerusalem fra 1100.
Hugo
(af Vermandois, Magnus)
(1057 - 1101), fr. greve.
Tancred
(af Tarent)
(ca. 1076 - 1112), normannisk fyrste af Galilæa og Antiochia.
Bohemond 1. (ca. 1050 - 1111),
egl. Markus,
normannisk fyrste af Tarant og Antiochia.
Robert 3. Courtehose (ca. 1054 - 1134), normannisk hertug, korsfarer.
Raymond 4.
(af Toulouse, af St. Gilles)
(ca. 1041 - 1105), fr. greve af Toulouse, hertug af Narbonne, marskgreve af Provence.
Saladin (ca. 1137 - 1193), sultan af Egypten og Syrien fra 1174, grundlægger af det ayyubidiske dynasti.
Richard 1. Løvehjerte (1157 - 1199), eng. konge fra 1189.
Sigurd 1. Jorsalfar (1090 - 1130), no. konge fra 1103.
Henrik 6. (1165 - 1197), ty. konge fra 1190, tysk-romersk kejser fra 1191, konge af Sicilien fra 1194.
Innocens 3. (1160 - 1216),
f. Lotario da Segni,
pave fra 1198.
Ezzelin
(eller: Ezzelino)
3. da Romano
(1194 - 1259), ital. statholder, feudalherre.
Innocens 4. (ca. 1195 - 1254),
f. Sinibaldo Fieschi,
pave fra 1243.
Konradin (1252 - 1268), hertug af Schwaben.
Djengis Khan (efter 1154 - 1227),
egl. Temüdjin,
mongolsk hersker.
Khubilai Khan (1215 - 1294), mongolsk storkhan fra 1260, kejser af Kina.
Batu Khan (? - ca. 1255), mongolsk storkhan over riget ‘Den Gyldne Horde’.
Béla 4. (1206 - 1270), ungarsk konge fra 1235.
Hulagu
(eller: Hülegü)
(ca. 1217 - 1265), mongolsk hersker i Mellemøsten.
Rudolf 1. af Habsburg (1218 - 1291), ty. konge fra 1273.
Albrecht 1. (1255 - 1308), ty. konge fra 1298.
Leopold 3. (1351 - 1386), østrigsk hertug.
Filip 4.
(den Smukke)
(1268 - 1314), fr. konge fra 1285.
Molay, Jacques de (ca. 1243 - 1314), fr. stormester af Tempelherreordenen.
Edward 3.
(af Windsor)
(1312 - 1377), konge af England fra 1327.
Karl 6.
(den Gale)
(1368 - 1422), konge af Frankrig fra 1380.
Karl 7. (1403 - 1461), konge af Frankrig fra 1422.
Henrik 5. (1387 - 1422), konge af England fra 1413.
Isabeau de Bavière (1371 - 1435),
f. Isabella af Bayern,
ty., dronning af Frankrig fra 1389.
Karl 8. (1470 - 1498), konge af Frankrig fra 1483.
Frans 1. (1494 - 1547), konge af Frankrig fra 1515.
Karl 9. (1550 - 1574), konge af Frankrig fra 1560.
Katarina Medici
(eller: Catherine de Médicis)
(1519 - 1589), fr. dronning.
Giotto di Bondone (ca. 1267 - 1337), ital. maler, arkitekt.
Beyazit 1.
(Yıldırım, Lynet)
(ca. 1360 - 1403), osmannisk sultan fra 1389.
Timur Lenk
(eller: Tamerlane)
(1336 - 1405), turkmensk krigsherre, erobrer.
Boccaccio, Giovanni (1313 - 1375), ital. humanist, forfatter.
Gerson, Jean (1363 - 1429), fr. teolog, kirkepolitiker, mystiker.
Sigismund
(eller: Sigmund)
af Luxembourg
(1368 - 1437), ty. konge fra 1410, konge af Ungarn fra 1387 og Bøhmen fra 1419; tysk-romersk kejser fra 1433.
Wenzel
(eller: Wenceslas, Václav)
(1361 - 1419), tysk-romersk konge 1376-1400, konge af Bøhmen fra 1363 som Wenzel 4.
Žižka, Jan (ca. 1360 - 1424), tjekkisk hærfører.
Frederik 3. (1415 - 1493), tysk-romersk konge fra 1440 og kejser fra 1452.
Maximilian 1. (1459 - 1519), tysk-romersk kejser fra 1493.
Maximilian 1. den Store (1573 - 1651), ty. hertug, kurfyrste af Bayern.
Karl den Dristige (1433 - 1477), hertug af Burgund fra 1467.
Maria af Burgund (1457 - 1482), hertuginde, tysk-romersk kejserinde fra 1477.
Filip 1. den Smukke
(eller: Felipe el Hermoso)
(1478 - 1506), konge af Castilien 1506.
Alfonso 6. den Tapre (1040 - 1109), konge af León fra 1065, af Castilien fra 1072.
Ferdinand 3. den Hellige (ca. 1199 - 1252), konge af Castilien fra 1217 og af León fra 1230.
Ferdinand 2. den Katolske (1452 - 1516), konge af Begge Sicilier fra 1468 og af Aragonien fra 1479.
Isabella 1. den Katolske (1451 - 1504), dronning af Castilien fra 1474.
Glahn, Diderik Nicolai Blicher (1812 - 1892), præst, søn af Marie Blicher og Poul Egede Glahn.
Sverdrup, Regine Helene (1808 - 1812), datter af professor Georg Sverdrup og Petronelle Marie Sverdrup, f. Treschow.
Sverdrup, Petronelle Marie (1781 - 1849),
f. Treschow,
da., g.m. Georg Sverdrup 1804.
Wheelocke, Abraham (1593 - 1653), eng. professor, sprogforsker, udgiver.
Catul (ca. 84 - 54),
egl. Gajus Valerius Catullus,
romersk digter.
Tibul (ca. 50 - 19),
egl. Albius Tibullus,
romersk digter.
Henrik Søfareren
(Henrique o navegador)
(1394 - 1460), port. kongesøn, hertug af Viseu.
Manuel 1. den Store (1469 - 1521), konge af Portugal fra 1495.
Gama, Vasco da (ca. 1460 - 1524), port. opdagelsesrejsende.
Diaz, Bartholomeu (ca. 1450 - 1500), port. søfarer.
Vespucci, Amerigo (1454 - 1512), ital. købmand, søfarende.
Julius 2. (1443 - 1513),
egl. Giuliano della Rovere,
pave fra 1503.
Alexander 6. (1431 - 1503),
egl. Rodrigo Borgia,
pave fra 1492.
Ferdinand 1. (1503 - 1564), ærkehertug af Østrig fra 1521, konge af Bøhmen og Ungarn fra 1526, tysk-romersk kejser fra 1558.
Ferdinand 2. (1578 - 1637), tysk-romersk kejser fra 1619.
Reuchlin, Johannes (1455 - 1522), ty. humanist, specialist i hebraisk.
Gensonné, Armand (1758 - 1793), fr. politiker.
Buzot, François Nicolas Léonard (1760 - 1794), fr. politiker.
Lanjuinais, Jean Denis (1753 - 1827), fr. politiker.
Fournier, Claude
(l'Americain)
(1745 - 1825), fr., deltog i Den Franske Revolution.
Guzmán, Andrés María de (1753 - 1794), sp. officer, deltog som jakobiner i Den Franske Revolution.
Hébert, Jacques René (1757 - 1794), fr. journalist, politiker.
Hanriot, François (1759 - 1794), fr. øverstkommanderende for Nationalgarden.
Caritat, Marie-Jean-Antoine-Nicolas de
(marquis de Condorcet)
(1743 - 1794), fr. filosof, matematiker, politolog.
Corday d'Armont, Charlotte (1768 - 1793), fr., tilhænger af Gironden under Den Franske Revolution.
Lux, Adam (1765 - 1793), ty. revolutionær, tilhænger af Den Franske Revolution.
Legendre, Louis (1752 - 1797), fr. politiker, medstifter af Cordeliersklubben, oprindeligt slagter.
Chaumette, Pierre Gaspard (1763 - 1794), fr. yderligtgående revolutionær.
Cloots
(Anarcharsis Cloots)
, Jean-Baptiste
(1755 - 1794), preussisk baron, revolutionær under Den Franske Revolution.
Momoro, Antoine-François (1756 - 1794), fr. medlem af Cordeliersklubben, bogtrykker, boghandler.
Momoro, Sophie (1700-tallet),
f. Fournier,
fr., g.m. Antoine-François Momoro.
Lameth, Alexandre (1760 - 1829), fr. greve, politiker.
Dillon, Arthur Richard (1750 - 1794), eng. general i fransk tjeneste under enevælden og i de amerikanske og franske revolutionskrige.
Barère de Vieuzac, Bertrand (1755 - 1841), fr. revolutionær.
Caligula, Gajus Julius Caesar Germanicus (12 - 41), romersk kejser fra 37.
Tiberius Claudius Nero (42 f.Kr. - 37 e.Kr.), romersk kejser fra 14 e.Kr.
Ronsin, Charles-Philippe (1751 - 1794), general under den første franske republik.
Anaxagoras (500 - 428), gr. filosof fra Klazomenai i Lilleasien.
d'Herbois, Jean-Marie Collot
(Le tigre)
(1749 - 1796), fr. skuespiller, politiker under Den Franske Revolution.
Westermann, François-Joseph (1751 - 1794), fr. general under revolutionskrigene.
Guillotin, Joseph Ignace (1738 - 1814), fr. læge, opfandt guillotinen, revolutionær.
Fouquier-Tinville, Antoine Quentin (1746 - 1795), fr. jurist.
Saint-Just, Louis Antoine Léon (1767 - 1794), fr. politiker, forfatter.
Couthon, Georges (1755 - 1794), fr. advokat, politiker.
Denis
(Dionysius af Paris, Saint-Denis)
(200-tallet), missionær, biskop, martyr.
Lavoisier, Antoine Laurent de (1743 - 1794), fr. kemiker, grundlægger af videnskabsfaget kemi.
Tallien, Thérèse (1773 - 1835),
f. Thérèse Cabarrus,
fr. adelsdame, salonværtinde.
Cambon, Pierre Joseph (1756 - 1820), fr. politiker.
David, Jacques-Louis (1748 - 1825), fr. neo-klassicistisk maler, jakobiner under Den Franske Revolution.
Chénier, André (1762 - 1794), fr. digter, politisk skribent.
Roucher, Jean-Antoine (1745 - 1794), fr. digter.
Fleuriot-Lescot, Jean-Baptiste Edmond (1761 - 1794), belg. arkitekt, billedhugger, borgmester i Paris 1794.
Barras, Paul François Jean Nicolas (1755 - 1829), fr. general, politiker under Den Franske Revolution.
Bourdon de la Cronière, Louis Jean Joseph Léonard
(Le léopard)
(1754 - 1807), politiker under Den Franske Revolution.
Carnot, Lazare (1753 - 1823), fr. ingeniør, politiker, matematiker, fysiker.
Chénier, Marie-Joseph (1764 - 1811), fr. forfatter, politiker.
Vadier, Marc Guillaume Alexis (1736 - 1828), fr. politiker.
Lindet, Jean-Baptiste Robert (1746 - 1825), fr. politiker.
Prieur-Duvernois, Claude Antoine (1763 - 1832), fr. officer, medlem af Velfærdsudvalget under Den Franske Revolution.
Tennant, Charles (1768 - 1838), skotsk kemiker, fabrikant.
Zajączek, Józef (1752 - 1826), polsk general, general under Napoleon, polsk vicekonge fra 1815.
Mithridates 1.
(af Pontos)
(? - 266 f.Kr.), konge over Pontos fra 281 f.Kr.
Reiser, Carl Friederich (1718 - 1786), forfatter, kirurg.
Juba 1. (ca. 85 - 46), konge over Numidien fra ca. 50 f.Kr.
Örnhiälm
(Arrhenius)
, Claudius
(1627 - 1695), sv. rigshistoriograf, kirkehistoriker.
Arrhenius, Claudius  →  Örnhiälm
(Arrhenius)
, Claudius
Bech, Gregers Marcussen (1789 - 1848), skolelærer ved almueskolen, Gudumlunds Fabrik ved Aalborg.
Thonboe, Peter (1769 - 1806), præst, pædagogisk forfatter.
Aller, Edith (1934 -), seminarielærer, fagbogsforfatter.
Hübner, Johann (1668 - 1731), ty. rektor, skolebogsforfatter, religionspædagog.
Grundtvig, Cathrine Marie
(Trine)
(1799 - 1823), datter af Grundtvigs bror, Jacob Ulrich Hansen Grundtvig.
Pedersen, Kim Arne (1957 -), teolog, Grundtvigforsker.
Müller, Ludvig Christian (1806 - 1851), præst, seminarieforstander, huslærer for Grundtvigs sønner o. 1831.
Frans af Assisi (ca. 1181 - 1226), ital. ordensstifter, helgen.
Ludwigs, Christian (1877 - 1930), biskop, forfatter af opbyggelig litteratur.
Braunschweig-Wolfenbüttel, Karl Wilhelm Ferdinand von (1735 - 1806), ty. fyrste, generalfeltmarskal for Prøjsen.
Robespierre, Augustin Bon Joseph de (1763 - 1794), advokat, medlem af Nationalkonventet, jakobiner.
Haarder, Andreas (1934 - 2014), professor, specialist i angelsaksisk middelalderlitteratur, oversætter.
Rakel, israelitisk stammoder, patriarken Jakobs yndlingshustru.
Conradt-Eberlin, Peter Johan Alexei (1789 - 1847), da., assessor i Københavns Politiret 1818-1828.
Lemek, en af urfædrene, af Kains slægt if. 1 Mos 4,17-24.
Jabal, søn af Kains efterkommer Lemek; stamfader til beduiner if. 1 Mos 4,17-20.
Jubal, søn af Kains efterkommer Lemek; stamfader til musikere if. 1 Mos 4,17-21.
Tubal-Kain, søn af Kains efterkommer Lemek; stamfader til smede if. 1 Mos 4,17-22.
Asaf, leder af de levitiske tempelsangere if. 1 Krøn 16,5, normgiver for tempelsangen if. Neh 12,46.
Bileam, profet eller sandsiger if. 4 Mos 22-24.
Caracalla (186 - 217),
egl. Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus,
romersk medkejser fra 198, enekejser fra 212.
Geta (189 - 212),
egl. Publius Septimius Geta,
romersk medkejser fra 211.
Angoulême, Louis Antoine de Bourbon (1775 - 1844), fr. hertug.
Marie-Thérèse Charlotte Angoulême (1778 - 1851), fr., datter af Ludvig 16. og Marie Antoinette, g.m. hertug Louis Antoine de Bourbon Angoulême.
Borja y Poyo, Francisco de (1733 - 1808), sp. markis, flådeofficer.
Vidal, Juan Rico (1773 - 1847), sp. franciskanermunk, frihedskæmper, liberal politiker.
Guzmán Ortiz de Zúñiga Marabel Ponce de León, Francisco de (? - 1810), sp. greve af Tilly, politiker.
Stewart, James Pattison (1788 - 1861), brit. søofficer, admiral.
Beeken, Jens Lorenz (1786 - 1841), da. boghandler, forfatter.
Lütken, Otto (1749 - 1835), søofficer.
Bretschneider, Karl Gottlieb (1776 - 1848), ty. luthersk teolog, biskop i Gotha fra 1816, forfatter.
Festus, Porcius (før 59 e.Kr. - ?), romersk statholder over Judæa o. 59-62, optræder ved processen mod Paulus if. ApG 24,27-26,32.
Welcker, Karl Theodor (1790 - 1869), ty. jurist, politiker, bror til Friedrich Gottlieb Welcker.
Welcker, Friedrich Gottlieb (1784 - 1868), ty. filolog, arkæolog, bror til Karl Theodor Welcker.
Ardgar
(eller: Ardgarius)
(? - efter 853), katolsk eremit, missionær i Birka ca. 851-853.
Hermanni, Nicolaus (ca. 1326 - 1391),
egl. Nils Hermansson,
sv., biskop i Linköping fra 1375.
Gregor 4. (? - 844), pave fra 827, udnævnte Ansgar til pavelig legat i Norden.
Rabanus Maurus
(eller: Hrabanus, Rhabanus)
(ca. 780 - 856), frankisk, teologisk forfatter, ærkebiskop i Mainz fra 847.
Johannes Magnus (1488 - 1544), sv. historieskriver, den sidste katolske ærkebiskop i Uppsala 1523-1526.
Leuderich (? - 845), biskop i Bremen fra 838.
Hadebald (? - 841), ærkebiskop i Köln fra 819.
Waldo (? - efter 1063), fr. munk i klosteret Corbie, digter.
Herigar (? - ca. 850), sv., høvding i Birka, rådgiver for kong Bjørn o. 829.
Björn (før 829 - ?), konge i Sveariket o. 830.
Gislemar (før 829 - ?), præst, missionær.
Vitmar (før 829 - efter 865), frankisk benediktinermunk i Corbie, missionær i Birka o. 830.
Rimbert (? - efter 865), da. missionsbiskop i Birka fra 860.
Scipio, Metellus (ca. 95 - 46),
egl. Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio,
romersk politiker, feltherre.
Amsdorff, Nikolaus von (1483 - 1565), ty. luthersk teolog, reformator.
Karlstadt, Andreas Bodenstein von (ca. 1480 - 1541), ty. evangelisk teolog.
Pollich
(Mellerstadt)
, Martin
(1455 - 1513), ty. filosof, første rektor for universitetet i Wittenberg.
Göde, Henning (ca. 1450 - 1521), ty. jurist.
Schurff, Hieronymus (1481 - 1554), ty. jurist.
Müntzer, Thomas (ca. 1490 - 1525), ty. teolog.
Schwenckfeld, Caspar von (1489 - 1561), ty. reformatorisk teolog.
Paracelsus (1493 - 1541),
egl. Theophrastus Bombastus von Hohenheim,
schweizisk filosof, læge.
Agricola, Johann (ca. 1492 - 1566), ty. teolog, reformator, pædagog.
Agricola, Rudolf (ca. 1443 - 1485), nederl. humanist, benediktinerabbed.
Mathesius, Johann (1504 - 1565), ty. luthersk teolog.
Hausmann, Nikolaus (1479 - 1538), ty. luthersk teolog.
Flacius, Matthias
(Illyricus)
(1520 - 1575), kroatisk luthersk teolog.
Osiander, Andreas (1498 - 1552), ty. teolog, luthersk reformator.
Sachs, Hans (1494 - 1576), ty. digter.
Speratus, Paul (1484 - 1551), ty. luthersk reformator, digter.
Hutten, Ulrich von (1488 - 1523), ty. humanist, ridder.
Ulrik af Württemberg (1487 - 1550), ty. hertug 1498-1519 og fra 1534.
Christoffer af Württemberg (1515 - 1568), ty. hertug fra 1550.
Jud, Leo (1482 - 1542), ty.-schweizisk reformator.
Oekolampad, Johannes (1482 - 1531),
egl. Hausschein,
schweizisk reformator.
Johan Frederik 1. den Højmodige
(eller: Johann Friedrich der Großmütige)
(1503 - 1554), ty., kurfyrste af Sachsen 1532-1547.
Filip den Højmodige
(eller: Philipp der Großmütige)
(1504 - 1567), ty., landgreve af Hessen fra 1518.
Schertlin von Burtenbach, Sebastian (1496 - 1577), ty. feltherre.
Albrecht af Brandenburg (1490 - 1545), ty. kurfyrste, kardinal.
Gustav 1. Vasa (1496 - 1560), sv. konge fra 1523.
Karl 9. (1550 - 1611), sv. konge fra 1603.
Christoffer (ca. 1504 - 1566), ty., greve af Oldenburg, lagt navn til Grevens Fejde (1534-1536).
Johan Rantzau (1492 - 1565), holstensk feltherre.
Tast, Hermann
(eller: Harmen)
(1490 - 1551), slesvigsk reformator.
Arason, Jón (før 1479 - 1550), isl., katolsk biskop i Hólar, digter.
Johan uden Land
(eller: John Lackland)
(1167 - 1216), eng. konge fra 1199.
Matthaeus Parisiensis
(eller: Paris)
(efter 1200 - 1259), eng. krønikeskriver, benediktiner.
Duns Scotus, Johannes (ca. 1264 - 1308), eng. skolastisk teolog og filosof.
Bacon, Roger (1215/1220 - 1292/1295), eng. filosof, teolog.
Edward 1.
(Longshanks)
(1239 - 1307), eng. konge fra 1272.
Chaucer, Geoffrey (ca. 1340 - 1400), eng. forfatter.
Wycliffe, John (ca. 1330 - 1384), eng. filosof, teolog, reformator.
William fra Ockham
(eller: Occam)
(ca. 1287 - 1347), eng. filosof, teolog.
Occam, William  →  William fra Ockham
(eller: Occam)
Edward 6. (1537 - 1553), eng. konge fra 1547.
Balliol, John
(eller: John de)
(1250 - 1313), skotsk konge 1292-1296.
Bruce, Robert (1210 - 1295), skotsk lensherre.
Henrik 7.
(Henry Tudor)
(1457 - 1509), konge af England fra 1485, grundlægger af Tudordynastiet.
Henrik 8. (1491 - 1547), konge af England fra 1509 og af Irland fra 1541.
More, Thomas (ca. 1477 - 1535), eng. statsmand, humanist.
Tyndale, William (ca. 1490 - 1536), eng. reformator.
Tindal, Matthew (1657 - 1733), eng. politisk forfatter, tilhænger af deismen.
Cranmer, Thomas (1489 - 1556), eng. teolog, ærkebiskop af Canterbury fra 1533.
Frith, John (1503 - 1533), eng. teolog, martyr.
Katarina af Aragonien (1485 - 1536), sp., dronning af England 1509-1533.
Fisher, John (1459 - 1535), eng. kardinal.
Seymour, Edward (ca. 1506 - 1552), eng. hertug af Somerset, Lord Protector 1547-1549.
Maria 1. den Blodige (1516 - 1558), dronning af England fra 1553.
Maria Theresia (1717 - 1780), hersker over de østrigske arvelande fra 1737/1740, tysk-romersk kejserinde fra 1745.
Gardiner, Stephen (ca. 1483 - 1555), eng. biskop af Winchester fra 1531.
Bonner, Edmund (ca. 1500 - 1569), eng. biskop af London fra 1539.
Latimer, Hugh (? - 1555), eng. reformator.
Filip 2. (1527 - 1598), konge af Spanien fra 1556 og af Portugal fra 1580.
Toledo Alba, Fernando Alvarez de (1507 - 1582), sp. feltherre.
Hertugen af Alba  →  Toledo Alba, Fernando Alvarez de
Cortés, Hernán (1485 - 1547), sp. opdager, erobrer.
Pizarro, Gonzalo (ca. 1502 - 1548), sp. opdager, erobrer.
Vilhelm 1. den Tavse
(af Oranje)
(1533 - 1584), holl. statholder fra 1572, greve af Nassau.
Vilhelm 3. af Oranje
(eller: William of Orange)
(1650 - 1702), holl. statholder i Nederlandene fra 1672, konge af England, Skotland og Irland fra 1689.
Vilhelm 2. (1626 - 1650), holl. statholder fra 1647, greve af Nassau, prins af Oranje.
Staupitz, Johann von (1465 - 1524), gejstlig, leder af den tyske afdeling af augustinereremitterne.
Süleyman 1. (ca. 1495 - 1566), osmannisk sultan fra 1520.
Henrik 3. (1551 - 1589), konge af Polen 1573-74, konge af Frankrig fra 1574.
Coligny, Gaspard de Châtillon (1519 - 1572), fr. huguenotleder.
Sully, Maximilien de Béthune de Rosny de (1559 - 1641), fr. statsmand.
Savonarola, Girolamo (1452 - 1498), ital. bodsprædikant, ordensreformator.
Scaliger, Julius Cæsar (1484 - 1558), ital. polyhistor.
Scaliger, Joseph Justus (1540 - 1609), ital.-fr. filolog.
Telesio, Bernardino (1509 - 1588), ital. filosof.
Correggio (ca. 1489 - 1539),
egl. Antonio Allegri,
ital. maler.
Ariosto, Ludovico (1474 - 1533), ital. dramatiker, digter.
Villani, Giovanni (? - 1348), ital. historiker.
Antonius fra Padova (1195 - 1231), port.-ital. franciskanermunk, helgenkåret 1232.
Machiavelli, Niccolò (1469 - 1527), ital. politisk teoretiker.
Jiménez de Cisneros, Francisco (1436 - 1517), sp. kardinal, politiker.
Lullus, Raymundus (ca. 1232 - 1316), sp. teolog, filosof, mystiker.
Ignatius af Loyola (1491 - 1556), sp. grundlægger af Jesuiterordenen.
Vega, Lope de (1562 - 1635), sp. dramatiker.
Mariana, Juan de (1536 - 1624), sp. jesuit, historiker, politisk teoretiker.
La Barca, Pedro Calderón de (1600 - 1681), sp. dramatiker.
Juan d'Austria (1547 - 1578), sp. general, politiker.
Farnese, Alessandro (1545 - 1592), ital., hertug af Parma og Piacenza, hærfører, diplomat.
Spinola, Ambrogio de (1569 - 1630), ital. hærfører.
Frederik 5.
(Vinterkongen)
(1596 - 1632), ty., kurfyrste af Pfalz, fra 1619 konge af Bøhmen som Frederik 1.
Maria Magdalene, vidne til Jesu korsfæstelse if. Matt 27,56.
Trolle, Herluf (1516 - 1565), rigsråd, admiral, skolestifter.
Rud, Otte Knudsen (1520 - 1565), admiral.
Krabbe, Tyge (1474 - 1541), rigsmarsk, rigsråd.
Kaas, Niels (1534 - 1594), kansler fra 1573.
Tilly, Johann Tserclaes (1559 - 1632), flamsk hærfører, greve.
Wallenstein, Albrecht Eusebius Wenzel von (1583 - 1634), bøhmisk hærfører, hertug.
Engelbrekt
Engelbrektsson
(? - 1436), sv. adelsmand, oprørsleder.
Johan 3. (1537 - 1592), konge af Sverige fra 1568.
Sigismund 3. Vasa (1566 - 1632), konge af Polen fra 1587, konge af Sverige 1592-1599.
Sigismund 2. August Jagiełło (1520 - 1572), konge af Polen fra 1548.
Oxenstierna, Axel Gustavsson (1583 - 1654), sv. greve, rigskansler.
Kristina (1626 - 1689), dronning af Sverige 1644-54.
Munk, Kirsten
(eller: Kirstine)
(1598 - 1658), Christian 4.s hustru, godsejer.
Bernhard (1604 - 1639), ty. hærfører, hertug af Sachsen-Weimar.
Torstensson, Lennart (1603 - 1651), sv. feltherre.
Richelieu, Armand Jean du Plessis de (1585 - 1642), fr. statsmand, kardinal.
Spenser, Edmund (ca. 1552 - 1599), eng. digter.
Jakob 1. Stuart (1566 - 1625), konge af England fra 1603, af Skotland (som Jakob 6.) fra 1567.
Jakob 5. (1512 - 1542), konge af Skotland fra 1513.
Jakob 2. Stuart (1633 - 1701), konge af England, Irland og af Skotland (som Jakob 7.) 1685-1688.
Hamilton, Patrick (? - 1528), skotsk reformator.
Knox, John (ca. 1513 - 1572), skotsk reformator.
Darnley, Henry Stuart (1545 - 1567), skotsk adelsmand.
Buchanan, George (1506 - 1582), skotsk historiker, digter.
Karl 1. Stuart (1600 - 1649), konge af England, Skotland og Irland fra 1625.
Meursius, Johannes (1579 - 1639), holl. filolog, historiker.
Pontanus, Johannes Isacius (1571 - 1639),
egl. Hans Isaksen,
da.-holl. historiker.
Grotius, Hugo (1583 - 1645), holl. jurist, retsfilosof.
Tromp, Cornelis Martenz (1629 - 1691), holl. admiral.
Ruyter, Michiel Adriaanszoon de (1607 - 1676), holl. admiral.
Monck, George (1608 - 1670), eng. general.
Butler, Samuel (1612 - 1680), eng. forfatter.
Rochester, John Wilmot (ca. 1647 - 1680), eng. forfatter, jarl.
Dryden, John (1631 - 1700), eng. digter, dramatiker, kritiker.
Lanfranc (ca. 1010 - 1089), ital. ærkebiskop af Canterbury fra 1070.
Anselm af Canterbury (1033 - 1109), ital. filosof, teolog, ærkebiskop af Canterbury fra 1093.
Bernhard fra Clairvaux (1090 - 1153), fr. cistercienserabbed, forfatter.
Petrus Valdes (? - ca. 1218), fr. vandreprædikant, grundlægger af valdenserne.
Petrus Lombardus
(eller: Peter Lombarderen)
(ca. 1100 - 1160), ital. teolog, biskop.
Bonaventura (ca. 1217 - 1274),
egl. Giovanni di Fidanza,
ital. filosof, teolog.
Thomas Aquinas (ca. 1225 - 1274), ital. filosof, teolog.
Albert den Store
(eller: Albertus Magnus)
(ca. 1200 - 1280), ty. teolog, filosof.
Alexander fra Hales (ca. 1170 - 1245), eng. filosof, teolog.
Joinville, Jean de (ca. 1224 - 1317), fr. historieskriver.
Froissart, Jean (1337 - 1404), fr. historieskriver.
Commynes, Philippe de (1447 - 1511), forfatter, statsmand i Burgundiet og Frankrig.
Abélard, Pierre (1079 - 1142), fr. filosof, teolog.
Vatable, François (ca. 1495 - 1547), fr. humanist, specialist i hebraisk.
Duchâtel, Pierre (ca. 1480 - 1552), fr. hofprædikant, bibliotekar.
Budé, Guillaume (1467 - 1540), fr. humanist.
Marot, Clément (1496 - 1544), fr. hofdigter.
Casaubon, Isaac (1559 - 1614), fr. klassisk filolog.
Descartes, René (1596 - 1650), fr. filosof, matematiker, fysiker.
Colbert, Jean-Baptiste (1619 - 1683), fr. minister.
Turenne, Henri de la Tour d'Auvergne de (1611 - 1675), fr. hærfører.
Malebranche, Nicolas (1638 - 1715), fr. teolog, filosof.
Gassendi, Pierre (1592 - 1655), fr. filosof, naturforsker.
Malherbe, François de (1555 - 1628), fr. digter, litteraturteoretiker.
Corneille, Pierre (1606 - 1684), fr. dramatiker.
Mazarin, Jules (1602 - 1661),
egl. Giulio Mazarini,
ital.-fr. statsmand, kardinal.
Filip 4. (1605 - 1665), konge af Spanien (Castilien og Aragonien) fra 1621 og af Portugal indtil 1640.
Witt, Jan de (1625 - 1672), holl. statsmand.
Filip 5. (1683 - 1746), konge af Spanien fra 1700.
Karl 6. (1685 - 1740), tysk-romersk kejser fra 1711.
Leopold 1. (1640 - 1705), tysk-romersk kejser fra 1658.
Eugen
(af Savoyen)
(1663 - 1736), østrigsk prins, feltherre.
Marlborough, John Churchill (1650 - 1722), eng. hertug, feltherre, statsmand.
Josef 1. (1678 - 1711), tysk-romersk kejser fra 1705.
Racine, Jean (1639 - 1699), fr. dramatiker.
Molière, Jean-Baptiste Poquelin (1622 - 1673), fr. komediedigter.
La Fontaine, Jean de (1621 - 1695), fr. forfatter.
Bossuet, Jacques Bénigne (1627 - 1704), fr. teolog, prædikant, biskop.
Fénelon, François de Salignac de La Mothe (1651 - 1715), fr. prælat, forfatter.
Massillon, Jean-Baptiste (1663 - 1742), fr. prædikant, biskop.
Bayle, Pierre (1647 - 1706), fr. filosof, teolog.
Bernard-Joseph, Saurin (1706 - 1781), fr. dramatiker.
Hobbes, Thomas (1588 - 1679), eng. filosof.
Newton, Isaac (1642 - 1727), eng. matematiker, naturvidenskabsmand.
Cherbury, Herbert of (1583 - 1648), eng. filosof.
Bolingbroke, Henry Saint John (1678 - 1751), brit. politiker, forfatter.
Dringenberg, Ludwig
(eller: Louis)
(1410 - 1477), ty. rektor, humanist.
Celtis, Konrad (1459 - 1508), ty. humanist, digter.
Hegius, Alexander (1433 - 1498), ty. humanist, pædagog.
Lange, Joachim (1670 - 1744), ty. teolog.
Lange, Johannes (1487 - 1548), ty. augustinerprior, reformator.
Kempis, Thomas à (ca. 1378 - 1471), holl. forfatter, kannik.
Camerarius, Joachim (1500 - 1574), ty. humanist.
Sleidanus, Johannes (1506 - 1556), ty. historiker.
Gerhardt, Paul (1607 - 1676), ty. luthersk præst, salmedigter.
Opitz, Martin (1597 - 1639), ty. forfatter.
Hofmann von Hofmannswaldau, Christian (1616 - 1679), ty. forfatter.
Lohenstein, Daniel Caspar von (1635 - 1683), ty. forfatter.
August 2. Mocny
(der Starke)
(1670 - 1733), ty. kurfyrste af Sachsen fra 1694, konge af Polen fra 1697.
Böhme, Jakob (1575 - 1624), ty. mystiker, teosof.
Kepler, Johannes (1571 - 1630), ty. astronom, matematiker.
Thomasius, Christian (1655 - 1728), ty. jurist, filosof.
Spener, Philipp Jacob (1635 - 1705), ty. teolog, kaldt “pietismens fader”.
Francke, August Hermann (1663 - 1727), ty. luthersk teolog, pietist.
Arnold, Gottfried (1666 - 1714), ty. lutheransk teolog, salmedigter.
Seckendorff, Veit Ludwig von (1626 - 1692), ty. statsmand, historiker.
Löscher, Valentin Ernst (1673 - 1749), ty. luthersk teolog.
Cramer, Johan Andreas (1723 - 1788), ty. teolog, digter.
Schlegel, Johann Adolph (1721 - 1793), ty. forfatter.
Arminius
(Hermann)
(der Cherusker)
(ca. 17 f.Kr. - 19 e.Kr.), germansk høvding.
Gellert, Christian Fürchtegott (1715 - 1769), ty. digter.
Rabener, Gottlieb Wilhelm (1714 - 1771), ty. forfatter.
Hagedorn, Friedrich von (1708 - 1754), ty. digter.
Konrad 1. (ca. 1187 - 1247), polsk hertug af Masovien fra 1199.
Albrecht (1490 - 1568), ty. markgreve af Brandenburg-Ansbach, højmester af Den Tyske Orden fra 1511, hertug af Preussen fra 1525.
Kopernikus, Nikolaus (1473 - 1543), polsk astronom.
Frederik Vilhelm 2. den Store
(der große Kurfürst)
(1620 - 1688), ty. kurfyrste af Brandenburg.
Frederik 1. (1657 - 1713), kurfyrste af Brandenburg fra 1688, konge af Preussen fra 1701.
Frederik Vilhelm 1.
(Soldaterkongen)
(1688 - 1740), konge af Preussen fra 1713.
Anne Stuart (1665 - 1714), dronning af England, Skotland og Irland fra 1702.
Fox, George (1624 - 1691), eng. prædikant, stifter af kvækerne.
Penn, William (1644 - 1718), eng. kvækerleder.
Penn, William (1621 - 1670), eng. admiral.
Pope, Alexander (1688 - 1744), brit. forfatter.
Burnet, Gilbert (1643 - 1715), skotsk teolog, historiker, biskop i Salisbury.
Whitefield, George (1714 - 1770), brit. prædikant, metodist.
George 1. (1660 - 1727), kurfyrste af Hannover, konge af Storbritannien og Irland fra 1714.
George 2. (1683 - 1760), kurfyrste af Hannover, konge af Storbritannien og Irland fra 1727.
George 4. (1762 - 1830), konge af Storbritannien, Irland og Hannover fra 1820, regent fra 1811.
Vladimir 1. den Hellige (? - 1015), storfyrste af Kijev fra 980.
Nestor (ca. 1050 - 1120), russ. munk, krønikeskriver.
Nestorius (? - efter 451), patriark af Konstantinopel fra 428.
Ivan 1. Pengepungen (? - 1340), russ. storfyrste af Moskva fra 1325.
Ivan 3. den Store (1440 - 1505), russ. storfyrste af Moskva fra 1462.
Ivan 4. den Grusomme (1530 - 1584), russ. storfyrste, zar fra 1547.
Mikhail Fjodorovitj Romanov (1596 - 1645), russ. zar fra 1613.
Władysław 1. Łokietek (ca. 1260 - 1333), konge af Polen fra 1320.
Kasimir 3. den Store (1310 - 1370), konge af Polen fra 1333.
Ludvig 1. den Store (1326 - 1382), konge af Ungarn fra 1342.
Jadwiga
(eller: Hedwig)
(ca. 1374 - 1399), regerende dronning af Polen fra 1384, g.m. Władysław 2. Jagiełło 1386.
Władysław 2. Jagiełło (ca. 1351 - 1434),
egl. Jogaila,
litauisk storfyrste 1377-1401, g.m. Jadwiga 1386 og konge af Polen.
Długosz, Jan (1415 - 1480), polsk historiker.
Stefan 4. Batory (1533 - 1586), fyrste af Transsylvanien 1571-1576, konge af Polen fra 1576.
Johan 2. Kasimir Vasa (1609 - 1669), konge af Polen fra 1648.
Johan 3. Sobieski (1629 - 1696), konge af Polen fra 1674.
Sehested, Hannibal (1609 - 1666), statsmand, statholder i Norge 1642-1651, rigsskatmester fra 1660.
Thott, Birgitte (1610 - 1662), adelsdame, oversætter.
Nansen, Hans (1598 - 1667), borgmester i København.
Bagger, Hans (1646 - 1693), biskop over Sjælland fra 1675.
Jespersen, Peder (1647 - 1714), no.-da. hofpræst.
Deichman, Jacob (ca. 1645 - 1698), da. sognepræst.
Le Coq, Robert (? - 1373), fr. biskop, byrådsmedlem.
Lau d'Allemans, Jean Marie du (1738 - 1792), fr., den sidste ærkebiskop i Arles (1775-1790).
Bouchotte, Jean Baptiste Noël (1754 - 1840), fr. krigsminister 4. april 1793 - 20. april 1794.
Louchet, Louis (1753 - 1813/1815), fr. politiker.
Garnier, Pierre Dominique (1756 - 1827), fr. general under Den Franske Revolution og Napoleonskrigene.
Merda , Charles-André (1770 - 1812), fr. soldat.
Engelmann, Christian Friedrich (1739 - 1793), ty. præst.
Pontoppidan, Børge Dinesen (1776 - 1854), kapellan, præst.
Manning, Owen (1721 - 1801), eng. lærd, præst, antikvar, medforfatter til en angelsaksisk-latinsk ordbog.
Sophie Amalie (1628 - 1685), dronning af Danmark-Norge 1648-1670, g.m. Frederik 3.
Kingo, Thomas (før 1586 - ?), skotsk tapetmager, farfar og navnefælle til digteren.
Elisabeth Petrovna
(eller: Jelizaveta Petrovna)
(1709 - 1762), russ. regerende kejserinde fra 1741.
Robinson, John (1576 - 1625), eng. præst.
Cotton, John (1584 - 1652), eng.-am. præst.
Laud, William (1573 - 1645), eng. ærkebiskop af Canterbury 1633-1640.
Baltimore, George Calvert (ca. 1580 - 1632), eng.-am. politiker, kolonisator, baron.
Washington, George (1732 - 1799), am. general, USA's første præsident.
Franklin, Benjamin (1706 - 1790), am. statsmand, forfatter, fysiker.
Young, Edward (1683 - 1765), eng. digter.
Swift, Jonathan (1667 - 1745), brit. forfatter.
Richardson, Samuel (1689 - 1761), brit. forfatter.
Goldsmith, Oliver (1728 - 1774), brit.-irsk forfatter.
Sterne, Laurence (1713 - 1768), brit. forfatter.
Fielding, Henry (1707 - 1754), brit. forfatter.
Thomson, James (1700 - 1748), skotsk digter, dramatiker.
Foote, Samuel (1720 - 1777), eng. dramatiker.
Blair, Hugh (1718 - 1800), eng. retoriker.
Gibbon, Edward (1737 - 1794), brit. historiker.
Robertson, William (1721 - 1793), skotsk historiker.
Baumgarten, Sigmund Jakob (1706 - 1757), ty. luthersk teolog.
Gesner, Johann Matthias (1691 - 1761), ty. pædagog, filolog, bibliotekar.
Ernesti, Johann August (1707 - 1781), ty. pædagog, filolog, teolog.
Mosheim, Johann Lorenz von (1693 - 1755), ty. luthersk teolog, historiker.
Michaëlis, Johann David (1717 - 1791), ty. orientalist, evangelisk teolog, professor.
Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm (1709 - 1789), ty. teolog, hofprædikant.
Nösselt, Johann August (1734 - 1807), ty. luthersk teolog.
Semler, Johann Salomo (1725 - 1791), ty. luthersk teolog, medstifter af den historisk-kritiske bibelvidenskab.
Nicolai, Christoph Friedrich (1733 - 1811), ty. kritiker, forfatter, forlagsboghandler.
Helvétius, Claude Adrien (1715 - 1771), fr. filosof, pædagogisk teoretiker.
Frederik Vilhelm 2. (1744 - 1797), konge af Preussen fra 1786.
Wöllner, Johann Christoph von (1732 - 1800), ty. statsmand.
Karl (1771 - 1847), ærkehertug af Østrig, feltmarskal.
Moreau, Jean Victor (1763 - 1813), fr. general.
Leopold 2. (1747 - 1792), tysk-romersk kejser fra 1790.
Frans 2. (1768 - 1835), tysk-romersk kejser 1792-1806, østrigsk kejser fra 1804 under navnet Frans 1.
Pitt d.y., William (1759 - 1806), brit. politiker.
Tillotson, John (1630 - 1694), eng. prædikant, ærkebiskop.
Strigel, Victorin (1524 - 1569), ty. luthersk teolog.
Dudo fra St. Quentin (ca. 960 - 1026), normannisk historieskriver.
Simeon
(eller: Symeon)
fra Durham
(? - 1130/1138), eng. munk, historieskriver.
Ælnoth (før 1100 - ?), eng. gejstlig, dansk historieskriver.
Geoffrey of Monmouth (før 1129 - 1155), eng. biskop, historieskriver.
Lucius 1. (? - 254), biskop af Rom fra 253, fra 1100-tallet skytshelgen for Roskilde Domkirke.
Chateaubriand, François-René de (1768 - 1848), fr. politiker, forfatter.
Metastasio, Pietro (1698 - 1782),
egl. Trapassi,
ital. lyriker, dramatiker.
Alfieri, Vittorio (1749 - 1803), ital. dramatiker.
Canova, Antonio (1757 - 1822), ital. billedhugger.
Roscoe, William (1753 - 1831), eng. historiker, jurist.
Plutarch (ca. 45 - 120), gr. filosof.
Hemsterhuis, Tiberius (1685 - 1766), holl. filolog, historiker.
Reding, Alois (1765 - 1818), schweizisk militærmand, politiker.
Daub, Carl (1763 - 1836), ty. luthersk teolog.
Marheineke, Philipp Konrad (1780 - 1846), ty. luthersk teolog.
Heinrich von Ofterdingen, hovedperson i Novalis' romanen af samme navn fra 1802.
Rudbeck d.æ., Olof (1630 - 1702), sv. polyhistor.
Lagerbring, Sven (1707 - 1787),
f. Bring,
sv. historiker, jurist.
Linné, Carl von (1707 - 1778), sv. naturforsker, læge.
Kellgren, Johan Henric (1751 - 1795), sv. forfatter.
Leopold, Carl Gustaf af (1756 - 1829), sv. forfatter.
Swedenborg, Emanuel (1688 - 1772), sv. naturforsker, teosof.
Krantz, Albert (1445 - 1517), ty. historieskriver, kannik.
Gyldenløve, Ulrik Frederik (1638 - 1704), statholder i Norge 1664-99.
Hersleb, Peder (1689 - 1757), no.-da. biskop i Oslo stift 1730-1737, Sjællands biskop fra 1737.
Gabel, Christian Carl (1679 - 1748), da. søofficer, stiftamtmand.
Þorláksson, Guðbrandur (1542 - 1627), isl. biskop på Hólar fra 1571.
Coffinhal, Jean-Baptiste (1762 - 1794),
f. Pierre-André Coffinhal-Dubail,
fr. jurist, revolutionær.
Chlochilaichus
(eller: Cochilaicus, Guitlach)
(? - efter 516), småkonge over gøterne (Götaland, nord for Skånelandene), viking.
Conradi, Georg Johann Danielsen (1679 - 1747), ty. præst, generalsuperintendent i Slesvig fra 1729.
Løvenørn, Poul Vendelbo (1686 - 1740), officer, overkrigssekretær.
Egede, Hans (1686 - 1758), da.-no. præst, missionær, kolonisator.
Rasch, Giertrud (1673 - 1735), no. missionærhustru.
Bluhme, Johannes Bartholomæus (1681 - 1753), da. hofpræst.
Baronio, Cesare
(Caesar Baronius)
(1538 - 1607), ital. kirkehistoriker, leder af Vatikanbiblioteket, kardinal fra 1596.
Muratori, Ludovico Antonio (1672 - 1750), ital. litterat, historiker.
Bernstorff, Johan Hartvig Ernst (1712 - 1772), ty.-da. greve, udenrigsminister.
Bernstorff, Andreas Peter (1735 - 1797), da. statsmand, greve.
Schlegel, Johann Elias (1719 - 1749), ty.-da. forfatter.
Schlegel, Johan Heinrich (1726 - 1780), ty.-da. historiker, bibliotekar.
Erichsen, John (1728 - 1787),
egl. Jón Eiríksson,
isl.-da. bibliotekar.
Schytte, Andreas (1726 - 1777), da. økonomisk forfatter.
Gebhardi, Ludwig Albrecht (1735 - 1802), ty, historiker.
Slange, Niels Pedersen (1656 - 1737), historiker, embedsmand.
Krag, Niels (ca. 1550 - 1602), diplomat, historiker.
Diderik den Lykkelige (1390 - 1440),
egl. Dietrich von Oldenburg,
ty. greve af Oldenburg og Delmenhorst, far til kong Christian 1.
Harboe, Ludvig (1709 - 1783), biskop for Sjællands stift fra 1757, kirkehistoriker.
Rosenstand-Goiske, Peder (1705 - 1769), teolog.
Schmettau, Waldemar Hermann (1719 - 1785), ty. rigsgreve, officer i dansk tjeneste.
Schade, Georg (1712 - 1795), da.-ty. advokat, tilhænger af deismen.
Tullin, Christian Braunmann (1728 - 1765), no. forfatter.
Boye, Birgitte Cathrine (1742 - 1824), skønlitterær forfatter, salmedigter.
Ewald, Enevold
(eller: Enewald)
(1696 - 1754), da. præst.
Reventlow, Christian Ditlev Frederik (1748 - 1827), da. lensgreve, politiker.
Sara, israelitisk stammoder, g.m. Abraham.
Rein, Jonas (1760 - 1821), no. præst.
Buhl, Peter (1789 - 1812), søofficer.
Philopoimen (253 - 182), gr. politiker, general.
Polybios
(eller: Polyb)
(ca. 200 - ca. 118), gr. historiker.
Niebuhr, Barthold Georg (1776 - 1831), da.-ty. historiker, preussisk statsmand.
Vilhelm (? - 1073), biskop af Roskilde fra ca. 1060, påbegyndte den første stenkirke.
Nicolaus fra Lyra (ca. 1270 - 1349), fr. franciskaner, professor i teologi.
Sforno, Ovadya ben Yaakov (1475 - 1550), ital. jøde, filosof, underviser af Johannes Reuchlin.
Luther, Hans (1459 - 1530), ty. bonde, mineejer, far til Martin Luther.
Gyldenløve, Hans Ulrik (1615 - 1645), underadmiral, lensmand.
Pelagius (ca. 354 - 427), brit. oldkirkelig teolog.
Chrysostomos, Johannes (ca. 350 - 407), gr. teolog, en af den ortodokse kirkes tre kirkelærere.
Edzard, Esdras (1629 - 1708), ty. teolog, jødemissionær, orientalist.
Villadsen, Peder (1610 - 1673), biskop af Viborg fra 1661.
Grave, Erik Mogensen (1624 - 1691), biskop i Aarhus stift fra 1664.
Masius, Hector Gottfried (1653 - 1709), ty.-da. teolog.
Atterbom, Per Daniel Amadeus (1790 - 1855), sv. forfatter.
Gunnerus, Johan Ernst (1718 - 1773), biskop i Trondheim fra 1758, naturvidenskabsmand.
Jacobi, Christian Frederik (1739 - 1810), embedsmand, forfatter.
Kampmann, Henrik (1750 - 1828), præst, forfatter.
Bentzon, Jens Winther (1743 - 1823), præst, tidsskriftredaktør.
Møller, Malthe Christian (1771 - 1834), litterat.
Riegels, Niels Ditlev (1755 - 1802), forfatter.
Campe, Joachim Heinrich (1746 - 1818), ty. reformpædagog.
Gamborg, Anders (1753 - 1833), filosof, pædagogisk forfatter.
Rørbye, Jørgen Hatting (1739 - 1802), kapellan, tidsskriftredaktør.
Samsøe, Ole Johan (1759 - 1796), forfatter.
Paludan, Johan (1756 - 1821), præst.
Edward
(af Woodstock)
(1330 - 1376), eng. hertug af Cornwall, prins af Wales fra 1343, prins af Aquitaine 1362-72.
Den sorte prins  →  Edward
(af Woodstock)
Leclerc de Juigné, Antoine-Éléonor-Léon (1728 - 1811), ærkebiskop i Paris under Den Franske Revolution.
Malone, Kemp (1889 - 1971), am. middelalderforsker, filolog, professor, Chaucer-specialist.
Pâris, Philippe Nicolas Marie de (1763 - 1793), medlem af Ludvig 16.s personlige livgarde, Garde du Corps.
Lally-Tollendal, Gérard de (1751 - 1830), fr. markis, konservativ politiker.
Noailles, Louis-Marie (1756 - 1804), fr. greve, officer.
Lazowski, Claude François (1752 - 1793),
egl. Klaudiusz Franciszek Łazowski,
polsk-fr. funktionær, revolutionær.
Diederichsen, Johann Friedrich (1743 - 1794), holstensk sagfører, bankier, henrettet sammen med Danton.
Dulac (? - efter 1794), fr. agent for Velfærdskomiteen under Den Franske Revolution.
Holm, Hans Jørgen (1792 - 1832), assessor ved Københavns Politiret fra 1821.
Geiserik (? - 477), vandalerkonge fra 428.
Alarik 2. (? - 507), konge af visigoterne fra 484.
Osman 1.
(eller: Uthman)
(1258 - 1326), turkmensk leder, grundlægger af Osmannerriget.
Henrik 1. Fuglefænger (ca. 875 - 936), hertug i Sachsen fra 912, tysk konge fra 919.
Hugo 1. Capet (ca. 938 - 996), fr. konge fra 987.
Blücher von Wahlstatt, Gebhard Leberecht (1742 - 1819), preussisk generalfeltmarskal.
Wellington, Arthur Wellesley (1769 - 1852), brit. feltherre, politiker.
Dolmer, Jens (ca. 1611 - 1670), historiker, kongelig huslærer.
Gyldenløve, Ulrik Christian (1630 - 1658), Christian 4.s søn, officer.
Henriksen, Aage Skjoldborg (1921 - 2011), professor, litteraturforsker.
Bendixen, Bendix Joseph (? - 1834), bogtrykker.
Fredrik
(Friðrekr biskup)
(900-tallet), ty. biskop, missionær i Island.
Hjalte
Skæggessøn
(1000-tallet),
egl. Hjalti Skeggjasson,
isl. høvding.
Gisser
(eller: Gissur)
Tejtssøn
Hvide
(900-tallet - 1000-tallet), isl. høvding.
Gizurr
Teitsson
enn hvíti
 →  Gisser
(eller: Gissur)
Tejtssøn
Hvide
Torgejr Lysevandsgode
Torkelssøn
(ca. 940 - efter 1001), isl. lovsiger, embedsmand 984-1001.
Þorgeirr Ljósvetningagoði
Þorkelsson
 →  Torgejr Lysevandsgode
Torkelssøn
Simon
(Mager)
, magikyndig i Samaria if. ApG 8,9-24.
Sigtryg Silkeskæg
Olavssøn
(ca. 980 - 1042), no. vikingekonge i Dublin 989-1036.
Sigtryggr silkiskegg
Óláfsson
 →  Sigtryg Silkeskæg
Olavssøn
Olav
(eller: Anlaf, Olaf)
Sigtryggsson
Kvaran
(den røde)
(? - ca. 981), norrøn konge af Dublin 945-981, af York ca. 926-727, 941-944 og 949-952.
Kormlød (? - ca. 1030), irsk dronning, g.m. Olav Kvaran.
Gormflaith ingen Murchada  →  Kormlød
Sigurd
Lødvessøn
Orknø-jarl
(ca. 950 - 1014), jarl over Orkneyøerne.
Sigurd
Lodvesson
Digre
 →  Sigurd
Lødvessøn
Orknø-jarl
Lødve
Torfinssøn
(? - ca. 980), jarl over Orkneyøerne, far til Sigurd Lødvessøn Orknø-jarl.
Tord
Kulbenssøn
Skjald
(1000-tallet), isl. skjald.
Þórðr Kolbeinsson skáld  →  Tord
Kulbenssøn
Skjald
Féraud, Jean-Bertrand (1759 - 1795), fr. politiker, revolutionær.
d'Anglas, François Antoine Boissy (1756 - 1826), fr. politiker.
Muus, Carl A. Høffding (1796 - 1885), teologisk kandidat, huslærer hos Grundtvig.
Seraphine, figur i B.S. Ingemanns epos De sorte Riddere (1814).
Balsora, figur i B.S. Ingemanns epos De sorte Riddere (1814).
Masaniello, hovedperson i B.S. Ingemanns drama Masaniello (1815).
Laura, hustru til Masaniello i B.S. Ingemanns drama Masaniello (1815).
Menou de Boussay, Jacques-François de (1750 - 1810), fr. baron, general under revolutionskrigene.
La Harpe, Jean-François de (1739 - 1803), fr. dramatiker, kritiker.
Suard, Jean-Baptiste-Antoine (1732 - 1817), fr. journalist.
Quatremère de Quincy, Antoine Chrysostome (1755 - 1849), fr. arkæolog.
Rewbell, Jean-François (1747 - 1807), fr. politiker.
La Révellière-Lépeaux, Louis Marie de (1753 - 1824), fr. politiker.
Le Tourneur
(de la Manche)
, Étienne-François-Louis-Honoré
(1751 - 1817), fr. politiker, advokat, general.
Wimpffen, Georges Louis Félix de (1744 - 1814), fr. baron, officer.
Cathelineau, Jacques
(le Saint de l'Anjou)
(1759 - 1793), fr. oprørsleder under Vendéerkrigen.
Stofflet, Jean-Nicolas (1751 - 1796), fr. oprørsleder under Vendéerkrigen.
Blanca, hovedperson i B.S. Ingemanns drama Blanca (1815).
el Nazir, Muhamed, sultan i B.S. Ingemanns drama Hyrden af Tolosa (1816).
La Contri, François Athanase Charette de (1763 - 1796), fr. generalløjtnant, leder af de kontrarevolutionære kræfter under Vendéerkrigen.
Canclaux, Jean Baptiste Camille (1740 - 1817), fr. general under Den Franske Revolution.
d'Elbée, Maurice Joseph Louis Gigost (1752 - 1794), fr. royalistisk militærleder.
Pythagoras fra Samos (ca. 580 - ca. 500), gr. filosof, matematiker, religionsstifter.
Scipio d.y. (ca. 185 - 129), romersk general.
Cornelius
(Africanus Minor)
Scipio, Publius
 →  Scipio d.y.
Ennius, Quintus (239 - 169), romersk digter.
Seneca (ca. 4 f.Kr. - 65 e.Kr.),
egl. Lucius Annæus Seneca,
romersk filosof, orator, tragediedigter.
Decius (190/200 - 251),
egl. Gajus Messius Quintus Trajanus Decius,
romersk kejser fra 249.
Einhard
(eller: Eginhard)
(ca. 770 - 840), frankisk historieskriver.
Albert af Stade (før 1200 - efter 1256), ty. krønikeskriver, abbed.
Demetrios Poliorketes (efter 336 - 283), konge af Makedonien 294-288.
Filip 3. Arrhidaios (352 - 317), konge af Makedonien fra 323.
Perikles (ca. 495 - 429), athensk statsmand.
Antigonos 1.
(den Enøjede)
(382 - 301), general hos Alexander den Store, grundlægger af det makedonske dynasti, antigoniderne.
Kleopatra (69 - 30), dronning af Egypten 51-31 f.Kr.
Tigranes (ca. 140 - ca. 56), konge af Armenien fra ca. 100.
Thales fra Milet (500-tallet f.Kr.), gr. filosof.
Assurbanipal
(eller: Sardanapal)
(? - 627 f.Kr.), assyrisk konge fra 668.
Hiram (før 969 f.Kr. - ?), fønikisk hersker over bystaten Tyros 969-936.
Cheops
(eller: Keops)
(2500-tallet f.Kr.), konge (farao) af Egypten o. 2550 f.Kr.
Kenneth 1. MacAlpin (? - 858), Skotlands første konge fra 843.
Konstantin 2.
mac Áeda
(før 878 - 952), konge af Skotland 900-943, overvindes 937 i slaget ved Brunanburh af engelske kong Athelstan; i visse ældre værker betegnet som Konstantin 3.
Jaddua (300-tallet), israelitisk ypperstepræst if. GT, overgav Jerusalem til Alexander den Store if. Josefus.
Josefus (ca. 36 - 100), jødisk historieskriver.
Chephren
(eller: Kefren, Khefren)
(? - ca. 2494 f.Kr.), konge (farao) over Egypten fra ca. 2520, søn af Cheops.
Mykerinos
(eller: Menkaure)
(2400-tallet f.Kr.), konge (farao) over Egypten 2473-2455.
Necho 2. (før 610 f.Kr. - ?), konge (farao) over Egypten 610-595.
Psammetik 3., konge (farao) over Egypten 526-525 if. Herodot.
Asychis, konge (farao) over Egypten efter Mykerinos, if. Herodot.
Arsakes 1. (før 250 - ca. 211), hersker over partherne (iransk folk) fra ca. 247, grundlagde det arsakidiske dynasti i Persien.
Stenkil (? - ca. 1066), konge af Sverige i 1000-tallet.
Birger Jarl (1210 - 1266), sv. stormand, den egentlige regent fra 1248.
Valdemar Birgersson (ca. 1240 - 1302), konge af Sverige 1250-1275.
Magnus Eriksson
(eller: Magnus 2., Magnus 7.)
(Smek)
(1316 - 1374), konge af Sverige og Norge fra 1319, regerede Sverige 1332-1364 og Norge 1332-1355/74.
Olai, Ericus (? - 1486),
egl. Erik Olofsson, Erik Olsson,
sv. historieskriver, professor i teologi.
Petri, Olaus (1493 - 1552),
egl. Olof Petersson,
sv. teolog, reformator.
al-Mamun (786 - 833),
egl. Abu al-Abbas Abd Allah al-Mamun ibn Harun al-Rashid,
kalif fra 813 i det abbasidiske dynasti.
Skanderbeg (1405 - 1468),
egl. Gjergj Kastrioti,
albansk nationalhelt.
La Rochejaquelein, Henri du Vergier de (1772 - 1794), fr. greve, general for de royalistiske under Vendéerkrigen.
Lescure, Louis de Salgues de (1766 - 1793), fr. markis, soldat, modstander af Den Franske Revolution.
Bonchamps, Charles Melchior Arthus de (ca. 1760 - 1793), fr. markis, politiker, royalistisk leder under Vendéerkrigen.
Rossignol, Jean Antoine (1759 - 1802), fr. general i de franske revolutionskrige.
Léchelle, Jean (1760 - 1793), fr., general i de franske revolutionskrige.
Kléber, Jean-Baptiste (1753 - 1800), fr. general under Den Franske Revolution.
Marceau-Desgraviers, François-Séverin (1769 - 1796), fr. general under Den Franske Revolution.
Beaupuy, Armand-Michel Bacharetie de (1755 - 1796), fr. general under Den Franske Revolution.
Puisaye, Joseph-Geneviève de (1755 - 1827), fr. greve, kontrarevolutionær under Den Franske Revolution.
Hoche, Lazare (1768 - 1797), fr. officer.
Cormatin, Pierre Marie Félicité Dezoteux de (1753 - 1812), fr. baron, officer, deltog som royalist i borgerkrigen Chouannerie.
Ludvig 17. (1785 - 1795), fr. kronprins, titulærkonge.
Warren, John Borlase (1753 - 1822), eng. baronet, admiral, politiker, diplomat.
Boishardy, Amateur-Jérôme Le Bras des Forges de (1762 - 1795), fr. modstander af Den Franske Revolution.
d'Hervilly, Louis Charles Le Cat (1756 - 1795), fr. greve, markis, royalistisk officer under Den Franske Revolution.
Mesnage, Jacques (1759 - 1798), fr. general under Den Franske Revolution.
Karl 10. (1757 - 1836), konge af Frankrig 1824-1830, greve af Artois.
Travot, Jean Pierre (1767 - 1836), fr. baron, general.
Bernier, Étienne-Alexandre Jean-Baptiste Marie (1762 - 1806), fr. abbed, royalistisk politiker, biskop af Orleans.
Morard de Galles, Justin-Bonaventure (1741 - 1809), fr. admiral.
Bouvet, François Joseph (1753 - 1832), fr. admiral.
Carrier, Jean Baptiste (1756 - 1794), fr. revolutionær, medlem af Nationalkonventet.
Garat, Dominique Joseph (1749 - 1833), fr. advokat, revolutionær.
Panza, Sancho, Don Quixotes væbner i Cervantes roman Don Quixote de la Mancha (1605 og 1615) .
Fabre de l'Hérault, Claude Dominique Côme (1762 - 1793), fr. politiker.
Charrier, Marc-Antoine (1755 - 1793), fr. kongelig notar, politiker.
Carteaux, Jean Baptiste François (1751 - 1813), fr. maler, general i den revolutionære hær.
Trogoff de Kerlessy, Jean-Honoré de (1751 - 1794), fr. søofficer, aristokrat.
Hood, Samuel (1724 - 1816), eng. viscount, admiral.
O'Hara, Charles (1740 - 1802), eng. officer, general.
Fréron, Louis-Marie-Stanislas (1754 - 1802), fr. politiker, journalist, repræsentant for nationalforsamlingen.
Maignet, Étienne Christophe (1758 - 1834), fr. advokat, politiker.
Chalier, Marie Joseph (1747 - 1793), fr. jakobiner.
Nivière-Chol, Antoine (1744 - 1817), fr. politiker, borgmester i Lyon under Den Franske Revolution.
Perrin de Précy, Louis François (1742 - 1820), fr. greve, general.
Dubois de Crancé, Edmond Louis Alexis (1747 - 1814), fr. brigadegeneral, politiker.
Montaut, Louis Marie Bon de (1757 - 1842), fr. musketer, oberstløjtnant i nationalgarden.
Bentabole, Pierre Louis (1753 - 1798), fr. revolutionær, advokat.
Candeille, Amélie Julie (1767 - 1834), fr. komponist, dramatiker, skuespillerinde.
Croix, François Sebastien Charles Joseph de (1733 - 1798), østrigsk greve, feltmarskal.
Davout, Louis Nicolas (1770 - 1823), fr. hertug af Auerstedt, fyrste af Eckmühl, marskal.
Custine, Adam Philippe de (1740 - 1793), fr. greve, general.
Bayet, Jean-Baptiste Annibal Aubert du (1759 - 1797), fr. general, politiker.
Mounier, Jean Joseph (1758 - 1806), fr. politiker, advokat.
Pichegru, Charles (1761 - 1804), fr. general.
Babur (1483 - 1530),
egl. Baber Zahir al-Din Muhammad,
turkmensk grundlægger af Mogulriget i Indien 1526.
Vilhelm af Tyrus
(eller: Guillaume de Tyr)
(ca. 1130 - 1186), normannisk, ærkebiskop af Tyrus fra 1175, historiker.
Tell, Wilhelm, schweizisk sagnagtig nationalhelt fra 1200-tallet i oprøret mod de østrigske habsburgere, kendt fra 1400-tallet.
Filip 3. den Gode (1396 - 1467), hertug af Burgund fra 1419.
Vilhelm 1. (1772 - 1843), konge af Holland og storhertug af Luxembourg 1815-40, konge af Belgien indtil 1830.
Paulus Diaconus
Warnefrit
(? - ca. 799), longobardisk historieskriver.
Bonifacius 8. (ca. 1235 - 1303),
egl. Benedict Gaetani,
pave fra 1294.
Galeazzo 2. Visconti (1321 - 1378), ital. hersker over Milano og Lombardiet fra 1349.
Seleukos 1. (ca. 358 - 281), konge fra 305/304 f.Kr., grundlægger af det seleukidiske dynasti i Mellemøsten og Lilleasien.
Frans 1. Stefan (1708 - 1765), storhertug af Toskana fra 1737; tysk-romersk kejser fra 1745, som medregent med Maria Theresia fra 1740.
Camões, Luís Vaz de (ca. 1525 - 1580), port. digter.
Sebastião 1.
(eller: Sebastian)
(1554 - 1578), konge af Portugal fra 1557.
Johan 6. (1767 - 1826), konge af Portugal fra 1816, den reelle regent fra 1792.
Selim 1. Yavuz (1470 - 1520), osmannisk sultan fra 1512.
Vilhelm af Poitiers (1071 - 1127), fr. trubadur, greve, korstogsridder.
Jourdan, Jean Baptiste (1762 - 1833), fr. greve, officer.
Lowe, Hudson (1769 - 1844), eng. generalløjtnant, guvernør på St. Helena 1815-1821.
Domairon, Louis (1745 - 1807), fr. grammatiker, litterat, Napoleons lærer.
Bauer (? - efter 1785), Napoleons tysklærer på École militaire i Paris.
Lodde, Barthold Johan (1706 - 1788), da. forfatter, oversætter.
Jean Paul (pseudonym for Johann Paul Friedrich Richter) (1763 - 1825), ty. forfatter.
Richter, Johann Paul Friedrich  →  Jean Paul (pseudonym for Johann Paul Friedrich Richter)
Le Bon, Joseph (1765 - 1795), fr. politiker.
Paoli, Pasquale (1725 - 1807), korsikansk nationalistleder.
Bonaparte, Joseph (1768 - 1844), fr., bror til Napoleon Bonaparte, konge af Napoli 1806-1808, konge af Spanien 1808-1813.
Clary, François (1725 - 1794), fr. købmand, svigerfar til Joseph Bonaparte og Jean-Baptiste Bernadotte.
Bonaparte, Marie Julie (1771 - 1845),
f. Clary,
fr., g.m. Joseph Bonaparte, dronning af Napoli 1806-1808 og af Spanien 1808-1813.
Dugommier, Jacques François (1738 - 1794), fr. general.
Karl Emanuel 3. (1701 - 1773),
egl. Carlo Emanuele,
konge af Sardinien fra 1730.
Victor Amadeus 3. (1726 - 1796), konge af Sardinien fra 1773.
Merbion, Pierre Jadart du (1737 - 1797), fr. general.
Beaulieu, Johann Peter de (1725 - 1819), østrigsk generalløjtnant, kæmpede mod den første franske republik.
Colli-Marchini, Michelangelo Alessandro (1738 - 1808), ital. officer, general i den østrigske hær.
Augereau, Pierre François Charles (1757 - 1816), fr. marskal.
Masséna, André (1758 - 1817), fr. marskal, hertug af Rivoli, fyrste af Esslingen.
Sérurier, Jean Mathieu Philibert (1742 - 1819), fr. greve, oberstløjtnant, marskal.
Joubert, Barthélémy-Cathérine (1769 - 1799), fr. general.
Murat
(Joachim 1.)
, Joachim
(1767 - 1815), fr. marskal, konge af Neapel fra 1808.
Rampon, Antoine-Guillaume (1759 - 1842), fr. general under de franske revolutionskrige.
Provera, Giovanni
(eller: Johann)
Marchese di
(ca. 1736 - 1804), ital., officer i den østrigske hær under de franske revolutionskrige.
Lannes, Jean (1769 - 1809), fr. hertug af Montebello, marskal.
Bassville, Nicolas Jean Hugon de (1743 - 1793), fr. journalist, diplomat.
Kellermann, François Christophe (1735 - 1820), fr. general, hertug af Valmy.
Claudius (10 f.Kr. - 54 e.Kr.),
egl. Tiberius Claudius Nero Germanicus,
romersk kejser fra 41.
Wurmser, Dagobert Sigismund von (1724 - 1797), østrigsk greve, feltmarskal.
Berberek, Joseph Alvinczy von (1735 - 1810), ungarsk friherre, soldat, feltmarskal.
Miollis, Sextius Alexandre François de (1759 - 1828), fr. officer, general.
d'Albuquerque, Affonso (1453 - 1515), port. statsmand, opdagelsesrejsende.
Miguel (1802 - 1866), regent af Portugal 1828-1834.
Alexios 1. Komnenos (ca. 1057 - 1118), byzantinsk kejser fra 1081.
Duncan 1. (ca. 1010 - 1040), konge af Skotland fra 1034, Macbeths modstander.
Macbeth (ca. 1005 - 1057), konge af Skotland fra 1040.
Malcolm 3. Canmore (1031 - 1093), konge af Skotland fra 1057/1058.
Wallace
(Braveheart)
, William
(ca. 1270 - 1305), skotsk nationalhelt.
Robert 2. Stewart (1316 - 1390), konge af Skotland fra 1371.
Jakob 1. (1394 - 1437), konge af Skotland fra 1424.
Fordun, John (? - ca. 1387), skotsk krønikeskriver.
Barbour, John (ca. 1316 - 1395), skotsk digter.
Jakob 4. (1473 - 1513), konge af Skotland fra 1488.
Maria 2. Stuart (1542 - 1587), dronning af Skotland 1542-1567.
Ine (? - 726), konge af Wessex fra 688.
Edward Bekenderen (ca. 1003 - 1066),
egl. Edward the Confessor,
konge af England fra 1042.
Henrik 4.
(Henry Bolingbroke, of Lancaster)
(1366 - 1413), konge af England fra 1399.
George 3. (1738 - 1820), kurfyrste af Hannover, konge af Storbritannien og Irland fra 1760.
Fox, Charles James (1749 - 1806), brit. politiker.
Byron, George Gordon (1788 - 1824), brit. digter.
lord Byron  →  Byron, George Gordon
Montesquiou-Fézensac, Anne-Pierre de (1741 - 1792), fr. feltmarskal.
Jervis, John (1734 - 1823), brit. admiral, forfatter, jarl af Sankt Vincent fra 1797.
Hamilton
(Lady Hamilton)
, Emma
(1761 - 1815), eng., lord Nelsons elskerinde.
Hallowell Carew, Benjamin (1761 - 1834), eng. admiral.
Caffarelli du Falga, Louis Marie Maximilien (1756 - 1799), fr. general.
Murad Bey
(eller: Murad Bey Mohammed)
(ca. 1750 - 1801), mamelukhøvding, egyptisk hersker s.m. Ibrahim Bey.
Soult, Nicolas Jean de Dieu (1769 - 1851), fr. officer, hertug af Dalmatien.
Hompesch zu Bolheim, Ferdinand von (1744 - 1805), ty., 71. stormester af Malteserordenen (Johannitere) 1797-1799.
Ibrahim Bey (1735 - 1816/1817), mamelukhøvding, egyptisk hersker.
Veygoux, Louis Desaix de (1768 - 1800), fr. general.
Rouget de Lisle, Claude-Joseph (1760 - 1836), fr. musiker, digter.
Southey, Robert (1774 - 1843), brit. forfatter.
al-Jazzar
(Jezzar Pasha)
, Ahmed
(1708/1720 - 1804), osmannisk-bosnisk hersker i Acre, Galilæa fra 1775.
Sidney Smith, William (1764 - 1840), brit. søofficer, admiral.
Svend 3. Grathe (? - 1157), konge af Danmark fra 1146.
Magnus 6. Lagabøter (1238 - 1280), konge af Norge fra 1263.
Håkon 5. Magnusson (1270 - 1319), konge af Norge fra 1299.
Håkon 6. Magnusson (1340 - 1380), konge af Norge fra 1344, af Sverige 1362-1364, g.m. dronning Margrete 1. af Danmark i 1363.
Magnus Ladelås (ca. 1240 - 1290), konge af Sverige fra 1275.
Erik 14. (1533 - 1577), konge af Sverige 1560-1568.
Tegnér, Esaias (1782 - 1846), sv. digter.
Jaroslav den Vise (ca. 978 - 1054), fyrste i Novgorod fra ca. 1010, storfyrste af Kijev fra 1036.
Niels (? - efter ca. 1480), broder i Sorø Kloster, nævnt som forfatter af Den danske Rimkrønike i den plattyske oversættelse.
Magnus 1. den Gode (1024 - 1047), konge af Norge fra 1035 og af Danmark fra 1042.
Johan Sigismund (1572 - 1619), kurfyrste af Brandenburg.
Deiokes (ca. 700 - 647), grundlægger af Det Mediske Rige if. Herodot.
Leonidas 1. (? - 480 f.Kr.), konge af Sparta fra ca. 490 f.Kr.
Urne, Lauge
(eller: Lave)
(ca. 1467 - 1529), biskop i Roskilde fra 1513.
Peringskiöld, Johan Fredrik (1689 - 1725), sv. filolog, udgiver, rigsantikvar.
Agrippa 2. (28 - ca. 100),
egl. Marcus Julius Agrippa,
konge over nordlige dele af Palæstina fra 48 e.Kr.
Xanthippos (? - efter 255 f.Kr.), spartansk, lejesoldat, general.
Bernhard
(eller: Bernar)
(? - efter 845), høvding i Hamborg o. 845.
Nidhart (? - ca. 845), frankisk, missionær i Birka efter 836.
Asfred (? - efter 860), da., missionær i Birka ca. 857-860.
Regnbert
(eller: Ragembert)
(? - ca. 861), præst.
Juliana
(fra Nikomedia i Lilleasien)
(285 - ca. 305), helgen, martyr under Diokletian og Maximian.
Leonidas 2. (? - 235 f.Kr.), konge over Sparta ca. 254-243 og fra 241 f.Kr.
Kofod, Hans Ancher (1777 - 1829), lærer, lærebogsforfatter.
Holm, Niels Johannes (1778 - 1845), forstander i brødremenigheden, salmedigter.
Vedel Simonsen, Lauritz Schebye (1780 - 1858), da. historiker.
Miot de Mélito, André-François (1762 - 1841), fr. greve, minister, ambassadør, kommissær.
Lanusse, François (1772 - 1801), fr. general.
Ganteaume, Honoré Joseph Antoine (1755 - 1818), fr. søofficer.
Marmont, Auguste Frédéric Louis Viesse de (1774 - 1852), fr. marskal, hertug af Ragusa.
Andréossy, Antoine-François (1761 - 1828), fr. greve, general, diplomat.
Gohier, Louis-Jérôme (1746 - 1830), fr. politiker.
Moulin, Jean-François-Auguste (1752 - 1810), fr. general.
Roberjot, Claude (1752 - 1799), fr., suppleant til Nationalkonventet.
Bonnier d'Alco, Ange Elisabeth Louis Antoine (1750 - 1799), fr. politiker, diplomat.
Debry, Jean Antoine Joseph de (1760 - 1834), fr. politiker, formand for Nationalkonventet 21. marts 1793 - 4. april 1793.
Mack von Leiberich, Karl (1752 - 1828), østrigsk friherre, hærfører.
Abercromby, Ralph (1734 - 1801), brit. generalløjtnant, politiker.
Rimski-Korsakov, Alexander Mikhailovitsch (1753 - 1840), russ. general.
Brune, Guillaume Marie Anne (1763 - 1815), fr. greve, politiker, marskal.
Vachier
(Championnet)
, Jean Étienne
(1762 - 1800), fr. hærfører.
Melas, Michael Friedrich Benedikt von (1729 - 1806), østrigsk feltmarskal, baron.
Zach, Anton von (1747 - 1826), ungarsk friherre, stabsofficer.
Ryberg, Niels Bertelsen (1725 - 1804), da. storkøbmand.
Coninck, Frédéric de (1740 - 1811), da. storkøbmand.
Erichsen, Erich (1752 - 1837), da. købmand, skibsreder, bankier.
Dockum, Jost
(eller: Joost)
van
(1753 - 1834), da. søofficer.
Duntzfelt, Christian Wilhelm (1762 - 1809), da. storkøbmand.
Krabbe, Peter Greis (1755 - 1807), no.-da. søofficer.
Baker, Thomas (1771 - 1845), eng. søofficer, viceadmiral.
Whitworth
(Lord Whitworth, Viscount Whitworth)
, Charles
(1752 - 1825), eng. diplomat, politiker.
Parker, Hyde (1739 - 1807), brit. admiral.
Riou, Edward (1762 - 1801), eng. søofficer.
Plotin (ca. 205 - 270), gr. filosof.
Lovejoy, Arthur Oncken (1873 - 1962), am. filosof, idéhistoriker.
Vincent, François-Nicolas (1767 - 1794), fr. medlem af Cordeliersklubben, generalsekretær i krigsministeriet i den første franske republik.
Michelsen, Hans, den fiktive forfatter af Peder Paars (1719-1720) og andre værker af Ludvig Holberg.
Bridei 7. (? - 845), konge af pikterne (skotsk stamme) fra 843.
Frederik 3. den Smukke
(eller: Friedrich der Schöne)
(1289 - 1330), hertug af Østrig, tysk konge fra 1314.
Svend
Svendsen
(? - 1097), korsfarer, søn af Svend 2. Estridsen, kendt fra Torquato Tassos digt Gerusalemme liberata (8. sang) og Knytlingesaga.
Clemens 14. (1705 - 1774),
f. Giovanni Vincenzo Ganganelli,
pave fra 1769.
Clemens 7. (1478 - 1534),
f. Giulio de' Medici,
pave fra 1523.
Sunesøn, Peder (1161 - 1214), biskop i Roskilde stift fra 1191, rigskansler fra 1202.
Jacobsen, Villiam (1900-tallet), ejer af et eksemplar af Historisk Børnelærdom.
Helgesen, Poul (ca. 1485 – efter 1534), da. reformkatolsk teolog, historiker, humanist.
Helie, Paulus  →  Helgesen, Poul
Casabianca, Luc-Julien-Joseph (1762 - 1798), fr. flådeofficer, kaptajn på l'Orient 1798, dræbt i slaget ved Aboukir.
Auguis, Pierre-Jean-Baptiste (1747 - 1810), fr. politiker.
Lafond de Soulé, Jean-Jacques-Claude-Élisée (? - 1795), fr. kongelig garder.
Colbert, Edouard Charles Victurnien (1758 - 1820), fr. greve, søofficer.
Lemaître, Pierre-Jacques (1742 - 1795), fr. royalistisk agent.
Simon, Antoine (1736 - 1794), fr. skomager, jakobiner, Ludvig 17.s fangevogter.
Sapinaud de la Rairie, Charles Henri Félicité (1760 - 1829), fr. officer, royalist.
Scépeaux de Bois-Guignot, Marie-Paul-Alexandre-César (1768 - 1821), fr. greve, officer, royalist.
Fernig, Marie-Françoise-Théophile-Robertine (1775 - 1819), fr. officer, digter, stabsofficer for Charles-François Dumouriez.
Fernig, Marie-Félicité-Louise (1770 - 1841), fr. officer, stabsofficer for Charles-François Dumouriez.
Ludvig 18. (1755 - 1824), konge af Frankrig fra 1814.
Lefebvre, François Joseph (1755 - 1820), fr. hertug af Danzig, revolutionær, general, feltmarskal.
Fischer, Johan Olfert (1747 - 1829), da. søofficer.
Peymann, Ernst (1735 - 1823), da. ingeniørofficer, øverstkommanderende under Københavns bombardement i 1807.
Gambier, James (1756 - 1833), eng. baron, admiral.
Cathcart, William Schaw (1755 - 1843), skotsk greve, soldat, diplomat.
Popham, Home Riggs (1762 - 1820), eng. admiral.
Tipu Sultan
(Tippu Sahib)
(1750 - 1799), indisk, fyrste i Mysore fra 1782, hærfører.
Castenschiold, Joachim Melchior Holten (1743 - 1817), da. officer.
Oxholm, Peter Lotharius (1753 - 1827), officer, godsejer.
Luscinus, Gaius Fabricius (før 285 - efter 275 f.Kr.), romersk kommandant, statsmand.
Cadoudal, Georges (1771 - 1804), fr. politiker, general.
Wright, John Wesley (1769 - 1805), eng. kommandant, kaptajn.
Ercole 3. d'Este (1727 - 1803), ital. hertug af Modena og Reggio 1780-1796.
Melstedt, Ketil Jónsson (1765 - 1811), isl.-da. jurist, officer.
Falsen, Jørgen Conrad de (1785 - 1849), no.-da. søofficer.
Palm, Johann Philipp (1766 - 1806), ty. nationalsindet boghandler, henrettet på ordre fra Napoleon.
Louise (1776 - 1810), preussisk dronning fra 1797, g.m. Frederik Vilhelm 3.
Dalberg, Karl Theodor von (1744 - 1817), ty. kurfyrste, ærkebiskop af Mainz fra 1802, ærkebiskop af Regensburg fra 1805.
Hohenlohe zu-Ingelfingen, Friedrich Ludwig von (1746 - 1818), preussisk general.
Louis Ferdinand (1772 - 1806),
f. Friedrich Ludwig Christian,
preussisk prins, general.
Leuchtenberg, Eugène de Beauharnais (1781 - 1824), fr. officer, hertug af Leuchtenberg, fyrste af Eichstätt fra 1817.
Joséphine (1763 - 1814),
egl. Marie-Josèphe Rose Tascher de la Pagerie,
fr., Napoleons 1. hustru 1796-1809, kejserinde af Frankrig 1804-1810, g.m. Alexandre de Beauharnais 1779-1794.
Beauharnais, Alexandre de (1760 - 1794), fr. greve, general, Joséphine Tascher de La Pageries første ægtemand, henrettet under Rædselsherredømmet.
Bonaparte, Louis
(Louis Napoléon)
(1778 - 1846), fr., konge af Holland 1806-1810, Napoleon Bonapartes bror.
Beauharnais, Hortense de (1783 - 1837), fr., dronning af Holland 1806-1810, g.m. Louis Napoléon Bonaparte.
Bonaparte, Jérôme (1784 - 1860), fr., konge af Westfalen 1807-1813, Napoleon Bonapartes yngste bror.
Barthélemy, Balthazar François de (1747 - 1830), fr. markis, politiker, diplomat.
Schill, Ferdinand (1776 - 1809), preussisk officer, partisan.
Hofer, Andreas (1767 - 1810), tyrolsk frihedshelt.
Speckbacher, Josef (1767 - 1820), tyrolsk frihedskæmper.
Ali, Mohammad (1769 - 1849), egyptisk vicekonge (pasha) 1805-1848.
Haspinger, Johann Simon
(Joachim)
(1776 - 1858), tyrolsk kapucinermunk, frihedskæmper.
Auden, Odinfigur i Adam Oehlenschlägers tragedie Hakon Jarl hin Rige (1807).
Brueys d'Aigalliers, François-Paul (1753 - 1798), fr. viceadmiral, greve.
Caruson, Jean-André (? - efter 1798), fr. konsul på Malta o. 1798.
Frederick Augustus
(Duke of York and Albany)
(1763 - 1827), eng. general, prins, bror til kong Georg 4.
Hasan Bey
(Amir al-Haji (kommandør for pilgrimsrejsen))
(1700-tallet), mamelukhøvding, egyptisk delhersker 1786-1790.
Monge, Gaspard (1746 - 1818), fr. matematiker, fysiker, kemiker.
Ramorel (ca. 1782 - ?), fr. dragon.
Godoy Alvarez de Faria, Manuel
(Fredsfyrsten)
(1767 - 1851), premierminister i Spanien 1792-1798 og 1801-1808.
Marie-Louise (1791 - 1847),
f. Maria-Luise-Leopoldina-Franziska-Theresia-Josepha-Luzia von Habsburg-Lothringen,
østrigsk, Napoleons 2. hustru, kejserinde af Frankrig 1810-1814, ærkehertuginde af Parma fra 1814.
Karl 4. (1748 - 1819), konge af Spanien 1788-1808.
Ferdinand 7. (1784 - 1833), konge af Spanien i 1808 og fra 1814.
Rovigo Savary, Anne-Jean-Marie-René de (1774 - 1833), fr. general, hertug.
O'Connor, Francisco Burdett (1791 - 1871), officer i den irske legion i Venezuela.
Moreno, Vicente González (1778 - 1839), sp. general.
Palafox y Melzi, José Rebolledo de (1780 - 1847), sp. general, hertug af Zaragoza.
Lefebvre-Desnouettes, Charles (1773 - 1822), fr. officer.
Verdier, Jean Antoine (1767 - 1839), fr. general.
Duhesme, Guillaume Philibert (1766 - 1815), fr. greve, general.
Rendón, Nicolás Tap y Núñez de (1770 - ?), sp. embedsmand, forfatter.
Solano y Bote Carrasco y Díaz, José de (1726 - 1806), sp. søofficer, markis.
Stanisław 2. August Poniatowski (1732 - 1798), den sidste konge af det selvstændige Polen 1764–1795.
Kościuszko, Tadeusz (1746 - 1817), polsk general, statsmand, nationalhelt.
Benedikt
(eller: Bent)
(? - 1086), søn af Sven Estridsen, døde under forsvaret af broderen Knud den Hellige i Albani Kirke, Odense.
Dickson, Edward Stirling (1765 - 1844), eng. viceadmiral.
Otway, Robert Waller (1770 - 1846), eng. admiral, baronet.
Rapinat, Jean-Jacques (1755 - 1817), fr. sagfører, regeringskommissær.
Paggio (før 1789 - ?), ital. lazaronfører i Napoli, royalist.
Michael
(lo Pazzo (den skøre))
(før 1789 - ?), ital. lazaronfører i Napoli, royalist.
Bukdahl, Jørgen Peter Pedersen (1896 - 1982), forfatter, kulturskribent, litteraturkritiker.
Manniche, Jens Christian (1943 - 2003), historiker.
Jørgensen, Ellen (1877 - 1948), historiker.
Aubry, François (1747 - 1798), fr., medlem af Nationalkonventet, senere monarkistisk medlem af De Femhundredes Råd (Conseil des Cinq-Cents), deporteret 1795.
Vukassovich, Josef Philipp (1755 - 1809), kroatisk baron, østrigsk general.
Schröckh, Johann Matthias (1733 - 1808), ty. kirkehistoriker, litteraturforsker.
Bourbon-Parma, Ferdinand Maria Philip Louis Sebastian Francis James (1751 - 1802), ital. hertug af Parma.
Karl Emanuel 4. (1751 - 1819),
egl. Carlo Emanuele IV. Ferdinand Maria,
ital. konge af Sardinien fra 1796 til abdikation 1802, hertug af Savoyen.
Boysen, Broder (ca. 1560 - ?), stiftsskriver i Slesvig.
Aggesen, Sven (? - efter 1185), historiker, forfatter til en dansk kongehistorie på latin.
Kutuzov, Mikhail (1745 - 1813), russ. feltmarskal.
Gneisenau, August von (1760 - 1831), preussisk officer, feltmarskal.
Pasha, Ibrahim (1789 - 1848), egyptisk general, vicekonge 1848.
Fouché, Joseph d'Otrante (1759 - 1820), fr. politiker, hertug, politimester.
Malet, Claude François de (1754 - 1812), fr. general.
Lafon, Jean-Baptiste (1766 - 1836), fr. abbed.
Rateau, Jean Auguste (1784 - ?), fr. korporal.
Guidal, Maximilien-Joseph Emmanuel (1764 - 1812), fr. general.
Fanneau de La Horie, Victor Claude Alexandre (1766 - 1812), fr. general.
Pasquier, Étienne-Denis de (1767 - 1862), fr. hertug, statsmand.
Frochot, Nicolas Thérèse Benoit (1761 - 1828), fr., ledende embedsmand.
Wartenburg, Johann Yorck von (1759 - 1830), preussisk feltmarskal.
MacDonald, Jacques Alexandre (1765 - 1840), fr. marskal, 1. hertug af Tarent.
Bessières, Jean-Baptiste (1768 - 1813), fr. hertug af Istrien, marskal.
Duroc, Géraud-Christophe-Michel (1772 - 1813), fr. hertug af Frioul, general, diplomat.
Lange-Müller, Peter Erasmus (1850 - 1926), da. komponist.
Daumesnil
(la Jambe de bois)
, Pierre Yrieix
(1776 - 1832), fr. grenader, brigadegeneral.
Rambeaud, François (1745 - 1799), fr. brigadegeneral.
Phélippeaux, Louis-Edmond Antoine Le Picard de (1767 - 1799), fr. artilleriofficer, emigrant i engelsk krigstjeneste.
al-Azm, Abdullah
(eller: Abdallah)
Pasha
(? - 1810), osmannisk guvernør i Damaskus.
Bey (høvding), Abdallah (? - 1799), osmannisk guvernør i Jaffa.
Desgenettes, René-Nicolas Dufriche (1762 - 1837), fr. militærlæge, baron.
Rouërie, Marie Eugène Charles Tuffin de La (1765 - 1796), fr. officer, royalist.
Metternich, Klemens von (1773 - 1859), fyrste, østrigsk statsmand.
Oudinot, Nicolas Charles (1767 - 1847), fr., hertug af Reggio, marskal af Frankrig 1809.
Ney, Michel (1769 - 1815), fr. marskal, hertug af Elchingen fra 1808, fyrste af Moskva fra 1812.
Vandamme, Dominique Joseph René (1770 - 1830), fr. greve, general.
Mortier, Adolph (1768 - 1835), fr. marskal, hertug.
Cottereau
(Chouan)
, Jean
(1757 - 1794), fr. royalist, kontrarevolutionær oprører.
Adlercreutz, Carl Johan (1757 - 1815), sv. general, statsmand, greve.
Elmquist, Adolph Frederik (1788 - 1868), da. bladudgiver, bogtrykker.
Wulff, Peter Frederik (1774 - 1842), søofficer.
Schønheyder, Ulrich Anton (1775 - 1858), da. søofficer.
Renard, Jean Pierre Louis
(Baptiste)
(1768 - 1827), fr., general Dumouriez' kammertjener.
Bille, Søren Adolph (1775 - 1819), da. kaptajnløjtnant.
Tuxen, Peter Mandrup (1783 - 1838), søofficer.
Wigelsen, Broder Brodersen (1787 - 1867), da. søofficer.
Holm, Hans Peter (1772 - 1812), søofficer.
Prydz, Johan Lorentz (1778 - 1811), da. officer.
Bodenhoff, Hans Carl (1791 - 1849), da. søofficer.
Drouot, Antoine (1774 - 1847), fr. general.
Cambronne, Pierre Jacques Étienne (1770 - 1842), fr. general.
Bertrand, Henri Gatien (1773 - 1844), fr. greve, general.
Auvergne, Théophile Malo de La Tour de (1743 - 1800), fr. officer.
Gog, i landet Magog, storfyrste if. Ez 38,1-39,20.
Bédoyère, Charles Angélique François Huchet de La (1786 - 1815), fr. greve, general.
Moncey, Bon-Adrien Jeannot de (1754 - 1842), fr. hertug, marskal.
Hardenberg, Karl August von (1750 - 1822), preussisk statsmand, udenrigsminister 1804–1806, statskansler 1810–1822.
Nostitz, August Ludwig Ferdinand von (1777 - 1866), preussisk kavalerigeneral.
Halkett, Colin (1774 - 1856), eng. officer, general.
Maitland, Frederick Lewis (1777 - 1839), skotsk flådeofficer.
Cockburn, George (1772 - 1853), brit. baronet, admiral.
Holm, Anders (1973 -), teolog.
Sand, Carl Ludwig (1795 - 1820), ty. universitetsstuderende, nationalist, attentatmand.
Nesselrode, Karl Robert von (1780 - 1862), russ. greve, politiker, udenrigsminister 1816-1856.
Castlereagh, Robert Stewart (1769 - 1822), brit. politiker, markis.
Valkendorff, Christoffer (1525 - 1601), kgl. sekretær, lensmand, rentemester, opretter Valkendorffs Kollegium 1595.
Jahn, Friedrich Ludwig
(Turnvater Jahn)
(1778 - 1852), ty. gymnastikpædagog, nationalist, forfatter.
Sturdza, Alexandru (1791 - 1854), russ. publicist, diplomat.
Görres, Joseph von (1776 - 1848), ty. politisk forfatter, litteraturhistoriker.
Quiroga y Hermida, Antonio (1784 - 1841), sp. militærmand, politiker.
Wilson, Robert Thomas (1777 - 1849), brit. general, politiker.
Espoz y Mina, Francisco (1781 - 1836), sp. general.
Carlos, María José Isidro
(Don Carlos)
(1788 - 1855), sp. tronprætendent.
Isabella 2. (1830 - 1904), regerende dronning af Spanien 1833-1868.
Junot, Andoche (1771 - 1813), fr. hertug, general.
Pedro 2.
(den Storsindede)
(1825 - 1891), port. kejser af Brasilien 1831-1889.
Napier, Charles (1786 - 1860), brit. admiral.
Bolívar, Simón (1783 - 1830), venezuelansk politiker, frihedshelt.
Miranda, Francisco de (1750 - 1816), venezuelansk politiker, oprører.
Iturbide, Agustín de
(Agustín 1.)
(1783 - 1824), mexicansk officer, politiker, kejser af Mexico 1822-1823.
Francia, José Gaspar Rodríguez de (1766 - 1840), paraguaysk teolog, jurist, diktator i Paraguay fra 1816.
Morillo, Pablo (1778 - 1837), sp. general.
Hidalgo y Costilla, Miguel (1753 - 1811), mexicansk præst, revolutionær, inspirator til Mexicos uafhængighedskrig.
Haugwitz, Christian von (1752 - 1832), preussisk minister, diplomat.
Hagen, Friedrich Heinrich von der (1780 - 1856), ty. filolog, germanist, udgiver.
Larsen, Jens Henrik (1773 - 1852), præst, topografisk forfatter, tidsskriftudgiver.
Bauer, Georg Lorenz (1755 - 1806), luthersk teolog, forfatter.
Rosenmüller, Johann Georg (1736 - 1815), ty. protestantisk, rationalistisk teolog.
Koppe, Johann Benjamin (1750 - 1791), ty. luthersk teolog, filolog.
Cannabich, Gottfried Christian (1745 - 1830), ty. luthersk teolog.
Loeffler, Friedrich Simon (1669 - 1748), ty. evangelisk-luthersk teolog, forfatter, præst.
Job, hovedperson i Jobs Bog i GT.
Ammon, Christoph Friedrich von (1766 - 1850), ty. luthersk teolog.
Eichhorn, Johann Gottfried (1752 - 1827), ty. orientalist, teolog.
Vanini, Giulio Cesare Lucilio (1585 - 1619), ital. filosof, brændt som ateist.
Hagar, egyptisk slavinde, mor til Abrahams søn Ismael.
Herostratos (4. årh. f.Kr.), gr. desperado, satte i 356 f.Kr. ild til Artemistemplet i Efesos for at sikre sit navn mod glemsel.
Kerinthos
(eller: Cerinthus)
(1. årh. e.Kr.), gnostisk lærer, virkede i Lilleasien.
Metellus, Lucius Caecilius (1. årh. f.Kr.), romersk tribun i år 49 f.Kr.
Carion, Johannes (1499 - 1537), ty. astrolog, matematiker, historiker.
Asprenas, Lucius Nonius (? - efter 20 e.Kr.), romersk konsul, Varus' nevø.
Belshassar (? - ca. 539 f.Kr.), medkonge af Det Nybabyloniske Imperium ca. 550 f.Kr, omtalt i Dan 5.
Erik Knutsson (? - 1216), konge af Sverige ca. 1208 til 1216.
Lucullus, Lucius Licinius (117 - 56), romersk politiker, general.
Ada, Lemeks hustru, if. 1 Mos 4,19.
Silla, Lemeks hustru, if. 1 Mos 4,19.
Na'ama, Tubal-Kains søster, if. 1 Mos 4,22.
Bornemann, Mathias Hastrup (1776 - 1840), da. jurist.
Sverdrup, Jacob (1775 - 1841), no. landmand, landbrugsforfatter, landbrugsskolelærer.
Gomer, søn af Jafet if. 1 Mos 10,2.
Shela, søn af Arpakshad if. 1 Mos 11,13-15.
Madaj, søn af Jafet if. 1 Mos 10,2.
Javan, søn af Jafet if. 1 Mos 10,2.
Tubal, søn af Jafet if. 1 Mos 10,2.
Meshek, søn af Jafet if. 1 Mos 10,2.
Tiras, søn af Jafet if. 1 Mos 10,2.
Kush, søn af Kam if. 1 Mos 10,6.
Put, søn af Kam if. 1 Mos 10,6.
Kana'an, søn af Kam if. 1 Mos 10,6, stamfader til kana'anæerne.
Arpakshad, søn af Sem if. 1 Mos 11,10-13.
Lud, søn af Sem if. 1 Mos 10,22.
Aram, søn af Sem if. 1 Mos 10,22.
Magog, søn af Jafet if. 1 Mos 10,2.
Tera, Abrahams far, søn af Nakor if. 1 Mos 11,24-27.
Mamre, Abrahams allierede if. 1 Mos 14,13.
Eshkol, Abrahams allierede if. 1 Mos 14,13.
Aner, Abrahams allierede if. 1 Mos 14,13.
Bera, konge over Sodoma if. 1 Mos 14,2.
Birsha, konge over Gomorra if. 1 Mos 14,2.
Tid'al, konge over Gojim if. 1 Mos 14,1-9.
Amrafel, konge af Sinear if. 1 Mos 14,9.
Arjok, konge af Ellasar if. 1 Mos 14,9.
Fleischer, Esaias (1732 - 1804), da. amtmand, naturhistorisk forfatter, landøkonom.
Schiøtt, Søren (1795 - 1868), kobberstikker.
Jokebed, Moses' mor if. 2 Mos 6,20.
Sippora
(eller: Sepphora)
, Moses' hustru if. 2 Mos 2,21.
Pua, israelitisk jordemoder i Egypten if. 2 Mos 1,15.
Jetro, præst, Moses' svigerfar if. 2 Mos 3,1.
Jannes, søn af Bileam if. 2 Tim 3,8.
Jambres, søn af Bileam if. 2 Tim 3,8.
Nakshon, Amminadabs søn, Arons svoger if. 2 Mos 6,23.
Anak, forfader til Anakitterne, et folk af kæmper, if. 4 Mos 13,33 og 5 Mos 9,2.
Ruben, søn af Jakob og Lea, stamfader til stammen Ruben.
Gad, søn af Jakob, stamfader til stammen Gad.
Kedorlaomer, konge af Elam if. 1 Mos 14.
Eliezer, Abrahams træl if. 1 Mos 15,2-3.
Lea, israelitisk stammoder, patriarken Jakobs hustru.
Potifar, egyptisk, Josefs herre, chef for faraoens livvagt.
Manasse, Josefs ældste søn, stamfader til stammen Manasse.
Shifrah
(eller: Sepphora)
, jordemoder i Egypten if. 2 Mos 1,15.
Datan, oprørsleder if. 4 Mos 16.
Abiram, oprørsleder if. 4 Mos 16.
Kora, oprørsleder if. 4 Mos 16.
Adonibezek, kana'anæisk hærfører.
Naftali, stamfader til stammen Naftali.
Zebulon, stamfader til stammen Zebulon.
Asher, stamfader til stammen Asher.
Joel, Samuels søn, dommer i Be'ersheba.
Abija, Samuels søn, dommer i Be'ersheba.
Matri, stamfader til gren af Benjamins stamme if. 1 Sam 10,21.
Nahash, konge af ammonitterne if. 1 Sam 11.
Sisera, kana'anæisk hærfører if. Dom 4-5.
Jabin, konge i Hasor if. Jos 11 og Dom 4.
Palti, israelitisk, fra Benjamins stamme, en af de tolv spejdere if. 4 Mos 13,9.
Barak, israelitisk hærfører if. Dom 4.
Amelek, stamfader til stammen amalekitterne.
Agag, konge af amalekitterne if. 1 Sam 15,8.
Joab, Davids nevø, hærchef if. 2 Sam 8,16.
Nebat, far til kong Jeroboam if. 1 Kong 11,26.
Agag, sagnkonge if. 4 Mos 24,7.
Shishak (ca. 931 - 910 f.Kr.), egyptisk farao.
Boaz, Davids forfader.
Obed, israelitisk, kong Davids farfar if. 1 Krøn 2,12.
Salma
(Salmon)
, efterkommer af Juda, forfader til David if. 1 Krøn 2,11.
Tiglat-Pileser 3. (? - ca. 727 f.Kr.), konge af Assyrien fra 745 f.Kr., konge af Babylonien fra 730 f.Kr. under navnet Pul.
Pul  →  Tiglat-Pileser 3.
Jonas, israelitisk profet, hovedperson i Jonas‘ Bog.
Amittaj, israelitisk, far til profeten Jonas if. Jon 1,1.
Tartan, titlen på assyriske hærchefer, opfattet som personnavn i den græske oversættelse af 2 Kong 18,17 (Septuaginta, 4 Kong 18,17).
Raphis, titlen på assyriske hofchefer, opfattet som personnavn i den græske oversættelse af 2 Kong 18,17 (Septuaginta, 4 Kong 18,17).
Eljakim, israelitisk, Hilkijas søn, hofchef i Jerusalem.
Assur, Sems søn if. 1 Krøn 1,17.
Assur, Nimrods efterkommer, grundlægger af Nineve if. 1 Mos 10,11-12 i Septuaginta.
Asenat, egyptisk, Josefs hustru if. 1 Mos 41,45.
Potifera, egyptisk præst, Josefs svigerfar if. 1 Mos 41,45.
Tharbis, etiopisk prinsesse, Moses' hustru if. Josefus De jødiske antikviteter, 2. bog, kap. 10.
Thermuthis
(eller: Thematis)
, egyptisk faraos datter, der reddede Moses fra Nilen if. 2 Mos 2; denne navneløse datter har fået forskellige navne i den rabbinske tradition.
Manetho (? - efter 280 f.Kr.), egyptisk præst, historiker.
Efron, hittitisk ejer af Makpelas mark if. 1 Mos 23.
Sabakos
(eller: Sabakon)
(? - ca. 706 f.Kr.), den anden hersker (farao) over Egypten fra det 25. dynasti af nubisk oprindelse, regerede senest fra 720.
Amyrtaios (400-tallet f.Kr.), egyptisk oprørsleder, hersker over Sais 463-461 f.Kr.
Apries (600-tallet f.Kr.), konge (farao) over Egypten 589-570.
Hofra  →  Apries
Psammetik 2. (? - 589 f.Kr.), konge (farao) over Egypten 595-589.
Apachnas (? - før 1593 f.Kr.), hersker over Egypten i det 15. dynasti.
Apachnan  →  Apachnas
Apophis 1. (? - før 1533 f.Kr.), hersker over Egypten i det 15. dynasti.
Apopi 1.  →  Apophis 1.
Janias (? - før 1533 f.Kr.), hersker over Egypten i det 15. dynasti.
Iannas  →  Janias
Khyan  →  Janias
Assis (? - før 1521 f.Kr.), sidste hersker over Egypten fra det 15. dynasti.
Archles  →  Assis
Chamudi  →  Assis
Kamose (1500-tallet f.Kr.), hersker (farao) over Egypten omkring 1550 f.Kr.
Alisfragmouthosis  →  Kamose
Ahmose (1500-tallet f.Kr.), hersker (farao) over Egypten 1550-1525.
Thummosis  →  Ahmose
Josva, israelitisk markejer fra Bet-Shemesh nævnt i 1 Sam 6,14.
Beon (? - før 1601 f.Kr.), hersker over Egypten i det 15. dynasti.
Bnon  →  Beon
Salitis (1600-tallet f.Kr.), hersker over Hyksos-folket; erobrede Egypten og grundlagde det 15. dynasti.
Salatis  →  Salitis
Lot, Abrahams nevø, stamfader til Ammon og Moab.
Eber, stamfader til semitterne if. 1 Mos 10,21-31.
Peleg, søn af Eber, en af Abrahams forfædre if. 1 Mos 11,16-26.
Rebekka, patriarken Isaks hustru, Labans søster.
Laban, Abrahams efterkommer, Isaks svoger.
Klim, Niels, hovedperson i Ludvig Holbergs på latin skrevne satiriske roman Nicolai Klimii iter subterraneum (Niels Klims underjordiske rejse) (1741).
Chasteler, Johann Gabriel von (1763 - 1825), markis, østrigsk general.
Hartmann, Johann Ernst
(Joseph)
(1726 - 1793), ty.-da. violinist, komponist, koncertmester i Det Kgl. Kapel 1768-1792.
Napoleon 2.
(kongen af Rom)
(1811 - 1832),
f. François Charles Joseph Bonaparte,
fr.-østrigsk, søn af Napoleon 1. og Marie-Louise af Østrig, af bonapartisterne anset for dynastiets anden legitime kejser.
Montesquiou-Fezensac, Pierre de (1764 - 1834), fr. greve, officer, politiker, præsident for Corps législatif (dvs. den lovgivende forsamling) 1810-1813.
Tellier de Louvois, Louise Charlotte Françoise le (1765 - 1835), fr. grevinde, guvernante for Kongen af Rom, g.m. Pierre de Montesquiou-Fezensac.
Seeberg, Gerhard (1734 - 1813), da. præst, bogsamler, vækkelsesprædikant.
Johannes
(Presbyteren, den ældste)
(? - 1. årh.), traditionelt opfattet som forfatter til 2. og 3. Johannesbrev.
Adlersparre, Georg (1760 - 1835), sv. greve, officer.
Holsten, Carl August (1787 - 1811), da. søofficer.
Lucius Aelius Verus (130 - 169), romersk medkejser fra 161, søn af Aelius Caesar.
Lucius Aelius Aurelius Commodus (161 - 192), romersk kejser fra 180, søn af kejser Marcus Aurelius.
Tryde, Eggert Christopher (1781 - 1860), stiftsprovst, lærer ved pastoralseminariet, kgl. konfessionarius.
Brade , Niels (? - 1529), da. lensmand i Skåne, Søren Norbys underordnede.
Storm, Gustav (1845 - 1903), no. historiker, professor, oversætter fra oldislandsk.
Nicolaus (? - ca. 350), biskop i Myra i Lilleasien, helgen.
Paschalis 2. (ca. 1050 - 1118),
egl. Ranierio,
pave fra 1099.
Henrik 5. (1086 - 1125), ty. konge fra 1106, tysk-romersk kejser fra 1111.
Nogaret, Guillaume de (ca. 1260 - 1313), fr. diplomat, kansler fra 1307 for Filip 4. den Smukke.
Cornelius Nepos (ca. 100 - 25), romersk forfatter.
Justin (ca. 3. årh.),
egl. Marcus Junianius Justinus,
romersk historiker.
Præstekongen Johannes, sagnomspunden kristen hersker i fjernøsten eller Etiopien.
Jon
(Præst)
 →  Præstekongen Johannes
Presbyter Johannes  →  Præstekongen Johannes
Rømer, Ole Christensen (1644 - 1710), astronom, tekniker, fysiker.
Samsing, Jørgen Pedersen (? - 1548), magister, kannik, gejstlig embedsmand ved Aarhus Domkapitel.
Skonning, Hans Hansen (1579 - 1651), da. bogtrykker, sekretær ved Aarhus Domkapitel.
Herløv, Morten Christensen (ca. 1640 - 1691), magister, præst.
Sadolin, Jørgen Jensen (1499 - 1559), reformatorisk prædikant, biskop.
Stougaard, Jens (1761 - 1838), skolemand, vicerektor ved Aarhus Katedralskole fra 1791.
Mynster, Ole Hieronymus (1772 - 1818), læge.
Steensen-Leth, Vincents (1811 - 1892), godsejer.
Aristarchos fra Samothrake (217 - 145), gr. filolog, bibliotekar ved Museion i Alexandria.
Hammarsköld, Lars
(eller: Lorenzo)
(1785 - 1827), sv. forfatter, parlamentariker, bibliotekar.
Monrad, Hans Christian (1780 - 1825), præst.
Liebenberg, Michael Frederik (1767 - 1828), præst, kgl. konfessionarius fra 1816.
Sefanja, præst ved Jerusalems tempel if. Jer og 2 Kong 25.
Gedalja (500-tallet f.Kr.), babylonisk statholder i Sydriget (Juda) fra 587 if. Jer 40.
Ebed-Melek (500-tallet f.Kr.), nubisk hofmand if. Jer 38,7-13.
Nebuzar'adan (500-tallet f.Kr.), babylonisk chef for livvagten if. Jer 39,11-14.
Hananja, israelitisk ven af Daniel if. Dan 1,6.
Azarja, israelitisk ven af Daniel if. Dan 1,6.
Mishael, israelitisk ven af Daniel if. Dan 1,6.
Nabopalassar (? - 605 f.Kr.), hersker over Det Nybabyloniske Imperium fra 612 f.Kr.
Malling, Jørgen Henrik (1836 - 1905), komponist.
Akan, israelitisk kriger, hovedperson i Jos 7.
Agron (200-tallet f.Kr.), konge af Illyrien 235 f.Kr.
Jensen, Jens Peter Georg (ca. 1806 - efter 1845), teolog, skoleleder, præst.
Alkimos (100-tallet f.Kr.), jødisk præst, ypperstepræst i Jerusalem 162-160 f.Kr.
Bakkides (? - efter 150 f.Kr.), seleukidisk (syrisk) hærfører hos Demetrios 1. Soter, omtalt 1 Makk 7 og 9.
Nikanor (100-tallet f.Kr.), seleukidisk (syrisk) hærfører if. 1 og 2 Makk.
Eupolemos (100-tallet f.Kr.), israelitisk gesandt i Rom for Judas Makkabæer if. 1 Makk 8.
Jason (100-tallet f.Kr.), israelitisk gesandt i Rom for Judas Makkabæer if. 1 Makk 8.
Anquetil-Duperron, Abraham Hyacinthe (1731 - 1805), fr. orientalist.
Phraortes (700-tallet f.Kr.), far til Dejokes, den første konge over Medien if. Herodots Historie.
Phraortes (? - 625 f.Kr.), konge over Medien fra 647.
Alyattes (? - 560 f.Kr.), konge af Lydien fra ca. 610 f.Kr.
Harpagos (500-tallet f.Kr.), feltherre hos Astyages og Kyros 2.
Arine (før 585 f.Kr. - ?), dronning af Medien fra ca. 585, g.m. Astyages.
Mandane (500-tallet f.Kr.), datter af Mediens konge, Astyages; mor til Kyros 2.
Gyges (? - 644 f.Kr.), hersker over Lydien fra ca. 680 f.Kr., grundlægger af mermnadernes dynasti.
Kandaules (? - ca. 680 f.Kr.), konge af Lydien.
Sadyattes  →  Kandaules
Adyattes  →  Kandaules
Matten (400-tallet f.Kr.), fønikisk flådekommandant fra Tyros i slaget ved Salamis 480 f.Kr.
Tetramnestos (400-tallet f.Kr.), fønikisk flådekommandant fra Sidon i slaget ved Salamis 480 f.Kr.
Mentor (? - ca. 341 f.Kr.), gr. lejesoldat, officer.
Tennes (? - 350 f.Kr.), fønikisk konge af Sidon fra 354.
Azemilkos (? - efter 332 f.Kr.), fønikisk, konge i Tyros.
Sheshbassar (500-tallet f.Kr.), israelitisk, persisk embedsmand, udsending for Kyros i Jerusalem o. 538 f.Kr., statholder eller fyrste if. Ezra 5 og 1.
Eluli (? - 701 f.Kr.), fønikisk konge af Tyros fra 729.
Ardys (600-tallet f.Kr.), konge af Lydien fra ca. 645 f.Kr.
Pittakos (500-tallet f.Kr.), gr. hersker over Mytilene, en af ‘de syv vise’ fra arkaisk græsk tid.
Tellos (ca. 700-tallet f.Kr.), athensk borger if. Herodots Historie, bog 1,30 og 1,44.
Atys (500-tallet f.Kr.), kronprins i Lydien, søn af Kroisos.
Sandanis (? - efter 547 f.Kr.), rådgiver for Lydiens konge Kroisos.
Hyroiades (500-tallet f.Kr.), persisk kriger i Kyros 2.s hær.
Mitredat (500-tallet f.Kr.), persisk skatmester for Kyros 2. if. Ezra 1,8.
Gaumata (500-tallet f.Kr.), troldmand (mager) fra Medien, udgav sig for kongesønnen Bardiya (Smerdis).
Otanes (? - efter 520 f.Kr.), persisk adelsmand, en af syv medsammensvorne ved Dareios 1.s opstand.
Maiandrios (? - efter 520 f.Kr.), gr. tyran over Samos ca. 522-520 f.Kr.
Megabyzos (? - efter 520 f.Kr.), persisk adelsmand, en af syv medsammensvorne ved Dareios 1.s opstand.
Datis fra Medien (400-tallet f.Kr.), højtstående militærperson i achaimenidekongen Dareios 1.s tjeneste.
Bulis (400-tallet f.Kr.), spartansk kriger.
Spérthias (400-tallet f.Kr.), spartansk kriger.
Efialtes (? - efter 480 f.Kr.), gr. kriger.
Efialtes (? - 461 f.Kr.), athensk politiker.
Athenades (400-tallet f.Kr.), gr., indbygger i Trachis, dræbte krigeren Efialtes.
Ameinias (? - efter 480 f.Kr.), athensk helt fra slaget ved Salamis 480 f.Kr., bror til Aischylos.
Lykurg (500-tallet f.Kr.), athensk borger, søn af Aristolaides if. Herodots Historie, bog 1,59.
Alexander 1. (? - efter 460 f.Kr.), konge af Makedonien i første halvdel af 400-tallet.
Spintharos (500-tallet f.Kr.), gr. arkitekt if. Pausanias‘ Grækenlandsbeskrivelse bog 10,5.
Klearchos (ca. 450 - ca. 401 f.Kr.), spartansk hærfører.
Lysimachos (300-tallet f.Kr.), gr. huslærer for Alexander den Store.
Theophilos (300-tallet f.Kr.), gr. våbensmed nævnt i Plutarchs Alexander, kapitel 32.5.
Akichorios (? - efter 278 f.Kr.), keltisk hærfører.
Lakrines (400-tallet f.Kr.), spartansk gesandt if. Herodots Historie, bog 1,152.
Mazares (? - efter 542 f.Kr.), feltherre fra Medien hos Kyros 2.
Paktyes (? - ca. 542 f.Kr.), oprørsleder fra Lydien.
Artemisia 1. (400-tallet f.Kr.), gr. dronning over bystaten Halikarnassos o. 480 f.Kr.
Shealtiel (500-tallet f.Kr.), israelitisk, søn af kong Jojakin, far til Zerubbabel.
Josva (500-tallet f.Kr.), israelitisk ypperstepræst if. GT.
Jeshua  →  Josva
Josadak (500-tallet f.Kr.), israelitisk, far til ypperstepræsten Josva.
Nitetis (500-tallet f.Kr.), egyptisk prinsesse, if. Herodots Historie giftet bort til den persiske hersker Kambyses 2.
Kassandane (500-tallet f.Kr.), persisk dronning, g.m. Kyros 2., mor til Kambyses 2. if. Herodots Historie.
Pharnaspes (500-tallet f.Kr.), persisk, mor til dronning Kassandane.
Phanes (? - efter 526 f.Kr.), gr. troppekommandant i Egypten.
Oroites (? - efter 522 f.Kr.), persisk statholder i Lydien.
Syloson (? - efter 520 f.Kr.), gr. hersker på Samos ca. 540 og fra 522.
Demokedes (? - efter 500 f.Kr.), gr. hoflæge i persisk tjeneste.
Aristophilides (? - efter 492 f.Kr.), gr. konge i Tarent.
Mandrokles (500-tallet f.Kr.), gr. arkitekt i persisk tjeneste.
Koes (? - ca. 499 f.Kr.), gr. tyran i Mytilene fra ca. 513.
Histiaios (? - 493 f.Kr.), gr. hersker i Milet indtil ca. 513 f.Kr.
Dionysios 1. (ca. 430 - 367 f.Kr.), gr. hersker over Syrakus fra 405.
Philipp fra Akarnien (? - efter 333 f.Kr.), gr. hoflæge hos Alexander den Store.
Artabanos (? - efter 480 f.Kr.), persisk, bror til Dareios 1.
Gorgo (før 490 f.Kr. - ?), spartansk, datter af Kleomenes 1.
Artaphernes (? - efter 500 f.Kr.), persisk statholder i Lydien, far til generalen Artaphernes.
Artaphernes (? - efter 480 f.Kr.), persisk general under Xerxes 1., søn af statholderen Artaphernes.
Megabates (? - efter 500 f.Kr.), persisk hærfører.
Hegesandros (før 560 f.Kr. - ?), gr., far til Hekataios fra Milet.
Dionysios fra Fokaia (? - efter 496 f.Kr.), gr. flådekommandant i Slaget ved Lade 496.
Tirhaka (? - 664 f.Kr.), konge (farao) over Egypten fra 690.
Adrammelek (? - efter 681 f.Kr.), assyrisk, søn af Sankerib if. 2 Kong 19,37.
Sareser (? - efter 681 f.Kr.), assyrisk, søn af Sankerib if. 2 Kong 19,37.
Asarhaddon (? - 669 f.Kr.), assyrisk konge fra 681 f.Kr.
Merodak-Bal'adan (? - ca. 694 f.Kr.), aramæisk, hersker over Babylonien if. 2 Kong 20,12.
Kushan-Rishatajim, konge over Aram-Naharajim if. Dom 3,7-11.
Elibos (600-tallet f.Kr.), hersker over Babylonien if. Eusebs Chronicon.
Botsaris, Notis (1756 - 1841), gr. kaptajn.
Dubourg, Joseph-Patrice Fouchard
(eller: Frederick-Robert Du Bourg de Butler)
(1780 - 1851), fr. general.
Kemble, John Mitchell (1807 - 1857), brit. historiker, sprogforsker.
Brunel, Marc Isambard (1769 - 1849), fr. ingeniør.
Jojakin (? - efter 561 f.Kr.), Jojakims søn, konge over Juda ved faderens død if. 2 Kong 24, fange i Babylon.
Jekonja  →  Jojakin
Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg-Oels
(Den Sorte Hertug)
(1771 - 1815), hertug, preussisk general.
Vilhelm 2. (1792 - 1849), konge af Holland og storhertug af Luxembourg fra 1840.
Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob (1761 - 1851), ty. evangelisk teolog, rationalist, orientalist, professor.
Kruuse, Mandrup Pedersen (1760 - 1846), præst.
Linsingen, Carl Christian von (1742 - 1830), ty. greve, kavalerigeneral i kongeriget Hannover.
Boye, Caspar Johannes (1791 - 1853), no. præst, digter.
Polignac, Jules Auguste Armand Marie de (1780 - 1847), fr. politiker.
Klenze, Karl Friedrich Hermann (1795 - 1878), ty. justitsråd, forfatter.
Christensen, Balthasar Matthias (1802 - 1882), jurist, prokurator, politiker.
Siesby, Gottlieb Isaschar (1803 - 1884), da. bladredaktør, lejlighedsdigter, anmelder.
Wessely, Abraham (1800 - 1875), da. jurist, politiker, statsrevisor.
Curcio, Sanchez (? - efter 1808), sp. artillerist i Cartagenas maestranza (dvs. borgervæbning).
Hekataios
(fra Milet)
(ca. 560 - 480), gr. filosof, forfatter.
Aristeides
(den Retfærdige)
(? - ca. 470), athensk hærfører, politiker.
Hippias (? - 490 f.Kr.), athensk tyran.
Kleomenes 1. (? - ca. 490 f.Kr.), konge af Sparta fra ca. 520 f.Kr.
Aristagoras (? - 497 f.Kr.), gr. hersker over Milet fra ca. 513 f.Kr.
Strabon (ca. 65 f.Kr. - ca. 25 e.Kr.), gr. historiker, geograf.
Mardonios (? - 497 f.Kr.), persisk hærfører.
Kleisthenes
(af Sikyon)
(den Ældre)
(? - 570), gr. statsmand, hersker over Sikyon fra ca. 600.
Kleisthenes
(af Athen)
(den Yngre)
(ca. 550 - 500), athensk politiker.
Agariste (før 555 f.Kr. - ?), gr., datter af Kleisthenes den Ældre, g.m. Megakles 2., mor til Kleisthenes den Yngre.
Megakles 2. (før 555 f.Kr. - ?), gr. politiker, far til Kleisthenes den Yngre.
Neokles (? - efter 525 f.Kr.), gr., far til statsmanden Themistokles.
Aristonymos (? - 600 f.Kr.), gr., far til Kleisthenes den Ældre.
Trogus, Gnaeus Pompejus (1. årh. e.Kr.), romersk historiker.
Sosikles (500-tallet f.Kr.), gr., fra Korinth if. Herodot Bog 5.92.
Pausanias 1. (? - 466 f.Kr.), spartansk regent fra ca. 480.
Xanthippos (ca. 520 - efter 479), athensk politiker, far til Perikles.
Lysander
(eller: Lysandros)
(? - 395 f.Kr.), spartansk feltherre.
Alkibiades (ca. 450 - ca. 404), athensk politiker, hærfører.
Brasidas (? - 422 f.Kr.), spartansk general.
Kleon (? - 422 f.Kr.), athensk politiker, hærfører.
Nikias (ca. 470 - 413), athensk politiker, hærfører.
Tissafernes (? - efter 395 f.Kr.), persisk satrap (guvernør).
Kyros
(den Yngre)
(ca. 423 - 401 f.Kr.), persisk, søn af Darius 2., yngre bror til Artaxerxes 2.
Kallikratidas (? - 406 f.Kr.), persisk flådekommandant.
Artaxerxes 2.
(Mnemon)
(ca. 404 - 359), achaimenidisk konge fra 404 f.Kr., hersker over Det Storiranske Imperium (Perserriget).
Antalkidas (? - efter 366 f.Kr.), spartansk flådekommandant.
Timagenides (? - ca. 479 f.Kr.), gr. politiker fra Theben.
Attaginos (? - ca. 479 f.Kr.), fra Theben, politiker.
Korinna (200-tallet f.Kr.), gr. kvindelig lyriker fra Tanagra i Boiotien.
Phoibidas (? - 378 f.Kr.), spartansk general.
Archias (? - ca. 378 f.Kr.), gr. politiker fra Theben.
Leontidas (? - 379 f.Kr.), gr. politiker fra Theben.
Philippos (? - 379 f.Kr.), gr. politiker fra Theben.
Amyntas 1. (500-tallet f.Kr.), konge af Makedonien sidst i 500-tallet.
Archelaos (? - 399 f.Kr.), konge af Makedonien fra 413 f.Kr.
Filomelos (? - 355 f.Kr.), gr., leder af Det Fokiske Forbund i 356.
Archidamos 3. (ca. 400 - 338), konge af Sparta fra ca. 361 f.Kr.
Demades (ca. 390 - 319), athensk taler, statsmand.
Hamilkar (? - 480 f.Kr.), kartagisk feltherre.
Neoptolemos (? - efter 341 f.Kr.), gr. skuespiller.
Olympias (ca. 375 - 316), gr., mor til Alexander den Store, g.m. Filip 2. af Makedonien 357 - ca. 337.
Aristandros (? - efter 320 f.Kr.), gr. spåmand fra Telmessos.
Arrianos, Lucius Flavius (ca. 87 e.Kr. - ?), gr. historiker, filosof, statholder.
Timokleia (? - efter 335 f.Kr.), gr., søster til feltherren Theagenes.
Theagenes (? - efter 338 f.Kr.), gr. feltherre fra Theben.
Memnon (? - 333 f.Kr.), gr. flådekommandant.
Spithridates (? - 334 f.Kr.), persisk guvernør i Lydien og Jonien.
Charidemos (? - efter 359 f.Kr.), athensk gesandt.
Parmenion (400 - 330), makedonsk general.
Atossa (ca. 550 - 475), persisk dronning, g.m. Xerxes 1.
Thaïs (300-tallet f.Kr.), athensk hetære, konkubine hos Ptolemaios 1.
Bessos (? - 329 f.Kr.), persisk general, guvernør i Baktrien.
Kleitos
(den Sorte)
(? - 328 f.Kr.), makedonsk general.
Kallisthenes (ca. 360 - 327), gr. historiker, filosof.
Hefaistion (? - 324 f.Kr.), makedonsk general.
Anaxarchos (ca. 380 - 320), gr. filosof.
Nearchos (? - efter 314 f.Kr.), gr. flådekommandant.
Medios (? - efter 307 f.Kr.), gr. forfatter, flådekommandant.
Perdikkas (? - 321 f.Kr.), makedonsk general.
Eumenes af Kardia (ca. 362 - 316), gr. kansler, statholder.
Lysimachos (361 - 281), gr. general, konge af Thrakien fra 306 f.Kr.
Kassander (ca. 350 - ca. 297), konge af Makedonien fra 304 f.Kr.
Antipater (ca. 399 - 319), makedonsk general.
Polyperchon (? - ca. 301 f.Kr.), makedonsk general.
Hieronymos
(fra Kardia)
(ca. 360 - ca. 256), gr. general, historiker.
Aristodemos
(af Milet)
(? - efter 306 f.Kr.), gr., ven af Antigonos 1.
Stratonike 1.
(af Syrien)
(317 - 268 f.Kr.), gr., datter af Demetrios Poliorketes.
Kydias (? - efter 365 f.Kr.), athensk taler.
Antigonos 2.
(Gonatas)
(319 - 239), konge af Makedonien fra 283 f.Kr., af hele riget fra 278 f.Kr.
Agis 3. (? - 331 f.Kr.), konge af Sparta fra 338 f.Kr.
Harpalos (? - 323 f.Kr.), makedonsk finansminister.
Leosthenes (? - 323 f.Kr.), athensk taler, hærfører.
Hypereides (ca. 390 - 322), athensk taler.
Fokion (ca. 402 - 318), athensk politiker, feltherre.
Ptolemaios 2.
(Keraunos)
(320 - 279), hersker over Syrien og Lilleasien fra 281 f.Kr.
Arrybas (? - ca. 342 f.Kr.), hersker over Epiros ca. 360-350 f.Kr.
Glaukias (? - ca. 302 f.Kr.), konge over Taulentierne (illyrisk stamme) fra ca. 317.
Aiakides (? - 313 f.Kr.), konge af Epiros 331-316 og 313 f.Kr.
Berenike 1. (ca. 285 - ca. 246), dronning hos seleukiderne (syrerne) fra 252 f.Kr.
Phayllos
(af Kroton)
(400-tallet f.Kr.), gr. atlet.
Kleonymos (? - 272), spartansk hærfører, søn af Kleomenes 2.
Kineas (ca. 350 - 277), gr. diplomat i tjeneste hos Pyrrhos.
Publius Valerius Laevinus (? - efter 280 f.Kr.), romersk konsul i 280.
Oplacus (? - efter 280 f.Kr.), romersk kavalleriofficer.
Appius Claudius Caecus
(Den Blinde)
(340 - 273), romersk politiker.
Moschos
(fra Lampsakos)
(200-tallet), gr. tragediedigter.
Gelon (ca. 540 - 478), gr. feltherre, hersker over Østsicilien fra 491.
Hanno
(Sabellus)
(? - efter 500 f.Kr.), kartagisk feltherre o. 500.
Agathokles (ca. 360 - 289), gr. hersker i Syrakus fra 316 f.Kr.
Lanassa (? - efter 288 f.Kr.), gr., datter af Agathokles, g.m. Pyrrhos 295-291, g.m. Demetrius Poliorketes.
Deïdameia 1. (? - ca. 231 f.Kr.), sidste hersker i Epiros, datter af Pyrrhos 2.
Chilon (500-tallet f.Kr.), spartansk politiker, en af ‘de syv vise’ fra arkaisk græsk tid.
Pictor (? - efter 216 f.Kr.),
egl. Quintus Fabius Pictor,
romersk historieskriver.
Petillius Spurinus (? - 176 f.Kr.),
egl. Quintus Petillius Spurinus,
romersk politiker.
Mnesarchos (før 580 f.Kr. - ?), gr., far til Pythagoras.
Postumius (500-tallet f.Kr.),
egl. Publius Postumius Tubertus,
romersk konsul i 505 og 503.
Camillus (? - efter 367 f.Kr.),
egl. Marcus Furius Camillus,
romersk politiker, krigshelt.
Curtius (1. årh. e.Kr.),
egl. Quintus Curtius Rufus,
romersk historiker af uvis identitet, forfattede mellem 1. og 4. årh. e.Kr. en Alexanderbiografi.
Postumius (300-tallet f.Kr.),
egl. Spurius Postumius Albinus,
romersk konsul i 334 og 321.
Veturius (300-tallet f.Kr.),
egl. Tiberius Veturius Calvinus,
romersk konsul i 334 og 321.
Appian (ca. 90 - 160), gr. historiker.
Pontius, Gavius (? - efter 321 f.Kr.), feltherre hos den italienske stamme samniterne.
Pontius, Herennius (300-tallet f.Kr.), leder af den italienske stamme samniterne, far til Gavius Pontius.
Cornelius Arvina, Publius (? - efter 306 f.Kr.), romersk hærfører, konsul i 306.
Hieron 2. (ca. 306 - 215 f.Kr.), tyran i Syrakus fra 275 f.Kr.
Kios (? - efter 269 f.Kr.), anfører af mamertinerne.
Duilius, Gajus (? - efter 231 f.Kr.), romersk konsul i 260.
Regulus (? - ca. 250 f.Kr.),
egl. Marcus Atilius Regulus,
romersk konsul i 267 og 256.
Gellius, Aulus (ca. 125 - ca. 180), romersk forfatter.
Caedicius, Quintus (? - 258 f.Kr.), romersk officer, krigstribun.
Calpurnius Flamma, Marcus (? - efter 258 f.Kr.), romersk officer, krigstribun.
Aemilius Paullus, Marcus (200-tallet f.Kr.), romersk konsul i 255 f.Kr.
Fulvius Paetinus Nobilior, Servius (200-tallet f.Kr.), romersk konsul i 255.
Laberio (200-tallet f.Kr.), romersk officer, krigstribun.
Lutatius Catulus, Gajus (200-tallet f.Kr.), romersk konsul i 242 f.Kr.
Philinos
(fra Akragas)
(200-tallet f.Kr.), gr. historiker.
Marcellus (? - 208 f.Kr.),
egl. Marcus Claudius Marcellus,
romersk feltherre, politiker.
Fabius Maximus (? - 203 f.Kr.),
egl. Quintus Fabius Maximus Verrucosus,
romersk politiker, hærfører.
Geskon (? - ca. 240 f.Kr.), kartagisk feltherre.
Spendios (? - 238 f.Kr.), ital. slave, oprørsleder.
Mathos (? - 238 f.Kr.), libysk oprørsleder.
Autaritos (? - 238 f.Kr.), gallisk oprørsleder.
Hasdrubal Barkas (? - 207 f.Kr.), kartagisk general.
Archimedes (ca. 287 - 212), gr. matematiker, fysiker, tekniker.
Sempronius Longus, Tiberius (ca. 260 - 210), romersk konsul i 218.
Flaminius, Gajus (? - 217 f.Kr.), romersk general, konsul i 217.
Pytheas (300-tallet f.Kr.), gr. geograf.
Filon fra Byblos (ca. 60 - 140), historieskriver med hellenistisk orientering, muligvis af fønikisk herkomst.
Rich, Claudius James (ca. 1786 - 1821), eng. rejsende, assyriolog, manuskriptsamler.
Porter, Robert Ker (1777 - 1842), eng. maler, forfatter, diplomat.
Ktesias (? - efter 397 f.Kr.), gr. læge, forfatter.
Jeroboam 2. (? - 744 f.Kr.), israelitisk, konge af Nordriget (Israel) fra 784 f.Kr., omtalt 2 Kong 14,23-29.
Bochart, Samuel (1599 - 1667), fr. teolog, orientalist.
Bakenrenef (? - ca. 716 f.Kr.), hersker (farao) over Egypten omkring fra ca. 720 f.Kr.
Bokchoris  →  Bakenrenef
Dionysios Skytobrachion (200-tallet f.Kr.), gr. grammatiker, mytesamler.
Apion (? - efter 40 e.Kr.), egyptisk grammatiker.
Dion
(eller: Dios)
(efter 300-tallet f.Kr.), gr. historiker if. Josefus Contra Apionem, bog 1,112.
Menander fra Efesos (? - efter 200 f.Kr.), gr. historiker.
Abibal
(eller: Abi-Baal)
(? - ca. 980 f.Kr.), hersker over Tyros fra ca. 1000 f.Kr.
Pygmalion
(eller: Pummayyon)
(? - 785 f.Kr.), konge af Tyros fra 832, bror til Dido, dræbte if. Æneiden sin søsters mand.
Itobalos 1.
(eller: Etba'al 1.)
(800-tallet f.Kr.), fønikisk præst, konge af Tyros og Sidon, omtalt i 1 Kong 16,31.
Sakunjaton (? - ca. 1000 f.Kr.), fønikisk præst.
Itobalos 2.
(eller: Etba'al 2.)
(700-tallet f.Kr.), fønikisk konge af Tyros fra ca. 750 til ca. 737 f.Kr.
Artaxerxes 3.
(Ochos)
(? - 338 f.Kr.), achaimenidisk konge fra 359 f.Kr., hersker over Det Storiranske Imperium (Perserriget).
Straton (300-tallet f.Kr.), fønikisk kongesøn fra byen Aradus if. Arrianos' Anabasis, bog 2,13.
Admetos (? - 332 f.Kr.), makedonsk officer.
Ballonymos (300-tallet f.Kr.), fønikisk gartner udnævnt til konge af Tyros 332 f.Kr. if. Diodor, bog 17,47.4.
Abdalonymos (300-tallet f.Kr.), fønikisk konge over Sidon 333-311 f.Kr.
Blastus (? - efter 43 e.Kr.), kammertjener hos Herodes Agrippas if. ApG 12,20.
Fakhr al-Din 2.
(eller: Fekkardin)
(1572 - 1635), drusisk emir i Chouf (i Libanon) 1593-1633 under osmannisk herredømme.
Seetzen, Ulrich Jasper (1767 - 1811), ty. orientalist, naturvidenskabsmand.
Berossos (? - 200-tallet f.Kr.), babylonisk historiker, præst for Baal.
Dareios, medisk hersker omtalt Dan 6 og 9,1, af Grundtvig identificeret som vicekonge af Babylon under Kyros 2.
Ahasverus, far til den mediske kong Dareios if. Dan 9,1, erobrer af Ninive if. Tob 14,15.
Kyaxares, søn af Astyages, Mediens sidste konge if. Xenofon.
Kyaxares (? - ca. 585 f.Kr.), grundlægger af Medien som samlet rige fra ca. 620 f.Kr.
Astyages (? - ca. 550 f.Kr.), konge af Medien ca. 585-557.
Frynichos (? - efter 476 f.Kr.), gr. tragediedigter.
Kallimachos (? - efter 490 f.Kr.), athensk øverstbefalende i Slaget ved Marathon 490 f.Kr.
Mantyes, paioner, medvirkede if. overleveringen til persernes fordrivelse af paionerne fra Lydien til Makedonien omkring 500 f.Kr.
Pigres, paioner, medvirkede if. overleveringen til persernes fordrivelse af paionerne fra Lydien til Makedonien omkring 500 fKr.
Kynaegeiros (? - 490 f.Kr.), athensk helt fra slaget ved Marathon 490, bror til Aischylos.
Euphorion (500-tallet f.Kr.), athensk, far til digteren Aischylos og krigsheltene Ameinias og Kynageiros.
Alkmaion (? - efter 590 f.Kr.), athensk feltherre, søn af Megakles 1.
Pheidippides
(eller: Philippides)
(? - 490 f.Kr.), athensk løber, bragte bud om det kommende Slag ved Marathon 490.
Tattenaj (? - 502 f.Kr.), persisk statholder, omtalt i Ezra 5.
Onomakritos (? - efter 500 f.Kr.), athensk spåmand.
Pythios (? - ca. 480 f.Kr.), rigmand fra Lydien.
Damaratos
(eller: Demaretos)
(? - efter 480 f.Kr.), konge af Sparta ca. 510-491 f.Kr., rådgiver for Xerxes 1.
Aneristos (? - 430 f.Kr.), spartansk politiker, militærleder.
Nikolaos (? - 430 f.Kr.), spartansk gesandt.
Hydarnes (? - efter 480 f.Kr.), persisk officer.
Megastias (? - efter 480 f.Kr.), gr. spåmand.
Dienekes (? - 480 f.Kr.), spartansk kriger, en af de 300 ved Thermopylæ.
Leontiades (? - efter 480 f.Kr.), gr. militærleder fra Theben.
Simonides (efter 556 - før 464 f.Kr.), gr. digter.
Eurybiades (? - efter 480 f.Kr.), spartansk flådekommandant.
Adeimantos (? - efter 480 f.Kr.), gr. flådekommandant fra Korinth.
Sikinnos (? - efter 480 f.Kr.), huslærer hos Themistokles.
Polykritos (? - efter 480 f.Kr.), gr. flådekommandant fra Ægina.
Fainias
(eller: Phanias)
fra Eresos
(ca. 375 - 300 f.Kr.), gr. videnskabsmand.
Aristodemos (? - 479 f.Kr.), spartansk kriger.
Arimnestos (? - efter 479 f.Kr.), spartansk kriger, dræbte Mardonios i Slaget ved Platæa 479 f.Kr.
Artabazos (? - efter 450 f.Kr.), persisk militærkommandant, statholder i Frygien fra 477.
Kobon (? - efter 491 f.Kr.), gr. medhjælper for Kleomenes 1.
Periallos (? - efter 491 f.Kr.), gr. spåkvinde i Delfi.
Pammenes (? - ca. 355 f.Kr.), gr. politiker i Theben.
Kadmos (? - efter 481 f.Kr.), gr. hersker på Kos, embedsmand.
Sextus Aurelius Victor (ca. 320 - efter 389), romersk historiker.
Ploug, Carl Parmo (1813 - 1894), digter, bladredaktør, politiker.
Hostrup, Jens Christian (1818 - 1892), forfatter, dramatiker, præst.
Grüne, Johan Peter Martin (1805 - 1878), da. journalist, bladredaktør.
Wegscheider, Julius August Ludwig (1771 - 1849), ty. evangelisk teolog, professor.
Arentzen, Kristian August Emil (1823 - 1899), lærer, forfatter, litteraturhistoriker.
Hanssen, Nis (1808 - 1866), journalist, præst, sprogmand, sekretær i Selskab til dansk læsnings udbredelse i Slesvig.
Wilkens, Julius Frederik Christian Emil (1812 - 1892), teknolog, professor, folketingssekretær, formand for kontrolkomiteen ved det sjællandske jernbaneselskab.
Frederiksen, Hans Peter (1810 - 1891), finerskærer, bankstifter, bankdirektør, medl. af Håndværkerdannelsesforeningen.
Olsen, Frederik Christian (1802 - 1874), klassisk filolog, rektor, redaktør, formand for Trykkefrihedsselskabet.
Holofernes, assyrisk feltherre, Nebukadnesars øverstbefalende, dræbt af Judith if. Judiths Bog i GT.
Phinibert
(eller: Phinibertus)
(500-tallet), frankisk, søn af kong Rivacharius i Artois og Flandern.
Dannemand, Frederikke Benedicte
(Bente)
(1790 - 1862),
f. Bente Mortensdatter Andersen (Rafsted),
Frederik 6.s elskerinde.
Boye, Mathias Andreas (1796 - 1872), no. overlærer, rektor, stortingsmand.
Søtoft, Nicolai Bierfreund (1790 - 1844), forfatter, præst.
Huitfeldt, Ivar (1665 - 1710), da.-no. søofficer.
Henke, Heinrich Philipp Konrad (1752 - 1809), ty. evangelisk teolog, kirkehistoriker.
Klaeber, Friedrich (1863 - 1954), ty. filolog, professor, udgiver af Beowulf.
Wurst, Hans, fast komisk figur i middelalderlige og yngre tyske skuespil.
Bourbon-Condé, Louis Antoine Henri de (1772 - 1804), fr., hertug af Enghien, henrettet på Napoleons ordre.
Scheibel, Johann Gottfried (1783 - 1843), ty. luthersk teolog.
Sunesen, Anders (før 1170 - ca. 1228), da., ærkebiskop af Lund fra 1201, kongens kansler, skolastiker, forfatter.
Knud 3. Hardeknud (1020 - 1042), konge af Danmark fra 1035, af England fra 1040.
Maximianus, Marcus Aurelius Valerius (ca. 240 - 310), romersk kejser 285-305 og 307-310, Diokletians medhersker.
Gibson, Edmund (1669 - 1748), eng. teolog, jurist, antikvar, biskop i London fra 1723.
Hild
(eller: Hilda)
(614 - 680), eng. abedisse i benediktinerklostret Strensall–Whitby, helgen.
Alberich
(af Reims)
(ca. 1085 - 1140), fr. lærd, teolog, ærkebiskop af Bourges 1136-1141.
Edwin
(eller: Eadwine)
(af Northumbria)
(586 - 632), eng. konge 616-632.
María Christina de Bourbon (1806 - 1878), dronning af Spanien, regent for datteren Isabella 2. 1833-1840.
Gale, Thomas (ca. 1635 - 1702), eng. historiker, antikvar, lærd.
Isidor
(af Sevilla)
(ca. 560 - 636), sp. biskop, lærd.
Theuderich 1.
(eller: Teoderik 1. af Austrasien)
(før 484 - 533), frankisk, merovingernes konge af Metz og Reims (det senere Austrasien) fra 511.
Theudebert 1.
(eller: Theodebert 1.)
(ca. 500 - ca. 548), frankisk merovingernes konge af Austrasien 533-548.
Otfrid (ca. 800 - 870), ty. digter, lærer, munk.
Guthlac
(af Crowland)
(ca. 673 - 714), eng. helgen, soldat, munk, kirkebygger.
Pomponius Matho, Manius (? - 211 f.Kr.), romersk politiker.
Minucius Rufus, Marcus (? - 216 f.Kr.), romersk politiker, feltherre.
Terentius Varro, Marcus (116 - 27), romersk forfatter, videnskabsmand.
Sempronius Tuditanus, Publius (? - efter 200 f.Kr.), romersk krigstribun i 216 f.Kr.
Maharbal (? - efter 215 f.Kr.), kartagisk general under Hannibal.
Viridomarus (? - 222 f.Kr.), fyrste hos den keltiske stamme insubrerne.
Hieronymos (ca. 230 - 214), konge af Syrakus fra 215 f.Kr.
Epikydes (? - efter 211 f.Kr.), kartagisk general hos Hannibal.
Bomilkar (? - efter 211 f.Kr.), kartagisk admiral.
Mago Barkas (? - ca. 203 f.Kr.), kartagisk hærfører, Hannibals bror.
Gajus Laelius
(den Ældre)
(ca. 235 - 160), romersk general, konsul i 190 f.Kr.
Massinissa (ca. 240 - 148), konge over Numidia i Nordafrika.
Fylarchos (200-tallet f.Kr.), gr. historiker.
Paullus, Lucius Aemilius (ca. 228 - 160), romersk feltherre, politiker, konsul i 182 og 168 f.Kr.
Margos
(af Karyneia)
(? - 229 f.Kr.), gr. admiral, strateg (præsident) i Det Achaiske Forbund 255.
Aratos (271 - 213), gr. general, strateg (præsident) i Det Achaiske Forbund.
Apelles (380/370 f.Kr. - ?), gr. maler.
Pamfilos (300-tallet f.Kr.), makedonsk maler, grundlægger af malerskole, polyhistor.
Melanthios (300-tallet f.Kr.), gr. maler.
Aristratos (300-tallet f.Kr.), gr., hersker over Sikyon.
Nealkes (200-tallet f.Kr.), gr. maler.
Kleomenes 3. (? - 219 f.Kr.), konge af Sparta 235-222 og 219.
Agis 4. (? - 241 f.Kr.), konge af Sparta fra 244 f.Kr.
Agiatis (før 241 f.Kr. - ?), spartansk, Agis 4.s hustru.
Gylippos (? - efter 413 f.Kr.), spartansk feltherre.
Demaratos
(fra Korinth)
(300-tallet f.Kr.), gr. promakedonsk fortaler.
Syagros (? - efter 480 f.Kr.), spartansk gesandt.
Antigonos 3.
(Doson)
(ca. 263 - 221), formynder, konge af Makedonien fra 229 f.Kr.
Ptolemaios 3.
(Euergetes)
(ca. 284 - 222), konge over Egypten fra 246.
Ptolemaios 4.
(Filopator)
(ca. 238 - 205 f.Kr.), konge af Egypten fra 222.
Flamininus, Titus Quinctius (ca. 229 - 174), romersk politiker, general.
Filoxenos
(fra Kythera)
(ca. 435 - 380), gr. digter.
Timotheos
(fra Milet)
(? - 360 f.Kr.), gr. digter.
Lydiadas (3. årh. f.Kr.), gr. tyran fra Megalopolis.
Ekdemos
(fra Megalopolis)
(200-tallet f.Kr.), gr. filosof.
Demophanes
(fra Megalopolis)
(200-tallet f.Kr.), gr. filosof.
Demetrios
(fra Faros)
(? - 211 f.Kr.), fyrste i Illyrien, sørøver.
Teuta (200-tallet f.Kr.), dronning af Illyrien 232-229.
Agelaos
(fra Naupaktos)
(200-tallet f.Kr.), gr. strateg (præsident) i Aitolerforbundet 222 og 217 f.Kr.
Nabis (? - 192 f.Kr.), konge af Sparta fra 207.
Attalos 1.
(Soter)
(269 - 197), konge af Pergamon fra 241 f.Kr.
Heraklides
(fra Tarent)
(1. årh. f.Kr.), gr. læge.
Ameinias
(fra Rhodos)
(? - 304 f.Kr.), gr. statsmand.
Prusias 1. (ca. 245 - 182 f.Kr.), konge af Bithynien fra 230.
Achaios
(den yngre)
(? - 213 f.Kr.), selvudråbt konge over det vestlige Lilleasien fra 221.
Theofiliskos (? - 201 f.Kr.), gr. admiral fra Rhodos.
Amynandros (? - efter 190 f.Kr.), konge over athamanerne i Epiros fra ca. 220.
Akesimbrotos (? - efter 197 f.Kr.), gr. admiral fra Rhodos.
Brachylles
(fra Theben)
(? - ca. 196 f.Kr.), gr. politiker, kongelig udsending.
Faineas (? - efter 188 f.Kr.), gr. strateg (præsident) fra det Aitoliske Forbund.
Skopas
(fra Trichonion)
(? - 198 f.Kr.), gr. hærfører.
Seleukos 2. Kallinikos (ca. 265 - 225 f.Kr.), gr. konge over seleukiderne (syrerne) fra 246.
Kambylos (? - efter 213 f.Kr.), gr. befalingsmand under Antiochos 3.
Bolis (? - efter 213 f.Kr.), gr. befalingsmand.
Sosibios (? - efter 202 f.Kr.), egyptisk statsmand, rådgiver, hærfører.
Kallippos (? - efter 279 f.Kr.), athensk befalingsmand.
Eumenes 2.
(Soter)
(? - ca. 159 f.Kr.), konge over Pergamon fra 197.
Damis (? - efter 189 f.Kr.), gr. gesandt.
Machanidas (? - 207 f.Kr.), spartansk tyran.
Andresen, Peter Rasmussen (1814 - 1853), da.-no. seminarist, forfatter, udgiver af religiøse lærebøger.
Deinokrates (? - 182 f.Kr.), gr. borger i Messene.
Lykortas
(fra Megalopolis)
(? - efter 171 f.Kr.), gr. strateg (præsident) i Det Achaiske Forbund i 184 og 182 f.Kr.
Helweg, Hjalmar (1886 - 1960), psykiater.
Demetrios (? - 180 f.Kr.), makedonsk tronarving, gidsel i Rom.
Kallikrates (? - ca. 149 f.Kr.), gr. strateg (præsident) i Det Achaiske Forbund i 180 f.Kr.
Polyaratos (? - ca. 168 f.Kr.), gr. politiker fra Rhodos.
Deinon (? - ca. 167 f.Kr.), gr. politiker fra Rhodos.
Astymedes (? - efter 153 f.Kr.), fra Rhodos, admiral.
Mummius, Lucius (? - ca. 140 f.Kr.), romersk politiker, general.
Kritolaos (? - efter 146 f.Kr.), gr. strateg (præsident) i Det Achaiske Forbund i 147.
Diaios (? - ca. 146 f.Kr.), gr. strateg (præsident) i Det Achaiske Forbund i 150, 148 og 146 f.Kr.
Karthalo (? - ca. 150 f.Kr.), kartagisk feltherre.
Censorinus (? - efter 147 f.Kr.),
egl. Lucius Marcius Censorinus,
romersk politiker, konsul 149 f.Kr.
Popillius (? - efter 158 f.Kr.),
egl. Gaius Popillius Laenas,
romersk politiker, konsul i 172.
Eleazar, præst, søn af Aron og Elisheba if. 2 Mos 6,23.
Apollonios (? - 167 f.Kr.), lejetropfører, omtalt 1 Makk 3,10.
Seron (? - efter 166 f.Kr.), seleukidisk (syrisk) general, omtalt 1 Makk 3,13-26.
Lysias (? - 161 f.Kr.), seleukidisk (syrisk) statholder, hærfører, omtalt 1 Makk 3 og 2 Makk 10-14.
Antiochos 7.
(Euergetes)
(Sidetes)
(? - 129 f.Kr.), konge i det seleukidiske (syriske) rige fra 138 f.Kr.
Demetrios 1.
(Soter)
(ca. 187 - 150), konge i det seleukiske (syriske) rige fra 162 f.Kr.
Jugurtha (160 - 104), medkonge i Numidien.
Mithridates 6. Eupator
(den Store)
(132 - 63), konge af Pontos fra 120 f.Kr.
Cornelia (ca. 190 - 110 f.Kr.), romersk patricierkvinde.
Gracchus, Gajus Sempronius (154 - 121), romersk politiker.
Nasica, Scipio (? - 132 f.Kr.), romersk politiker, konsul i 138.
Jessen, Erland Ulrich (1948 -), litteraturhistoriker.
Sulpicius (ca. 124 - 88),
egl. Publius Sulpicius Rufus,
romersk politiker.
Aristonikos
(Eumenes 3.)
(? - 129 f.Kr.), tronprætendent i Pergamon fra 133 f.Kr.
Aristion (? - 86 f.Kr.), gr. epikuræisk filosof, hersker i Athen fra 88 f.Kr.
Athenaios (? - efter 192 e.Kr.), gr. sofist, grammatiker.
Sertorius (123 - 73 f.Kr.),
egl. Quintus Sertorius,
romersk general, politiker.
Spartacus (? - 71 f.Kr.), romersk gladiator, oprørsleder.
Hyrkan 2. (? - ca. 31 f.Kr.), jødisk ypperstepræst, konge under romersk overherredømme.
Aristobul 2. (? - 49 f.Kr.), jødisk ypperstepræst og konge 67-63 f.Kr.
Sulla, Faustus Cornelius (? - 46 f.Kr.), romersk politiker.
Pharnakes (? - 47 f.Kr.), konge af Det Bosporanske Rige fra 63.
Clodius (ca. 93 - 52),
egl. Publius Clodius Pulcher,
romersk politiker.
Atteius (100-tallet f.Kr.), romersk tribun.
Arsakes 2. (? - 191 f.Kr.), konge over partherne fra 217 f.Kr.
Surena (? - 53 f.Kr.), general for partherne.
Orodes 2
(Hyrodes Anaridius)
(? - 37 f.Kr.), konge over partherne fra 57-38 f.Kr.
Artavasdes (? - 31 f.Kr.), armensk konge fra 55-34 f.Kr.
Pomaxathres (1. årh. f.Kr.), soldat hos partherne.
Gaius Scribonius Curio (? - 49 f.Kr.), romersk politiker.
Ptolemaios 13. (61 - 47), konge over Egypten fra 51 f.Kr.
Theodotos
(fra Chios)
(? - 43 f.Kr.), gr. underviser, taler.
Cassius Longinus, Gajus (83 - 42), romersk feltherre, en af hovedmændene ved mordet på Cæsar 44 f.Kr.
Ptolemaios 2.
(Filadelfos)
(308 - 246 f.Kr.), konge over Egypten fra 282.
Ptolemaios 6.
(Filometor)
(186 - 145 f.Kr.), konge over Egypten af flere omgange fra 180.
Ptolemaios 8.
(Euergetes 2., Fyskon)
(182 - 116 f.Kr.), konge over Egypten af flere omgange fra 170.
Gabinius, Aulus (? - 47 f.Kr.), romersk politiker.
Ptolemaios 12.
(Theos Neos Dionysos)
(? - 51 f.Kr.), konge over Egypten af flere omgange fra 80.
Dionysios fra Halikarnassos (ca. 60 - efter 7 f.Kr.), gr. historiker, retoriker.
Romulus Augustus
(Augustulus)
(efter 461 - 511), romersk den sidste kejser af Det Vestromerske Rige, udnævnt i 475, afsat i 476.
Paterculus, Velleius (ca. 19 f.Kr. - efter 30 e.Kr.), romersk historiker, politiker.
Agrippa 1
(Herodes Agrippa)
(10 f.Kr. - 44 e.Kr.), konge over en mindre del af Palæstina fra 37 e.Kr., over hele Palæstina fra 41 e.Kr.
Maecenas, Gajus Cilnius (ca. 70 - 8), romersk rådgiver, mæcen.
Varus, Publius Quinctilius (46 f.Kr. - 9 e.Kr.), romersk politiker, feltherre.
Segimerus (? - efter 15 e.Kr.), germansk høvding over cheruscistammen.
Agrippina den Yngre
(Julia)
(15 - 59), romersk patricier, moder til kejser Nero.
Germanicus, Julius Cæsar (15 f.Kr. - 19 e.Kr.), romersk feltherre.
Livia Drusilla
(Augusta)
(58 f.Kr. - 29 e.Kr.), romersk kejserinde.
Tigellinus, Ofonius (? - 69 e.Kr.), romersk prætorianerpræfekt (Praefectus praetorio) fra 62-68.
Burrus, Sextus Afranius (? - 62 e.Kr.), romersk prætorianerpræfekt (Praefectus praetorio) fra 51 e.Kr.
Corbulo, Gnaeus Dimitius (? - 67 e.Kr.), romersk politiker, feltherre.
Vindex, Gajus Julius (? - efter 68 e.Kr.), romersk statholder.
Galba, Servius Sulpicius (3 - 69), romersk kejser fra 68.
Felix, Marcus Antonius (? - efter 60 e.Kr.), romersk statholder i Palæstina 52-60.
Gessius Florus (? - efter 66 e.Kr.), romersk statholder i Palæstina.
Barabbas (? - efter 30 e.Kr.), jødisk forbryder, oprører.
Eleazar ben Simon (? - 70 e.Kr.), jødisk leder af zeloterne.
Johannes
(af Giscala)
(? - efter 70 e.Kr.), jødisk leder af zeloterne.
Simon bar Giora (? - 70 e.Kr.), jødisk leder af zeloterne.
Thomsen, Frederik (1792 - 1859), højesteretsassessor, etatsråd.
Newman, John Henry (1801 - 1890), brit. teolog, kardinal 1879.
Pusey, Edward Bouverie (1800 - 1882), brit. anglikansk teolog.
Coleridge, Samuel Taylor (1772 - 1834), eng. digter, filosof.
Treschow, Jensine Palæmona (1786 - 1826),
f. Aagaard,
g.m. F. Treschow fra 1812.
Ejnar Tamberskælver (ca. 980 - ca. 1050), no. stormand, kendt fra Snorres Heimskringla og anden sagalitteratur.
Valore, Peter Braams (1951 -), da. litteraturhistoriker.
Howard, Thomas (1585 - 1646), eng., jarl af Arundel, kunstsamler.
Hipparchos (ca. 190 - ca. 125), gr. astronom, den videnskabelige astronomis grundlægger.
Meister, Wilhelm, ty. skuespiller, hovedperson i Johann Wolfgang Goethes romaner Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-1796) og Wilhelm Meisters Wanderjahre (1821).
Schwartz, François Xavier Nicolas de (1762 - 1826), fr. general.
Wullf, Christian (1777 - 1843), søofficer.
Gyldenløve, Christian (1674 - 1703), greve af Samsø, søn af Christian 5., officer.
Danneskiold-Samsøe, Johanne Henriette Valentine (1776 - 1843),
f. Kaas,
grevinde, g.m. Conrad Danneskiold-Samsøe 1795.
Danneskiold-Samsøe, Louise Sophie (1796 - 1867), hertuginde, g.m. Christian August af Augustenborg 1820, datter af Conrad Danneskiold-Samsøe.
Magnusson, Øystein (1088 - 1123), no. konge, kendt fra Snorres Heimskringla.
Serug, Abrahams oldefar, søn af Re'u og far til Nakor if. 1 Mos 11,20-23.
Tola, israelitisk, dommer, omtalt i Dom 10,1-2.
Harpestreng, Henrik (? - 1244), læge, kannik.
Michael Nicolai
(eller: Mikkel Nielsen el. Clausen)
(Hr. Michael)
(? - ca. 1514), forfatter, sognepræst ved Skt. Albani Kirke i Odense.
Matthiesen, Søren (1653 - 1740), regnebogsforfatter.
Stagebrand, person i den danske bearbejdelse Dialogus (1533) af Niklaus Manuels Krankheit und Testament der Messe (1528).
Wilberforce, William (1759 - 1833), brit. filantrop, politiker.
Louverture, François Dominique Toussaint (1743 - 1803), haitiansk officer, frihedshelt.
Leclerc, Charles Victor Emmanuel (1772 - 1802), fr. general, svoger til Napoleon.
Dessalines, Jean-Jacques (1758 - 1806), haitiansk revolutionær, kejser af Haiti fra 1804.
Christophe, Henri (1767 - 1820), haitiansk præsident 1807-1811, konge fra 1811.
Boyer, Jean-Pierre (1776 - 1850), haitiansk præsident fra 1818-1843.
Orlov, Aleksey Grigoryevich (1737 - 1808), russ. officer, statsmand.
Pasha, Hasan
(eller: Cezayirli (fra Algier) Gazi Hasan)
(1713 - 1790), osmannisk kaptajn, admiral, storvesir 1790.
Pasha, Ali (1744 - 1822), osmannisk provinsguvernør i Ioannina fra 1788, hersker over Albanien og Grækenland fra 1807.
Katsonis, Lambros (1752 - 1804), gr. revolutionær, oberst i den russiske hær.
Katsonis, Lykourgos (1790 - 1863), gr., officer i den russiske hær, søn af Lambros Katsonis.
Feraios, Rigas (1757 - 1798), gr. forfatter, nationalhelt.
Kyriazes, Antonios (Konstantin)  →  Feraios, Rigas
Pazvantoğlu, Osman (1758/1762 - 1807), osmannisk guvenør i Vidin distriktet efter 1794.
Kapodistrias, Ioannis Antonios (1776 - 1831), gr., diplomat for Rusland, russisk udenrigsminister, Grækenlands første præsident 1827.
Ypsilantis, Alexander (1792 - 1828), gr. officer, revolutionær, fyrste.
Lee Green, Richard (1798 - 1878), eng. vicekonsul.
Pouqueville, François Charles Hugues Laurent (1770 - 1838), fr. forfatter, historiker, diplomat.
Germanos 3. (1771 - 1826), gr. metropolit i Patras.
Mavromichalis, Konstantinos (1797 - 1831), gr. revolutionær.
Kolokotronis, Theodoros (1770 - 1843), gr. frihedshelt, general.
Ypsilantis, Demetrios (1793 - 1832), gr. officer.
Kanaris, Konstantin (1790 - 1877), gr. admiral, minister.
Stamatelopoulos, Nikitas (1784 - 1849), gr. revolutionær.
Ahmed Pasha, Hurshid (? - 1822), osmannisk general, storvesir.
Diakos, Athanasion (1788 - 1821), gr. revolutionær, nationalhelt.
Botsaris, Markos (1788 - 1823), gr. general, politiker.
Mavromichalis, Petros (1765 - 1848), gr. leder af manioterne på det sydlige Peloponnes.
Reşid Mehmed Pasha (1780 - 1839), osmannisk general, storvesir.
Vrioni, Omer (? - efter 1828), osmannisk general.
Karaïskákis, Geórgios (1780 - 1827), gr. revolutionær.
Mavromichalis, Georgios (1800 - 1831), gr. revolutionær.
Miaoulis, Andreas Vokos (1769 - 1835), gr. admiral, politiker.
Otto 1. (1815 - 1867),
egl. Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach,
ty., første konge af Grækenland 1832-1862.
Laffitte, Jacques (1767 - 1844), fr. politiker, minister, finansmand.
Dupin, André Marie (1783 - 1865), fr. advokat, politiker.
d'Artois, Henri (1820 - 1883), konge af Frankrig den 2.-9. august 1830, hertug af Bordeaux.
Wysocki, Piotr Jacek (1797 - 1875), polsk løjtnant.
Lelewel, Joachim (1786 - 1861), polsk historiker, politiker.
Vilhelm 4.
(William)
(1765 - 1837), konge af Storbritannien og Hannover fra 1830.
Christian August (1798 - 1869),
egl. Christian Carl Frederik August,
hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, godsejer, politiker.
Demokrit (ca. 460 - 400), gr. filosof.
Brøndum-Nielsen, Johannes (1881 - 1977), nordisk filolog, professor.
Kristensen, Marius (1869 - 1941), højskolelærer, nordisk filolog.
Melbourne, William Lamb (1779 - 1848), brit. politiker, premierminister 1835-1841.
Pius 7. (1742 - 1823),
egl. Barnaba Luigi, greve af Chiaramonti,
pave fra 1800.
Haslam, Gerald M. (1949 -), am. Grundtvigforsker, historiker.
Stackhouse, Thomas (ca. 1681 - 1752), eng. teolog.
Hastings, Warren (1732 - 1818), brit. generalguvernør i Indien 1774-1785.
Clive, Robert (1725 - 1774), brit. administrator, officer, baron.
Ali, Hyder (ca. 1722 - 1782), indisk feltherre, statholder i Mysore fra 1761.
Burke, Edmund (1729 - 1797), brit. politiker, filosof.
Sheridan, Richard Brinsley (1751 - 1816), brit.-irsk dramatiker, poet, politiker.
Cornwallis, Charles (1738 - 1805), brit. officer, generalguvernør over Britisk Indien 1786-1793 og 1805.
Wellesley, Richard Colley (1760 - 1842), brit. statsmand, politiker.
Pitt d.æ., William (1708 - 1778), brit. statsmand.
Sidmouth, Henry Addington (1757 - 1844), brit. politiker, premierminister 1801-1804.
Grey, Charles (1764 - 1845), brit. politiker, premierminister 1830-1834, jarl 2. af Grey.
Durham, John George Lampton (1792 - 1840), brit. politiker, generalguvernør, jarl.
O'Connell, Daniel (1775 - 1847), irsk politiker, advokat.
Savery, Thomas (1650 - 1715), eng. ingeniør.
Newcomen, Thomas (1663 - 1729), brit. smed.
Watt, James (1736 - 1819), brit. opfinder, instrumentmager.
Boulton, Matthew (1728 - 1809), brit. ingeniør, fabrikant.
Fulton, Robert (1765 - 1815), am. opfinder.
Huskisson, William (1770 - 1830), brit. statsmand.
Arkwright, Richard (1732 - 1792), brit. fabrikant, opfinder.
Wren, Cristopher (1632 - 1723), eng. arkitekt, videnskabsmand.
Domitian (51 - 96),
egl. Titus Flavius Domitianus,
romersk kejser fra 81.
John Bull, symbol på den engelske nationalkarakter, litterær figur skabt af den skotske forfatter John Arbuthnot i The History of John Bull (1712).
Thorlacius, Skúli
Þórðarson
(1741 - 1815), isl.-da. filolog, skolemand.
Karl 2. (1804 - 1873), hertug af Braunschweig 1814-1830.
Wirth, Johann Georg August (1798 - 1848), ty. jurist, politiker, forfatter.
Siebenpfeiffer, Philipp Jakob (1789 - 1845), schweizisk jurist, politiker, journalist.
Droste zu Vischering, Clemens August von (1773 - 1845), ærkebiskop i Köln.
Agis 2. (? - ca. 400 f.Kr.), spartansk konge fra 427 f.Kr., general.
Miloš Obrenović (1780 - 1860), regerende fyrste af Serbien 1815-1839 og 1858-1860.
Perseus (212 - 165), makedonsk konge 179-168.
Dolgorukov
(Dolgorukov-Krymsky)
, Vasily
(1722 - 1782), russ. fyrste, general.
Laurentius (ca. 230 - 258), romersk martyr, helgen.
Behrend, Carl Jacob (1803 - 1846), bogtrykker, forfatter, visedigter.
Chadzivassilis
(Perraivos)
, Chrysaphēs
(Christoforos)
(ca. 1773 - 1863), gr. officer under Den Græske Frihedskrig, forfatter.
Strong, Thomas (ca. 1634 - 1681), brit. håndværker.
Treschow, Michael (1741 - 1816), højesteretsassessor, amtmand.
Ernst August (1771 - 1851), eng., konge af Hannover fra 1837, hertug af Cumberland, femte søn af den britiske konge George 3.
Nielsen, Jens Andreas (1917 - 1991), bibliotekar.
Constantius 2. (317 - 361),
egl. Flavius Julius Constantius,
romersk kejser fra 337.
Ammonius Saccas (? - efter 243 e.Kr.), gr. filosof.
Valla, Lorenzo
(eller: Laurentius Vallensis)
(1407 - 1457), ital. humanist, forfatter.
Paul af Samosata (200 - 275), teolog, biskop i Antiochia fra 260.
Montanos fra Frygien (? - efter 150), biskop, grundlægger af montanismen.
Sylvester 1. (? - 335), pave fra 314.
Dionysius
(Dionysius af Alexandria, Dionysius den Store)
(ca. 200 - ca. 265), biskop i Alexandria fra o. 248.
Androutsos , Odysseas (1788 - 1825), gr. frihedshelt.
Androutsos , Andreas (1740 - 1797), gr. frihedshelt, far til Odysseas Androutsos.
Willem Frederik Karel van Oranje-Nassau (1797 - 1881), holl. prins, næstældste søn af Vilhelm 1. af Nederlandene.
Leopold 1. (1790 - 1865), konge af Belgien fra 1831.
Louis-Charles-Philippe-Raphaël d’Orléans (1814 - 1896), hertug af Nemours, næstældste søn af kong Ludvig-Filip (Borgerkongen).
Karađorđe (sorte Đorđe) (1762 - 1817),
egl. Đorđe Petrović,
serbisk frihedshelt, leder af den 1. serbiske opstand mod Osmannerriget 1804-1813.
Isaiah (1780 - 1821), gr. biskop i Salona, revolutionær.
Wilse, Jacob Ferdinand (1758 - 1830), prokurator, kancelliråd.
Frederik Ferdinand (1792 - 1863), da. arveprins, bror til Christian 8.
Schorn, Peter Theodor (1796 - 1879), da. jurist, tysklærer, oversætter.
Müller-Wille, Klaus (1966 -), nordisk filolog.
Dulcinea af Toboso, figur i Miguel de Cervantes Saavedras roman Don Quixote de la Mancha (1605 og 1615).
Rinaldo, figur i Torquato Tassos Gerusalemme liberata (da. Det befriede Jerusalem) fra 1581.
Oikonomos Kozanites, Demetrios (? - efter 1798), gr. købmand.
Koronios, Antonios (ca. 1771 - ?), gr. købmand, oversætter.
Cotton, Robert Bruce (1571 - 1631), eng. oldtidsforsker, biblioteksgrundlægger, baronet.
Penzel, Abraham Jacob (1749 - 1819), preussisk anmelder, filolog, polyhistor.
Outzen, Nicholaus (1752 - 1826), da. anmelder, historiker, filolog.
Gumælius, Gustaf Wilhelm (1789 - 1877), sv. præst, forfatter, rigsdagsmand.
Vigfússon, Guðbrandur (1827 - 1889), isl. norrøn filolog, udgiver, ordbogsforfatter.
Valentinian 3. (419 - 455), vestromersk kejser fra 424.
Bengel, Johann Albrecht (1687 - 1752), ty. teolog, provst.
Møller, Nicolaus (1777 - 1862), da. filosof.
Vitringa, Campegius (1659 - 1722), holl. professor i teologi og orientalske sprog.
Licinius, Valerius Licinianus (ca. 250 - ca. 325), romersk kejser 308-324.
Raleigh, Walter (ca. 1552 - 1618), eng. officer, opdagelsesrejsende, forfatter.
Ficino, Marsilio (1433 - 1499), ital. filosof, humanist.
Crabbe, George (1754 - 1832), brit. digter.
Campbell, Thomas (1777 - 1844), skotsk digter.
Stewart, Dugald (1753 - 1828), skotsk filosof.
Bentham, Jeremy (1748 - 1832), eng. jurist, filosof, reformpolitiker.
Thorkild Danske, figur i B.S. Ingemanns epos De sorte Riddere (1814).
Viduvelt, figur i B.S. Ingemanns epos De sorte Riddere (1814).
Mani
(eller: Manes)
(216 - 276), stifter af manikæismen.
Pontoppidan, Erik Eriksen (1616 - 1678), biskop over Trondhjem stift fra 1673, forfatter.
Sintenis, Christian Friedrich (1750 - 1820), ty. teolog, forfatter.
Athanasios
(den Store)
(295 - 373), gr. patriark af Alexandria.
Cyprian
(af Antiokia)
(200-tallet), if. legenden biskop i Antiokia, martyr.
Hvide, Ingefred
Assersdatter
(ca. 1130 - ca. 1165), søster til Absalon og Esbern Snare.
Buris (ca. 1130 - ca. 1167), da. prins, oldebarn af Sven Estridsen.
Shippey, Thomas Alan
(Tom)
(1943 -), eng. lingvist, middelalderforsker, kritiker.
Ferber
(Herborn, Stagefyr)
, Nikolaus
(ca. 1480 - 1535), ty. franciskanermunk, teolog, prædikant.
Herborn, Nikolaus  →  Ferber
(Herborn, Stagefyr)
, Nikolaus
Jónsson, Runólfur (ca. 1619 - 1654), isl. sprogforsker, lektor på Hólar, rektor i Kristianstad.
Eber, Paul (1511 - 1569), ty. luthersk teolog.
Reenhielm, Jacob (1644 - 1691),
egl. Jacob Isthmén,
sv. rigsantikvar, oversætter.
Falsen, Christian Magnus (1782 - 1830), no. politiker, jurist.
Ryting, Nicolaus
(eller: Claus)
(? - 1472), sv. kansler.
Sozzini, Fausto
(eller: Faustus Socinus)
(1539 - 1604), ital. unitarisk teolog, humanist, fremtrædende inden for socinianismen.
Lindblom, Jacob (1746 - 1819), sv. ærkebiskop, professor, rigsdagsmedlem.
Wallin, Johan Olof (1779 - 1839), sv. salmedigter, ærkebiskop, rigsdagsmedlem.
Delbrück, Johann Friedrich Ferdinand (1772 - 1848), ty. filosofiprofessor, pædagog.
Harder, Johan (1768 - 1831), ty.-da. præst, forfatter af faglige artikler.
Bell, Andrew (1753 - 1832), skotsk præst, pædagog, didaktiker.
Lancaster, Joseph (1778 - 1838), eng. pædagog, didaktiker.
Bouterweck, Friedrich Ludewig (1766 - 1828), ty. jurist, filosof, litteraturhistoriker.
Hall, James R. (1900-tallet), eng., angelsaksisk filolog, professor.
Bjork, Robert E. (1949 -), am. filolog, professor.
Mønster, Peter Hans (1773 - 1830), biskop over Aarhus stift 1829.
Gracchus, Tiberius Sempronius (163 - 133), romersk politiker.
Sophie Magdalene
(dronning af Sverige)
(1746 - 1813), da. prinsesse, datter af Frederik 5., g.m. Gustav (senere 3.) af Sverige 1766, dronning 1771-1792.
Wille, Hans Jørgen (1787 - 1854), lærer, medstifter af Det Pædagogiske Selskab 1820.
Lagos (før 367 f.Kr. - ?), makedonsk stamfader til ptolemæerne, far til Ptolemaios 1.
Alexander (? - efter 222 f.Kr.), makedonsk befalingsmand.
Glaukides (? - efter 200 f.Kr.), gr. borger i Abydos.
Theontos (? - efter 200 f.Kr.), gr. borger i Abydos.
Menestratos (? - efter 191 f.Kr.), gr. borger fra Epiros.
Orestes, Lucius Aurelius (? - efter 157 f.Kr.), romersk politiker, konsul i 157.
Jason fra Tralles (? - efter 53 f.Kr.), gr. skuespiller.
Segestes (? - efter 17 e.Kr.), germansk høvding over cheruscistammen.
Ceionius (? - 9 e.Kr.), romersk praefectus castrorum (lejransvarlig).
Volumnius (? - 9 e.Kr.), romersk befalingsmand.
Dio Cassius
(eller: Cassius Dio Cocceianus)
(ca. 150 - ca. 235), gr. historiker.
Helios (1. årh. e.Kr.), gr. frigiven slave.
Pallas, Marcus Antonius (? - 62 e.Kr.), gr. frigiven slave, rationibus (kejserlig kassemester).
Lobedanz, Edmund Adolph Johannes (1820 - 1882), ty.-da. forfatter, dramatiker, oversætter.
Otto, Carl (1795 - 1879), da. læge, g.m. Lise Blichers kusine.
Friis, Anna Elisabeth (1799 - 1875), Lise Blichers kusine, g.m. Carl Otto.
Lentulus Sura, Publius Cornelius (? - 63 f.Kr.), romersk politiker.
Antiochos 13.
(Philadelphos)
(? - efter 64 f.Kr.), konge over seleukiderne (syrerne) 83-64.
Hasdrubal (? - efter 146 f.Kr.), kartagisk feltherre.
Brutus, Lucius Junius (500-tallet f.Kr.), romersk konsul i 509 f.Kr.
Molon, Apollonios (? - efter 181 f.Kr.), gr. retoriker, gesandt.
Flaccus, Lucius Valerius (? - 180 f.Kr.), romersk konsul i 195 f.Kr.
Flamininus, Lucius Quinctius (? - 170 f.Kr.), romersk konsul i 192 f.Kr.
Caudex, Appius Claudius (? - efter 264 f.Kr.), romersk konsul i 264 f.Kr.
Antipater (? - 43 f.Kr.), statholder i Judæa 47 f.Kr.
Aratos (? - 214 f.Kr.), gr. feltherre.
Dikaiarchos (? - 198 f.Kr.), gr. admiral, feltherre.
Protogenes (? - efter 290 f.Kr.), gr. maler, skulptør.
Hanno (? - 241 f.Kr.), kartagisk flådekommandant.
Hanno (? - efter 202 f.Kr.), kartagisk politiker, hærfører.
Hasdrubal (? - 221 f.Kr.), kartagisk politiker, hærfører.
Paullus, Lucius Aemilius (? - 216 f.Kr.), romersk konsul i 219 og 216 f.Kr.
Hippokrates (? - ca. 214 f.Kr.), kartagisk gesandt.
Nero, Gaius Claudius (? - efter 207 f.Kr.), romersk politiker, feltherre, konsul i 207 f.Kr.
Owain ap Dyfnwal
(eller: Owen, Eógan)
(? - efter 937), angelsaksisk konge af Strathclyde (Cumbria).
Livingston, Michael (1900-tallet -), am. universitetslærer i angelsaksisk middelalderlitteratur, fantasyforfatter.
Centomalus, Gnaeus Fulvius (? - efter 228 f.Kr.), romersk politiker, feltherre, konsul i 229 f.Kr.
Albinus, Lucius Postumius (? - 216 f.Kr.), romersk politiker, feltherre, konsul i 234 og 229 f.Kr.
Klopstock, Margaretha
(Meta)
(1728 - 1758), ty., g.m. Friedrich Klopstock 1754.
Bjørn, Karen (1742 - 1795), g.m. Tyge Rothe 1761.
Alkaios
(fra Messene)
(? - efter 197 f.Kr.), gr. epigramdigter.
Scipio, Lucius Cornelius
(Asiagenes)
(? - efter 184 f.Kr.), romersk politiker, feltherre, konsul i 190 f.Kr.
Parmenion
(fra Lampsakos)
(? - efter 196 f.Kr.), gr. gesandt.
Glabrio, Manius Acilius (? - efter 189 f.Kr.), romersk politiker, feltherre, konsul i 191 f.Kr.
Agepolis (? - efter 169 f.Kr.), gr. gesandt.
Bannon (? - efter 149 f.Kr.), kartagisk gesandt.
Seleukos 4. Filopator (efter 220 - 175), konge over seleukiderne (syrerne) fra 187 f.Kr.
Octavius, Gnaeus (? - 87 f.Kr.), romersk politiker, konsul i 87 f.Kr.
Attalos 3.
(Filometor)
(? - 133 f.Kr.), konge af Pergamon fra 138 f.Kr.
Arios (ca. 70 - efter 9 f.Kr.), gr. stoisk filosof.
Agrippa, Marcus Vipsanius (64 - 12 f.Kr.), romersk politiker, hærfører, konsul i 37, 28 og 27 f.Kr.
Smyth, Alfred P. (1942 - 2016), irsk-eng. middelalderhistoriker, professor.
Auerbach, Erich (1892 - 1957), ty. litteraturhistoriker, romansk filolog.
Behrendt, Poul (1944 -), professor, litteraturkritiker.
Wedel Jarlsberg, Johan Caspar Herman (1779 - 1840), no. lensgreve, politiker, statholder fra 1836.
Ólafsson, Jón
(fra Grunnavík, den Ældre)
(1705 - 1779), isl. teolog, filolog, folkemindesamler, leksikograf.
Ólafsson, Magnus (1573 - 1636), isl. præst, oldgransker, oversætter.
Afzelius, Arvid August (1785 - 1871), sv. hofprædikant, sprogforsker, folkemindesamler, udgiver.
Harald 2. Godwinson (ca. 1020 - 1066), angelsaksisk, jarl af Wessex fra 1053, konge af England januar - oktober 1066.
Tancred
(af Hauteville)
(980 - 1041), normannisk adelsmand, stamfader til Hauteville-dynastierne i Middelhavsområdet.
Widukind (? - ca. 807), saksisk adelig leder 777-785.
Henrik Løve (ca. 1129 - 1195),
egl. Heinrich der Löwe,
hertug af Sachsen og Bayern.
Visconti, Violante
(eller: Jolantha)
(1354 - 1386), ital., datter af Galeazzo 2., g.m. Lionel hertug af Clarence.
Møller Jørgensen, Claus (1963 -), lektor i historie.
Richey, Michael (1678 - 1761), ty. filolog, forfatter, historiker.
Linde, Karen (1792 - 1876),
f. Rothe,
barnebarn af Tyge Rothe og Karen Bjørn, g.m. Georg Linde 1814.
Rosencrone, Marcus Gerhard (1738 - 1811), no.-da. greve, diplomat, udenrigsminister.
Rosencrone, Agnethe Maria (1752 - 1838),
f. Hielmstierne,
da., g.m. Marcus Gerhard Rosencrone 1773.
Creed, Robert Payson (1925 - 2015), am. professor i middelalderengelsk, specialist i prosodi.
Gardthausen, Hans (1776 - 1845), ty.-da. toldforvalter, almanakudgiver, oversætter.
Busbee, Mark Bradshaw (1970 -), am. lektor i middelalderengelsk.
Gamaliel (? - 1. årh.), jødisk farisæer og lovlærer, jf. ApG 5,34.
Jonas (? - 1. årh.), jødisk, far til Simon Peter, jf. Matt 16,17.
Tzschirner, Heinrich Gottlieb (1778 - 1828), ty. protestantisk teolog.
Francke, Carl Emil (1811 - ?), ty. teolog, pædagog.
Wagner, Ludvig Carl Moritz (1838 - 1919), da. præst.
Thomsen, Vilhelm Ludvig Peter (1842 - 1927), filolog, professor i sammenlignende sprogvidenskab.
Lange, Johannes Christian (1785 - 1850), forfatter, redaktør.
Brolund, Henrik Anton (1784 - før 1850), sognepræst i Svindinge 1817-1848, bidragyder til Nyeste Skilderie 1818.
Moth, Matthias (1649 - 1719), embedsmand, leksikograf.
Gyrd
(eller: Gjord)
(1000-tallet), no. kriger, deltog i Harald 3. Hårderådes invasion af England i 1066.
Guillaume de Lorris (1200/1210 - efter 1240), fr. forfatter af Roseromanen.
Sextus Afranius Burrus (? - 62 e.Kr.), romersk præfekt for prætorianergarden fra 51 e.Kr.
Brennus (300-tallet f.Kr.), gallisk høvding, Roms erobrer i 387 f.Kr.
Thord (1000-tallet), no. kriger, deltog i Harald 3. Hårderådes invasion af England i 1066.
Leo, Heinrich (1799 - 1878), ty. historiker, preussisk politiker.
Ettmüller, Ernst Moritz Ludwig (1802 - 1877), schweizisk germanist, oversætter, professor i Zürich.
al-Mansur (ca. 709 - 775),
egl. Abu Jafar al-Mansur,
abbasidisk kalif fra 754.
El Cid
(eller: El Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar el Cid)
(ca. 1030 - 1099), sp. adelsmand, nationalhelt.
Lucas van Leyden (1489/1494 - 1533), holl. maler.
van Dyck, Anthony
(eller: Anthonis)
(1599 - 1641), flamsk maler.
van Dyck, Floris (1575 - 1651), holl. maler.
Arminius, Jacobus (1560 - 1609), holl. reformert teolog.
Gomarus, Franciscus (1563 - 1641), holl. reformert teolog.
Byland, holl., fingeret købmand fra Amsterdam, angiveligt beskyldt for forræderi i 1638.
Karl Edvard Stuart
(Bonnie Prince Charlie)
(1720 - 1788), brit. tronprætendent.
James Douglas (ca. 1286 - 1330), skotsk adelsmand.
Edward 2.
(af Caernarvon)
(1284 - 1327), konge af England fra 1307.
Holinshed, Raphael (? - ca. 1580), eng. krønikeskriver.
Oscar, gælisk, biperson i skotten James Macphersons digtcyklus Ossians digte (1760-1763).
Randolph, Thomas (? - 1332), skotsk jarl af Moray.
Ludvig 13. den Retfærdige (1601 - 1643), konge af Frankrig fra 1610.
Shah Alam 2. (1728 - 1806), stormogul af Indien fra 1759.
Stewart, Walter (ca. 1296 - 1327), skotsk adelsmand.
Banquo, skotsk adelsmand, biperson i Shakespeares The Tragedy of Macbeth (ca. 1606), if. traditionen stamfader til Stuart-slægten.
Codrington, Edward (1770 - 1851), brit. admiral.
González, Diego, skurk i det spanske epos Poema de Mio Cid, søn af hertugen af Carrión.
González, Fernando, skurk i det spanske epos Poema de Mio Cid, søn af hertugen af Carrión.
Swammerdam, Jan
(eller: Johannes)
(1637 - 1685), holl. naturforsker.
Rubens, Peter Paul (1577 - 1640), flamsk maler.
Brunelleschi, Filippo (1377 - 1446), ital. arkitekt, ingeniør.
Vasari, Giorgio (1511 - 1574), ital. maler, arkitekt, forfatter.
Karl 7. (1697 - 1745), kurfyrste af Bayern fra 1726, tysk-romersk kejser fra 1742.
Palmerston, Henry John Temple (1784 - 1865), brit. politiker, premiereminister 1855-1858, 1859-1865.
Branković, Đorđe (1375 - 1456), fyrste af Serbien fra 1427.
Sanchez de Segovia, Rodrigo (? - efter 1494), sp. deltager på Columbus' første ekspedition i 1492.
Gutierrez, Pedro (? - efter 1493), sp. officer, deltager på Columbus' første to ekspeditioner.
Irving, Washington (1783 - 1859), am. forfatter.
Juan Pérez (? - ca. 1513), sp. franciskanermunk, ven af Christoffer Columbus.
David 2. (1324 - 1371), konge af Skotland fra 1329.
Aschlund, Arent (1797/1798 - 1835), da. landmåler.
Hereward
(the Wake)
(ca. 1035 - efter 1071), angelsaksisk, adelig leder af oprøret mod Vilhelm 1. Erobreren i 1070-1071.
Hansen, Hans Jacob (1786 - 1850), overlærer.
Hansteen, Christopher (1784 - 1873), no. fysiker, astronom.
Jæger, Nicolai Henrich (1780 - 1846), no. jurist, filolog.
Klaudios Ptolemaios
(eller: Claudius Ptolemæus)
(ca. 100 - ca. 170), gr. astronom, matematiker, geograf.
Bagge, Oluf Olufsen (1780 - 1836), kobberstikker.
Gemperlin, Tobias
(eller: Tobias Gemperle)
(ca. 1550 - før 1602), ty. kunstmaler.
Gheyn 2., Jacob Jacques de (ca. 1565 - 1629), nederl. kunstmaler, kobberstikker.
Humboldt, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von (1769 - 1859), ty. naturvidenskabsmand, forskningsrejsende, geograf.
Gauss, Carl Friedrich (1777 - 1855), ty. matematiker.
Gessler, Hermann, foged for habsburgerne, Wilhelm Tells fjende if. legenden.
Hanck, Marie Kirstine Henriette (1807 - 1846), forfatter.
Hetsch, Gustav Friedrich (1788 - 1864), ty.-da. arkitekt.
Bournonville, Antoine August (1805 - 1879), da. koreograf, balletmester.
Hartmann, Johan Peter Emilius (1805 - 1900), komponist, organist, jurist.
Hage, Johannes Philip (1796 - 1863), landøkonomisk forfatter, officer.
Bang, Peter Georg (1797 - 1861), jurist, politiker, konseilspræsident.
Prætorius, Henrik Frederik (1783 - 1862), grosserer, fra 1821 medlem af Københavns 32 Mænd (dvs. deputerede borgere), fungerende nationalbankdirektør.
Prætorius, Bolette Elisabeth (1782 - 1863),
f. Volquartz,
g.m. Henrik Frederik Prætorius 1803, mor til Vilhelmine og Jeppe.
Prætorius, Jeppe (1806 - 1834), søn af Henrik Frederik Prætorius.
Prætorius, Vilhelmine Sophie (1804 - 1862), datter af Henrik Frederik Prætorius, g.m. præsten Sigvard Poulsen i 1834.
Ingemann, Lucie (1792 - 1868),
f. Mandix,
maler, g.m. B.S. Ingemann i 1822.
Mathew, Theobald (1790 - 1856), irsk præst, fortaler for afholdenhed.
Haupt, Moriz (1808 - 1874), ty. klassisk filolog, germanist, tidsskriftgrundlægger.
Brentano, Clemens (1778 - 1842), ty. forfatter, digter af lieder, folkeviseudgiver, nationalromantiker.
Jeppe, hovedperson i Ludvig Holbergs komedie Jeppe på bjerget (1722).
Guizot, François Pierre Guillaume (1787 - 1874), fr. historiker, politiker.
Suenson, Edouard (1805 - 1887), søofficer.
Eneroth, Pehr Olof Emanuel (1825 - 1881), sv. fil.dr., pomolog, hortolig, digter.
Asser (? - ca. 909), walisisk biskop, oversætter under Alfred den Store af England (Wessex), biograf.
Høgsbro, Sofus (1822 - 1902), politiker, redaktør, højskoleforstander.
Kierkegaard, Sophie Henriette
(Jette)
(1809 - 1881),
f. Glahn,
datter af Poul Egede Glahn og Marie Elisabeth Blicher, g.m. Peter Christian Kierkegaard 1841.
Frechland, Jens Hans (1773 - 1826), da. præst.
Thye, Matthias (1752 - 1814), præst.
Gøricke, Christian Georg Wilhelm (1762 - 1829), ty.-da. præst.
Brorson, Christian Frederik (1768 - 1847), ty.-da. præst.
Stibolt, Thomas Christian (ca. 1744 - 1816), da. kaptajn i flåden.
Lange, Alexander (1792 - 1867), no.-da. præst.
Ley, Hans Christian (ca. 1779 - 1840), da. skræddermester, far til Sigfrid Ley.
Olufsen, Christian Friis Rottbøll (1802 - 1855), astronom, professor.
Lactantius (ca. 250 - 325),
egl. Lucius Caecilius Firmianus,
fra det romerske Nordafrika, kirkefader, oldkirkelig teolog, retoriker.
Stephens, George (1813 - 1895), eng. runeforsker, folkemindesamler, ansat ved Københavns Universitet fra 1851.
Herschel, William Friedrich (1738 - 1822), ty.-brit. astronom, musiker, komponist.
Ericsson, John (1803 - 1889), sv. opfinder, skibskonstruktør.
Rosendal, Hans (1839 - 1921), lærer på Grundtvigs Højskole 1859-1860, forstander for Vinding Højskole 1867-1892 og for Grundtvigs Højskole i Lyngby 1892-1919.
Bertelsen, Jens Carl Christian (1826 - 1903), teolog, sanglærer på Grundtvigs Højskole 1859-1860, præst.
Krabbe, Erik (1510 - 1564), rigsråd, lovkyndig forfatter.
Hofman, Tycho de (1714 - 1754),
egl. Tøger,
genealog.
Bille, Ove (? - 1555), kansler 1507-1533, biskop i Aarhus 1520-1536.
Lunge, Ove Vincentsen (? - 1540), rigsråd.
Olsen, Peder
(Petrus Olai Saneropius)
(? - 1570), dansk historiker, franciskanermunk.
Kofod Ancher, Peder (1710 - 1788), jurist, retshistoriker.
Adolf 4. (før 1205 - 1261), ty., greve af Holsten 1225-1239, munk.
Tyge
(Klerk)
(? - før 1345), biskop i Børglum fra 1328.
Svanelille, hovedperson i folkevisen Svanelille (DgF 287).
Erik, sv. konge i folkevisen Svanelille (DgF 287).
Emund den Gamle
(Emund Slemme)
(? - før 1066), sv. konge ca. 1050-1060, søn af Olof Skötkonung, bror til Anund Jakob.
Erik (ca. 1307 - 1332), medkonge af Danmark fra 1324.
Hansen, Adolf Marius (1850 - 1908), litteraturhistoriker, oversætter fra engelsk, skolebogsudgiver.
Breide, Henneke (? - efter 1332), adelsmand.
Ellemose, Johan (? - efter 1332), adelsmand.
Brun 1.
(af Sachsen)
(ca. 830 - ca. 880), hertug.
Johan 3. den Milde (? - 1359), holstensk greve.
Hansen, Aage Kristian (1894 - 1983), dansk filolog, ordbogsredaktør, studier i dansk sprog.
Kock, Karl Axel Lichnowsky (1851 - 1935), sv. filolog, professor i nordiske sprog.
Sørensen, Jørgen (1937 -), gymnasielærer, lærebogsudgiver.
Damsgaard, Johan Christian (1984 -), gymnasielærer.
Ingeborg (ca. 1175 - 1236), dronning af Frankrig, datter af Valdemar den Store.
Gall, Franz Joseph (1758 - 1828), ty.-østrigsk læge, grundlægger af frenologien.
Bissen, Herman Vilhelm (1798 - 1868), billedhugger.
Moltke, Joachim (? - 1664), ty.-da. boghandler, forlægger, avisudgiver.
Zebedæus (? - 1. årh.), fisker, far til Jesu disciple Jakob og Johannes if. Matt 4,21-22.
Heywood, John (ca. 1497 - ca. 1578), eng. dramatiker, musiker, folkemindesamler.
Fabricius, Otto (1744 - 1822), præst, zoolog, missionær.
Fabricius, Anne Gunilde (1762 - 1834),
f. Heinet,
g.m. Otto Fabricius 1786-1822.
Kjær, Iver (1938 - 2002), filolog, ordsprogsforsker.
Clara
(af Assisi)
(1194 - 1253), nonne, helgen.
Agnete, hovedperson i folkevisen Agnete og Havmanden (DgF 38).
Oluf, da. herremand, person i folkevisen Elveskud (DgF 47).
Aspasia (? - efter 429), hetære, Perikles' kone.
Gloriant, person i folkevisen Holger Danske og Burmand (DgF 30).
Burmand, person i folkevisen Holger Danske og Burmand (DgF 30).
Conybeare, William Daniel (1787 - 1857), eng. geolog, palæontolog, udgiver (af John Josias Conybeares skrifter).
Claudian (ca. 370 - ca. 405),
egl. Claudius Claudianus,
romersk digter, den sidste ikke-kristne digter i antikkens Rom.
Giødwad, Jens Finsteen (1811 - 1891), journalist, især tilknyttet Fædrelandet.
Stilicho, Flavius (ca. 365 - 408), romersk hærfører.
Leland, John (ca. 1506 - 1552), eng. antikvar, manuskriptindsamler, digter.
Zeuthen, Frederik Ludvig Bang (1805 - 1874), præst.
Flavius Valens (328 - 378), østromersk kejser fra 364.
Loke, fiktiv person i Grundtvigs “Om Christendommens Sandhed” (1826-1827).
Præsten, fiktiv person i Grundtvigs “Om Christendommens Sandhed” (1826-1827).
Jesper Oldfux, person i Ludvig Holbergs komedie Jacob von Tyboe (1725).
Sextus Empiricus (200-tallet e.Kr.), gr. læge, filosof.
Bartholin, Hans (1665 - 1738), teologisk professor.
Ignatius (? - ca. 110), biskop af Antiochia i Syrien, oldkirkelig forfatter, en af de apostolske fædre.
Abiezer, israelitisk, efterkommer af Josefs ældste søn Manasse.
Magne (1100-tallet), biskop i Bergen (dengang Selja) 1115 - ca. 1130.
Kelsos
(eller: Celsus)
(1. årh. e.Kr.), gr. filosof.
Porfyrios (ca. 234 - ca. 304),
egl. Malkos,
gr. filosof.
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper (1671 - 1713), eng. filosof, forfatter.
Clemens 11. (1649 - 1721),
f. Gian Francesco Albani,
pave fra 1700.
Ion, rapsode i Platons dialog Ion.
Stephen
(Of Blois)
(ca. 1097 - 1154), konge af England fra 1135, greve af Boulogne 1125-1147, hertug af Normandiet 1135-1144.
Wilkins, David (1685 - 1745), preussisk orientalist, udgiver, bosiddende i England.
Alarik 1. (ca. 370 - 410), konge af visigoterne fra 395.
Smith, John (1659 - 1715), eng. præst, lærd, udgiver.
Dorothea (ca. 1430 - 1495), ty., dronning af Danmark og Norge (1445-1448 og 1449-1481), dronning af Sverige (1445-1448 og 1457-1464), g.m. Christoffer 3. af Bayern (1445-1448) og Christian 1. (1449-1481).
Oluf (1450 - 1451), søn af Christian 1.
Knud (1451 - 1451), søn af Christian 1.
Margrete (1456 - 1486), dronning af Skotland fra 1469, g.m. Jacob 3. af Skotland, datter af Christian 1.
Sture d.æ., Sten (1440 - 1503), sv. rigsforstander 1470-1497 og fra 1501.
Schack, Hans (1609 - 1676), lensgreve, feltherre.
Obdam, Jacob van Wassenaar (1610 - 1665), holl. admiral.
Caroline Mathilde (1751 - 1775), dronning af Danmark og Norge 1766-1772, g.m. Christian 7.
Warton, Thomas (1728 - 1790), eng. digter, litteraturhistoriker.
Artemidorus
(fra Efesos)
(1. årh. f.Kr.), gr. geograf, politiker.
Lüttichau, Christian Tønne Frederik (1744 - 1805), da.-ty. godsejer, debattør, rigsgreve.
Stral, Laurids
(Laurentius Stralius)
(1500-tallet), da. historieskriver.
Andersen, Jacob (før 1584 - ?), magister, præst.
Eratosthenes
(fra Kyrene)
(ca. 284 - 202), gr. astronom, matematiker, digter.
Fædrus
(eller: Phaedrus)
(ca. 15 - ca. 50), romersk fabeldigter.
Spittler, Ludwig Timotheus (1752 - 1810), ty. historiker, teolog, politiker.
Ray, John
(eller: John Wray)
(1627 - 1705), eng. naturhistoriker.
Vingaard, Hans (før 1528 - 1559), bogtrykker.
Stolberg, Christian (1748 - 1821), ty.-da. greve, amtmand, forfatter.
Hölty, Ludwig Christoph Heinrich (1748 - 1776), ty. digter.
Bürger, Gottfried August (1747 - 1794), ty. lyriker.
Thusnelda (ca. 10 f.Kr. - efter 17 e.Kr.), germansk adelskvinde, g.m. cheruberfyrsten Arminius.
Muir, Bernard James (1951 -), canadisk-australsk professor i engelsk middelalderlitteratur.
Nerva (30 - 98),
egl. Marcus Coccejus Nerva,
romersk kejser fra 96.
Martial (ca. 40 - ca. 104),
egl. Marcus Valerius Martialis,
romersk epigramdigter.
Thisted, Jørgen Overgaard (1795 - 1855), præst, forfatter af andagtslitteratur.
Edmund 2. Jernside (ca. 993 - 1016), konge af England 1016.
Kasim (598 - ca. 600), søn af profeten Muhammed og dennes første hustru, Khadija.
Rantzau, Christian (1684 - 1771), da. greve, vicestatholder, stiftamtmand.
Gratian (1100-tallet), ital. munk, angiveligt ophavsmand til 1. version af retskilderne Decretum Gratiani (ca. 1139).
Leontius Pilatus (? - ca. 1365), ital. oversætter, grammatiker, renæssancehumanist.
Chrysoloras, Manuel (ca. 1350 - 1415), gr. oversætter, grammatiker, renæssancehumanist.
Gjesing, Knud Bjarne (1949 -), litteraturhistoriker.
Seerup, Henrik Christensen (1788 - 1843), præst.
Mikkelsen, Hans (? - 1532), borgmester i Malmø, Christian 2.s rådgiver.
Dupuis, Charles-François (1742 - 1809), fr. filosof, astronom, myteforsker.
Martensen, Hans Lassen (1808 - 1884), teolog, biskop over Sjællands stift fra 1854.
Christensen, Hans Christian (1796 - 1864), provst, salmedigter.
Reinald Underbarnet, figur i B.S. Ingemanns læsedrama Reinald Underbarnet (1816).
Rudolf 2. af Habsburg (1552 - 1612), ty. kejser fra 1576.
Venusinus, Jon Jakobsen (? - 1608), da. historiker, humanist, fra 1602 kongelig historiograf.
Rantzau, Gert (1558 - 1627), holstensk statholder i Hertugdømmerne.
Sanckensted, Henrick (? - efter 1474), lærd.
Inge den Ældre (? - ca. 1100), sv. konge, tilhænger af kristendommen.
Blotsven (1000-tallet), sv. konge i tre år omkring 1085 if. overleveringen.
Blå, Joar (1200-tallet), sv. stormand.
Erik
Magnusson
(ca. 1282 - 1318), sv. hertug, bror til den svenske konge Magnus Ladselås.
Erik 12.
Magnusson
(1339 - 1359), sv. konge fra 1344.
Bo
Jonsson
grip
(ca. 1330 - 1386), sv. stormand, drost.
Magnus
Bengtsson
(Natt och Dag)
(? - 1473/1477), sv. ridder, rigsråd, lagmand.
Andreæ, Laurentius (ca. 1470 - 1552),
egl. Lars Andersson,
sv. reformator, rigsråd.
Petri, Laurentius (1499 - 1573),
egl. Lars Petersson,
sv. ærkebiskop.
Johan Georg 1. (1585 - 1656), ty. kurfyrste af Sachsen fra 1611.
Baagø, Kaj (1926 - 1987), teolog, ambassadør.
Lindblad, Otto (1809 - 1864), sv. komponist, kordirigent.
Sätherberg, Carl Herman (1812 - 1897), sv. læge, digter.
Sharp, Thomas (1792 - 1838), eng. præst.
Rosenørn, Ingeborg Christiane (1784 - 1859), da. filantrop, overhofmesterinde.
Møller, Hans Larsen (1797 - 1870), sognepræst.
Bügel, Maria (1796 - 1863), datter af Catharina Maria Bügel (nee Adzer), der som enke i 1819-1819 sammen med sine fire døtre var en del af den dansk-norske kreds i Rom.
Schwanenflügel, Herman Heinrich Louis (1844 - 1921), litteraturhistoriker, historiker, biograf.
Worm, Christen
(eller: Christian)
(1672 - 1737), teolog, biskop over Sjællands stift fra 1711.
Cornelius, romersk officer, omtalt i ApG 10.
Tabitha, kvindelig discipel, omtalt i ApG 9,36-41.
Kalkar, Christian Andreas Hermann (1802 - 1886), lærer, forfatter, præst.
Rørdam, Hans Christian (1803 - 1869), præst.
Stenbock, Erik Gustavsson (1612 - 1659), sv. rigstøjmester (chef for artilleriet), rigsembedsmand.
Alexander de Villa Dei (ca. 1170 - 1240), fr. grammatiker, digter.
Crüger, Johannes (1598 - 1662), ty. organist, komponist, cantor ved St. Nicolai i Berlin.
Oengus 1. (? - 761), konge af pikterne (skotsk stamme) fra 729, konge over Dál Riada 736-750.
Malcolm 2. (ca. 954 - 1034), konge af Skotland 1005-1031.
Constantine 1. (? - 877), konge af pikterne (skotsk stamme) 862-876.
Crínán (? - 1045), skotsk abbed i Dunkeld, far til den skotske konge Duncan 1.
Findlaech af Moray (? - ca. 1020), skotsk regionskonge, far til den skotske konge Macbeth.
David
(af Huntingdon)
(1152 - 1219), skotsk jarl, bror til den skotske konge William 1.
Vilhelm 1. Løve (ca. 1142 - 1214),
egl. William 1 (The Lion),
skotsk konge fra 1165.
Comyn
(Røde Comyn)
, John
(? - 1306), skotsk patriot, lord af Badenoch.
Giles d'Argentan (ca. 1280 - 1314), normannisk ridder, dræbt i Slaget ved Bannockburn.
Randolph, John (1306 - 1346), skotsk, jarl af Moray.
Balliol, Edward (ca. 1280 - 1364), skotsk tronprætendent 1332-1356, søn af den skotske konge John Balliol.
Seton, Alexander (1280 - 1349), skotsk adelsmand, guvernør af Berwick.
David 1. (ca. 1080 - 1153), konge af Skotland 1125 - 1153.
Walter
Fitzalan
(ca. 1110 - 1177), skotsk adelsmand, Steward of Scotland fra ca. 1150.
Stewart, Alexander
(of Dundonald)
(ca. 1220 - 1282), skotsk adelsmand.
Stewart, James (ca. 1260 - 1309), skotsk adelsmand, politiker.
James Douglas (ca. 1358 - 1388), skotsk adelsmand.
William Douglas
(Earl Of Mar)
(ca. 1327 - 1384), skotsk adelsmand.
Robert 3. (ca. 1337 - 1406),
f. John Stewart,
konge af Skotland 1390-1406.
Robert Stewart
(duke of Albany)
(1339 - 1420), skotsk prins, regent i Skotland for sin bror Robert 3.
David Stewart
(duke of Rothesay)
(1378 - 1402), skotsk prins, søn af Robert 3., regent fra 1399.
Glyndŵr , Owain (ca. 1359 - ca. 1415), prins af Wales.
Graham
(of Kinpont)
, Robert
(? - 1437), skotsk jordbesidder, hovedmand bag snigmordet på den skotske konge Jakob 1.
Jakob 2. (1430 - 1460),
egl. James,
konge af Skotland fra 1437, reelt fra 1449.
Koch, Hans Peter Gyllembourg (1807 - 1883), provst.
Kennedy, James (? - 1465), skotsk biskop af St. Andrews fra 1440.
Jakob 3. (1452 - 1488),
egl. James,
konge af Skotland fra 1460, g.m. Margrete af Danmark 1469.
Mary of Guelders (ca. 1434 - 1463),
egl. Maria van Gelre,
nederl.-skotsk dronning, g.m. Jakob 2. 1449-1460, regent fra 1460.
Cochrane, Robert (? - ca. 1482), skotsk arkitekt el. murer, en af den skotske konge Jakob 3.s yndlinge.
John Stewart
(Earl of Mar)
(ca. 1459 - ca. 1480), skotsk adelsmand, bror til Jakob 3.
Archibald Douglas
(Earl of Angus)
(ca. 1449 - 1513), skotsk adelsmand.
Wood, Andrew (? - 1515), skotsk kaptajn, admiral.
Margaret Tudor (1489 - 1541), eng., dronning af Skotland, g.m. Jakob 4.
Alexander Stewart
(Duke of Albany)
(ca. 1454 - 1485), skotsk adelsmand, bror til Jakob 3.
Ninian (400-tallet), helgen, missionær.
Cælestius (400-tallet), romersk teolog, ven og tilhænger af Pelagius.
Patrick (? - 461/491), Irlands apostel og skytshelgen.
Columcille
(Columba)
(ca. 521 - 597), irsk missionær, helgen.
Adomnán (ca. 624 - 704), irsk helgen, abbed i Ionaklostret.
Wyntoun, Andrew of (ca. 1350 - 1420), skotsk historiker, prior.
Macpherson, David (1746 - 1816), skotsk historiker.
Dunbar, William (ca. 1460 - 1513/1530), skotsk digter, præst.
Lindsay, David (ca. 1486 - 1555), skotsk dramatiker, hofmand.
Douglas, Gavin (ca. 1475 - 1522), skotsk digter, biskop.
Bower, Walter (? - 1449), skotsk abbed, krønikeskriver.
Boece, Hector (ca. 1465 - ca. 1536), skotsk humanist, historiker.
Wardlaw, Henry (? - 1440), skotsk biskop, grundlægger af University of St Andrews.
Turnbull, William (? - 1454), skotsk biskop, grundlægger af University of Glasgow.
Elphinstone, William (1431 - 1514), skotsk biskop, grundlægger af University of Aberdeen.
Forman, Andrew (ca. 1465 - 1521), skotsk ærkebiskop, diplomat.
Beaton, James (1473 - 1539), skotsk, ærkebiskop af Glasgow og St. Andrews.
Beaton, David (ca. 1494 - 1546), skotsk ærkebiskop, kardinal, politiker.
Gondomar, Diego Sarmiento de Acuña (1567 - 1626), sp. diplomat, ambasadør i England, greve.
Buckingham, George Villiers (1592 - 1628), eng. hertug, statsmand.
Henry Frederick (1594 - 1612), eng. prins af Wales, ældste søn af Jakob 1. Stuart.
Strafford, Thomas Wentworth (1593 - 1641), eng. jarl, statsmand, kongelig rådgiver.
Pym, John (1584 - 1643), brit. politiker.
Cary, Lucius (ca. 1610 - 1643), eng. greve af Falkland, politiker.
Rupert (1619 - 1682),
egl. Ruprecht von der Pfalz,
bøhmisk prins, engelsk general og admiral.
Montrose, James Graham (1615 - 1650), skotsk adelsmand, general.
Hampden, John (1594 - 1643), eng. politiker, leder af parlamentet.
Cromwell, Richard (1626 - 1712), eng. statsmand, Lord Protector (leder af regeringen under vakance) 1658-1659.
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper (1621 - 1683), eng. politiker, adelsmand.
Monmouth, James Scott (1649 - 1685), eng. hertug, uægte søn af Karl 2. Stuart.
Jeffreys, George (1645 - 1689), eng. dommer, Lord Chief Justice.
Sancroft, William (1617 - 1693), eng., ærkebiskop af Canterbury.
Maria 2. af England (1662 - 1694), dronning af England, Skotland og Irland, g.m. Vilhelm 3. af Oranje 1677.
Dundee, John Graham (1648 - 1689), skotsk soldat, adelsmand.
Talbot, Richard (1630 - 1691), irsk jakobit (tilhænger af Stuarternes tilbagevenden til den engelske trone), jarl af Tyrconnell 1685.
Witt, Cornelis de (1623 - 1672), holl. statsmand.
Paşa, Kara Mustafa (1634 - 1683), osmannisk storvesir fra 1676.
Catinat
(de La Fauconnerie)
, Nicolas de
(1637 - 1712), fr. marskal.
Luxembourg, François Henri de Montmorency (1628 - 1695), fr. hertug, marskal.
Tallard, Camille de (1652 - 1728), fr. adelig, diplomat, marskal af Frankrig.
Westerberg, Jens (1817 - 1880), brygger, kasserer i bestyrelsen for Marielyst Højskole 1858-1880.
Villars, Claude Louis Hector de (1653 - 1734), fr. marskal, diplomat.
Jørgen
(George)
(1653 - 1708), prins af Danmark, g.m. dronning Anne Stuart af England, Skotland og Irland fra 1683.
Vilhelm
(af Cloucester)
(1689 - 1700),
egl. William,
eng. prins.
Jansen, Cornelius (1585 - 1638), holl. biskop, medgrundlægger af jansenisme (katolsk teologisk bevægelse).
Arnauld, Antoine (1612 - 1694), fr. teolog, tilhænger af jansenisme (katolsk teologisk bevægelse).
Innocens 10. (1574 - 1655),
f. Giovanni Battista Pamphilj,
pave fra 1644.
Quesnel, Pasquier (1634 - 1719), fr. præst, tilhænger af jansenisme (katolsk teologisk bevægelse).
Le Tellier, Charles-Maurice (1642 - 1710), fr. ærkebiskop.
Du Pin, Louis Ellies (1657 - 1719), fr. historiker, katolsk teolog.
Noailles, Louis Antoine de (1651 - 1729), fr. biskop, kardinal.
Pâris, François de (1690 - 1727), fr. diakon, teolog, tilhænger af jansenisme (katolsk teologisk bevægelse).
Rancé, Armand-Jean de (1626 - 1700), fr., abbed i klosteret La Trappe fra 1664, forb. m. trappister (reformbevægelse inden for cistercienserordenen).
Mabillon, Jean (1632 - 1707), fr. benediktinermunk.
Guyon
(Madame Guyon)
, Jeanne-Marie Bouvire de la Motte
(1648 - 1717), fr. mystiker, tilhænger af kvietisme (lære om selvets udslettelse).
Molinos, Miguel de (1628 - 1696), sp. præst, påstået tilhænger af kvietisme (lære om selvets udslettelse).
Maintenon, Françoise d'Aubigné (1635 - 1719), fr., hemmeligt g.m. Ludvig 14. fra 1684, markise.
Montaigne, Michel Eyquem de (1533 - 1592), fr. adelsmand, filosof, renæssancehumanist.
Simon, Richard (1638 - 1712), fr. teolog.
Keith, George (ca. 1638 - 1716), skotsk gejstlig.
Barclay, Robert (1648 - 1690), skotsk kvæker.
Camden, William (1551 - 1623), eng. historiker.
Spelman, Henry (ca. 1564 - 1641), eng. historiker, parlamentariker.
Ussher, James (1581 - 1656), irsk-eng. teolog, kirkepolitiker.
Stanyhurst, James (? - 1573), irsk politiker.
Pococke, Edward (1604 - 1691), eng. orientalist, teolog.
Bar Hebraeus
(Abû-l-Faraǧ, Abulpharagius)
(1226 - 1286), syrisk ortodoks biskop, polyhistor.
Walton, Brian (ca. 1600 - 1661), eng. biskop, videnskabsmand.
Holstein, Wilhelmine Julie (1788 - 1868),
f. Rewentlow,
komtesse, g.m. grev Frederik Adolf Holstein.
Nielsen, Rasmus (1809 - 1884), professor i filosofi, udgiver.
Petersen, Christoffer Mathias Clemens (1834 - 1918), litteratur- og teaterkritiker.
Schmidt, Peter Carl Rudolph (1836 - 1899), skøn- og faglitterær forfatter.
Hogarth, William (1697 - 1764), brit. maler, grafiker.
Hahn, Johan Gottfried Wilhelm (1804 - 1840), præst.
Mill, John (1645 - 1707), eng. teolog, filolog.
Hammond, Henry (1605 - 1660), eng. teolog.
Peirce, James (ca. 1674 - 1726), eng. teolog.
Benson, George (1699 - 1762), eng. præst, teolog.
Chillingworth, William (1602 - 1644), eng. teolog.
Toland, John (1670 - 1722), irsk filosof, tilhænger af deismen.
Collins, Anthony (1676 - 1729), eng. filosof, tilhænger af deismen.
Chubb, Thomas (1679 - 1747), eng. selvlært filosof, tilhænger af deismen.
Sherlock, Thomas (1678 - 1761), eng. biskop.
Leland, John (1691 - 1766), eng. præst.
Clarke, Samuel (1675 - 1729), eng. teolog, filosof.
Harwood, Edward (1729 - 1794), eng. filolog.
Batteux, Charles (1713 - 1780), fr. filosof, litterat.
Johnson, Samuel (1709 - 1784), brit. prosaist, lyriker, ordbogsforfatter, kritiker.
Oldenbarnevelt, Johan van (1547 - 1619), nederl. statsmand, jurist.
Episcopius, Simon (1583 - 1643), holl. teolog.
Maurits af Oranje (1567 - 1625), nederl. statholder.
Frederik Henrik (1584 - 1647), nederl. general, statholder fra 1625, prins af Oranje.
Joncourt, Pierre de (? - 1720), fr. protestantisk teolog.
Coccejus, Johannes (1603 - 1669),
egl. Johann Koch,
ty. reformert teolog.
Bekker, Balthasar (1634 - 1698), holl. reformert teolog.
Os, Antonius van der (1722 - 1807), holl. teolog.
Schmidt, Christian August (1780 - 1853), grosserer, Grundtvigs svoger.
Blicher, Anna Pouline (1785 - 1880), Grundtvigs svigerinde, g.m. Christian August Schmidt.
Schmidt, Meta Dorothea Louise (ca. 1817 - efter 1850), datter af Christian August Schmidt og Anna Pouline Blicher.
Spanheim, Friedrich (1632 - 1701), ty. reformert teolog, kirkehistoriker, arkæolog.
Heinsius, Daniël (1580 - 1655), holl. filolog, digter.
Valckenaer, Lodewijk Caspar (1715 - 1785), nederl. filolog, professor.
Wesseling, Petrus (1692 - 1764), ty.-holl. klassisk filolog, historiker, jurist.
Erpenius, Thomas (1584 - 1624), holl. orientalist.
Reland, Adrian (1676 - 1718), nederl. orientalist, teolog.
Schultens, Albert (1686 - 1750), nederl. orientalist.
Baden, Jakob 3. von (1562 - 1590), ty. greve, konvertit.
Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1578 - 1653), ty. greve, konvertit.
Friedrich 3.
(den fromme)
(1515 - 1576), ty., kurfyrste af Pfalz fra 1559.
Ludwig 6. (1539 - 1583), ty., kurfyrste af Pfalz fra 1576.
Johan Georg 1. (1567 - 1618), ty., fyrste af Anhalt-Dessau.
Vilhelm 4. den Vise (1532 - 1592), ty., landgreve af Hessen-Kassel.
Moritz
(der Gelehrte, den Lærde)
(1572 - 1632), ty., landgreve af Hessen-Kassel.
Major, Georg (1502 - 1574), ty. luthersk teolog.
Glassius, Salomo (1593 - 1656), ty. luthersk teolog.
Gerhard, Johann (1582 - 1637), ty. luthersk teolog.
Calovius, Abraham (1612 - 1686), ty. luthersk teolog.
Calixt, Georg (1586 - 1656),
egl. Jørgen Callisen,
da.-ty. teolog.
Guericke, Otto von (1602 - 1686), ty. opfinder, politiker, borgmester.
Harvey, William (1578 - 1657), eng. læge.
Huygens, Christiaan (1629 - 1695), holl. matematiker, fysiker, astronom.
Breithaupt, Joachim Justus (1658 - 1732), ty. luthersk teolog.
Anton, Paul (1661 - 1730), ty. luthersk teolog.
Albrecht
(Bjørnen)
1. af Brandenburg
(ca. 1100 - 1170), ty. markgreve.
Waldemar 2.
(af Anhalt-Zerbst)
(? - før 1371), ty. markgreve, prins.
Teller, Wilhelm Abraham (1734 - 1804), ty. evangelisk teolog, oplysningsmand.
Storr, Gottlob Christian (1746 - 1805), ty. luthersk teolog.
Scherer, Johann Ludwig Wilhelm (1777 - 1825), ty. præst, forfatter.
Jensen, Niels Peter (1802 - 1846), komponist, organist, fløjtenist.
Seidelin, David (1793 - 1837), præst.
Diechmann, Charlotte Maria (1791 - 1878), præstekone.
Frederik 1. af Brandenburg (ca. 1371 - 1440), ty. kurfyrste.
Georg Wilhelm (1595 - 1640), ty., kurfyrste af Brandenborg fra 1619.
Logau, Friedrich von (1604 - 1655), ty. epigramdigter, adelsmand.
Gryphius, Andreas (1616 - 1664), ty. forfatter.
Canitz, Friedrich Rudolph Ludwig von (1654 - 1699), ty. diplomat, digter.
Pufendorf, Samuel von (1632 - 1694), ty. jurist, professor i naturret.
Sophie Charlotte (1668 - 1705), ty., kurfyrstinde af Brandenburg fra 1688, dronning af Preussen fra 1701.
Stiefel, Esaias (1561 - 1627), ty. evangelisk sværmer, spiritualist.
Petersen, Johann Wilhelm (1649 - 1727), ty. luthersk teolog, pietist, digter.
Grammlich, Johann Andreas (1689 - 1728), ty. præst, digter.
Gundling, Nicolaus Hieronimus (1671 - 1729), ty. jurist, filosof.
Carpov, Jakob (1699 - 1768), ty. evangelisk teolog, filosof, matematiker.
Reinbeck, Johann Gustav (1683 - 1741), ty. evangelisk teolog.
Buddeus, Johann Franz (1667 - 1729), ty. evangelisk teolog, filosof.
Jablonski, Daniel Ernst (1660 - 1771), ty.-polsk teolog, biskop, preussisk hofpræst.
Fresenius, Johann Philipp (1705 - 1761), ty. luthersk teolog, præst, professor.
Spangenberg, August Gottlieb (1704 - 1792), ty. herrnhutisk teolog, biskop.
Kaunitz, Wenzel Anton (1711 - 1794), østrigsk greve, statsmand.
Brühl, Heinrich von (1700 - 1763), saksisk statsmand.
Sineus (? - efter 862), skandinavisk høvding, fulgte med broren Rurik til Rusriget if. overleveringen, bosat i Belo Ozero.
Truvor (? - efter 862), skandinavisk høvding, fulgte med broren Rurik til Rusriget if. overleveringen, bosat i Izborsk.
Igor af Kiev (877 - 945), russ., hersker over Kievriget fra 912.
Olga
(den Hellige)
(? - 969), russ. dronning, g.m. Igor af Kiev.
Jurij 2. (1189 - 1238), russ., fyrste af Vladimir-Suzdal.
Daniel
Aleksandrovitj
af Moskva
(1261 - 1303), russ., fyrste fra 1272 af Fyrstedømmet Moskva.
Vasilij 3. (1479 - 1533), russ., storfyrste af Moskva, zar fra 1505.
Fjodor 1.
Ivanovitj
(1557 - 1598), russ. zar fra 1584.
Dmitrij
Ivanovitj
(1582 - 1591), russ. prins, søn af Ivan 4., helgen.
Grigorij Otrepjev
(Falske Dmitrij)
(? - 1606), russ. munk, zar 1605-1606, hævdede at være Ivan 4.s forsvundne søn Dmitrij.
Godunov, Boris
Fjodorovitj
(ca. 1552 - 1605), russ. zar fra 1598.
Władysław 4. Vasa (1595 - 1648), konge af Polen fra 1632.
Aleksej
Mikhajlovitj
Romanov
(1629 - 1676), russ. zar fra 1645.
Kiprian (ca. 1330 - 1406), metropolit (ærkebiskop) af Kiev, Rus og Litauen.
Makarius (1482 - 1563), metropolit (ærkebiskop) af Moskva og hele Rusland fra 1542.
Kyrillos (ca. 826 - 869),
f. Konstantinos,
teolog, sammen med broren Methodios kaldt ‘de slaviske folks apostle’.
Nikon (1605 - 1681),
egl. Nikita Minov,
russ. patriark.
Fjodor 3.
Aleksejevitj
(1661 - 1682), russ. zar fra 1676.
Ioakim Korsunjanin (før 988 - før 1035), russ., biskop af Novgorod.
Igor Svjatoslavitj (1151 - 1202), russ., fyrste af Novgorod Severskij fra 1178.
Ivan 5. (1666 - 1696), russ., formel zar s.m. Peter 1. den Store fra 1682.
Sofja Aleksejevna (1657 - 1704), russ. regent 1682-1689, halvsøster til Peter 1. den Store.
Snell, Johann (før 1476 - efter 1519), ty. bogtrykker.
Caoursin, Guillaume (ca. 1430 - 1501), fr. historisk forfatter, vicekansler for Johannitterordenen.
Brøndsted, Peter Oluf (1780 - 1842), arkæolog.
Nicolai, Philipp (1556 - 1608), ty. luthersk præst, salmedigter, komponist.
Jairus, synagogeforstander i Kapernaum, jf. Mark 5,22-43.
Grønland, Peter (1761 - 1825), embedsmand, musiker.
Gutfeld, Frederik Carl (1761 - 1823), præst.
Lundbye, Henrik Vilhelm (1772 - 1830), forfatter.
Ragnhild (800-tallet), Halvdan Svartes første dronning, mor til Harald 1. Hårfager.
Diechmann, Hans (1756 - 1808), borgmester, byfoged.
Seidelin, Christian Davidsen (1740 - 1799), præst.
Golitsyn, Vasilij
Vasiljevitj
(1643 - 1714), russ. fyrste, statsmand.
Prokopovitj, Feofan (1681 - 1736), russisk-ortodoks ærkebiskop, Peter 1. den Stores kirkelige rådgiver.
Aleksej Petrovitj Romanov (1690 - 1718), russ. storfyrste, tronfølger, søn af Peter 1. den Store.
Anna Petrovna (1708 - 1728), russ., datter af zar Peter 1. den Store.
Carl Frederik (1700 - 1739), hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp.
Müller, Gerhard Friedrich (1705 - 1783), ty.-russ. historiker.
Bayer, Theophilus Siegfried (1694 - 1738), ty. orientalist, historiker, filolog.
Tatisjtjev, Vasilij (1686 - 1750), russ. historiker, statsmand.
Baumgarten, Alexander Gottlieb (1714 - 1762), ty. filosof.
Gottsched, Johann Christoph (1700 - 1766), ty. forfatter, kritiker, professor i logik og metafysik.
Crusius, Christian August (1715 - 1775), ty. filosof, teolog.
Schmidt, Johann Lorenz (1702 - 1749), ty. luthersk teolog, filosof.
Edelmann, Johann Christian (1698 - 1767), ty. protestantisk oplysningsteolog.
Schubert, Johann Ernst (1717 - 1774), ty. evangelisk teolog, professor.
Michaelis, Christian Benedikt (1680 - 1764), ty. orientalist, evangelisk teolog, professor.
Michaelis, Johann Heinrich (1668 - 1738), ty. evangelisk teolog, orientalsk filolog, professor.
Müller, Gottlieb (1721 - 1793), ty. evangelisk teolog.
Reimarus, Hermann Samuel (1694 - 1768), ty. teolog, oplysningsfilosof.
Less, Gottfried (1736 - 1797), ty. luthersk teolog.
Goeze, Johann Melchior (1717 - 1786), ty. luthersk teolog.
Döderlein, Christian Albrecht (1714 - 1789), ty. evangelisk teolog, professor.
Bodmer, Johann Jakob (1698 - 1783), schweizisk litterat.
Haller, Albrecht von (1708 - 1777), schweizisk læge, forfatter, statsmand.
Ramler, Karl Wilhelm (1725 - 1798), ty. digter, oversætter.
Kleist, Ewald Christian von (1715 - 1759), ty. digter, officer.
Gleim, Johann Wilhelm Ludwig (1719 - 1803), ty. digter.
Oberon, feernes konge i middelalder- og renæssancelitteratur.
Julia (39 f.Kr. - 14 e.Kr.), romersk, eneste barn af kejser Augustus, anklaget for utroskab år 2 f.Kr. og forvist.
Meusel, Johann Georg (1743 - 1820), ty. historiker, leksikograf.
Gebauer, Georg Christian (1690 - 1773), ty. historiker, retslærd.
Möser, Justus (1720 - 1794), ty. jurist, statsmand, litterat, historiker.
Gatterer, Johann Christoph (1727 - 1799), ty. historiker, professor.
Mascov, Johann Jacob (1689 - 1761), ty. jurist, historiker.
Hamann, Johann Georg (1730 - 1788), ty. filosof.
Worm, Johan (ca. 1529 - 1601), holl.-da. rådmand i Aarhus.
North, Frederick (1732 - 1792), brit. statsmand, premierminister 1770-1782.
Paine, Thomas (1737 - 1809), brit. filosof, amerikansk revolutionær.
Mai, Angelo (1782 - 1854), ital. filolog, bibliotekar, kardinal.
Tordsson, Flose (? - efter 1011), isl. høvding, kendt fra Njals Saga.
Reding, Theodor von (1755 - 1809), schweizisk militærmand i spansk tjeneste, general.
Pius 6. (1717 - 1799),
egl. Giovanni Angelico Braschi,
pave fra 1775.
Jamieson, Robert (1772 - 1844), skotsk historiker, oldtidsforsker.
Hufeland, Christoph Wilhelm (1762 - 1836), ty. læge, fysiolog, professor.
Bonstetten, Karl Viktor von (1745 - 1832), schweizisk forfatter, statsmand, filosof.
Erlach, Rudolf Ludwig von (1749 - 1808), schweizisk officer, politiker, filosof, forfatter.
Mesmer, Franz Anton (1734 - 1815), østrigsk læge.
Morus, Samuel Friedrich Nathanael (1736 - 1792), ty. filolog, luthersk teolog.
Saurin, Jacques (1677 - 1730), fr. protestantisk præst.
Guericke, Heinrich Ernst Ferdinand (1803 - 1878), ty. teolog, evangelisk kirkehistoriker, professor.
Domhnall
(Donald)
(? - 1365), skotsk greve af Lennox.
Louise de Colligny (1555 - 1620), fr.-nederl., fyrstinde af Oranje-Nassau, g.m. Vilhelm 1. den Tavse 1583.
Eliott, George Augustus (1717 - 1790), brit. baron, general.
Ammianus Marcellinus (ca. 330 - ca. 395), romersk historieskriver.
Ioann (1200-tallet), russ. munk, kopist.
Kirk, Ole Christian Christensen (1788 - 1876), bonde, politiker.
Kristella, figur i B.S. Ingemanns læsedrama Reinald Underbarnet (1816).
Steen, Christian (1786 - 1861), boghandler, forlægger.
Reuss, Johannes Christian (1778 - 1835), da. blikkenslager, agent for Brødremenigheden i København fra 1815.
Wied, Hans Madsen (1761 - 1844), da.-ty. urmager, missionær, medlem af Brødremenighedens tilsynsråd i Herrnhut, biskop fra 1825.
Emma, figur i B.S. Ingemanns læsedrama Reinald Underbarnet (1816).
Sperling, Otto (1634 - 1715), da. historiker, antikvar.
Hammerich, Peter Frederik Adolph (1809 - 1877), da. historiker, præst, skandinavist, medlem af salmebogskomite.
Olivarius, Niels (1775 - 1850), sognepræst i Skellerup og Ellinge sogn.
Ananias, medlem af urmenigheden if. ApG 5,1-11.
Safira, medlem af urmenigheden if. ApG 5,1-11.
Sergius Paulus (? - 1. årh.), romersk statholder over Cypern if. ApG 13,6-12.
Eutykos, ung mand, som Paulus vækker til live if. ApG 20,7-12.
Freund, Hermann Ernst (1786 - 1840), da. billedhugger.
Lassen, Lorentz Fjelderup (1756 - 1837), søofficer.
Thurah, Albert de (1761 - 1801), søofficer.
Dahlerup, Karl Verner Hornemann (1859 - 1938), nordisk filolog, professor i nordiske sprog, grundlægger af Ordbog over det danske Sprog.
Feilberg, Henning Frederik (1831 - 1921), da. folkemindeforsker, skøn- og faglitterær forfatter, filolog, præst.
Gunhild
(Kongsmor)
(? - efter 961), no. dronning, g.m. Erik 1. Blodøkse.
Audun illskælda (? - 900-tallet), no. skjald ved Harald 1. Hårfagers hird.
Lindholm, Poul (1869 - 1929), lærer, skribent ved Højskolebladet.
Nielsen, Carl (1865 - 1931), komponist.
Ragnfred
Eriksson
(900-tallet), no., søn af Erik 1. Blodøkse if. sagalitteraturen.
Gudrød
Eriksson
(ca. 930 - 999), no., søn af Erik 1. Blodøkse if. sagalitteraturen.
Harald Grenske (960 - 995), no. småkonge, far til Olav 2. den Hellige.
Harald Guldskæg (800-tallet), småkonge i Sogn i Norge.
Georg
(eller: Sankt George, Sankt Jørgen)
(200-tallet), helgen, engelsk nationalhelgen.
Tora Mosterstang
(Mostaff)
(900-tallet), no., frille, mor til Håkon 1. Adalsteinsfostre.
Sigurd
Håkonsson
(Ladejarl)
(ca. 890 - ca. 962), no. småkonge, Håkon 1. Adalsteinsfostres allierede.
Engberg, Jens (1936 -), historiker, professor.
Sigurd
Haraldsson
Rise
(900-tallet), no., nævnt som søn af Harald 1. Hårfager.
Bjørn Farmann (? - ca. 930), konge i Vestfold i Norge, nævnt som søn af Harald 1. Hårfager.
Olav
Haraldsson
Geirstadalf
(900-tallet), no., nævnt som søn af Harald 1. Hårfager.
Halvdan Hålegg (900-tallet), no., nævnt som søn af Harald 1. Hårfager.
Erling
Eriksson
(ca. 930 - før 970), no., søn af Erik 1. Blodøkse if. sagalitteraturen.
Sigurd Sleva
Eriksson
(ca. 932 - ca. 964), no., søn af Erik 1. Blodøkse if. sagalitteraturen.
Laurent, Harald Anton (1809 - 1859), da. præst.
Madsen, Jørgen (ca. 1771 - efter 1850), sæbemester.
Aborre, Lars Christiansen (1787 - 1845), skomagermester.
Henrik 3. (1207 - 1272),
egl. Henry,
konge af England fra 1216.
Antoninus af Firenze (1389 - 1459),
egl. Antonio Pierozzi,
ital. dominikanermunk, ærkebiskop i Firenze fra 1446, helgenkåret 1523.
Rask, Hans Kristian (1805 - 1875), præst, ugebladsudgiver, udgiver af Rasmus Rasks afhandlinger.
Anna, figur i B.S. Ingemanns læsedrama Reinald Underbarnet (1816).
Thomsen, Ejnar (1897 - 1956), professor i nordisk litteratur.
Henry Percy
(Hotspur)
(1364 - 1403), eng. adelsmand.
Ralph Percy (1300-tallet), eng. adelsmand, bror til Henry Percy (Hotspur).
Jensen, Jørgen I. (1944 -), teolog, kirkehistoriker, forfatter.
Riis, Johan Andreas (1794 - efter 1870), teolog, præst ved Holmens Kirke, forfatter af lejlighedssange.
Müller, Tage Christian (1780 - 1849), præst, biskop over Ribe stift fra 1833.
Boisen, Boie Frederik Outzen (1793 - 1876), præst, provst for Smørum og Sokkelund herreder 1840-1872.
Gad, Peter Christian Stenersen (1797 - 1851), præst, biskop over Lolland-Falsters stift 1845-1848 og Fyns stift 1848-1851.
Faber, Nicolai (1789 - 1848), præst, biskop over Fyns stift fra 1834.
Rasmussen, Jens (1949 -), præst, kirkehistoriker.
Ottesen, Rasmus (1803 - 1862), lægprædikant, politiker.
Fogtmann, Nikolai (1788 - 1851), præst, biskop over Ribe stift 1831-1833 og Aalborg stift 1833-1851.
Vossius, Gerardus Joannis (1577 - 1649),
egl. Gerrit Janszoon Vos,
ty.-holl. filolog, polyhistor, professor i veltalenhed og historie.
William Douglas (ca. 1424 - 1440), skotsk adelsmand, myrdet ved Black Dinner.
David Douglas (? - 1440), skotsk adelsmand, myrdet ved Black Dinner.
Bridei 2. (600-tallet), konge af pikterne (skotsk stamme) 635-641.
Kirke, Percy (ca. 1646 - 1691), eng. officer.
Harald (800-tallet), no., kong Harald Guldskægs barnebarn.
Rist, Johann (1607 - 1667), ty. luthersk præst, digter.
Engelstoft, Christian Thorning (1805 - 1889), professor i kirkehistorie, biskop over Fyns stift fra 1851, kirke- og undervisningsminister 1863-1864.