Stedregister

En oversigt over centrale steder i Grundtvigs værker.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Æ Ø Å
Abbaye Notre-Dame du Bec, se Le Bec-Hellouin
Abdera (hist.)
bystat syd for Xanthi i Thrakien, grundlagt 656 f.Kr., ødelagt 170 f.Kr
Abel-Gedola (hist.)
den store sten ved Bet-Shemesh nævnt i 1 Sam 6,18; stednavnet optræder kun i ældre bibeludgaver og Abel oversættes dér med sorg
Aberdeen
by i det nordøstlige Skotland
Abruzzo
region i den østlige del af Mellemitalien
Absalons Borg (hist.) (København), se også Københavns Slot
borg ved den daværende by Havn (nu København), opført for Absalon efter 1167, erobret af Hansestæderne og nedrevet 1368-1369. Ruinerne findes under Christiansborg Slot
Abukir
egyptisk havneby
Abydos (hist.) byen nord for Luxor
centrum for Osiriskulten; forfaldet før 60 e.Kr.
Abydos (hist.) (Avido) byen ved Dardanellerne
indtaget af Xerxes 480 f.Kr.; under Athens kontrol 477-412 f.Kr
Achaia egnen ved Peloponnes' nordkyst
Achradina (Syrakus)
bydel nord for øen Ortygia
Acorerne, se Azorerne
Acre (St. Jean d'Acre, før Ptolemais)
kontrolleret af korsridderne 1104-1291; nutidens Akko i det nordvestlige Israel
Actium (Punta)
forbjerg på Grækenlands vestkyst, kendt gennem søslaget 30 f.Kr
Adda
flod i Norditalien
Adelgade (København)
Aden
by i Yemen
Adige (Etsch)
flod i Norditalien
Adriaterhavet (Det Adriatiske havDet )
Adullam (hist.)
by i Juda
Aegusa, nu: Levanzo
Afghanistan
Africa (hist.) det latinske stednavn
området nord for Sahara og vest for Egypten; fra 40 e.Kr. blev Africa mod vest afgrænset af Mauretania (det moderne Marokko)
Afrika
Aftenlandet (poet.)
Occidenten modsat Orienten (Morgenlandet)
Agder (hist.) (Agderside)
ældre betegnelse for landet langs Norges sydøstlige kyst
Agderside, se Agder
Agenors Torv (hist.) (Tyros)
omtalt af Arrianos
Aggers bakke, nu: Telthusbakken
Aggersborg Sogn
Aggers Grund
stranden ved Aggersund
Agincourt, se Azincourt
Aglo (før Ogle)
gård i Stjørdal i Norgen
Agnefit (hist.)
plads ved Mälarens udløb
Agosta, nu: Augusta
Agrigento (før Girgenti)
Agro Pontino (De Pontiske Marker, før De Pontiske Sumpe)
syd for Rom, tørlagt og opdyrket 1928-1939
Aigai (hist.)
makedonsk hovedstad indtil 410 f.Kr., husede derefter kongegravene
Aigaiosbjerget, se Diktebjerget
Aigaleos
lille bjerg mellem Athen og havnebyen Skarmagka
Aigion (Egio)
by ved Den Korinthiske Golf
Aigos Potamos
by og flodmunding ved Hellespontos (Dardanellerne)
Ain Jidy, se En-Gedi
Aitolien (hist.)
landsdel i Vestgrækenland
Aix-en-Provence
by nord for Marseille
Ajaccio
by på Korsika
Ajjalon (før Ælon)
flod og dal (wadi), munder ved Tel Aviv ud i floden Yarkon
Akademiet, se Platons Akademi
Akarnanien (hist.)
bjergrigt landsdel i det centrale Grækenland
Aker (hist.)
område i Sverige
Aker (hist.)
herred i det sydlige Norge, nu en del af Oslo
Akershus
slot og fæstning i Oslo
Akra (hist.) (Davids Borg)
seleukidisk fæstning i Jerusalem
Akrokorinth (hist.)
befæstet klippe over det antikke Korinth
Akropolis (Athen)
Aladağlar, se Antitaurus
Alamana, nu: Spercheios
Alba (hist.) (Albania)
gælisk navn for det moderne Skotland
Alba Longa (hist.)
oldtidsby i Albanerbjergene i Italien
Albania, se Alba
Albanien
Alcalá de Henares (før Complutum)
by i Spanien
Alcúdia
by på Mallorca
Aldejgjuborg, nu: Staraja Ladoga
al-Dschaziraal-al- (poet.) (Mesopotamien)
arab.: flodøen, halvøen
Alençon
nordfransk by 50 km nord for Le Mans
Alessandria
provinshovedstad i Italien
Alexanderriget, se Det græske monarki
Alexandria
ægyptisk by ved Middelhavet
al-Fayyumal-al-
oase sydvest for Cairo
Alfeios
flod, der løber på vestsiden af Peloponnes i Grækenland
Algier
Alheden
den østlige del af Karup Hedeslette i Midtjylland
Alicata, nu: Licata
Al Lāhūn
by vest for Nilen ved kanalen Bahr Yusuf
al-Lahunal-al- (Illahun)
landsby ved Nilen, nær oasen al-Fayum
Allemanien, nu: Tyskland
Allia (Fosse di Bettina)
biflod til Tiberen nord for Rom
Alma Mater Berolinensis, nu: Humboldt-Universität zu Berlin
Almandebrink (hist.)
stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg
Al-Matariyyah, se Mataria
Alperne (før Mundiefjeld)
Alpes-Maritimes, se De Maritime Alper
Alpi Marittime, se De Maritime Alper
al-Qurnah, se Qurna
Als
Alsace (før Elsass)
Alsted
landsby på Midtsjælland mellem Ringsted og Sorø
Altinget (hist.)
Islands tingsted og lovgivende forsamling på Tingvalla-sletten; oprettet ca. 930 og afholdt indtil 1798; lovgivende forsamling indtil 1264;
Altona
by nordvest for Hamburg; senere sammenbygget med denne
Alvheim (hist.) (før Alvshjem)
småkongedømme i norrøn tid mellem Romeelven og Göta älven ifølge islandske sagaskrivere; nyere forskning anser kongedømmet som en islandsk opfindelse
Alvshjem, nu: Alvheim
Amager
Amagertorv
torv i København
Amalfi
by sydøst for Napoli
Amalienborg slot
Kongens residens i København siden 1794.
Amazonas
Ambrakia, nu: Arta
Amerika
Amfissa (før Salona)
by i det centrale Grækenland
Amiens
nordfransk by
Ammelhede ()
et af flere steder, hvor Hamlet antages at være begravet
Ammon (hist.)
oldtidsstat øst for Jordanfloden
Ammoneion, se Amon-templet
Amon-templet (hist.) (Ammoneion, Zeus-Ammon-templet) (Siwa)
opført af farao Amasis i 500-tallet på bakken Aghurmi
Amon-templet (hist.) (Meroë)
Ampe
by ved Tigrisflodens udmunding i Den Persiske Bugt
Amphipolis (hist.) (Emboli)
by i Trakien ved Strymonflodens munding; grundlagt 437 f.Kr., forladt i 700-tallet e.Kr
Amsterdam
Amu Darja, se Oxus
Anatolien (Den Anatolske HalvøDen ), se også Lilleasien
Ancenis
fransk by i regionen Pays de la Loire
Andalusien
Anderosen (hist.)
stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg
Andesbjergene
Andorp, nu: Antwerpen
Angeln
landområde mellem Flensborg Fjord og Slien
Anglernes Ø, nu: England
Angoulême fyrstendømmet
nordøst for Bordeaux; hjemsted for den kongelige sidegren Valois-Angoulême
Anguls Ø (poet.) (England)
ældre, poetisk navn for England
Anhalt (hist.)
tysk fyrstendømme, opdelt flere gange indtil nedlæggelsen i 1806
Anhalt-Bernburg (hist.)
tysk hertugdømme indtil 1765
Anhalt-Dessau (hist.)
tysk fyrsten- og siden hertugdømme indtil 1863
Anhalt-Köthen (hist.)
tysk fyrsten- og siden hertugdømme indtil 1847
Anhalt-Zerbst (hist.)
tysk fyrstendømme
Anholt
Annebjerggård
gods ved Nykøbing Sjælland
Ansbach
by i Tyskland
Antikyra
by ved Korinthbugten berømt for sin medicin, jf. ordsproget 'naviget Anticyras'
Antilibanon
Antiochia (hist.)
græsk-romersk by nær det moderne Antakya i Tyrkiet
Antitaurus (Aladağlar)
nordøstlig udløber af bjergkæden Taurus
Antorf, nu: Antwerpen
Antverpen, se Antwerpen
Antwerpen (Antverpen, Anvers, før Antorf, Andorp)
Belgiens næststørste by
Anvers, se Antwerpen
Anysis (fikt.)
Aoos, nu: Viosa
Aosta
by i Italien
Aphidnai (hist.)
bebyggelse nordøst for det antikke Athen, nær det moderne Afidnes
Apollonia (hist.)
by i det sydlige Illyricum, forladt i 400-tallet e.Kr
Apollon-templet (Delfi)
Apollon-templet (hist.) ()
Appenninerhalvøen (før Den Italienske Halvø)
landområdet syd for floden Po eller syd for Podalen
Appenninerne
system af bjergkæder i Italien
Apulien
Aquileia
by i regionen Friuli-Venezia Giulia i det nordøstlige Italien
Araba (hist.) (før Den slette Mark)
dyb dalsænkning, som strækker sig på begge sider af Det Røde Hav og Jordanfloden helt til Aqabahavbugten
Arabia Felix, se Det lykkelige Arabien
Arabien
Aradus (Arvad, Ruad)
Aragonien
Aranjuez
by i Spanien
Arar, nu: Saône
Ararat (fikt.)
stedet, hvor Noah efter syndfloden strandede med sin ark. Ifølge den traditionelle udlægning af 1 Mos 8,4 er Ararats bjerge et bjergmassiv; nyere forskning anser stednavnet som en bibelsk variant af oldtidsriget Urartu
Araxes, nu: Kur
Arbaka (hist.)
by i den persiske provins Arachosia i det sydlige Afghanistan
Arbela (hist.)
oldtidsby under det nuværende Arbil i Irak
Arbois
distrikt i det franske departement Jura
Arcis-sur-Aube
by i Aube departementet i Champagne-Ardenne regionen, Frankrig
Arcole
by i Norditalien
Arderikka (hist.)
by i den persiske provins Susiana, det moderne Khuzistan i det sydvestlige Iran
Areopagos
Ares' høj nordvest for Akropolis, hvorpå rådet af samme navn mødtes
Argolis
Argonneskoven
et skovområde i Nordøstfrankrig
Argos
by på Peloponnes i Grækenland. Byen er kendt fra antikken og den græske mytologi
Argyll
område i det vestlige Skotland
Árheimar, nu: Århjem
Ariane, se Iran
Aria Palus, se Hamun-e Saban
Arimatæa (hist.) (Ramatajim), se også Rama
by, Samuels fødeby ifølge 1 Sam 1,1
Ariminum, nu: Rimini
Arkadien
Arkipelagus, nu: Det Ægæiske Hav
Arkona (hist.)
vendernes borg på Rügen og et kultsted for guden Svantevit; anlagt i 800-tallet
Arles
by i Sydfrankrig
Armagh
provins i Irland, ærkebispesæde
Armenien
Arnaut (hist.) (Arnavutlar), se også Albanien
tyrkisk betegnelse for Albanien
Arnavutlar, se Arnaut
Arpino (før Arpinum)
landsby i regionen Lazio
Arpinum, nu: Arpino
Arras
by i Nordfrankrig 40 km sydvest for Lille
Arsinoë (hist.) (før Krokodilopolis)
ægyptisk by i al-Fayyum oasen
Arta (før Ambrakia)
by ved Arachthosbjerget
Arta-bugten, se Den Ambrakiske Bugt
Artemision (Kap Artemision)
nordlig spids på øen Evia, søslag 480 f.Kr
Artemistemplet (hist.) (Efesos)
et af Antikkens Syv Underværker; grundlagt ca. 560 f.Kr., ødelagt 263 e.Kr
Artois
egn i Nordfrankrig
Arvad, se Aradus
Arvand Rud, se Shatt al-Arab
Ashdod (hist.)
filistrenes hovedby
Ashkalon, nu: Asqalan
Ashtarot (hist.) (Ashterot-Karnajim)
by i Østjordanlandet
Ashterot-Karnajim, se Ashtarot
Asia (hist.) (Provincia Asia)
romersk provins grundlagt 133 f.Kr. i det vestlige Anatolien; reorganiseret og nedlagt ca. 290 e.Kr
Asien
Askøy (før Fenring)
ø sydøst for Bergen i Norge
Asopos
flod i det sydlige Boiotien
Asovske Hav
bihav til Sortehavet beliggende mellem Rusland og Ukraine
Aspern (hist.)
landsby i Østrig
Asqalan (før Ashkalon)
havneby nord for Gaza; en af filistrenes fem hovedbyer ifølge Det Gamle Testamente
Assens
by på Fyn
Assistens Kirkegård (København)
kirkegård anlagt i 1760 uden for voldene
Assyrien (hist.)
oldtidsrige ved floden Tigris i det nordlige Irak fra ca. 2000 til 612 f.Kr
Astartetemplet (hist.) (Tyros)
ifølge traditionen grundlagt af kong Hiram ca. 1000 f.Kr
Astrakan, nu: Astrakhan
Astrakhan (hist.) (Khanatet AstrakhanKhanatet )
rige ved Det Kaspiske Hav; oprettet i 1400-tallet, erobret 1556
Astrakhan (før Astrakan)
russisk by ved ved Volgas delta mod det Kaspiske Hav
Asturien
egn i Nordspanien
Aswan (Souan, før Syrene, Syene)
by i Egypten
Atbara (før Tacazze) bifloden til Nilen
Atbara, nu: el-Meroe
Athen
Athena Pronaia, se Athene-templet
Athene-templet (hist.) (Athena Pronaia) (Delfi)
Athina (hist.) (Athen)
det nygræske stednavn
Athos
bjerg på halvøen Chalkidiki
Atlanterhavet
Atlantis (fikt.)
eventyrrige, der er beskrevet i Platons dialoger Timaios og Kritias
Atlasbjergene
bjergkæder, der strækker sig over Marokko, Algeriet og Tunesien
Attika
Aube
departement i Champagne-Ardenne regionen, Frankrig
Aube-floden
flod i Frankrig
Auerstedt
by i Tyskland
Aufidus, nu: Ofanto
Augarten
park i Wien
Augsburg
Augusta (før Ægeste, Agosta)
by på Siciliens østkyst
Augustenborg (hist.)
hertugdømme grundlagt 1651, opkaldt efter hovedsædet Augustenborg Slot, nedlagt 1852
Aulis (hist.)
lokalitet på den boiotiske kyst i Grækenland; ifølge traditionen udgangspunktet for Agamemnons tog mod Troja
Austerlitz
by i Tjekkiet
Australien (før New Holland)
Autun
fransk by ved floden Arroux
Auvergne
fransk region i den centrale del af landet
Auxerre
by i Frankrig
Auxonne
by i det franske departement Côte-d'Or
Auza (hist.)
fønikisk koloni på den nordafrikanske Middelhavskyst; ifølge Josefus grundlagt af Itobalos i 800-tallet f.Kr.; lokaliseringen er omstridt
Avaris, se Pi-ramses
Avellino (hist.)
italiensk by øst for Napoli
Avenches (hist.) (før Vivilsborg, Vífilsborg, Wibilsburg)
by i den schweiziske kanton Vaud
Aventinerhøjen (Aventinus) (Rom)
Aventinus, se Aventinerhøjen
Avido, se Abydos
Avignon
Axelstad (poet.) (København)
Axelvold (hist.) stednavnet i Västergötland ifølge Detmars Lybske Krønike
Axtorna slagfält (før Svarteraa)
slagmark i Den Nordiske Syvårskrig, hvor general Daniel Rantzau slog den samlede svenske hær d. 20. oktober 1565
Ayr
by på Skotlands vestkyst, købstad fra 1202, siden hovedstad i grevskabet Ayrshire
Azincourt (Agincourt)
Azorerne (Acorerne)
Ba'alat (hist.)
sted inden for danitternes område
Ba'al-Sefon (hist.)
lokalitet ved Det Røde Hav nævnt i 2 Mos 14,2
Baba, nu: Tempe
Bab al-Mandab
strædet mellem Det Røde Hav og Adenbugten
Babel, nu: Babylon
Babelstårnet (fikt.) (Babylon)
omtalt i 1 Mos 11, 4
Bab-i Ali, se Den høje Port
Babylon (hist.) (før Babel)
Babylonien (hist.)
landområde mellem Den Persiske Golf og Bagdad
Babylons Hængende Haver (hist.)
et af De Syv Underværker, ifølge tradition anlagt af enten kong Nebukadnesar 2. eller den mytologiske dronning Semiramis
Badajoz
by i Spanien
Baden (hist.)
tysk markgrevskab, storhertugdømme 1806-1918, i dag en del af Baden-Württemberg
Bad Oldesloe
by i Holsten
Bagdad
Bagindien (hist.)
området, der omfatter Burma, Thailand, (Vest-)Malaysia, Singapore, Cambodja, Laos og Vietnam
Bahr al-Abyad, se Hvide Nil
Bahr Yusuf
kanal fra Nilen til oasen al-Fayyum
Baktrien (hist.) (Balk)
landet omkring Oxosfloden i det nordlige Afghanistan
Baldersbrønde
landsby på Sjælland nær Høje Taastrup
Balders Sund (poet.) (Storebælt)
Balearerne
Balis, se Barbalissos
Balk, se Baktrien
Balkan (Balkanbjergene)
bjergkæden fra Bulgariens nordvestlige hjørne til Sortehavet. Balkan blev først i 1808 brugt om hele halvøen, og denne betegnelse vandt kun langsomt indpas
Balkan, se Balkanhalvøen
Balkanbjergene, se Balkan
Balkanhalvøen (Balkan)
Balkan blev først i 1808 brugt om hele halvøen, og denne betegnelse vandt kun langsomt indpas
Bamberg
by i den tyske delstat Bayern
Banco di San Giorgio (hist.) (Genova)
bank grundlagt 1407, nedlagt 1805; hovedsæde i Palazzo San Giorgio
Bannockburn
landsby ved mundingen af åen Bannock Burn, slagmark i 1314
Bantry
by i provinsen Munster i Irland
Barbalissos (hist.) (Balis)
romersk garnisonsby ved Eufrat, syd for Maskanah (Meskene)
Barbareskstaterne (hist.) (Berberiet, Barbariet)
Marokko, Algeriet, Tunis og Tripolitania (Libyen)
Barbariet, se Barbareskstaterne
Barby
by i Salzlandkreis i Sachsen-Anhalt
Barcelona
Basan (hist.)
landsdel øst for Genesaret Sø og nord for Yarmukfloden, omtalt i Bibelen.
Basel
Basileia (fikt.)
ø i Nordeuropa med ravforekomst ifølge Diodor, 5,23
Basilica collegiata di Santa Maria ad Martyres, se Pantheon
Basilica Julia (Rom)
officiel, verdslig bygning
Basiliko, se Vasiliko
Basra (før Bassora)
Bassano del Grappa
by i Italien
Bassora, nu: Basra
Bastillen (hist.) (Paris)
fæstning og fængsel
Batn-el-Bakarah
Bataafse Republiek, se Den Bataviske Republik
Baudry
by i Neufchâtel
Bautzen
by i Tyskland
Bayern
Bayeux
by i Normandiet
Bayonne
by i Frankrig
Bayreuth
by i Tyskland
Be'ersheba (Beer Sheeva)
by i det sydlige Israel
Bedelund bebyggelsen i Karup Sogn, Vendsyssel
Bédoin
by i departementet Vaucluse i det sydøstlige Frankrig
Beer Sheeva, se Be'ersheba
Beijing (før Peking)
Beirut
hovedstad i Libanon
Bela, nu: Zoar
Belgien (Det Belgiske KongerigeDet )
Belgrad, se Beograd
Beloje More, se Hvidehavet
Belos (Pagidus)
lille flod fra bjerget Karmel til Akre, nutidig navn Na'aman
Bender
by i Moldavien; kendt som Karl 12.s opholdsted mellem 1710 og 1713
Benevento
hovedstad i Campania; tillige navnet på et fyrstendømme indtil 1077 og en eksklave i Kirkestaten indtil 1861
Bengalen (hist.)
område i det nordøstlige Indien
Benjamin (hist.)
landområde imellem Efraim og Juda beboet af Benjamins stamme ifølge Jos 18,11-28
Beograd (Belgrad)
Berberiet, se Barbareskstaterne
Berezina
flod i Hviderusland
Berg (hist.)
tidligere hertugdømme i Tyskland
Bergamo
by i Norditalien
Bergen
Berlin
Berliner Universität, nu: Humboldt-Universität zu Berlin
Bermion
bjerg i det sydlige Makedonien
Bern (poet.) (Verona)
Bern
hovedstad i Schweiz og i kantonen Bern
Bernerland, nu: Kanton Bern
Berry
region i Frankrig
Berthelsdorf
gods i Sachsen
Berwick-upon-Tweed
engelsk by på grænsen til Skotland
Betania (hist.)
landsby øst for Jerusalem
Betel (hist.)
religiøst centrum grundlagt af Jakob ifølge 1 Mos 27, ødelagt af kong Josija ifølge 2 Kong 23
Betesda (hist.) (Jerusalem)
lokalitet nær Tempelpladsen
Betlehem
Bet-shemesh (hist.)
by i det nordlige Juda
Bet-Sur (hist.)
by mellem Halhul og Gedor i Judas bjergområde
Bezek (hist.)
sted, hvor israelitterne mønstres for at befri Jabesh ifølge 1 Sam 11,8
Biberach
tysk by ved floden Riss i Baden-Württemberg
Biblioteket i Alexandria, nu: Det Alexandrinske Bibliotek
Bibliotheca Ambrosiana (Milano)
forskningsbibliotek
Bibliotheca Lambethana (London)
del af Lambeth Palace, ærkebiskoppen af Londons residens, beliggende på den sydslige bred af Themsen
Bílá Hora, se Hvide Bjerg
Birka (hist.)
vikingetidens vigtigste svenske handelsplads, der lå på Björkö i Mälaren
Birmingham
by i England
Birs Nimrud (hist.) ()
trinpyramide; ifølge traditionen det bibelske Babelstårn
Biscaya, nu: Vizcaya
Bithynien (hist.)
landsdel i det nordvestlige Lilleasien; selvstændigt rige fra 200-tallet indtil 64 f.Kr
Bizkaia, se Vizcaya
Bjälbo
lille by i Östergötland, hvor svenske middelalderlige konger fra folkungeslægten havde stamgods
Bjørgvin (poet.) (Bergen)
Blaker skanse
i Akershus fylke (amt) i Norge. Anlagt 1683; anvendt indtil 1820
Blekinge
Blenheim, nu: Blindheim
Blindheim (før Blenheim)
by i Bayern; kendt gennem slaget den 13. august 1704
Bloksbjerg (Brocken)
Blymern (hist.)
stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg
Bocage Vendéen
region i departementet Vendée
Bodleian Library (Oxford)
forskningsbibliotek
Bohuslen, nu: Bohuslän
Bohuslän (før Bohuslen)
Boiotien
landområde i det centrale Grækenland
Boknafjorden (før Bukkefjord)
fjord nord for Stavanger
Boldhuset (Salle du Jeu de paume) (Versailles)
her aflagdes Boldhuseden af tredjestands repræsentanter den 20.6.1789
Bolivia
Bolmø (hist.)
ø i Hålogaland, område i Nordnorge
Bologna
by i Norditalien
Bombay, nu: Mumbai
Bonn
by i Tyskland
Borchs Kollegium (København)
i Store Kannikestræde
Bordeaux
by i det sydvestlige Frankrig i departementet Gironde, hovedstad for regionen Aquitaine
Borg (hist.)
gård anlagt af Skalle-Grim og siden beboet af hans slægt, de såkaldte Myremænd. Den lå ved Borgefjord på den vestlige side af Island
Borgarfjarðarsýsla (Borgarfjordsyssel)
administrativ enhed i det vestlige Island
Borgarfjordsyssel, se Borgarfjarðarsýsla
Borgarfjörður (før Borgefjord)
fjord på den vestlige side af Island nord for Reykjavik opkaldt efter gården Borg
Borgefjord, nu: Borgarfjörður
Borgundarholm, nu: Bornholm
Bornholm (før Borgundarholm)
Borodino
landsby i Rusland, slagmark i 1812
Borreby
landsby sydvest for Odense
Boston
Bouillon
borg i den belgiske egn Vallonien
Boulogne
Bourbon-l’Archambault
stamborg for det Bourbonske kongehus, i Midtfrankrig
Bourgogne, se Burgund
Boz Dağları, se Tmolos
Brabant
landsdel i det centrale Belgien
Brandenburg
tidligere markgrevskab, efter 1815 en provins i Preussen og til dels Sachsen
Brasilien
Bratislava (før Pressburg)
Slovakiets hovedstad
Brattingsborg
herregård på Samsø
Braunschweig
by i den tyske delstat Niedersachsen
Braunschweig-Lüneburg, se Hannover
Bravalla (Bråvalla, Brávellir)
slette i Östergötland i Sverige
Brávellir, se Bravalla
Bredgade (København)
Bremen
Brenner
by og bjergpas i Sydtyrol
Breslau, nu: Wrocław
Bretagne
Bretland (hist.) (Stor-Britannien), se også Det Forenede Kongedømme Storbritannien
den største af de britiske øer
Brienne-le-Château
by i det franske departement Aube
Brindisi (før Brundisium)
Bristol
Britannia Maior, se Britannien
Britannien (hist.) (Britannia Maior), se også Bretland
romersk provins
British Museum
Brixen
by i Sydtyrol
Brocken, se Bloksbjerg
Bromme
sogn i Sorø kommune
Bruges, se Brugge
Brugge (Bruges, Brygge)
by i Flandern
Brunanburh (hist.) (før Brunenborg, Bruneborg)
borg i Mercia eller Northumbria, slagmark i 937; beliggenheden er omstridt
Brundisium, nu: Brindisi
Bruneborg, nu: Brunanburh
Brunenborg, nu: Brunanburh
Brunkeberg
del af Stockholmsåsen
Brussel, se Bruxelles
Bruxelles (Brussel, Bryssel)
Brygge, se Brugge
Bryggen (Tyskbryggen) (Bergen)
bykernens østlige del
Bryssel, se Bruxelles
Bråvalla, se Bravalla
Bråviken
fjord på Sveriges Østersøkyst mellem Södermanland og Östergötland
Bubastis (hist.)
residensby i det nordlige Egypten fra 900-tallet til 700-tallet f.Kr
Budolfi Kloster (Aalborg)
middelalderkloster
Bukkefjord, nu: Boknafjorden
Bund Emir, nu: Kur
Burgdorf
by i Schweiz
Burgund (Bourgogne)
Burnham Thorpe
landsby i Norfolk i England
Burullussøen
brakket sø i Nildeltaet nær Rosetta
Buto (hist.) (Buton)
tempelby i Nildeltaet, kultsted for gudinden Uto (gr. Buto, lat. Latone)
Buton, se Buto
Byblos (Gebal, Jubayl)
Bückeburg
tysk by i Niedersachsen
Byrsa (hist.) (Karthago)
den befæstede bykerne (akropol)
Byzans, nu: Istanbul
Bælt (poet.) (før Bæltesund) (Storebælt)
Bæltesund, nu: Bælt
Bøhmen
Børglum
landsby i det vestlige Vendsyssel; oprindeligt kongsgård; bispesæde fra 1130 til 1540
Børsen (København)
Baalbek (før Heliopolis)
Baal-templet (hist.) (Zeus Belos-templet) (Babylon)
beskrevet i Herodots Historie, 1,181-183; ødelagt af Xerxes
Cádiz
by i Spanien
Caen
by i Nordfrankrig
Caesarea Maritima (hist.)
by imellem Haifa og Tel Aviv i Israel; grundlagt af fønikierne; kristent lærdomscenter i 200-tallet
Cairo Montenotte
by i Italien
Calabria, se Calabrien
Calabrien (Calabria)
Calais
Calcutta, nu: Kolkata
Calicut, nu: Kozhikode
Cambrai
by i Nordfrankrig
Cambridge
by i England
Camerino
by i Mellemtitalien, slagmark i 295 f.Kr
Cammin
landsby i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern
Campania (Campanien)
Campanien, se Campania
Campoformido (hist.) (før Campo Formio)
by i Italien
Campo Formio, nu: Campoformido
Canada
Cannae (hist.)
romersk by i Apulien og slagmark i 216 f.Kr
Canterbury
Cap Bon (Ras Addar)
halvø i det nordøstlige Tunesien
Cape Cod
Capitol (Rom)
en af byens syv høje beliggende mellem Marsmarken og Forum Romanum
Capo Colonne, nu: Sunion
Capo Passaro (før Pachynum)
forbjerg på Sicilien
Cappouge, nu: Lithoprosopon
Cap Rouge, nu: Lithoprosopon
Capua (hist.)
Carabobo
delstat i Venezuela
Caracas
hovedstad i Venezuela
Carmarthen
by i det sydvestlige Wales
Carolina (hist.)
engelsk koloni i Nordamerika fra 1629 til 1729
Carrhae, nu: Karan
Cartagena
by i Spanien
Carthago Nova, nu: Catagena
Castellamare di Velia, se Castellammare della Bruca
Castellammare della Bruca (Castellamare di Velia)
borg ved Velia med ruiner af Elea
Castello di Cosseria (hist.)
slot og borg i Savona-provinsen i Norditalien
Castel Sant'Angelo (Engelsborg) (Rom)
på Tiberens højre bred i Rom; gravmæle for kejser Hadrian indviet i 139, ombygget til fæstning i 900-tallet
Castel Sant Elmo (Napoli)
fæstning opført i 1400-tallet
Castiglione delle Stiviere
by syd for Gardasøen
Catagena (før Carthago Nova)
by i Sydøstspanien
Catalonien
Catania (før Catina, Katane)
by på Siciliens østkyst
Catina, nu: Catania
Cayenne
hovedstad i Fransk Guyana i Sydamerika
Çeşme (Tsesme, Tsjesme)
kystby i Tyrkiet
Ceva
by i Italien
Cevennerne
sydfransk bjergområde
Ceylon, nu: Sri Lanka
Chaironeia (hist.) (Kapraina)
by i det centrale Grækenland nær det moderne Chaironeia; slagmark i 338 f.Kr
Chalkidike, se Chalkidiki
Chalkidiki (Chalkidike, Halkidiki, før Den Makedoniske Halvø)
i Nordgrækenland
Chalkis
by på Evia
Châlons-en-Champagne (før Châlons-sur-Marne)
hovedstad i departemenet Marne
Châlons-sur-Marne, nu: Châlons-en-Champagne
Champagne
egn i Nordfrankrig
Champ-de-Mars, se Marsmarken
Charleroi
by i Belgien
Chartres
by i Frankrig ved floden Eure, 80 km sydvest for Paris
Châtillon-sur-Seine
by i Frankrig
Chehel minar (poet.) (Persepolis)
persisk: De Fyrre Søjler
Chemia (poet.) (Egypten)
stednavn omtalt hos Plutark
Chemmis
by ved Nilen i Egypten, nutidens Akhmim
Chennai (før Madras)
hovedstad i den indiske delstat Tamil Nadu
Cherbourg
by i Frankrig
Chios (før Kios) den græsk ø i den østlige del af Det Ægæiske Hav
Chiusi (før Clusium)
by øst for Firenze
Choaspis (hist.)
flod nær Susa nævnt hos antikke forfattere; muligvis en af floderne Karun eller Karche
Choczim, se Khotyn
Cholet
by i Vestfrankrig
Christiania, nu: Oslo
Christiansborg Slot, se også Københavns Slot
navngivet 1731, nedbrændt 1794; 2. Christiansborg opført 1805-1828 og nedbrændt 1884 med undtagelse af slotskirken
Christiansfjeld
fæstning i fylken Hedmark i det østlige Norge
Christianshavn
Christianskirken (før Frederiks Tyske Kirke) (København)
Chrysopolis, nu: Scutari
Chur
by i Schweiz
Cipango, se Cipangu
Cipangu (hist.) (Cipango)
navn for Japan indført af Marco Polo
Circesium, se Kirkesion
Cirta, nu: Constantine
Clairvaux
cistercienserkloster sydøst for Troyes nedlagt under den Franske Revolution
Clarence (hist.)
engelsk hertugdømme oprettet 1362, nedlagt 1461
Classens Have (hist.) (København)
tidligere landsted på Østerbro i København
Clermont, nu: Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand (før Clermont)
Cleve (hist.) (før Kleve)
tysk hertugdømme fra 1092 til 1795
Clifton
forstad til Bristol
Cluny (hist.)
benediktinerkloster stiftet år 909, nedrevet i begyndelsen af 1800-tallet
Clusium, nu: Chiusi
Clyde
flod i Skotland
Clydesdale, se Strathclyde
Collegium Domus Regiæ, se Regensen
Colmar
by på Rhinsletten i Nordøstfrankrig
Colombia
opkaldt efter Christoffer Columbus; bestod indtil 1830 af Colombia, Panama, Venezuela og Ecuador
Columnæ Herculis, se Herkules' Støtter
Complutum, nu: Alcalá de Henares
Condé-sur-l'Escaut
by i Nordfrankrig
Conegliano
by i Italien
Constantine (hist.) (før Cirta, Scirta)
hovedstad i det nordafrikanske Numidien fra 200-tallet f.Kr
Contessa
lille by ved floden Strimonas udmunding i Orfanosbugten, før også kaldet Contessabugten
Coppet
by i distriktet Nyon i kantonen Vaud i Schweiz, hjemsted for Château de Coppet
Corbie (hist.)
kloster i Picardiet grundlagt 657 med storhedstid i 800-tallet, moderkloster for Corvey
Cordoba
by i Sydspanien
Cornwall
amt i det sydvestlige England
Corvey
kloster grundlagt 822 øst for Paderborn, siden 1800-tallet slot og museum
Cottonian Library
bibliotek grundlagt i 1600-tallet, siden 1731 del af British Museum
Cromford
by i amtet Derbyshire, Midtengland
Crotone (før Kroton)
by i det sydøstlige Italien
Crowland (hist.) (før Croyland)
benediktinerkloster grundlagt ca. 718, ophævet 1539
Croyland, nu: Crowland
Cuba
Culloden
hede øst for Inverness i Skotland, slagmark i 1746
Cumberland
grevskab i Nordvestengland
Cuneo
by i Italien
Cures (hist.)
sabinsk by nord for Rom, erobret 209 f.Kr., ødelagt i 500-tallet e.Kr
Custom House (hist.) (London)
toldbod vest for Tower of London
Cypern
Cønogardia, se Kænugård
Dacia (Danmark)
middelalderlatinsk betegnelse
Dafne (hist.)
forstad lige vest for den græsk-romerske by Antiochia
Dahschur (hist.)
gravområde syd for Giza
Dair al-Qamar
by i Bekaadalen, tidligere drusisk magtcentrum
Dalarna (før Jarnberaland, Dalekarlien)
landsdel i Mellemsverige
Dalby Kirke (Heligkorskyrkan), se også
Dalby Mølle
mølle syd for Kolding, eksisteret siden 1400-tallet
Dalekarlien, nu: Dalarna
Dalmatien
Dalriada, se Dál Riata
Dál Riata (hist.) (Dalriada)
gælisk kongerige fra 400-tallet til midten af 800-tallet, der omfattede dele af Vestskotland og de sydlige Hebrider
Dalum
Dalum Højskole (hist.)
grundlagt og ledet af Christen Kold 1862-1870
Damala, nu: Troizen
Damanhur
by i Egypten
Damaskus
Damietta
by på Egyptens nordkyst, nu kaldet Dumyat
Damietta-armen (før Den Bukoliske Arm)
biflod i Nildeltaet
Dan (hist.)
by i Øvre Galilæa, opkaldt efter stammen Dan
Danaholmen
ø udenfor Göta älvs munding i Göteborg
Danebæk (hist.)
i Skåne mellem Kattegat og Østersøen; stednavnet er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg
Daneland, se Dane-land
Dane-land (poet.) (Dan-Marken, Danne-land, Daneland, Danneland)
Danmark, de danskes land
Danemark, se Dane-mark
Dane-mark (poet.) (Danemark, Dannemark)
Danmark, de danskes land
Daneskov (poet.)
Danmark, især med hensyn til dets idylliske natur
Danevang, se Dane-vang
Dane-vang (poet.) (Danne-vang, Dannevang, Danevang)
Danmark, især med hensyn til dets idylliske natur
Danmark
Dan-Marken, se Dane-land
Danmarks Tekniske Universitet, se Den Polytekniske Læreanstalt
Danneland, se Dane-land
Danne-land, se Dane-land
Dannemark, se Dane-mark
Dannevang, se Dane-vang
Danne-vang, se Dane-vang
Dannevirke (hist.) (før Holgerdiget)
voldanlæg ved den dansk-tyske grænse opført i anden halvdel af 600-tallet, opgivet i 1200-tallet, fornyet midt i 1800-tallet
Danparstaðir, nu: Dneprsted
Dansborg
Kastel i Tranquebar på Malabarkysten.
Dansk Vestindien (hist.) (De Dansk-Vestindiske ØerDe )
nu: US Virgin Islands
Danuvius, nu: Donau
Danzig, nu: Gdańsk
Dardanellerne (før Hellespontos)
stræde mellem Europa og Lilleasien
Dasht-i Kavir (Den Store SaltørkenDen )
Dasht-i Lut
persisk: Tomhedens Ørken; stenørken på det iranske højplateau
Dauphiné
område i Sydøstfrankrig
Davids Borg, se Akra
Davids By (poet.)
i Det Nye Testamente navn for Betlehem (jf. Luk 2,4), der er kong Davids hjemby (jf. 1 Sam 16,1)
Deal
engelsk havne- og garnisonsby i Kent ved Den engelske Kanal
De Arabiske BjergeDe De
i Den Arabiske Ørken øst for Nilen
De Dansk-Vestindiske Øer, se Dansk Vestindien
De Forenede NederlandeDe De (hist.), se også Holland
dannet 1581 af de syv nordlige nederlandske provinser (i den nuværende stat, Holland); opløst i 1795
Dego
by i Italien
De hvide Klinter ved DoverDe hvide Klinter ved De hvide Klinter ved (før Dover Klint)
kridtklinterne på begge sider af havnebyen Dover
Deir Qannubin, se Qannubin
De Joniske ØerDe De
græsk øgruppe i det Joniske Hav på vestsiden af Grækenland
De Kaspiske PorteDe De (hist.)
pas gennem Elburzbjergkæden; beliggenheden er omstridt
De Kassiteriske ØerDe De (hist.)
gr., tinøerne; den vestlige udkant af den kendte verden ifølge antikke geografer; ifølge moderne forskning tinminer langs den franske og britiske Atlanterhavskyst
Delaware
region i det østlige Amerika; 1787 den første stat til at ratificere USAs forfatning
Delfi (Pytho)
helligt område på sydvestsiden af bjergmassivet Parnassos i Grækenland. I antikken hjemsted for det betydningsfulde orakel
Delft
hollandsk by
Delmenhorst (hist.) grevskabet
regeret af de oldenborgske grever fra 1200-tallet; fra 1667 til 1773 regeret af det danske oldenborgske kongehus
Delos
græsk ø i den sydlige del af Det Ægæiske Hav
De Maritime AlperDe De (Alpes-Maritimes, Alpi Marittime)
bjergkæde i den sydvestlige del af Alperne
Demmin
by i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern
Den Ambrakiske BugtDen Den (Arta-bugten)
ved Det Joniske Hav mellem Grækenland og Albanien
Den Anatolske Halvø, se Anatolien
Den Arabiske BugtDen Den (hist.) (Sinus Arabicus) (Det Røde Hav)
det antikke stednavn var endnu gængs i 1800-tallet, men må ikke forveksles med stednavnets moderne betydning: den indre del af havbugten mellem Den Arabiske Halvø og Iran
Den Bataviske RepublikDen Den (hist.) (Bataafse Republiek)
fransk vasalstat i Holland 1795-1806
Den Biscayiske BugtDen Den (før Spanske Sø)
havbugt mellem Frankrig og Spanien
Den Bolbitiniske Arm, nu: Rosetta-armen
Den Botniske BugtDen Den
Den Bubastiske KanalDen Den (hist.) (Nechos kanal)
kanal fra Nildeltaet langs Wadi Tumilat til Det Røde Hav; påbegyndt af Necho 2., videreført af Dareios 1. og efter sigende afsluttet af Ptolemaios 2.; senere udtørret
Den Bukoliske Arm, nu: Damietta-armen
Den Cisalpinske RepublikDen Den (hist.) (Den Italienske RepublikDen , Kongeriget Italien)
fransk statsdannelse i Norditalien 1797-1814. Den Cisalpinske Republik blev opløst i 1799, men genoprettet i 1800 som Den Italienske Republik. Omdøbt til Kongeriget Italien i 1805
Dendara (hist.) (Tentyra)
tempelområde nord for Luxor
Den engelske KanalDen Den (Kanalen, la Manche)
Den Helder
by ved Marsdiepstrædet i Holland
Den hellige GravDen Den (Jerusalem)
Den hellige Gravs Kirke, se Gravkirken
Den hellige StadDen Den (poet.) (Jerusalem)
Den Helvetiske RepublikDen Den (hist.)
fransk vasalstat i Schweiz 1798-1803
Den høje PortDen Den (Den Osmanniske PortDen , Bab-i Ali), se også Osmannerriget
indgangsporten til regeringsbygningerne i Istanbul; 1718-1922 desuden betegnelse for den osmanniske regering, centraladministration og Det Osmanniske Rige
Den Haag, se Haag
Den Iberiske HalvøDen Den (Iberien, Den Pyrenæiske HalvøDen )
Den Italienske Halvø, nu: Appenninerhalvøen
Den Italienske Republik, se Den Cisalpinske Republik
Den Jyske HalvøDen Den (før Den Kimbriske Halvø, Det Kimbriske Chersones)
fra Elben til Skagen
Den Kanopiske ArmDen Den (hist.)
biflod i Nildeltaet
Den Kimbriske Halvø, nu: Den Jyske Halvø
Den Kinesiske MurDen Den
Den Korinthiske Tange, se Isthmen
Den Korykiske HuleDen Den
hule i Parnassosbjerget i Grækenland
Den Makedoniske Halvø, nu: Chalkidiki
Den Mediske MurDen Den (hist.)
opført ved Eufrat af Artaxerxes 2.; omtalt i Xenofons Anábasis; lokaliseres nu ved Habl as-Sahr, 20 kilometer syd for Bagdad
Den Mendesiske ArmDen Den (hist.)
biflod i Nildeltaet
Den Mexicanske BugtDen Den
Den Milviske Bro, se Ponte Milvio
Den Nedersaksiske KredsDen Den (hist.)
region i Det Tysk-romerske Rige
Den Olympiske HalvøDen Den (hist.)
1800-tallets betegnelse for området syd for Olympen på det græske fastland
Den Osmanniske Port, se Den høje Port
Den Partenopæiske RepublikDen Den (hist.) (Repubblica Partenopea)
fransk vasalstat i Napoli januar-juni 1799; Parthenope er Napolis ældste navn
Den Pelusinske ArmDen Den (hist.)
biflod i Nildeltaet
Den Persiske GolfDen Den
Den Polytekniske LæreanstaltDen Den (Danmarks Tekniske Universitet) (København)
grundlagt 1829
Den Pyrenæiske Halvø, se Den Iberiske Halvø
Den Romerske RepublikDen Den (hist.)
fransk vasalstat i Rom og nogle få central-italienske regioner, herunder Kirkestaten, 1795-1806
Den Saitiske Arm, nu: Rosetta-armen
Den Saroniske BugtDen Den (før Æginabugten, Ængiabugten)
på østsiden af Isthmen mellem Peloponnes og det græske fastland
Den Sebennytiske ArmDen Den (hist.)
biflod i Nildeltaet
Den Setroitiske Arm, se Den Tanitiske Arm
Den Skandinaviske HalvøDen Den (før Scandia, Skanza), se også Skandinavien
Den slette Mark, nu: Araba
Den Spanske SøDen Den (poet.) (Atlanterhavet)
betegnelsen blev anvendt i århundrederne fra 1492 med spansk dominans
Den Store Saltørken, se Dasht-i Kavir
Den Tanitiske ArmDen Den (hist.) (Den Setroitiske ArmDen )
biflod i Nildeltaet
Den Tarpeiske KlippeDen Den (hist.) (London)
klippeudhæng i det sydlige hjørne af Capitolhøjen
Den Thermaiske BugtDen Den
på den østlige side af Grækenlands fastland
De Persiske PorteDe De
bjergpas vest for Persepolis; slagmark i 330 f.Kr
De Pontiske Marker, se Agro Pontino
De Pontiske Sumpe, nu: Agro Pontino
Derby
Derbyshire
amt i Midtengland
De skandinaviske bjergeDe De (før Kjølen, Kjölen)
langstrakt fjeldområde, der danner grænsen mellem Norge og Sverige
De Spanske Nederlande, nu: De Østrigske Nederlande
Dessau (Dessau-Roßlau)
Dessau-Roßlau, se Dessau
De Sydlige Øer, nu: Hebriderne
De Syriske PorteDe De (Belen)
bjergpas i det sydøstlige Tyrkiet
De syv TårneDe De (Istanbul)
fængsel og del af Yedikule-fæstningen
Det achaimenidiske storrige, se Perserriget
Det Achaiske ForbundDet Det (hist.)
forbundsstat med hovedsæde i bystaten Aigion i Achaia; betydningsfuldt fra 281 f.Kr. indtil opløsningen i 146 f.Kr
Det Adriatiske hav, se Adriaterhavet
Det Alexandrinske BibliotekDet Det (hist.) (før Biblioteket i Alexandria), se også Museion
grundlagt 280 f.Kr.; brandt 47 f.Kr. og 389 e.Kr.; derefter nedlagt
Det Antigonidiske RigeDet Det (hist.)
hellenistisk kongedømme med makedonsk centrum, 306-168 f.Kr
Det antikvariske Museum, se Det Kongelige Museum for nordiske Oldsager
Det Arabiske HavDet Det (før Det Indiske Hav, Mare Erythraeum)
det nordvestlige hjørne af Det Indiske Ocean
Det Arktiske Ocean, se Det Nordlige Ishav
Det assyriske monarkiDet Det (Det babyloniske monarkiDet , Det kaldæiske verdensrigeDet ), se også Det Nybabyloniske Imperium
ifølge traditionen det første af de fire verdensriger omtalt i Dan 2 og 7
De Tauriske BjergeDe De (Krimbjergene)
på Krimhalvøens sydside
Det babyloniske monarki, se Det assyriske monarki
Det Babyloniske Rige, nu: Det Nybabyloniske Imperium
Det Belgiske Kongerige, se Belgien
Det Byzantinske RigeDet Det (hist.) (Det Østromerske RigeDet )
bestod fra 330/395 til 1453/1461
Det Døde Hav, se Dødehavet
Det Egyptiske Rige, nu: Det Faraonske Egypten
Det europæiske TyrkietDet europæiske Det europæiske (hist.), se også Rumeli
Balkanhalvøen og de øvrige osmanniske besiddelser vest for Bosporus
Det Faraonske EgyptenDet Det (hist.) (før Det Egyptiske Rige)
samlet betegnelse for perioden fra ca. 3000 f.Kr. indtil det hellenistiske styre 332/323 f.Kr
Det Forenede Kongedømme StorbritannienDet Forenede Kongedømme Det Forenede Kongedømme
Det Forenede Kongerige NederlandeneDet Forenede Kongerige Det Forenede Kongerige (hist.) (Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, Royaume-Uni des Pays-Bas)
oprettet 1815; i 1830 opdelt i Belgien og Nederlandene
Det forjættede Land, se Det hellige Land
Det græske monarkiDet Det (Alexanderriget)
rige grundlagt af Alexander den Store. Ifølge traditionen det tredje af de fire verdensriger omtalt i Dan 2 og 7
Det Græske Øhav, se Det Ægæiske Hav
Det hellige LandDet Det (poet.) (Det forjættede LandDet ) (Palæstina)
Det Hellige Romerske Rige af Tysk Nation, se Det Tysk-romerske Rige
Det himmelske JerusalemDet Det (fikt.) (Det ny JerusalemDet )
jf. Åb 21
Det Himmelske RigeDet Det (poet.) (Kina)
oversættelse af den kinesisk betegnelse Tianchao
Det Indiske Hav, nu: Det Arabiske Hav
Det italienske Grækenland, se Magna Graecia
Det kaldæiske verdensrige, se Det assyriske monarki
Det Kaspiske HavDet Det
Det Kejserlige Videnskabernes Akademi, nu: Ruslands Videnskabernes Akademi
Det Kimbriske Chersones, nu: Den Jyske Halvø
Det Kongelige Frederiks UniversitetDet Kongelige Det Kongelige (hist.) (Oslo)
oprettet i 1811, omdøbt i 1939 til Universitetet i Oslo
Det Kongelige Museum for nordiske OldsagerDet Kongelige Det Kongelige (hist.) (Det antikvariske MuseumDet ) (København)
Det Kongelige PalæDet Det (Roskilde Palæ, før Roskilde Bispegård)
grundlagt som bispegård i 1200-tallet; ombygget til kongeligt slot i 1733
Det kongelige Preussen, se Vestpreussen
Det Kongelige TeaterDet Det
Det Kongelige VajsenhusDet Kongelige Det Kongelige (Vajsenhuset) (København)
stiftet 1727 som skolehjem for forældre- og faderløse børn; flyttet fra Nytorv til Købmagergade i 1811, til Nørre Farimagsgade i 1875
Det lombardisk-venetianske KongerigeDet Det (hist.)
oprettet 1815, nedlagt 1859/1866. Del af det østrigske kejserrige
Det lykkelige ArabienDet lykkelige Det lykkelige (poet.) (Arabia Felix) ()
Det Mediske RigeDet Det (hist.)
i storhedstiden (ca. 625-550 f.Kr.) strakte riget sig over det moderne Irak og store dele af Iran, helt til Baktrien
Det middelbabyloniske RigeDet Det (hist.) (Babylonien)
ca. 1570-1158 f.Kr
Det middellandske havDet Det (hist.) (Middelhavet)
Det Nordenfjeldske NorgeDet Det (før Det Nordenfjældske)
den del af Norge, som ligger nord for Dovrefjell
Det Nordenfjældske, nu: Det Nordenfjeldske Norge
Det Nordlige IshavDet Det (Ishavet, Det Arktiske OceanDet )
havet omkring Nordpolen og mellem Europa, Asien og Nordamerika
Det Nybabyloniske ImperiumDet Det (hist.) (før Det Babyloniske Rige) (Babylonien)
626-539 f.Kr
Det ny Jerusalem, se Det himmelske Jerusalem
Det Osmanniske Rige, nu: Osmannerriget
Det Persiske Irak, se Iraq Adschami
Det persiske monarkiDet Det (Perserriget)
andet navn for for Perserriget. Ifølge traditionen det andet af de fire verdensriger omtalt i Dan 2 og 7
Det Pontiske Rige, se Pontos
Det preussiske PolenDet preussiske Det preussiske (hist.) (Provinsen PosenProvinsen , Storhertugdømmet PosenStorhertugdømmet )
områderne annekteret af Preussen mellem 1772 og 1795; opløst 1807-1815 og igen 1918
Det Ptolemæiske RigeDet Det (hist.)
hellenistisk kongedømme i Egypten, 304-30 f.Kr
Det rhodiske PeraiaDet rhodiske Det rhodiske (hist.)
i antikken et område ved Lilleasiens kyst over for øen Rhodos
Det romerske monarkiDet Det
andet navn for Romerriget og dets efterfølgere: Det Vestromerske Rige samt Det Tysk-romerske Rige. Ifølge traditionen det sidste af de fire verdensriger omtalt i Dan 2 og 7
Det Røde HavDet Det
Det Seleukidiske RigeDet Det (hist.) (Det Syriske RigeDet )
hellenistisk kongedømme med syrisk centrum, 312-64 f.Kr
Det Spanske AmerikaDet Det (hist.)
fællesbetegnelse for de spanske besiddelser i vicekongedømmerne Ny Spanien (1517-1821), Peru (1542-1824), Ny Granada (1549/1717-1819) og Rio de la Plata (1776-1814)
Det spanske RigeDet Det (hist.)
oprettet 1479, udvidet til verdensomspændende imperie fra 1492, endelig undergang 1898-1976
Det Store HavDet Det (poet.) (Middelhavet)
betegnelse i Det Gamle Testamente
Det Syriske Rige, se Det Seleukidiske Rige
Det Søndenfjeldske NorgeDet Det (før Det Søndenfjældske)
den del af Norge, som ligger syd for Dovrefjell
Det Søndenfjældske, nu: Det Søndenfjeldske Norge
Det Tauriske Chersones, nu: Krim
Det Thrakiske Chersones, nu: Gelibolu
Dettingen
midttysk landsby ved Main; kendt for slaget i 1743
Det Tyske Burgund, se Det Øvre Burgund
Det Tyske ForbundDet Det (hist.) (Deutscher Bund), se også Tyskland
forbund af 34, senere 36 tyske stater samt fire fristæder; oprettet 1815, opløst 1866
Det Tysk-romerske RigeDet Det (hist.) (Det Hellige Romerske Rige af Tysk NationDet )
landene under den tysk-romerske kejser indtil 1806
Det Vestromerske RigeDet Det (hist.)
oprettet 395, opløst 480
Det Ægæiske HavDet Det (Ægæerhavet, Det Græske ØhavDet , før Arkipelagus, Grækenlandshavet)
Det Østromerske Rige, se Det Byzantinske Rige
Det Øvre BurgundDet Det (hist.) (Det Tyske Burgund, Højburgund) (Burgund), se også Franche-Comté
egnen nord for Jurabjergene og øst for Saône, oprettet 888; habsburgsk besiddelse 1506; i 1678 inkorporeret i Franche-Comté
Deutscher Bund, se Det Tyske Forbund
De Vestindiske ØerDe De
samtlige øer i Det Caribiske Hav
Devon (Devonshire)
Devonshire, se Devon
De Østrigske NederlandeDe De (hist.) (før De Spanske Nederlande) (Belgien)
selvstændig region fra 1579; under østrigsk overherredømme fra 1713 til 1795
Dieppe
fransk by ved den Engelske Kanal
Dijon
by i det østlige Frankrig
Diktebjerget (Aigaiosbjerget)
bjergmassiv på Kreta
Diktegrotten
ved byen Psychro på Kreta; i græsk mytologi stedet, hvor guden Zeus blev plejet som spæd
Dinganes, se Dingenæs
Dingenæs (Dyngnæs, Dinganes)
Diós Pólis (poet.) (Theben)
græsk: ‘Zeus' by’
Ditmarsken
Djævlekrogen
persisk navn i 1800-tallet på et gammelt gravkammer nær Pasargadae
Dnepr (Dnjeper)
flod, der udspringer i Rusland, løber sydpå gennem Hviderusland og Ukraine og udmunder i Sortehavet
Dneprsted (hist.) (før Danparstaðir)
by i herredet Århjem i Reidgotaland, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Dnestr, se Dniester
Dniester (Dnestr)
flod, der udspringer i Karpaterne, flyder igennem Ukraine og Moldova og udmunder i Sortehavet
Dnjeper, se Dnepr
Dodona, nu: Gradicë
Dodone
orakelhelligdom viet til Zeus i det nordvestlige Grækenland
Domingo, nu: Hispaniola
Donau (før Duna, Danuvius, Ister)
Donaus slette (hist.) (før Dúnheiðr)
område i nærheden af Jasserfjelde, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Dordrecht
hollandsk by
Dorestad (hist.)
vigtig handelsplads fra 700-tallet til ca. 870, lå sydøst for Utrecht
Dotan (hist.)
lokalitet 20 km nord for Sikem, omtalt 1 Mos 37,17
Dovre
norsk by og sogn; ofte brugt om Dovrefjell og de omliggende bjerge
Dovrefjell norsk bjergområde nord for øvre Gudbrandsdal
Dra Abu el-Naga (hist.)
gravområde ved Luxor
Drăgășani
by i Rumænien
Dragsholm Slot
ved Sejerø Bugt i Odsherred
Dragør
by på amager.
Drammen
havneby i det sydlige Norge
Drayton
landsby i Leicestershire
Dresden
hovedstad i den tyske delstat Sachsen
Dronningestolen (Møns Klint)
klintens højeste punkt
Dublin (før Dyflin)
Duero, se Duoro
Dumbarton Castle
skotsk borg
Duna, nu: Donau
Dunbar
by i det sydøstlige Skotland
Dúnheiðr, nu: Donaus slette
Dunkeld
område i Skotland, slagmark i 1689
Dunkerque
fransk havneby
Duoro (Duero)
flod i Spanien og Portugal
Dura-dalen (hist.)
en dal i provinsen Babylonien ifølge Dan 3,1
Durazzo, se Durrës
Durrës (Durazzo, før Dyrrachium, Epidamnos)
Dybbøl
landsby vest for Sønderborg, slagmark 1864
Dyflin, nu: Dublin
Dylgja (hist.)
område i nærheden af Jasserfjelde, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Dyme (hist.)
by i det nordvestlige Peloponnes
Dyngnæs, se Dingenæs
Dyregrund (hist.)
stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg
Dyrrachium, nu: Durrës
Düsseldorf
hovedstad i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen
Dødehavet (Det Døde HavDet )
East Anglia (hist.)
angelsaksisk kongedømme i Østengland, erobret af vikinger i 869
Ebenezer, se Eben-ha-Ezer
Eben-ha-Ezer (hist.) (Ebenezer)
Ebro
Eckerö (Finbo)
Eckmühl
by i Tyskland
École de Brienne (hist.)
kadetskole 1730-1790 i Brienne-le-Château i Nordfrankrig
École militaire (Paris)
militærakademi
École polytechnique (Paris)
polyteknisk højskole grundlagt 1804
Eden (fikt.) (Edens have), se også Paradis
Edens have, se Eden
Edessa (hist.) byen i Mesopotamien grundlagt 300 f.Kr., centrum for korsfarerstat i 1100-tallet
Edessa hovedbyen i det græske amt Pella nord for Thessaloniki
Edfu, se Idfu
Edinburgh
Skotlands hovedstad
Edom (hist.) (Idumæa)
den sydligste del af Østjordanlandet
Efesos
Efraims bjergland (hist.)
det centrale bjergland i Vestjordanlandet mellem Judas bjerge i syd og Jizre'elsletten i nord ifølge Bibelen
Efraimskoven (hist.)
område i Østjordanlandet, sandsynligvis syd for Jabbokfloden
Egeløkke
Egerø, nu: Öckeröe
Egio, se Aigion
Egna, se Neumarkt
Egripo, nu: Evia
Egypten (Ægypten)
Eiderstedt, se Ejdersted
Eirarsund, nu: Øresund
Eisenach
Eisleben
Ejderen
Ejderholmen (hist.)
ø i Ejderen, kendt gennem Uffe hin Spages holmgang, beskrevet i Saxos danmarkshistorie; i ældre forskning lokaliseret nær Rendsburg
Ejdersted (Eiderstedt)
nordfrisisk halvø i delstaten Slesvig-Holsten
Ekbatana (hist.)
by ved bjerget Alvand i Iran
Ekeberg
fjeld ved Oslo.
Elam (hist.) (Elymais)
by i Persien ifølge 1 Makk 6,1
Elassar (hist.)
rige nævnt i 1 Mos 14
Elat (hist.)
by på nordkysten af Aqabahavbugten
Elateia (hist.)
by i den centralgræske region Fokis
Elba
ø i Italien
Elben
Elbo (fikt.)
ø i Nildeltaet beskrevet i Herodots Historie, 2,140; skjulested for farao Anysis
Elea, nu: Velia
Elefantine
Elers' Kollegium (København)
Eleusis
græsk by og helligdom viet til gudinderne Demeter og Kore
Eleutherhøjene (hist.)
kuperet område i Grækenland
Elim (hist.)
oase, opholdssted for israelitterne efter udvandringen ifølge 2 Mos 15,27
Elis (hist.)
antik by og landområde på Peloponnes i Grækenland
El Kef (før Sicca Veneria)
by på vejen mellem Karthago og Cirta
el-Meroeel-el- (før Meroë, Atbara) regionen mellem Atbara-floden i øst og Den Hvide Nil i vest
El-Paran (hist.)
lokalitet i Parans ørken ifølge 1 Mos 14,6
El-Qurna (Gurna)
landsby vest for Luxor
Elsass, nu: Alsace
Elymais, se Elam
Emboli, se Amphipolis
Emmaus (hist.)
landsby nordvest for Jerusalem, omtalt Luk 24,13
Empte Mose (hist.)
stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg
En-Gedi (Ain Jidy)
oase ved Dødehavet, beboet indtil byzantinsk og tidlig arabisk periode
Engelsborg, se Castel Sant'Angelo
England (før Old-Engeland, Anglernes Ø)
En-Mishpat (hist.)
‘domskilden’, ‘rettergangskilden’ omtalt 1 Mos 14,7
Epidamnos, nu: Durrës
Epiros
region på grænsen mellem Grækenland og Albanien
Epsom
forstad til London, kendt for sine hestevæddeløb
Eretria (hist.)
bystat på Euboia grundlagt i 700-tallet, lagt øde i 490 og i 198 f.Kr
Erfurt
Erice (hist.) (før Eryx)
by på Siciliens vestspids
Eryx, nu: Erice
Erzgebirge
bjerglandsdel i Saschen
Esdraelon, nu: Jizre'elsletten
Esdraelon-sletten (Jezreel-dalen, før Fouli-sletten)
frugtbar slette eller dal i det nuv. Israel
Eshkol-dalen (hist.) (Gophne)
dal nær Hebron ifølge Det Gamle Testamente; eshkol betyder drue
Eskilstrup
landsby på Falster
Eskilstrup skole
Esna (Sne)
by mellem Luxor og Aswan
Esslingen am Neckar
by i Tyskland i delstaten Baden-Württemberg
Estland
Etam (hist.)
opholdssted for israelitterne under udvandringen ifølge 2 Mos 13,20
Etiopien (Ætiopien)
Etna
Etrurien (hist.) (før Tuscia)
etruskernes land mellem Tiberen, Arno og Appenninerne
Etsch, se Adige
Euas
bakke 10 km nord for Sparta
Euboia, nu: Evia
Eufrat (fikt.) en af de fire paradisfloder, der omtales i 1 Mos 2,10-14
Eufrat
flod i Vestasien
Europa
Europa (fikt.) ø i Atlanterhavet ifølge Grundtvig, der knytter myten om Atlantis til myten om Kadmos og Europa
Eurotas, nu: Evrotas
Eurymedon
flod i det østlige Pamfylien (Anatolien); tyrkisk: Köprü Çayı
Evia (før Euboia, Negroponte, Egripo)
Évreux
by i Nordfrankrig 90 km vest for Paris
Evrotas (før Eurotas)
en af de større floder på Peloponnes
Exeter
by i Sydvestengland
Exeter Cathedral Library
stiftsbibliotek
Eylau (hist.)
by i det tidligere Østpreussen
Falkirk
skotsk by mellem Glasgow og Edinburgh, slagmark i 1298 og 1746
Falster
Faros
ø og fyrtårn ud for Alexandrien; fyrtårnet var et af Antikkens Syv Underværker, grundlagt 279 f.Kr., ødelagt 1326
Fars (før Farsistan)
Farsalos
Farsistan, nu: Fars
Fayyum (Madinet el Faiyum), se også al-Fayyum
by vest for Nilen ved kanalen Bahr Yusuf
Fenring, nu: Askøy
Ferai (hist.)
antik by i det sydøstlige Thessalien i Grækenland
Ferney godset
nær Geneve; Voltaires bopæl fra 1759
Ferrara
Fiano Romano (før Veji)
by nord for Tiberen
Fidje, nu: Fitjar
Filadelfia (hist.)
by i Lydien med oldkristen menighed nævnt i Åb; ødelagt i 1922 og genopbygget under det tyrkiske navn Alaşehir
Filefjell
norsk fjeldområde mellem Lærdal i Sogn og Vang i Valdres
Filippi (hist.) (Philippoi)
by i Thrakien grundlagt 356 f.Kr., Paulus dannede her Europas første kristne menighed ifølge ApG 16
Filosofgangen (Sorø)
lokalitet i en lystskov tilhørende Sorø Akademi
Finbo, se Eckerö
Finderup
landsby ved Viborg
Finisterre
forbjerg på den vestlige side af Den Iberiske Halvø
Finland (hist.) (Finmarken)
middelalderens navn for området beboet af samerne i det nordlige Norge, det nordlige Sverige og Finland
Finland
Finmarken, se Finland
Finnveden (hist.)
vikingetidens og middelalderens navn for et af de oprindelige ‘små lande’, nærmere bestemt den vestligste del af Småland i Sverige, omfattende de tre herreder Sunnerbo, Västbo og Östbo
Finske Bugt (før Karelen, Kyrialabotn)
Firenze
Fitjar (før Fitje, Fidje)
kongsgård på øen Stord i skærgården ved Bergen; kendt gennem slaget ca. 960
Fitje, nu: Fitjar
Fjenneslev
Flandern
Flaskekroen
kro mellem Valby og Hvidovre på Gammel Køge Landevej
Flensborg (Flensburg)
Flensburg, se Flensborg
Fleurus
område i den belgiske region Vallonien
Flodden (hist.)
område ved Branxton i Northumberland, kendt for slaget i 1513
Florida
Flækkebek (hist.)
stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg
Flæmingland (poet.) (Flandern)
Foix
sydfransk by i departementet Ariège
Fokaia (hist.)
græsk bystat på Anatoliens vestkyst nær byen Foça
Fokis
landområde i det centrale Grækenland
Foldefjorden, nu: Oslofjorden
Folden, nu: Oslofjorden
Foldingbro
landsby nord for Kongeåen
Follafjord
fjord i Trøndelag i Norge.
Fons rosarum, se Rosens kilde
Fontainebleau
by i Frankrig
Forpreussen, se Vestpreussen
Fort Bard
fæstning i byen Bard i Italien
Fort Éguillette
fort i kommunen La Seyne-sur-Mer i Frankrig, bygget mellem 1674 og 1685
Forth
flod i Skotland
Fort Mulgrave (hist.) (før Lille Gibraltar) (Toulon)
midlertidig befæstning under byens belejring 1793
Fort Penthièvre
befæstning i Saint-Pierre-Quiberon i Frankrig
Forum Romanum
byens centrale plads
Fosse di Bettina, se Allia
Fouli-sletten, nu: Esdraelon-sletten
Frakland, nu: Frankerriget
Franche-Comté (hist.) (før Freigrafschaft Burgund)
del af Det Tysk-romerske Rige fra midten af 1100-tallet, afstået til Frankrig 1678, nedlagt 1790
Franken
Frankerriget (hist.) (før Frakland, Frankland)
fra 493 et rige i den tidligere romerske provins Gallien; i 814 dækkede riget dele af Tyskland, Alperne, Italien og Spanien; i 843 opdelt i tre riger (Frankrig, Burgund og Tyskland)
Frankfurt am Main
største by i den tyske delstat Hessen
Frankland, nu: Frankerriget
Frankrig
Frederiksberg
Frederiksberg Bakke
Frederiksberggade (København)
Strøget fra Rådhuspladsen til Nytorv
Frederiksborg
by i Nordsjælland
Frederiksborg Slot
Frederiksstad, se Friedrichstadt
Frederikssund
by på Sjælland
Frederiks Tyske Kirke, nu: Christianskirken
Fredrikshald, nu: Halden
Fredrikshamn (før Hamina)
by ved Finske Bugt
Fredriksten, se også Halden
norsk fæstning
Freigrafschaft Burgund, nu: Franche-Comté
Fréjus
fransk provinsby i departementet Var
Fresia minor, nu: Nordfrisland
Friedland (hist.)
by i det tidligere Østpreussen
Friedrichstadt (Frederiksstad)
by i det sydlige Slesvig
Friedrich-Wilhelms-Universität, nu: Humboldt-Universität zu Berlin
Frihedsstøtten (København)
monument uden for Københavns Vesterport, opført 1792-1797 til minde om stavnsbåndets ophævelse i 1788
Frisland (hist.)
egnene ved Nordsøen beboet af frisere; kerneområdet strakte sig efter folkevandringstiden mellem Scheldes og Wesers udløb
Frisland (Westfriesland)
regionen i Nederlandene
Friuli
region i Italien
Frosta
halvø i Trondheimsfjorden
Frosteting (hist.) (før Frosteting)
tingsted på øen Frosta
Frosteting, nu: Frosteting
Fruerlund (hist.)
bebyggelse syd for Randers
Frygien (hist.)
landområde i det nordvestlige Lilleasien
Fthiotida
græsk amt
Furculae Caudinae (hist.)
bjergpas i en af dalene ved Caudium, slagmark i 321 f.Kr
Fyn
Fyns Stift
indtil 1803 inkl. Lolland og Falster
Færøerne
Fønikien (hist.)
antik betegnelse for kyststrækningen langs Libanon og Syrien
Gabèsgolfen (før Lille Syrte)
ved Tunesiens østkyst
Galatien (hist.)
landsdel i det indre af Lilleasien; kongerige fra 268 til 25 f.Kr
Galilæa
Galilæas Sø, nu: Genesaret Sø
Gallien (hist.)
Frankrig samt de dele af Belgien, Tyskland og Norditalien, der var beboet af gallerne
Gallipoli, nu: Gelibolu
Gammelholm (København), se også Holmen
orlogsværft indtil 1859; derefter bydel
Gammelkastilien
egnen i den østlige del af provinsen Castilia y Leon, nord for bjergkæden Sierra de Guadarrama
Gammel Lejre (før Lejre)
landsbyen Gammel Lejre var ifølge traditionen hjemsted for kongeslægten skjoldungerne; landsbyen ligger umiddelbart nord for den moderne stationsby Lejre og fik først i 1800-tallet tilføjet betegnelsen 'Gammel'
Gammel Rye (før Rye)
by vest for Skanderborg i Midtjylland
Gammel Strand (København)
Gammeltorv (København)
Gand, se Gent
Gandvig (hist.)
område i og ved Hvidehavet
Ganges
Gardarige (hist.) (før Gårdrige)
område i det vestlige Rusland
Gardarsholm (hist.), se også Island
efter Islands opdager svenskeren Gadar Svavarsson
Gardasøen
Garonne
flod i Sydvestfrankrig
Gascogne
egn i det sydvestligste Frankrig mellem Atlanterhavet, foden af Pyrenæerne og floden Garonne
Gastouni
by på Peloponnes' vestkyst
Gat (hist.)
en af filistrenes fem hovedbyer ifølge Det Gamle Testamente
Gaugamela
landsby nær slagmark i 331 f.Kr.; NØ for Mosul i det nuværende Irak
Gauldalen
område i Sør-Trøndelag i Norge
Gautland, nu: Götaland
Gaza (før Kadytis)
by ved Middelhavskysten i Palæstina
Gdańsk (før Danzig)
Gebal, se Byblos
Geddesbye, nu: Gedser
Gedser (før Geddesbye)
byen på Sydfalster
Gedsør
betegnelse for Sydfalster
Gela
Gelderland
provins i Nederlandene
Gelibolu (før Gallipoli, Det Thrakiske Chersones)
halvøen på den europæiske side af Dardanellerne
Genesaret
slette vest for Genesaret Sø
Genesaret Sø (før Galilæas Sø)
Genève (Genf)
Genf, se Genève
Genova (Genua)
Gent (Gand)
belgisk by; hovedstad for provinsen Østflandern i regionen Flandern
Gentofte Kirke
Genua, se Genova
Georgien (Grusien, Gruzija)
Germanien (hist.), se også Tyskland
romersk betegnelse for Vest- og Nordeuropa, anvendt poetisk om Tyskland
Gerona
by i Spanien
Gerontia, nu: Gioura
Getsemane (hist.) (Jerusalem)
sted (have) på eller ved Oliebjerget
Gibea (hist.)
by i området Benjamin, ifølge 1 Sam
Gibeon (hist.)
lokalitet nordvest for Jerusalem
Gibraltar
Gibraltarstrædet (før Strædet)
Gihon (fikt.)
en af de fire paradisfloder, der omtales i 1 Mos 2,10-14; i antikken bl.a. identificeret med Oxus
Gilboa (hist.)
bjergkæde sydøst for Jizre'elsletten i Galilæa ifølge Bibelen
Gilead (hist.)
bjergområdet øst for Jordanfloden mellem Arnon og Jarmuk
Gilgal (hist.)
Jahve-helligsted nær Jeriko
Gilsbakke (hist.)
gård i Borgefjord nord for Reykjavik på Island
Gioura (før Jura, Gerontia)
græsk ø i de nordlige Sporader
Girgenti, nu: Agrigento
Gironde
departement i den franske region Aquitaine
Gislemark (hist.) (Sverige)
svensk stednavn oplyst hos Saxo, 8. bog
Gisselfeld
Giza
by i Egypten
Gjellebæk
landsby nordøst for Drammen i Norge.
Glasgow
Glomma (Glåma)
Norges længste elv med udmunding i Oslofjorden
Glommen
kystby i Halland
Glumsø
landsby på Midtsjælland
Glückstadt
by i Slesvig-Holsten
Glåma, se Glomma
Gniben
Goa
byen på Indiens vestkyst
Gobindapur (hist.) (før Govindpore)
den ene af tre landsbyer, som sammen dannede byen Calcutta; sløjfet 1758-1773
Gode Havne, se Kaloi Limenes
Godthåb (Nuuk)
hovedstad i Grønland.
Golgata
tidligere fordansket som Hovedpandested
Gomorra (hist.)
by i Jordandalen; ødelagt sammen med Sodoma jf. 1 Mos 19
Gophne, se Eshkol-dalen
Gorinchem
by og region i Holland
Goshen (hist.)
område i Nedre Egypten ifølge Det Gamle Testamente
Gothland, nu: Götaland
Gothland (hist.) (Gotland), se også Reidgotaland
goternes land (Norden, især Danmark og Sverige); opdeles til tider i Reidgotaland (den landfaste del), og Ø-Gotland
Gotland, nu: Götaland
Gotland (før Gulland, Gylland), se også Götaland
ø i Østersøen ud for Sveriges østkyst; i sagnhistorisk tid regnes øen af og til for en del af gøternes land Götaland
Gotland, se Gothland
Gottorp
Govindpore, nu: Gobindapur
Gozan (hist.)
område ved Eufrats biflod Habor
Gradica, se Gradicë
Gradicë (Gradica, før Dodona)
landsby i Kosovo; af Grundtvig forvekslet med Dodone, orakelhelligdomen nær Ioaninna
Grampian Mountains
bjergkæde i det nordlige Skotland
Granada (hist.)
by i det sydlige Spanien, hovedstad i det tidligere Kongedømme Granada, der blev oprettet af maurere i 1228, erobret af den spanske krone i 1492 og nedlagt 1833
Grandson
schweizisk by i kantonen Vaud; slagmark i 1476
Granikos
flod i Lilleasien
Granville
by i det nordvestlige Frankrig
Grasse
by nær den franske Middelhavskyst 20 km vest for Nice
Graubünden
kanton i det sydøstlige hjørne af Schweiz
Gravkirken (Den hellige Gravs KirkeDen ) (Jerusalem)
Great Yarmouth
kystby i Norfolk i England
Grebå (hist.) (før Greipá)
å i Reidgotaland, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Gredstedbro, se Gridsted Bro
Greenwich
Greipá, nu: Grebå
Grenoble
by i De Franske Alper
Grenå
Grevskabet ToulouseGrevskabet Grevskabet (hist.)
uafhængigt indtil 1229, derefter del af Frankrig
Gribskov
skov i Nordsjælland
Gridsted Bro (Gredstedbro)
Jernved sogn, Gørding Herred
Grimselen
bjergområde i Schweiz
Grindavík (før Grindevig)
område sydvest for Reykjavik i det vestlige Island
Grindevig, nu: Grindavík
Grinebakken
bakke ved Udby (Vordingborg)
Großgörschen
landsby i Sachsen-Anhalt, slagmark i 1813
Grunnavik
bugt ved Jökulfirðir i det vestlige Island
Grusien, se Georgien
Gruzija, se Georgien
Græderen (Møns Klint)
parti, hvor vand siver ud af klintevæggen
Grækenland (før Hellas)
Grækenlandshavet, nu: Det Ægæiske Hav
Grønland
Grønningen (hist.) (København)
plads uden for Kastellet i København
Gråbrødrekloster (hist.) (Roskilde)
franciskansk kloster nedlagt 1537
Gråbrødretorv (før Ulfeldts Plads)
Guadalquivir (Tartessus Baetis)
Guadeloupe øgruppen i Caribien
Guadeloupe byen i Baskerlandet
Guanahani, nu: San Salvador
Gudbrandsdalen
dal i det sydøstlige Norge.
Guernsey
ø i Den Engelske Kanal
Gufuárósi (før Guveå)
flod ved Borgefjord på den vestlige side af Island
Guise (hist.) fransk fyrstendømme
fra 1528 hertugdømme; hjemfaldt til kronen i 1830
Gulating (hist.) (før Guleting)
tingsted i Bergens stift i Norge
Guldborgsund
Guleting, nu: Gulating
Gulland, nu: Gotland
Gunderslev Skov
Gundslev
by på Falster
Gurna, se El-Qurna
Guveå, nu: Gufuárósi
Guyana
republik i den nordlige del af Sydamerika
Guyenne (hist.)
middelalderlig provins i det nuværende Aquitaine
Gylland, nu: Gotland
Görlitz
tysk by i delstaten Sachsen
Götaland (før Gautland, Gothland, Gotland), se også Gotland
den mellemste del af Sverige mellem Skånelandene og Svealand; i sagnhistorisk tid mere generel betegnelse for gøternes land til tider inklusive øen Gotland
Göta älv
svensk elv, der munder ud ved Göteborg
Gøteborg, se Göteborg
Göteborg (Gøteborg)
Göttingen
Gårdrige, nu: Gardarige
Habsburg
borg i Aargau, stamborg for det habsburgske dynasti, erobret af schweizerne i 1415
Haderslev
Hafnia, se Havn
Hafrsfjord (før Hafursfjörðr, Hafsvaag)
fjord i Rogaland i det sydvestlige Norge, kendt gennem slaget ca. 872, nævnt i Heimskringla. Grundtvig identificerer dog stednavnet med Boknafjord
Hafsvaag, nu: Hafrsfjord
Hafursfjörðr, nu: Hafrsfjord
Hagia Sophia (Sofiakirken) (Istanbul)
kirke indtil 1453
Haimos (hist.) (Balkan)
oldgræsk navn
Hainaut (før Henegouw, Hennegau)
område i det nuværende Belgien og Frankrig
Haithabu, se Hedeby
Haiti
Hakes Høj (hist.)
gravhøj ved Susåen på Midtsjælland
Halden (før Fredrikshald)
Halikarnassos
by i det sydvestlige Lilleasien; tyrkisk: Bodrum
Halkidiki, se Chalkidiki
Halland
Hallandsås (poet.) (Kongens Nytorv)
den folkelige betegnelse
Hallandsåsen
Halle
Hallingsted, nu: Hollingstedt
Halys (Kızılırmak)
flod i Lilleasien
Hamadan
Hambach
by i den tyske delstat Rheinland-Pfalz
Hamborg (Hamburg)
Hamburg, se Hamborg
Hameln
by i den tyske delstat Niedersachsen ved floden Weser
Hamina, nu: Fredrikshamn
Hamundi sinus, se Håmundsvig
Hamundsfjord, se Håmundsvig
Hamun-e Saban (Zare, Zurra, Aria Palus)
Handefjeldene (hist.) (før Harvaðafjöll)
fjelde i Reidgotaland, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Hannover (hist.) (Braunschweig-Lüneburg) hertugdømme fra 1500-tallet, kurfyrstendømme i 1692, kongerige fra 1815, opløst 1918
Hannover byen i Niedersachsen
Hanseforbundet (hist.) (Hansestæderne)
Hansestæderne, se Hanseforbundet
Haraldsejd, nu: Harboøre Tange
Haraldskær
gods nær Vejle
Haraldsted
landsby nord for Ringsted, kendt gennem mordet på Knud Lavard i 1131
Harboøre Tange (før Haraldsejd)
landtange mellem Limfjorden og Vesterhavet
Hardanger
landområdet omkring Hardangerfjorden øst for Bergen
Harran, se Karan
Harvaðafjöll, nu: Handefjeldene
Harz, se Harzen
Harzen (Harz)
bjergområde i Midttyskland
Hasor (hist.)
by i Øvre Galilæa
Hastings
by ved Den Engelske Kanal
Havila (fikt.)
et land i Edens have, jf. 1 Mos 2,11
Havn (hist.) (Hafnia)
Hawwārat ‘Adlān
by vest for Nilen ved kanalen Bahr Yusuf
Hebriderne (før Hebuderne, Syderøerne, De Sydlige Øer)
øgruppe ved Skotlands vestkyst
Hebron
by syd for Jerusalem
Hebuderne, nu: Hebriderne
Hedeby (hist.) (Haithabu)
Nordens største by i vikingetiden lå syd for byen Slesvig; ødelagt midt i 1000-tallet
Hedmarken
område i det østlige Norge
Hefaistos-templet, se Ptah-templet
Heidelberg
Hekkenfeldt, nu: Hekla
Hekla (før Hekkenfeldt)
Helgafell
vulkan på den islandske ø Heimaey
Helgeland, se også Hålogaland
område i Nordland fylke (amt) i Norge
Helgenæs
halvø på sydsiden af Djursland
Helgoland
ø i Nordsøen; dansk indtil 1814, britisk indtil 1890, siden tysk
Heligkorskyrkan, se Dalby Kirke
Helikon
bjerg i Boiotien; musernes hjem i den græske mytologi
Heliopolis, se On
Heliopolis, nu: Baalbek
Helios-templet, se Ra-templet
Hellas, nu: Grækenland
Hellespontos, nu: Dardanellerne
Hellested
Helligbæk (hist.)
vandløb nordvest for Slesvig by
Helliggeist Kirke, nu: Helligåndskirken
Hellig Kors Kilde (Kongens Kilde) (Roskilde)
kilde
Helligåndshospital, nu: Vartov
Helligåndskirken (før Helliggeist Kirke) (København)
Helmstedt
tysk by i delstaten Niedersachsen
Helos
Helsingborg
Helsinge
Helsingeland, se Hälsingland
Helsingør
Helvetien (poet.) (Schweiz)
Hemmingstedt
tysk by i delstaten Slesvig-Holsten
Henegouw, nu: Hainaut
Hennegau, nu: Hainaut
Heraklea (hist.)
by ved Tarantobugten grundlagt ca. 433 f.Kr
Herakleion, se Heraklestemplet
Heraklestemplet (hist.) (Herakleion) (Thasos)
centrum for en synkretistisk Herakleskult; oprettet i 600-tallet f.Kr
Herakles-templet, se Melkart-templet
Herakles-templet, se Melkart-templet
Herculaneum (hist.)
by nær Napoli ødelagt ved Vesuvs udbrud i 79 e.Kr
Heredaland, nu: Hordaland
Herfølge
Herkules' Støtter (Columnæ Herculis)
klipperne ved Gibraltarstrædet
Herlyng, nu: Herrljunga
Herrens Tempel, se Templet i Jerusalem
Herrljunga (før Herlyng)
by i Västra Götalands län
Herrnhut
lille by i Sachsen; hjemsted for Brødremenigheden siden 1722
Hertha (poet.) (Herthas Ø) (Sjælland)
øen viet til den danske gudinde Hertha, hvis navn er afledt af den germanske gudinde Nerthus, omtalt hos Tacitus
Herthas Ø, se Hertha
Hertugdømmerne (hist.), se også Schleswig-Holstein
fællesbetegnelse indtil 1864 for det danske hertugdømme Slesvig og det tyske hertugdømme Holsten samt fra 1815 tillige det tyske hertugdømme Lauenburg
Hertugdømmet MilanoHertugdømmet Hertugdømmet (hist.)
oprettet 1395, nedlagt 1797
Hertugdømmet SavoyenHertugdømmet Hertugdømmet (hist.), se også Kongeriget Sardinien
etableret i 1000-tallet, fra midten af 1500-tallet inklusive Piemonte. I 1720 blev hertugdømmet udvidet til Kongeriget Sardinien
Hertugdømmet Warszawa (hist.)
polsk stat 1807-1813
Herwig, se Hærvig
Heshbon (Tell Hesban)
by i Jordan; amoritterkongens hovedstad ifølge Det Gamle Testamente
Hesperia (poet.)
gr.: Aftenlandet; antik betegnelse for Italien eller blot landene vest for Grækenland
Hesselagergård
Hessen
Hessen-Darmstadt (hist.)
tysk fyrstendømme fra 1567 til 1806
Hessen-Kassel (hist.)
tysk grevskab fra 1567 til 1801
Hiberia, se Iberien
Hiddekel (fikt.)
en af de fire paradisfloder, der omtales i 1. Mos 2,10-14
Hiera (før Maretima)
ø nordvest for Sicilien
Hilla
by 100 kilometer syd for Bagdad, nær det antikke Babylon
Himalaya (før Himmelbjergene)
Himera (hist.)
by på Siciliens nordkyst grundlagt ca. 649 f.Kr., ødelagt 409 f.Kr
Himmelbjergene, nu: Himalaya
Himmelbjerget
bakke ved Ry i Østjylland
Hin (hist.) (før Kinn)
ø i Helgeland i Norge; identificeres ofte med Hinnøya
Hindukush, se Hindu Kush
Hindu Kush (Hindukush)
bjergområde i det nordvestlige Pakistan og i Afghanistan
Hindustan
betegnelse for enten hele Det Indiske Subkontinent eller blot Ganges-dalen mellem Punjab og Bengalen
Hippo Regius (hist.)
Augustins bispesæde; ødelagt 698 e.Kr.; ligger nær den algeriske by Annaba
Hirschholm Slot (Hørsholm Slot)
udbygget fra 1733-1744, sidste del nedrevet og 1818
Hispanien (hist.)
romersk provins på den Pyrenæiske Halvø fra slutningen af 200-tallet f.Kr
Hispaniola (før Domingo)
Hīt (Is)
by ved Eufrat i Irak
Hjaltland, se Shetlandsøerne
Hjardarholt, se Hjordeholt
Hjarrand herred (hist.)
herred i det vestlige Vendsyssel
Hjelm
ø i Kattegat 9 km øst for Ebeltoft Færgehavn
Hjordeholt (hist.) (Hjardarholt)
gård nær Hvammsfjörður nord for Reykjavik i det vestlige Island
Hjälmaren (Sverige)
sø vest for Stockholm
Hjørring
by i Vendsyssel
Hjørungavåg (hist.)
norsk bugt, der muligvis har ligget ved øen Hareidlandet i nærheden af Ålesund på vestkysten
Hlade (hist.)
område i Sør-Trøndelag i Norge, hvis hovedgård hed (H)lade gård
Hlidarende (fikt.)
gård i Fljótshlið på det sydlige Island (sønderlandet)
Hoba (hist.)
lokalitet nord for Damaskus ifølge 1 Mos 14,15
Hofburg (Wien)
habsburgernes residens
Hohenlinden
by i den tyske delstat Bayern
Holbæk Slot (hist.), se også
middelalderlig borg i Holbæk; nedrevet 1659
Holgerdiget, nu: Dannevirke
Holland
grevskab indtil 1581, derefter provins i Nederlandene; ofte anvendt synonymt for alle Nederlandene
Hollingsted, se Hollingstedt
Hollingstedt (Hollingsted, før Hallingsted)
landsby i delstaten Slesvig-Holsten. En del af Dannevirke (Krumvolden) løber forbi byen
Holmen (København)
orlogsværft og flådens hovedbase fra 1690 indtil 1990'erne
Holmens Kanal (hist.) (København)
kanal i København mellem Kongens Nytorv og Holmens Kirke. Kanalen blev i 1606 gravet ud som skibsgrav i forbindelse med orlogsværftet. Kanalen kastedes til i 1864
Holmgård, nu: Novgorod
Holmstrup
by på Vestsjælland
Holsetaland, nu: Holsten
Holsetuland, nu: Holsten
Holsteinborg Slot
herresæde beliggende ca. 13 km fra Skælskør opført mellem 1598 og 1651; siden 1707 i slægten Holsteins besiddelse
Holsten (før Holsetaland, Holsetuland)
Hordaland (før Hørder, Heredaland)
fylke (amt) i Vestnorge
Horeb, se Sinai
Horne Herred (hist.)
herred i det nordligste Vendsyssel
Hornelen (før Smalsarhorn)
klippe ved kysten i Bremanger
Horsens
by i Østjylland
Hospita Vallis, nu: Roncesvalles
Hôtel de Ville (Paris)
rådhus
Hou
landsby på Langeland
Hover
by ved Jelling
Hraundalur (Ravnedal)
område nord for Reykjavik i det vestlige Island
Hraunedal, nu: Lavadal
Hubertusburg
jagtslot i Sachsen. Den 15. februar 1763 undertegnedes her fredsaftalen, der afsluttede Syvårskrigen
Hudson River
Huehuetlapallan, se Hueitlapala
Hueitlapala (hist.) (Huehuetlapallan)
ruinerne af en præcolumbiansk by nær den nutidige by Coatzacoalcos på Yucatán-halvøen i Mexico
Huleklostret, se Petjerskij klosteret
Humber
flod i Nordøstengland, der skiller Northumbria fra de sydligere engelske kongedømmer
Humboldt-Universität zu Berlin (før Berliner Universität, Alma Mater Berolinensis, Friedrich-Wilhelms-Universität)
Humleore
skov ved Ringsted
Hunaland (hist.)
landområde, der bl.a. dækkede frankernes rige
Hundborg Herred
herred i Thy
Hunsingo
område i den nederlandske provins Groningen
Huntingdon
valgkreds i Cambridgeshire, England
Huseby vejle
område i Husby sogn i Ulfborg herred
Hvalfell, se Valfell
Hvam (Hvammur í Dölum)
gård i Vesterlandet på Island, Snorre Sturlusons fødested
Hvammur í Dölum, se Hvam
Hven
Hvide Bjerg (Bílá Hora)
forbjerg nær Prag, slagmark i 1620
Hvidehavet (Beloje More, før Hvidehavet)
farvand nord for Rusland
Hvidehavet, nu: Hvidehavet
Hvide Nil (Bahr al-Abyad)
Hvidøre (hist.)
lokalitet ved Strandvejen nord for København
Hvine (hist.)
landstrækning ved det moderne Kvinesdal i Norge
Hvítá í Borgarfirði (før Hvidå)
flod (elv) på det sydvestlige Island
Hyberland, nu: Irland
Hydra
den sydøstlige af De Saroniske Øer
Hylaia (hist.)
skovområde ved den nedre del af Dnestrfloden
Hyldehøj
gravhøj uden for Lejre
Hymmetos
Hyria, nu: Nola
Hälsingland (Helsingeland)
landsdel i det sydlige Norrland, Sverige
Härjedalen
Hærvig (hist.) (Herwig)
ifølge Saxo den inderste del af Kalundborg Fjord, hvor Esbern Snare lod opføre en borg
Höchstädt
by i Bayern; kendt fra slaget den 13. august 1704
Højburgund, se Det Øvre Burgund
Højelse Sogn
ved Køge
Højnorden (poet.)
landene højt mod nord, Skandinavien med Island og Færøerne, modsat Norden i bred forstand: Skandinavien, England med mere
Højskamling
højeste punkt i Sønderjylland
Høland
norsk by nær Akershus
Hørder, nu: Hordaland
Hørsholm Slot, se Hirschholm Slot
Haag (Den Haag)
Håkonshellen
halvø i Hordaland ved Bergen
Hålogaland (hist.), se også Helgeland
område i Nordnorge nord for Trøndelag; før kristningen et selvstændig kongedømme
Håmundsvig (poet.) (Hamundi sinus, Hamundsfjord)
søkongen Håmunds borg lå i vigen ifølge Saxo (bog 7,7.5)
Haarby Kirke
på Fyn
Ialysos (hist.)
en af de tre ældste bystater på øen Rhodos, opgivet ved grundlæggelsen af byen Rhodos fra 408 f.Kr
Iaşi (Jassy)
industri- og handelsby ved Bahluiul, en biflod til Prut, i det nordøstlige Rumænien 15 km fra grænsen til Moldova
Iberien (hist.) (Hiberia) egnen ved Iberus (Ebro-floden)
Idabjerget
bjerg ved oldtidsbyen Troja i det nordvestlige Tyrkiet
Idfu (Edfu)
Idko (Idku)
brakket sø i Nildeltaet nær Alexandria
Idku, se Idko
Idumæa, se Edom
Iedderen, nu: Jæren
Ieper
by i Belgien
Île d'Oléron
ø ved den franske altanterhavskyst
Île d'Yeu
ø og kommune ud for kysten i det vestlige Frankrig
Île-de-France (hist.)
provinsen omkring Paris, oprindelig kronens sæde og ejendom
Ilios, se Troja
Illahun, se al-Lahun
Illumø
ø i Helnæs Bugt
Illyricum (hist.) (Illyrien)
antik kongerige mellem Serbien og Adriaterhavet; fra 167 f.Kr. romersk provins
Illyrien, se Illyricum
Imbaba
kvarter i det nordlige Giza i Egypten
Imperia (hist.) (før Oneglia)
by i Norditalien
Indien
Indus
Ingelheim am Rhein (hist.) borgen
ved Mainz, færdigbygget 814
Ingermanland (hist.) (Inkeri, Izjorskaja zemlja)
historisk landsdel i det indre af Finske Bugt
Inkeri, se Ingermanland
Innsbruck
by i Østrig
Inverness
by i det nordøstlige Skotland
Ioannina (Janina)
administrativ hovedby i Epiros
Iolkos
græsk by i den vestlige del af det centrale Grækenland
Iona
ø ved Skotlands vestkyst i øgruppen Indre Hebrider
Ipsos (hist.)
by i Frygien i Lilleasien, slagmark i 301 f.Kr
Iran (hist.) (Ariane), se også Persien
historisk betegnelse for hele Det Persiske Rige inklusive provinserne uden for Persien (det nutidige Iran)
Iraq Adschami (hist.) (Det Persiske IrakDet )
området vest for Eufrat og øst for Teheran; betegnelsen blev anvendt fra 1300-tallet
Irland (før Hyberland)
Is, se Hīt
Isefjorden
Ishavet, se Det Nordlige Ishav
Isis-templet (hist.) (Memphis)
fuldført af farao Amasis i 500-tallet f.Kr
Isla de León
halvø der indkredser Cádizbugten
Island
Isle of Arran
ø i fjorden Firth of Clyde på vestkysten af Skotland
Isle of Bute
ø i fjorden Firth of Clyde på vestkysten af Skotland
Ismail (Izmail)
by i den ukrainske del af Donaudeltaet
Israel landet; befolkningen af israelitisk afstamning
Israel (hist.) (Nordriget) rige beboet af nordlige, israelitiske stammer ca. 926-722, omtalt 1 Kong 12
Issos (hist.)
by i Kilikien, slagmark i 333 f.Kr
Istanbul (før Stambul, Konstantinopel, Byzans, Maglegaard, Miklagård, Zarograd)
Ister, nu: Donau
Isthmen (Den Korinthiske TangeDen )
landtange mellem Peloponnes og det græske fastland
Istrien
Isøre (hist.)
på Nakke-halvøen, tingsted og havn indtil 1300-tallet
Italien
Ithaka
Ithome (hist.)
bjerg i Messenien på Peloponnes
Iti, se Oite
Itzehoe
Ivrea
by i Italien
Izjorskaja zemlja, se Ingermanland
Izmail, se Ismail
Izmir (Smyrna)
Iznik, se Nikæa
Jabbok
biflod til Jordanfloden, nu kaldet Nahr ez-Zerqa
Jabesh (hist.)
by i Østjordanlandet
Jaffa (før Joppe)
Jamaica
Janiah, nu: Thessalien
Janina, se Ioannina
Janustemplet (hist.) (Rom)
på Forum Romanum
Jarnberaland, nu: Dalarna
Jarnmod (fikt.) (Jærnmod)
Jassarfjöll, nu: Jasserfjelde
Jasserfjelde (hist.) (før Jassarfjöll)
fjelde i nærheden af Donaus slette, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Jassy, se Iaşi
Jelgava, se Mitau
Jelling
Jellinggård (hist.) kongsgård nær det moderne Jelling
Jelling Hede (hist.)
Jelling kilde
Jemappes
by i Sydvestbelgien
Jemtland, se Jämtland
Jena
Jeriko
Jerusalem
Jezreel-dalen, se Esdraelon-sletten
Jizre'elsletten (før Esdraelon)
slette i Galilæa
Jomne, se Jomsborg
Jomsborg (hist.) (Jomne, Julin)
vikingeborg, ifølge traditionen anlagt midt i 900-tallet på øen Wolin
Jonien (hist.)
landsdel på Lilleasiens vestkyst
Joppe, nu: Jaffa
Jordan floden
Jorsal (poet.) (Jerusalem)
Jorvik, nu: York
Jotland, nu: Jylland
Jotland (hist.)
område i Finland beboet af joterne; muligvis hele Finland
Jubayl, se Byblos
Juda (hist.)
landområde mellem Det Døde Hav og filistrenes kyststrækning; beboet af Juda stamme ifølge Det Gamle Testamente
Juda Rige (hist.) (Sydriget)
bestod fra ca. 900-tallet til 587/86 f.Kr
Judenburg
distriktshovedstad i den østrigske delstat Steiermark
Judæa (hist.), se også Juda Rige
selvstændigt rige fra 142 indtil 63 f.Kr.; jøderne blev fordrevet fra Judæa 135 e.Kr
Julin, se Jomsborg
Jura, nu: Gioura
Jurabjergene
Jülich (hist.)
tysk hertugdømme fra 1003 til 1794
Jylland (før Jotland)
Jæderen, nu: Jæren
Jämtland (Jemtland)
landsdel i det mellemste Sverige, der grænser op til Norge og Lappland
Jæren (før Iedderen, Jæderen)
område på vestkysten syd for Stavanger i Rogaland fylke (amt) i Norge
Jærnmod, se Jarnmod
Jødeland (poet.) (Palæstina), se også Israel
Ka'ba, se Kaba
Kaba (Ka'ba) (Mekka)
den islamiske centralhelligdom midt i Al-Haram-moskeens gård
Kabul-landet (hist.)
bibelsk betegnelse for egnen syd for Galilæa mellem Middelhavet og landsbyen Kabul
Kadesh (hist.) (Kadesh-Barnea)
lokalitet i Sinajørkenen
Kadesh-Barnea, se Kadesh
Kadmeia (hist.) (Theben)
palads fra mykensk tid
Kadytis, nu: Gaza
Kairo
Egyptens hovedstad
Kalaureia, nu: Poros
Kalavrita
by i den central-østlige del af regionen Achiea
Kaldæa
Kalegat
Hærvejens port gennem Dannevirke
Kalifatet (hist.)
oprettet 632, opdelt blandt konkurrerende dynastier fra 750, nedlagt 1258
Kalmar
Kalmarsund
farvand mellem Sveriges fastland og den svenske ø Öland i Østersøen
Kaloi Limenes (Gode Havne)
naturhavn og landsby på sydsiden af Kreta; et skib med apostlen Paulus ombord søgte ly her, jf. ApG 27,8
Kalundborg
Kalundborg Slot (hist.), se også Kalundborg
opført ca. 1170; nedrevet 1658-1660
Kalvehave
landsby på Sydsjælland
Kalvå, nu: Odense Å
Kalydon (hist.)
antik by i Aitolien i det vestlige Grækenland
Kana (hist.)
by på vestbredden af Genesaret Sø
Kana'an (hist.), se også Palæstina
landet beboet af kana'anæere før den israelitiske tid ifølge Det Gamle Testamente
Kanalen, se Den engelske Kanal
Kandahar
Kandia (hist.), se også Kreta
veneziansk fyrstendømme på Kreta 1205-1669
Kanton BernKanton Kanton (før Bernerland)
Kap Artemision, se Artemision
Kap det Gode Håb
forbjerg ved Sydafrikas spids
Kapernaum (hist.)
by på vestbredden af Genesaret Sø
Kap Farinas (Kap Zebib)
halvø i det nordøstlige Tunesien
Kap Farvel (før Statenhuk)
sydspidsen af Grønland.
Kap Halikes, nu: Megalo Kavouri
Kap Matapan, nu: Tainaron
Kappadokien
Kapraina, se Chaironeia
Kap Tenaro, se Tainaron
Kap Zebib, se Kap Farinas
Karan (Harran, før Carrhae)
by i det nordlige Mesopotamien, dvs. sydøstlige Tyrkiet; hjemsted for Abrahams familie ifølge 1 Mos
Karche
iransk flod, løber fra Zagrosbjergene til sumpene nær Arvand Rud
Karchedon, se Karthago
Kardia
bystat på Det Thrakiske Chersones, grundlagt 600 f.Kr
Karelen, nu: Finske Bugt
Karelen
Karkemish (hist.)
by på vestsiden af Eufrats øvre løb
Karlevad (fikt.)
Karlevad banke (fikt.)
Karmel
forbjerg i Middelhavet ved Israels kyst
Karnajim (hist.)
by i Østjordanlandet
Karnak (hist.)
tempelområde nær Luxor
Karpenisi
by i det centrale Grækenland
Karthago (hist.) (Karchedon)
fønikisk by nær Tunis; stormagt indtil byens erobring og ødelæggelse i 146 f.Kr.; genopbygget 28 f.Kr. og endeligt ødelagt 698 e.Kr
Karystos
by på Evia; uafhængig bystat indtil 490 f.Kr
Kasr Karoûn, se Qasr Qarun
Kassandra (før Pallene)
landtange ved Det Ægæiske Hav på halvøen Chalkidiki i det nordlige Grækenland
Kassandreia, se Poteidaia
Kassel
by i den tyske delstat Hessen
Kastbjerg
by og sogn på Djurs
Kastellet (København)
Kastelskirken (København)
Kastilien
Kastri (hist.)
mindre by oven på det antikke Delfi; nedrevet i slutningen af 1800-tallet ved den arkæologiske udgravning
Katane, nu: Catania
Katholieke Universiteit Leuven
Katsund, se Kattesundet
Kattegat
Kattesundet (Katsund) (København)
Kaukasus
Kaupang (hist.) (Sciringesheal, Skiringssal, Skiringshal)
central handelsplads og kultsted i vikingetiden nær Larvik, ifølge traditionen ynglingeslægtens norske kongesæde
Kavala
by i nordøstlige Grækenland og hovedstad i regionen Kavala
Kechries (før Kenchreai)
havneby øst for Korinth
Kedron
Kefalonia
den største af De Joniske Øer
Kelainai (hist.)
by i Frygien i Lilleasien
Kenchreai, nu: Kechries
Kent
landområde i det sydøstlige England
Kerkasoros (hist.)
by ved Nildeltaets begyndelse, nær bydelen Rod el-Farag i det nuværende Kairo
Kerry
amt i Irland
Keryneia (hist.)
by på Peloponnes
Kexholm (Priozjorsk)
Khanatet Astrakhan, se Astrakhan
Khanatet KazanKhanatet Khanatet (hist.) (Khazankhanatet)
centralasiatisk rige; oprettet 1438, erobret 1552
Khazankhanatet, se Khanatet Kazan
Kherson
by i det sydlige Ukraine ved Dneprs udløb i Sortehavet
Khotyn (Choczim)
by i Ukraine
Khusistan
region i det vestlige Iran
Kiel
Kiev, se Kyjiv
Kijev, se Kyjiv
Kildevang (poet.)
Kilikien (hist.)
landområde ved Lilleasiens sydkyst. I dag en del af Tyrkiet
Kina
Kingswood School ()
grundlagt 1748 af metodisten John Wesley
Kinn, nu: Hin
Kios, nu: Chios
Kios byen på Marmarahavets østlige kyst, tyrkisk: Gemlik
Kirkesion (hist.) (Circesium)
ved Chaburflodens munding i Eufrat; grundlagt som romersk garnisonsby
Kirkestaten (hist.) (før Pavestaten, Patrimonium Sancti Petri)
mellemitaliensk statsdannelse, som fra 700-tallet til Italiens samling i 1870 tilhørte paven, 1798-1815 dog underlagt Frankrig
Kissavos, se Ossa
Kleve, nu: Cleve
Knardrup (hist.)
syd for Ganløse på Nordsjælland; kongsgården blev i 1326 omdannet til cistercienserkloster, der blev nedlagt i Reformationen og senere er nedrevet
Koblenz
by i Tyskland
Kodan (poet.) (Sinus Codanus) (Østersøen)
det latinske navn for Østersøen; undertiden inkluderer betegnelsen Kattegat og Skagerrak og betegner de danske farvande
Kolberg, nu: Kołobrzeg
Kolchis (hist.)
i antikken kongerige og landområde mellem Sortehavets østkyst og Kaukasusbjergene
Kolding
Koldinghus
Kolding Å
Kolin, nu: Kolín
Kolín (før Kolin)
by i Tjekkiet, kendt gennem slaget den 18. juni 1757
Kolkata (før Calcutta)
hovedstad i den indiske delstat Vestbengalen
Kolmården
skov mellem Svealand og Götaland i Sverige
Kongedalen (hist.) (Shave-dalen)
omtalt 1 Mos 14,17 og 2 Sam 18,18
Kongedybet
farvand i Øresund ud for København og Amager, kendt gennem Slaget ved Kongedybet (Slaget på Reden), 2. april 1801
Kongens Have (København)
Kongens Kilde, se Hellig Kors Kilde
Kongens Nytorv (København)
Kongeriget GrækenlandKongeriget Kongeriget (hist.)
bestod 1832-1924 og 1935-1974
Kongeriget Italien, se Den Cisalpinske Republik
Kongeriget JerusalemKongeriget Kongeriget (hist.), se også Palæstina
kristent kongerige 1099-1291
Kongeriget NeapelKongeriget Kongeriget (hist.)
Kongeriget SardinienKongeriget Kongeriget (hist.)
bestod fra 1720 af Savoyen, Piemonte og Sardinien. Indgik fra 1859 i det genforenede Italien
Kongeriget SicilienKongeriget Kongeriget (hist.)
opstod i 1100-tallet, indgik fra 1815 i Kongeriget Begge Sicilier
Kongeriget WestfalenKongeriget Kongeriget (hist.)
oprettet 1807, nedlagt 1813
Kongevejen (hist.) gennem Edom if. 4 Mos 20,17
Kongevejen (hist.) hovedvejen i det kongelige persiske vejnet fra Sardis i Anatolien til Susa i Iran, anlagt i 500-tallet f.Kr
Kongeåen (før Skodborg Å)
Konghelle, nu: Kungälv
Kongsberg
område i det sydlige Norge.
Kongskilde
Konsistoriehuset (hist.) (København)
den ældste del af universitetsbygningen på Vor Frue Plads
Konstantinopel, nu: Istanbul
Konstanz (før Kostinz)
Kopanger (hist.) (Købanger, Lusekjøbing)
norsk by
Korfu (før Korkyra)
Korinth
by på det nordøstlige Peloponnes i Grækenland
Korkyra, nu: Korfu
Koroni
by i det sydvestlige Peloponnes
Korsika (før Kyrnos)
Korskirken (Bergen)
Korsør
Kos
Kosovo Polje (Kossovosletten)
slagmark i 1389
Kossovosletten, se Kosovo Polje
Kostinz, nu: Konstanz
Koulouri (poet.) (Salamis)
gr. øgenavn: kringlen
Kozhikode (før Calicut)
by på Sydindiens vestkyst
Kołobrzeg (før Kolberg)
by i Bagpommern
Krakau, nu: Kraków
Kraków (før Krakau)
Krebshuset (Sorø)
kongelig privilegeret kro siden 1719
Kreta
Krim (før Det Tauriske Chersones)
halvø i Sortehavet
Krimbjergene, se De Tauriske Bjerge
Kriminal- og Politiretten (hist.) (før Københavns Politiret) (København)
oprettet 1793, omdøbt 1845, afskaffet 1919. Beliggende i Råd- og Domhuset fra 1815
Kristiansand
Kristkirken, nu: Nidarosdomen
Krokodilopolis, nu: Arsinoë
Kronborg
Kronsjtadt, se Kronstadt
Kronstad, se Kronstadt
Kronstadt (Kronsjtadt, Kronstad)
russisk flådeby på øen Kotlin i Finske Bugt
Kroton, nu: Crotone
Ktesifon (hist.)
grundlagt 200-tallet f.Kr. syd for Bagdad, residens fra 129 e.Kr., ødelagt 637 e.Kr
Kufstein
by i Tyrol
Kullen
klippehalvø i det sydvestlige Sverige
Kullens Fyr
Fyr ved Kullen i Skåne
Kulsbjerg
bakke ved Vordingborg
Kultorvet (København)
Kunersdorf, nu: Kunowice
Kungälv (hist.) (før Konghelle)
by på grænsen mellem Norge og Sverige; grundlagt i 1100-tallet, flyttet i 1612, omdøbt i 1658
Kunowice (før Kunersdorf)
landsby i det vestlige Polen, kendt gennem slaget den 12. august 1759
Kur (før Bund Emir, Araxes)
flod i regionen Persis i Iran
Kurfyrstendømmet SachsenKurfyrstendømmet Kurfyrstendømmet (hist.)
ophøjet til Kongeriget Sachsen i 1806
Kurland
landsdel i det vestlige Letland mellem Østersøen, Rigabugten og Daugavafloden
Kvistad (hist.) (før Kvistsstad)
gård på Inderøy i Trondheimsfjorden
Kvistsstad, nu: Kvistad
Kvænland (hist.)
kvænernes bopæl i det nordlige Sverige og Finland omkring Den Botniske Bugt
Kyjiv (Kijev, Kiev, før Kænugarðr)
hovedstaden i Ukraine
Kyllene (før Ziria)
bjerg i Arkadien
Kylleniske Grotte
grotte i bjerget Kyllene i Arkadien
Kynoskefalai (hist.)
del af Mavrovuni-bjergkæden i Thessalien, slagmark i 197 f.Kr
Kyrene (hist.)
oldgræsk bystat i Libyen, grundlagt ca. 630 f.Kr
Kyrialabotn, nu: Finske Bugt
Kyrnos, nu: Korsika
Kænugarðr, nu: Kyjiv
Kænugar∂r, se Kænugård
Kænugård (hist.) (Kænugar∂r, Cønogardia)
norrønt navn på Kyjiv og det omgivende rige i vikingetiden
Kärnten
Østrigs sydligste delstat
Købanger, se Kopanger
København, se også Havn
Københavns Domkirke, se Vor Frue Kirke
Københavns Katedralskole, se Metropolitanskolen
Københavns Politiret, nu: Kriminal- og Politiretten
Københavns Slot (hist.), se også Christiansborg Slot
borg opført for kongen efter 1370 på ruinerne af Absalons Borg i København, en forløber for det nuværende Christiansborg Slot. Kongeligt slot fra 1416
Københavns Universitet
Københavns volde (hist.)
fæstninganlæg; nedlagt i 1850'erne
Købmændenes Havn (Mercatum Portus) (København)
naturhavn på Sjællandssiden af farvandet mellem Sjælland og Amager, kendt siden midten af 1000-tallet
Køge
Køge Bugt
Köln
by i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen
Königsberg
siden 1946 Kaliningrad
Königslutter am Elm
tysk by nær Braunschweig
Kızılırmak, se Halys
La Belle Alliance (hist.)
kro lidt syd for Bruxelles i Belgien
Labyrinten (fikt.) ()
opført af sagnkongen Minos; den græske myte knyttede sig til resterne af det minoiske palads
Labyrinten i al-Fayyum (hist.)
en af antikkens fire labyrinter; opført af Amenemhet 3. nær Hawwara-pyramiden
La Chabotterie
slot i Vandée-provinsen
La Corona
bjergpas nord for Rivoli i Italien
La Croix-aux-Bois
by i Nordøstfrankrig
Lacus Fucinus, nu: Lago di Celano
Lacus Syricus (hist.)
lat. Den Syriske Sø, nævnt af Philippus Trogus; muligvis identisk med Det Døde Hav
Lade
ø ved Milet, søslag 496 f.Kr
Ladoga
sø i det nordvestlige Rusland
Ladogaborg (hist.)
borg ved byen Gamle Ladoga (nær søen Ladoga) i Rusland
La Force (hist.) (Paris)
fængsel under Den Franske Revolution
Lago di Celano (før Lacus Fucinus)
sø i det centrale Italien
La Hougue (Saint-Vaast-la-Hougue)
kystby i Normandiet; kendt gennem søslaget i 1692
Lakedaimon, se Sparta
Lakonia, se Lakonien
Lakonien (hist.) (Lakonia)
den sydøstlige del af Peloponnes, svarende til bystaten Sparta (Lakedaimon)
Laksegade (København)
la Manche, se Den engelske Kanal
Lambusart
by i den belgiske region Vallonien
Lamia (før Zetounion)
by i Thessalien
Lampsakos (hist.)
by i Troas i det nordvestlige Lilleasien; tyrkisk: Lâpseki
Lancaster
by i Lancashire i Vestengland; hovedsæde for hertugdømmet Lancaster
Landdrupgaard
gård tilhørende Koldinghus
Landen
område i det nuværende Belgien, kendt for Slaget ved Landen (eller Neerwinden) (1693)
Landerup
landsby nord for Kolding
Landeshauptarchiv Schwerin
statsarkiv
Langavatnsdal, se Langavatnsdalur
Langavatnsdalur (Lange-Vatnsdal, Langavatnsdal, Langvandsdal)
område nord for Reykjavik i det vestlige Island
Langebæk
landsby på Sydsjælland
Langeland (før Lavind)
Lange-Vatnsdal, se Langavatnsdalur
Languedoc
provins i Sydfrankrig
Langvandsdal, se Langavatnsdalur
Laodikea (hist.)
by i Frygien med oldkristen menighed nævnt i Det Ny Testamente; ødelagt 1402
Laon
by i Frankrig
La Place de Greve (Paris)
pladsen foran rådhuset
Lapland (Sameland, Lapmarken)
område med samisk befolkning i det nordligste Sverige og Finland
Lapmarken, se Lapland
La Réole
by i det sydvestlige Frankrig
Largs
by i det vestlige Skotland, slagmark i 1263
Larissa
by i Thessalien i Grækenland
La Rochelle
la Serenissima, nu: Republikken Venezia
Latium (hist.)
nu: Lazio
La Trappe
kloster i Normandiet, grundlagt 1140
Lauenborg, nu: Lauenburg
Lauenburg (før Lauenborg)
hertugdømme siden 1260; del af den danske Helstat fra 1815 til 1864
Laureion (hist.)
bjergkæde og mineområde i det sydøstlige Attika
Lausitz
region i Tyskland
Lavadal (før Hraunedal)
Lavind, nu: Langeland
Lavoir
Lebaia (hist.)
byen i egnen Lynkestis i det øvre Makedonien; kun omtalt i Herodot bog 8,137
Le Bec-HellouinLe Le (Abbaye Notre-Dame du Bec)
abbedi i Normandiet nær Brionne, grundlagt 1034
Le Cateau-Cambrésis
by i Frankrig
Lech
flod i Bayern, kendt gennem slaget ved byen Rain am Lech i 1632
Lechaion
havneby vest for Korinth
Lectoure
by i det franske departement Gers
Ledreborg Slot (før Lethraborg)
herregård vest for Lejre
Lefktra, se Leuktra
Legnica (før Liegnitz)
Le Havre
fransk by ved den Engelske Kanal
Leicestershire
Leipzig
by i den tyske delstat Sachsen
Leipzig Universitet
Lejre, nu: Gammel Lejre
Lejregård (hist.)
stednavn anvendt om landsbyen Gammel Lejre og herregård Ledreborg
Lellinge Sogn
ved Køge
Lemnos, nu: Limnos
Lena
sogn i Västergötland
Leon
Leontio
landsby i Achaia
Lepanto (Naupaktos)
by ved Korinthbugten kendt for søslaget i 1572
Le Pin-en-Mauges
by i Vestfrankrig
Lerida
by i Spanien
Lernamosen, nu: Lernasøen
Lernasøen (før Lernamosen)
sump på Peloponnes, hjemsted for den lernæiske Hydra
Leros
ø i Det Ægæiske Hav
Lesbos
Le Temple (hist.) (Paris)
befæstning for Tempelridderordenen, senere fængsel; nedrevet i 1808
Lethraborg, nu: Ledreborg Slot
Leuktra (hist.) den antikke by
i Boiotien, formodentlig nær den moderne Leuktra
Leuktra (Lefktra) den moderne landsby
i Boiotien
Leuthen, nu: Lutynia
Leuven (Louvain, Löwen)
belgisk universitetsby
Levanger (før Lifangr)
by i det nordlige Trøndelag i Norge
Levanten
Levanzo (før Aegusa)
en af de Egadiske Øer
Leyden
Libadia, nu: Lokris
Libanon (hist.) (Libanonbjerget)
bjergkæde nord for Leontes-flodens sydlige del; den moderne stat Libanon omfatter desuden den smalle kystslette samt Libanondalen og bjergkæden Antilibanon
Libanonbjerget, se Libanon
Libyen (hist.)
antik betegnelse for det nordvestlige Afrika
Licata (før Alicata)
by på Siciliens sydkyst
Lichfield
by og region i Staffordshire i Midtengland
Liderfylke
Liegnitz, nu: Legnica
Lifangr, nu: Levanger
Ligny
landsby i Belgien
Lilleasien, se også Anatolien
Lillebælt
farvand mellem Jylland og Fyn
Lille Frisland, nu: Nordfrisland
Lille Gibraltar, nu: Fort Mulgrave
Lille Sankt BernhardLille Lille
bjergpas mellem Italien og Frankrig
Lille Syrte, nu: Gabèsgolfen
Lilybaeum, nu: Marsala
Limafjorden, nu: Limfjorden
Limfjorden (før Limafjorden)
Limnos (før Lemnos)
græsk ø i Det Ægæiske Hav
Limoges
by i Midtfrankrig 175 km NØ for Bordeaux
Lincoln, nu: Lincolnshire
Lincolnshire (før Lincoln)
Lindesnæs
halvø i det sydligste af Norge
Lipari
ø nordøst for Sicilien
Lipsokoutala, nu: Psyttalia
Lissabon
Litauen
Lithoprosopon (før Theoprosopon, Cap Rouge, Cappouge)
forbjerg på Libanons nordlige kyst mellem Batroun og Tripoli
Livadia
hovedstad i provinsen Boiotien
Liverpool
havneby på vestkysten af England
Livland (hist.)
administrativ enhed fra 1237 i det nuværende Estland og Letland; overdraget fra tysk til polsk-litauisk herredømme i 1561; svensk fra 1629; russisk fra 1710; opløst 1918
Livorno
havneby i Italien
Loano
by i Italien
Loch Leven Castle (hist.)
borg i den skotske sø Loch Leven
Loch Lomond
sø i Skotland
Lodi
by i Italien
Lohede (Loheide)
hedeområde mellem Sorgåen og Rendsborg syd for Slesvig og Dannevirke
Loheide, se Lohede
Loire floden
Lokris (hist.) (før Libadia) Østlokris
antikt landsdel i det centrale Hellas
Lolland
Lombardiet
Lonato, nu: Lonato del Garda
Lonato del Garda (hist.) (før Lonato)
by i Lombardiet i Italien
London
hovedstad i Storbritanien
London Stock Exchange (hist.)
lå Capel Court fra 1802
Longobarderriget (hist.)
norditaliensk rige fra 568 til 774
Longwood House
Napoleons residens under fangenskabet på Sankt Helena
Lons-le-Saunier
by i det franske departement Jura
Lorraine (hist.) (før Lothringen)
Lorris
by vest for Orleans i Frankrig
Lothringen, nu: Lorraine
Louisiana
region i det sydlige Nordamerika; siden 1812 delstat i USA
Louvain, se Leuven
Louvre (Paris)
residensslot indtil 1681, kunstmuseum fra 1793
Ludwig-Maximilians-Universität
grundlagt 1492 i Ingolstadt, flyttet til Landshut 1800, flyttet til München 1826
Lund
by i Skåne
Lundagård
park i Lund, som beliggende mellem domkirken og Kungshuset
Lund Domkirke
Lunde Kirke ()
Lunéville
fransk by i departementet Meurthe-et-Moselle
Lusekjøbing, se Kopanger
Lusitanien (hist.)
romersk provins etableret 27 f.Kr. i området, som svarer til det moderne Portugal
Lutherstadt Wittenberg, se Wittenberg
Lutter am Barenberge
lille by i Tyskland, slagmark i 1626
Lutynia (før Leuthen)
Landsby i det sydvestlige Polen, kendt gennem slaget den 5. december 1757
Luxembourg
hertugdømme, siden 1815 konstitutionelt monarki
Luxembourgpalæet (Paris)
Luxor
Lübeck
Lydien (hist.)
vestanatolsk rige i det nuværende Tyrkiet, vigtigst i 600-500-tallet f.Kr
Lykaonien (hist.)
område i Lilleasien, i det nuværende Tyrkiet
Lykien (hist.)
landsdel i det sydvestlige Lilleasien
Lyktos (hist.)
by på det antikke Kreta
Lynge
landsby og sogn uden for Sorø
Lyngør
øgruppe i skærgården på den norske Skagerrakkyst
Lyon
by i det sydøstlige Frankrig
Lysimacheia
by i Aitolien
Lützen
Lyø
Læsø
ø i Kattegat
Löbau
by i Sachsen
Löwen, se Leuven
Madeira
Madieh
sø nær Aboukir i Egypten
Madinet el Faiyum, se Fayyum
Madras, nu: Chennai
Madrid
Magdalenafloden
flod i Colombia
Magdalen College (Oxford Universitet)
Magdeburg byen
Magdeburg (hist.) ærkebispedømmet
besad egne territorier fra 1100-tallet; omdannet til hertugdømme i 1680
Magdolos, se Meggido
Maglegaard, nu: Istanbul
Maglevand, nu: Maglevands Fald
Maglevands Fald (før Maglevand) (Møns Klint)
slugt med bæk
Magna Graecia (hist.) (Storgrækenland, Det italienske GrækenlandDet )
kolonibyerne i Italien, grundlagt fra 700-tallet f.Kr., erobret af romerne i 200-tallet f.Kr
Magnesia, nu: Manisa
Mailand, nu: Milano
Mainz
by i Tyskland
Makedonien (hist.)
området nord for Hellas; stormagt fra 360 f.Kr.; kongeriget blev opløst 150 f.Kr
Makkeda (hist.)
by nær Lakish og Azeka
Makpelas hule (hist.) (Hebron)
gravsted for Abrahams familie indtil Jakob
Makrisi, se Maris
Malabarkysten (Malebarkysten)
kystsletten langs Indiens vestkyst
Malacca, nu: Melaka
Malbousquet (Toulon)
fæstning
Malebarkysten, se Malabarkysten
Malmø
Malplaquet
by i Frankrig, kendt for slaget i 1709
Malta
Mameluk-riget (hist.)
sultanat oprettet 1250 i Egypten, erobret af osmannerne 1517
Mamre (hist.) (Mamrelund, Mamres Ege)
lund nord for Hebron, et af Abrahams opholdssteder ifølge 1 Mos
Mamrelund, se Mamre
Mamres Ege, se Mamre
Manchester
by i det nordvestlige England
Manisa (før Magnesia)
by ved Sipylosbjergene i Lydien, slagmark i 190 f.Kr
Manresa
spansk by i Catalonien
Mansfeld
Mantinea (hist.)
oldgræsk bystat i landsdelen Arkadien
Mantova (Mantua)
Mantua, se Mantova
Manzalasøen (Menzelasøen)
brakket sø i Nildeltaet nær Port Said
Manø
Mara (hist.)
sted i Etams ørken, syd for Palæstina ifølge 4 Mos 33,8 og 2 Mos 15,23
Marabut
fiskerleje vest for Alexandria i Egypten
Marais Breton
marsk på grænsen mellem Bretagne og Poitou
Marakanda, nu: Samarkand
Marañón
en af Amazonas' kildefloder
Marathon
Marburg
tysk by i Hessen
Marea
by vest for Alexandrien, arabisk: Kaum al-Idrís
Mare Erythraeum, nu: Det Arabiske Hav
Marengo
landsby i Piemonte, slagmark i 1800
Maretima, nu: Hiera
Maribo
Marielyst Højskole (hist.)
åbnet 1856 ved gården Marielyst (på hjørnet af Haraldsgade og Lersø Parkallé), flyttet til Lyngby 1890, nedlagt 1937
Mariout-søen (før Maryut-søen, Mariut-søen)
stor brakvandssø i Nordegypten
Maris (poet.) (Makrisi) (Øvre Egypten)
‘Sydlandet’ på henholdsvis koptisk og arabisk
Mariut-søen, nu: Mariout-søen
Market Deeping
landsby i Lincolnshire
Markir (hist.)
‘skovbygderne’, historisk betegnelse for de østre dele af Østfold (Norge) og de tilstødende områder i Sverige
Marlborough
by i Vestengland
Marmarahavet
indhav mellem Lilleasien og Balkanhalvøen
Marne
biflod til Seinen i Frankrig
Marsala (før Lilybaeum)
Marseille
havneby i Sydfrankrig
Marsmarken (Champ-de-Mars) (Paris)
paradeplads foran École militaire
Mars-templet (hist.) (Mars Ultor) (Rom)
indviet 2 f.Kr. på Forum Augustum
Marstrand
by på den svenske vestkyst
Mars Ultor, se Mars-templet
Martinique
fransk ø i Caribien
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
dannet 1817 ved en sammenlægning af Universität Wittenberg og Friedrichs-Universität Halle
Marvdascht
by og provins i regionen Fars i Iran
Maryland
Maryut-søen, nu: Mariout-søen
Masovien (hist.)
fyrstendømme; indlemmet i Polen i 1529
Massachusetts Bay-kolonien (hist.)
grundlagt 1630; kolonien indlemmede i 1691 det nuværende Maine, der blev udskilt i 1820; kolonien blev i 1776 indlemmet i USA som Massachusetts
Mataria (Al-Matariyyah)
by nær Kairo, ved ruinerne af On
Małujowice (før Mollwitz)
polsk landsby sydøst for Wrocław, slagmark i 1741
Mecklenburg
Medien (hist.)
medernes hjemland i det nordvestlige Iran; kernen i Det Mediske Rige
Medinat Habu (hist.)
tempelkompleks ved Luxor for Ramses 3. og Ammon
Medion (hist.)
by i Arkarnien
Megalo Kavouri (hist.) (før Kap Halikes, Zoster)
kap på Attikas sydkyst mellem Piræus og Sunion
Megalopolis (hist.)
bystat i det sydlige Arkadien
Megaris
bystat, erobret 146 f.Kr
Meggido (hist.) (Magdolos)
by på Jizre'elsletten i Galilæa
Meisenland, nu: Sachsen
Meissen
by i Sachsen
Mekka
Melaka (før Malacca)
by i Malaysia, fra 1400-tallet og indtil 1511 hovedstad i sultanatet Malacca
Meldun
Melissi (før Olympos)
bakke 10 km nord for Sparta
Melkarths By (poet.) (Tyros)
Melkart-templet (hist.) (Herakles-templet) (Tyros)
ifølge traditionen grundlagt af kong Hiram ca. 1000 f.Kr
Melkart-templet (hist.) (Herakles-templet) (Cádiz)
grundlagt af kartaginenserne; ødelagt 1146 e.Kr
Melleck
by i Tyskland
Mellemasien
nutidens Mellemøsten
Mellemegypten (Egypten)
Mellemgrækenland (Grækenland)
samtidig betegnelse for det centrale Grækenland
Mellemitalien (Italien)
Melrakkaslétta (før Melrakkasletten)
halvø i det nordøstlige Island
Melrakkasletten, nu: Melrakkaslétta
Memmingen
Memphis (hist.)
oldegyptisk by ved Nilen
Mende
by i departementet Lozère i Frankrig
Menorca
Menzelasøen, se Manzalasøen
Mercatum Portus, se Købmændenes Havn
Mercia (hist.)
angelsaksisk kongerige i Midtengland; oprettet i 500-tallet, opløst i 900-tallet
Mere
region i Belgien
Meroë (hist.) (Saba) hovedstaden i riget Kush syd for Egypten fra 400 f.Kr. til 300 e.Kr
Meroë, nu: el-Meroe
Merom, se Meroms strømme
Meroms strømme (hist.) (Merom)
vandløb eller kilde nordvest for Genesaret Sø
Merseburg
by i Sachsen-Anhalt
Mesopotamien (hist.)
område ved Tigris- og Eufratdalene
Messene (hist.) (Messenia)
by på Peloponnes
Messenia, se Messene
Messina
Messinastrædet (Stretto di Messina)
mellem halvøen Calabrien og Sicilien
Messolongi
by i Akarnanien
Metaurus
flod i Mellemitalien
Methoni (før Modon)
by i det sydvestlige Peloponnes
Metropolitanskolen (Københavns Katedralskole)
omdøbt til Metropolitanskolen i 1817; indtil 1938 beliggende ved Vor Frue Kirke; i 2010 sammenlagt med skolen Østre Borgerdyd og omdøbt til Gefion Gymnasium
Metz
by i det nordøstlige Frankrig
Mexico
Middelfart
Middelfart Sund, se også Lillebælt
Lillebælt mellem Middelfart og Fredericia
Middelhavet
Middelsyssel (hist.)
middelalderlig administrativ enhed på Sjælland
Midjan (hist.)
by i Judæas ørken
Midjans land (hist.)
nordvestlige Arabien eller Sinaihalvøen
Migdol (hist.)
hebr: tårn; opholdssted på grænsen mellem Egypten og Kana'an nævnt i Det Gamle Testamente, bl.a. i 2 Mos 14,2
Miklagård, nu: Istanbul
Milano (før Mailand)
Milazzo (før Mylae)
by på den nordlige del af Sicilien
Milet (før Miletos)
by ved Mæanderfloden i Lilleasien
Miletos, nu: Milet
Millesimo
by i Ligurien
Mincio
flod i Italien
Minden
tysk by i Nordrhein-Westfalen
Minsk
Mispa (hist.)
by, Samuels domsted ifølge 1 Sam 7,16
Missolonghi
by i det vestlige Grækenland
Missunde, se Mysunde
Mistra (Mystras)
by på Peloponnes
Mitau (Jelgava)
by i Letland
Mjøsa
Norges største sø
Moab (hist.)
oldtidsstat øst for Det Døde Hav
Modein (hist.)
by i Judæa
Modon, nu: Methoni
Moeris-søen, nu: Quarun-søen
Mogula (hist.)
lokalitet en times ridt øst for Mystras på det sydlige Peloponnes; indtil begyndelsen af 1800-tallet til tider identificeret med Sparta
Mohrungen, nu: Morąg
Moldavien
Moldov, se Moldova
Moldova (Moldov)
Mollwitz, nu: Małujowice
Momemphis (hist.)
by i Nildeltaet, lokaliseres i moderne forskning ved ruinbyen Kom el-Hisn
Mondovì
by i Italien
Monferrato (før Montferrat)
norditaliensk egn i Piemonte; indtil 1714 et uafhængigt fyrstendømme
Mons
by i regionen Vallonien i Belgien
Mons Abila, nu: Monte Hacho
Montargis
by i departementet Loiret i Nordfrankrig
Mont Blanc
bjergmassiv i Vestalperne på grænsen mellem Frankrig og Italien
Montebello della Battaglia
by nær Pavia i Norditalien
Montecassino
bjerg 80 km vest for Napoli; benediktinerordenens første kloster blev grundlagt her af Benedikt fra Nursia 529
Monte Circello, nu: Monte Circeo
Monte Circeo (før Monte Circello)
bjerg i midten af Italien
Monte Hacho (før Mons Abila)
bjerg på den sydlige side af Gibraltarstrædet; regnes ofte for en af Herkules' Støtter
Monte Legino, se Monte Negino
Monte Negino (Monte Legino)
bjerg i Italien, slagmark i 1796
Montferrat, nu: Monferrato
Montmirail
by i Frankrig
Montpellier
by i Sydfrankrig
Mont-Saint-Jean
landsby i Belgien
Moraftenen (Sverige)
historisk monument nær Upsala i Sverige
Morąg (før Mohrungen)
by i det nordlige Polen
Mora Sten (hist.)
monument sydøst for Uppsala
Morava (før Mähren, Moravien)
Moravien, nu: Morava
Morbærdalen (poet.) ()
Morea (hist.)
middelalderligt navn for Peloponnes og betegnelse for en byzantinsk provins, senere fyrstendømme
Morgarten
bjergskråning syd for Zürich
Morghab
iransk landsby syd for Pasargadae i provinsen Fars
Morija-landet (hist.)
område i nuværende Israel, jf. 1 Mos 22
Morlaix
by i det franske departement Finistère
Morland (hist.)
morernes land, ofte Nordafrika og det nuværende Etiopien; til tider hele Afrika
Mortagne-du-Nord
nordfransk by
Mosfell (hist.) (Mosfellsbær)
område nær Reykjavik i det vestlige Island
Mosfellsbær, se Mosfell
Moskov, se Moskva
Moskva (Moskov)
Mosterhamn
by i Norge
Mosul
Mumbai (før Bombay)
hovedstad i den indiske delstat Maharashtra
Munarvaag (fikt.)
havn eller vig på Samsø
Mundiefjeld, nu: Alperne
Munkholmen
ø i Trondheimsfjorden
Murten
schweizisk by i kantonen Fribourg; slagmark i 1476
Murviedro, nu: Sagunto
Museion (hist.) (Alexandria), se også
forskningsinstitution opført efter 300 f.Kr.; nedlagt i 300-tallet e.Kr
Mühlberg/Elbe
by i Brandenburg
Mühlhausen/Thüringen
Mykale
bjergrig halvø nær Efesos
Mykene (hist.)
oldtidsby på Peloponnes i Grækenland
Mylae, nu: Milazzo
München
Münster
by i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen
Myntergården (hist.) (Malmø)
forløberen for Malmøhus
Mýrar (hist.) (Myrerne, Mýrarsýsla)
egn omkring Borgefjord på det vestlige Island; egnens beboere kaldes Myremænd
Mýrarsýsla, se Mýrar
Myrerne, se Mýrar
Myrkinos (hist.)
by i egnen Edonis ved floden Strymon i Thrakien
Mysore
indisk by og statsdannelse
Mystras, se Mistra
Mysunde (Missunde, Møsund)
landsby på halvøen Svans i Sydslesvig
Mytilene
by på Lesbos
Mähren, nu: Morava
Møllerup herregården
Møn
Møns Klint
Møns Tugt- og Forbedringshus (hist.)
Møre
landsdel i Vestnorge
Mørkveden (hist.)
skov mellem Hunaland og Reidgotaland
Møsund, se Mysunde
Maalula
landsby nordøst for Damaskus
Maas
flod med udspring nordøst for Langres i Frankrig
Nafplio (Napoli di Romania)
havneby på Peloponnes' østside
Nahr Kadisha, se Nahr Qadisha
Nahr Qadisha (Nahr Kadisha)
Nain (hist.)
by i Galilæa, sydøst for Nazaret
Nakkehoved Fyr
oprindeligt betegnelsen for to fyrtårne ved Nakkehoved
Namur
by i Belgien
Nancy
Nanjing (før Nanking)
Nanking, nu: Nanjing
Nantes
Napoli (før Neapel)
Napoli di Romania, se Nafplio
Naseby
landsby i Midtengland, kendt for slaget i 1645
Naumburg
by i Midttyskland
Naupaktos, se Lepanto
Navarino (Pylos) havnebyen på den græske halvø Peloponnes; gav navn til søslaget i 1827 under den græske uafhængighedskrig
Navarra
Navas de Tolosa
slette syd for Sierra Morena i Spanien
Naxos
græsk ø i Det Ægæiske Hav
Nazaret
Neapel, nu: Napoli
Nebo bjerg (hist.)
i Abarimkæden i Moabs land over for Jeriko ifølge 5 Mos 32,49 og 34,1
Nechos kanal, se Den Bubastiske Kanal
Nederlandene, se også Holland
Nedre Egypten
Nedreitalien, nu: Syditalien
Neerwinden
belgisk by øst for Bruxelles
Negeb, se Sydlandet
Negroponte, nu: Evia
Nemunas
hviderussisk-litauisk flod
Neokastron (Navarino)
gr.: Den Nye Borg; fæstningen på den sydlige side af Navarinobugten, overfor Palaiokastro (Den Gamle Borg)
Nesjar (hist.) (før Næs)
kyststrækning, som har ligget mellem Larviksfjorden og Langesundsfjorden i Brunlanes, Norge
Neuchâtel (Neuenburg, Nöieburg)
kanton i det fransktalende Svejts
Neuenburg, se Neuchâtel
Neufchâtel-en-Bray
område i Normandiet
Neumarkt (Egna)
by i Sydtyrol i Norditalien
Nêuve, se Novi Ligure
Neva
Nevers
by i Midtfrankrig 210 km syd for Paris
Nevrópoli
bjerglandsby i det centrale Grækenland
Newbury
by i Sydengland, kendt for slagene i 1643 og 1644
New England
New Holland, nu: Australien
New Jersey
region i det østlige Amerika; siden 1787 delstat i USA
New South Wales
New York byen
New York delstaten
Nice byen i Frankrig
Nice (hist.) grevskabet
fra 1526 under hertugdømmet Savoyen; opløst i 1796
Nidaros, nu: Trondheim
Nidarosdomen (før Kristkirken) (Trondheim)
domkirken, Olav den Helliges gravkirke
Niddalen
dal i Trøndelag, hvorigennem Nidelven løber
Nijmegen
hollandsk by i provinsen Gelderland
Nikolaj Kirke (København)
Nikolaj Kirkegård (hist.) (København)
Nikæa (Iznik)
by i Bithynien kendt for konciler i hhv. 325 og 787; hovedstad i Rumsultanatet
Nildalen
floddalen syd for Cairo
Nildeltaet, se også Nedre Egypten
Nilen
flod, der løber i det nordøstlige Afrika og munder ud i Middelhavet
Nîmes
by i Sydfrankrig
Nineve (hist.)
assyrisk oldtidsby ved Mosul i Irak
Ninevesletten (Sinjars slette)
i det nordøstlige Irak
Niort
by i Vestfrankrig
Nissan
flod i det sydlige Sverige
Nizjnij Novgorod
by i Rusland grundlagt 1221
No, se No-Amon
No-Amon (poet.) (No) (Theben)
‘Ammons' by’ omtalt af profeterne i Det Gamle Testamente
Nocera Inferiore
syditaliensk by i Campania
Nod (fikt.)
landet øst for Edens have, hvortil Kain flygtede, jf. 1 Mos 4,16. Nod betyder sandsynligvis omflakken
Noer, se Nør
Nola (før Uria, Hyria)
by i Campanien
Nolay
by i det østlige Frankrig
Nord, se Norden
Nordafrika
Nordalbingien (hist.) (Nordenelvsland) (Holsten)
fra 800-tallet provins nord for Elben i hertugdømmet Sachsen
Nordamerika
Nordasien (hist.)
samtidig betegnelse for Centralasien
Norden (Nord, før Nørreleden)
Nordenelvsland, se Nordalbingien
Nordengland
Norderland (poet.) (Nordurland) (Norden)
de nordiske lande
Norderaadal (Norðurárdalur)
område i det vestlige Island
Nordeuropa
Nordfrankrig
Nordfriesland, se Nordfrisland
Nordfrisland (Nordfriesland, før Lille Frisland, Fresia minor)
Nordhav (poet.)
anvendt om hhv. Kattegat, Nordsøen og havet nord for Norge
Nordholland
provins i Nederlandene
Norditalien (før Øvreitalien)
Nordkap
forbjerg i det nordligste Norge, regnes som Europas nordligste punkt
Nordland
fylke (amt) i Nordnorge
Nordmøre, se også Møre
den nordlige del af den norske egn Møre
Nordpolen
Jordens nordligste ende
Nordriget, se Israel
Nordsjælland
område øst for Roskilde Fjord og nord for København
Nordslesvig (Slesvig)
den nordlige del af hertugdømmet Slesvig
Nordsøen (Vesterhavet)
Nordtyskland
Norðurárdalur, se Norderaadal
Nordurland, se Norderland
Norfolk
amt i Østengland
Norge
Norgeland (poet.) (Norge)
Normandiet
Norrig (poet.) (Norge)
poetisk udtryk for Norge
Norsjø
indsø i Telemarken i Norge
Norske Sund, nu: Skagerrak
Northumberland, se Northumbria
Northumberland
regionen i Nordengland
Northumbria (hist.) (Northumberland)
kongedømmet i Nordengland, dannet i begyndelsen af 600-tallet, erobret 876
Notre Dame (Paris)
Notre Dame du Mont-Carmel (Paris)
klosterkirke
Novgorod (Veliki Novgorod, før Holmgård)
by vest for Sankt Petersborg; hovedstad i fyrstendømmet Novgorod fra ca. 1130-1478
Novi Ligure (Nêuve)
by nord for Genova
Noyen-sur-Seine
by i regionen Île-de-France
Numantia (hist.)
keltisk by i Nordspanien, nedbrændt af beboerne i 133 f.Kr. efter romersk belejring
Numedalslågen
elv i det sydlige Norge.
Nuuk, se Godthåb
Nyboder (København)
boligkvarter
Nyboder Skole (København)
huset i Vildandegade blev benyttet som skole fra ca. 1815 indtil 1920
Ny Granada
spansk koloni i det nordvestlige Sydamerika, oprettet 1549/1717, uafhængig i 1819
Ny Jerusalem kirke (Tranquebar)
Ny Jerusalem kirke ligger på Trankebar
Nykøbing Falster
by på Vestfalster ved Guldborgsund
Nyköpingshus
middelalderborg
Nürnberg
Nysø
hovedgård nord for Præstø
Næs, nu: Nesjar
Næsby
landsby på Midtsjælland
Nöieburg, se Neuchâtel
Nør (Noer)
landsby i Slesvig
Nördlingen
Nørre Fælled
Nørregade (København)
Nørrehald (fikt.)
navn i folkevise for Udgård (se Mytologisk register)
Nørrejylland
Jylland nord for Kongeåen
Nørreland, se Nørrelande
Nørrelande (poet.) (Nørreland)
(et af) de nordiske lande
Nørreleden, nu: Norden
Nørrelide (fikt.)
stednavn i folkevise
Nørreris (hist.)
middelalderlig herregård nordvest for Aarhus; tilhørte ifølge traditionen Niels Ebbesen
Nørrestrand (poet.)
havet omkring de skandinaviske kyster
Nørrevold (hist.)
del af Københavns befæstning, sløjfet 1867
Nørvesund (poet.) (Gibraltarstrædet)
vikingernes navn
Oberlausitz
region i det østlige Sachsen
Ochakiv, se Oczakov
Ochakov, se Oczakov
Oczakov (Ochakiv, Ochakov, Özi)
by i Sydukraine
Odde, nu: Oddi
Odden Kirkegård
Oddernes (hist.)
by i Norge
Oddi (før Odde)
by i Rangárvallasýsla på det sydlige Island (sønderlandet); hovedsæde for den middelalderlige slægt Oddaverjar
Odense (før Odinsvi)
Odense Å (før Kalvå)
Oder (Odra)
Odinsvi, nu: Odense
Odra, se Oder
Oeta, se Oite
Ofanto (før Aufidus)
flod i Syditalien
Ofir (hist.)
sted, hvortil Salomon og Hiram sendte handelsskibe ifølge 1 Kong 9,26-28
Ogle, nu: Aglo
Oita, se Oite
Oite (Oeta, Oita, Iti)
en sydøstlig arm af bjergkæden Pindos i det centrale Grækenland, vest for Malisbugten; Thermopylæ ligger ved Oites østligste afsnit
Oldenburg
provins i Niedersachsen. Som grevskab tilhørte Oldenburg fra 1667 til 1773 det danske kongehus; fra 1773 til 1918 var det et separat (stor)hertugdømme
Old-Engeland, nu: England
Oliebjerget (Jerusalem)
bjerg over for Tempelpladsen; navn efter oliventræerne
Oliwa
bydel i Gdansk, kendt gennem Freden i Oliwa mellem Polen og Sverige i 1660
Olstrup
landsbyen i Ulse Sogn nær Fakse på Sydsjælland
Olympen
det højeste bjerg i Grækenland. I mytologien havde de olympiske guder taget bolig på toppen af bjerget
Olympia (hist.)
panhellensk helligdom i Elis på Peloponnes i Grækenland
Olympos, nu: Melissi
Olynthos
by på den græske halvø Chalkidike, ødelagt 348 f.Kr
On (hist.) (Heliopolis)
kultsted nordøst for Kairo
Oneglia, nu: Imperia
Opéra Royal de Versailles
åbnet 1770 som kongeligt teater og opera
Oppland
fylke (amt) i det sydlige Norge
Opsloe, nu: Oslo
Orange
by i Rhônedalen i Frankrig
Orcet
by i regionen Auvergne
Orchomenos (hist.) antik græsk by i Arkadien på Peloponnes
Orchomenos by i det nordvestlige Boiotien
Oringborg, nu: Vordingborg
Orkneyøerne (før Ørkenøerne)
Orleans (hist.) hertugdømmet
oprettet i 1300-tallet, opløst i 1790erne
Orleans byen
Ormea
by i Italien
Ormunderskov (hist.)
mellem Vänern og Vättern i Sverige
Ormus
kongerige i Den Persiske Golf mellem 900- og 1600-tallet
Orontes
flod med udspring i Libanonbjergene
Orsova
kystby i Rumænien
Oslo (før Opsloe, Christiania)
Oslofjorden (før Folden, Foldefjorden)
sydnorsk fjord, der udmunder ved Oslo
Osmannerriget (før Det Osmanniske Rige)
muslimsk statsdannelse i Mellemøsten og det sydøstlige Europa ca. 1300-1923
Osnabrück
by i den tyske delstat Niedersachsen
Ossa (Kissavos)
bjerg syd for Olympen i Grækenland
Osterode (Osterode am Harz)
by i den tyske delstat Niedersachsen
Osterode am Harz, se Osterode
Ostindien (hist.)
Syd- og Sydøstasien modsat Vestindien i Det Caribiske Hav
Othrys
bjerg i det centrale Grækenland. I mytologien var bjerget hjemsted for titanerne under deres kamp med de olympiske guder
Otterburn
landsby i Northumberland, England
Oudenarde
by i Belgien, kendt for slaget i 1708
Oudewater
by og region i Nederlandene
Overijssel
provins i Nederlandene
Ovim (hist.)
landområde ved Sortehavet
Oxford
by i England
Oxford Universitet
Oxus (Amu Darja)
flod i Centralasien
Pachynum, nu: Capo Passaro
Pacy-sur-Eure
by i Nordvestfrankrig
Padova
by i Italien
Pagidus, se Belos
Paktolos (Sart Çayı)
flod i Anatolien, kendt for guldforekomster
Palace of Westminster (the Houses of Parliamentthe ) (London)
Storbritanniens parlamentsbygning
Palairos (hist.)
havneby ved det Joniske Hav i den centralgræske egn Akarnania
Palais-Royal (Paris)
tidligere kongeslot i Paris, opført fra 1632
Palashi (før Plassey)
by i den indiske region Vestbengalen
Palermo (hist.) (Panormos)
Pallene, nu: Kassandra
Palmyra (hist.)
oaseby i Syrien
Palos de la Frontera (før Palos)
havneby i Andalusien
Paltisca, se Polotsk
Palæstina, se også Israel
landområdet, der svarer til dagens Israel og de palæstinensiske selvstyreområder
Pamfylien (hist.)
landsdel på Lilleasiens sydkyst
Pamiers
by i Sydfrankrig
Pandosia (hist.)
by nær Tarantobugten, 10 km vest for Heraclea
Pannonia (hist.)
romersk provins i Ungarn syd for Donau, oprettet 8 e.Kr., opdelt i 106 e.Kr
Panormos, se Palermo
Pantheon (Basilica collegiata di Santa Maria ad Martyres) (Rom)
opført under Augustus, ombygget 118-128, kirke siden 609
Panthéon (Paris)
Paradis (fikt.), se også Eden
Paradis (fikt.) det muslimske
Paraguay
Paran (hist.)
ørken nævnt i 4 Mos 12,16
Parga
by i det nordvestlige Grækenland
Paris
Parma-Piacenza (hist.)
hertugdømme i Midtitalien oprettet 1545, nedlagt 1859
Parnas, se Parnassos
Parnassos (Parnas)
bjergmassiv i det centrale Grækenland ca. 110 km nordvest for Athen. I mytologien var bjerget hjemsted for guden Apollon og muserne. På sydsiden ligger Oraklet i Delfi
Parthenon (Athen)
tempel på Akropolis, viet til Athena Parthenos, den jomfruelige Athene
Partherriget (hist.)
genoprettede fra 250 f.Kr. Perserrigets udstrækning fra Eufrat til Indus; fra 224 e.Kr. efterfulgt af Sasanideriget
Pasargadae (hist.)
by grundlagt i 550'erne f.Kr. som hovedstad for Perserriget; beliggende ca. 90 km nordøst for Shiraz
Passau
Passavant
by i Frankrig
Passeier
dal i Tyrol
Patmos
ø i den østlige del af Det Ægæiske Hav; omtalt i Åb 1,9
Patraikosbugten
mellem Peloponnes og det græske fastland
Patras
by på Peloponnes' nordlige kyst
Patrimonium Sancti Petri, nu: Kirkestaten
Pavestaten, nu: Kirkestaten
Pavia
Peblinge Sø (København)
Peder Madsens Gang (København)
gyde og berygtet slumkvarter, nedrevet i 1873 og omdannet til den sydlige del af Ny Østergade
Pedersborg
voldsted ved nordsiden af Sorø Sø
Peking, nu: Beijing
Pelion
bjerg i den sydøstlige del af Thessalien i Grækenland
Pella
mindre by nordvest for Thessaloniki; hovedstaden i Makedonien fra ca. 400 f.Kr
Peloponnes
græsk halvø, der udgør den sydvestlige del af det græske hovedland
Pelusium (hist.)
by ved Nilens østlige munding, ødelagt 1117 e.Kr
Pennsylvania
Pentadaktylos, nu: Taigetos
Penuel (hist.)
beboelse ved Jabbokfloden, hebraisk for ‘Guds ansigt’
Peor (hist.)
bjerg i Moab, øst for den nordlige ende af Det Døde Hav ifølge 4 Mos 23,28
Pergamon (hist.)
by ved det nuværende Bergama i Tyrkiet; selvstændigt rige fra 283-133 f.Kr
Permessos (hist.) (Termessos)
græsk flod, der angiveligt løb ved bjerget Helikon og mundede ud i den nu udtørrede sø Kopais
Persepolis
paladsanlæg fra oldtiden ca. 80 km nordøst for Shiraz i Iran
Perserriget (hist.) (Det achaimenidiske storrigeDet ), se også Persien
bestod fra ca. 550 til 325 f.Kr
Persien, se også Iran
det moderne Iran samt tilgrænsende egne
Perth
by i Østskotland, fra 1100-tallet til ca. 1452 betragtet som Skotlands hovedstad
Peru
Perugia
by i Umbrien
Pessinus
by i Frygien; tyrkisk: Ballıhisar
Peterskirken (Rom)
Petjerskij klosteret (Huleklostret)
ortodokst kloster i Kiev grundlagt 1015
Pfalz (hist.) kurfyrstendømmet
oprettet 1214, nedlagt 1803
Pfalz (Rheinpfalz, Unterpfalz) regionen ved Rhinen
Pfalz-Zweibrücken (hist.)
fyrstendømme etableret i 1444; annekteret af Frankrig i 1801; indlemmet i Rheinpfalz i 1816
Phagas (før Phikion)
bjerg i Boiotien
Phikion, nu: Phagas
Philadelphia
Philae
ø i Nilens første katarakt
Philippoi, se Filippi
Piacenza
by i Norditalien
Picardie
Piemonte, se også Kongeriget Sardinien
Pierien
landområde nord for Olympen i det nordlige Grækenland
Pindos
Pinios
flod i Thessalien
Pinos Puente
by i Andalusien
Pi-ramses (hist.) (Avaris), se også
by i det østlige Nildelta nær det moderne Tell al-Daba. Hyksoskongernes hovedstad; omdøbt af Ramses 2. og udvidet til residens. Moderne forskning identificerer Pi-ramses med den bibelske by Ramses (Ra'ameses)
Pirna
by i Sachsen
Piræus
græsk havneby
Pisa
Pisga (hist.) bjergtinde
spidsen af bjerget Nebo ifølge 4 Mos 23,14 og 5 Mos 34,1
Pishon (fikt.)
en af de fire paradisfloder, der omtales i 1. Mos 2,10-14
Pistoia (før Pistoria)
by nordvest for Firenze
Pistoria, nu: Pistoia
Pitom (hist.)
egyptisk by, bygget af israelitterne ifølge 2 Mos 1,11
Place Bellecour (Lyon)
Plassey, nu: Palashi
Plataiai (hist.) (Platææ)
oldgræsk bystat i Boiotien; slagmark i 479 f.Kr
Platons Akademi (hist.) (Akademiet) (Athen)
grundlagt ca. 385 f.Kr., nedlagt 529 e.Kr
Platææ, se Plataiai
Plymouth
by i England
Po
flod i Norditalien
Poets' Corner (London)
begravelse- og mindested i Westminster Abbey
Poitiers
by i Vestfrankrig
Poitou
historisk provins i Vestfrankrig
Polen
Polotsk (Paltisca)
by i Hviderusland, hovedstad i fyrstendømmet Polotsk
Poltava
by i Ukraine, slagmark i 1709
Pommern (Pomorze)
historisk landsdel ved Østersøen med øerne Rügen, Usedom og Wollin; hertugdømme fra 1107 til 1637
Pomorze, se Pommern
Pompeji (hist.)
by nær Napoli ødelagt ved Vesuvs udbrud i 79 e.Kr
Pont-à-Mousson
by i Frankrig
Pontecorvo
by i Italien
Ponte Milvio (Den Milviske BroDen ) (Rom)
bro over Tiberen i Rom, kendt gennem slaget i 312 e.Kr
Pontos (hist.) (Pontus, Det Pontiske RigeDet )
landsdel i det nordlige Lilleasien; kongerige fra 291 f.Kr. til 63 e.Kr
Pont-Saint-Esprit
by i departementet Gard i Sydfrankrig
Pontus, se Pontos
Poros (før Kalaureia)
ø i Den Saroniske Bugt ved Peloponnes
Portoferraio
by på Elba
Portugal
Poseidon-templet (hist.) (Ialysos)
Poteidaia (Kassandreia)
havneby på den græske halvø Chalkidike
Prag
Praga (Warszawa)
selvstændig by indtil 1791, derefter del af Warszawa
Prayssac
by i Frankrig
Pregolja
flod i den russiske eksklave Kaliningrad
Prenzlau
by i Tyskland
Pressburg, nu: Bratislava
Preussen (hist.) (Prøjsen)
oprindeligt brugt om området i det nuværende Polen, Litauen, Hviderusland og Kaliningrad, der fra 1525 var hertugdømme; siden 1701 navn på et kongerige, der rummer mange dele af det nuværende Tyskland; opløst 1947
Priene (hist.)
by, nyanlagt i 300-tallet f.Kr. på Tyrkiets vestkyst, 15 km sydvest for Söke
Principato Citra (hist.) (før Principatus citra serras Montorii)
administrativ enhed etableret i 1200-tallet, nedlagt 1860-1862 og omdannet til provinsen Salerno
Principatus citra serras Montorii, nu: Principato Citra
Prinsigd (hist.)
norsk ø, der formentlig har ligget i farvandet omkring Ålesund på vestkysten
Priozjorsk, se Kexholm
Prison de l'Abbaye (hist.) (Paris)
fængsel 1522-1854
Pronevig, nu: Prorervig
Prorervig (før Pronevig)
vig ved Rügen
Provence
Provincia Asia, se Asia
Provinsen Posen, se Det preussiske Polen
Pruth
biflod til Donau
Præstø
Præstø Kirke
Prøjsen, se Preussen
Psara
græsk ø i Det Ægæiske Hav
Psyttalia (før Lipsokoutala)
ø mellem Piræus og Salamis
Ptah-templet (hist.) (Hefaistos-templet) (Memphis)
et af Egyptens vigtigste kultsteder, ifølge traditionen grundlagt af den første farao, Menes; lukket ved kristendommens indførelse
Pteria (hist.)
by i det nordlige Anatolien ved Kerkenes Dağı. Anatoliens største by indtil ødelæggelsen 547 f.Kr.; derefter beboet indtil byzantinsk tid
Ptolemais, nu: Acre
Punta, se Actium
Pustervig (København)
Pydna (hist.)
havneby i det antikke makedonske kongerige
Pylos (hist.) den mykenske oldtidsby på vestkysten af Peloponnes i Grækenland; ifølge traditionen Nestors palads
Pylos, se Navarino
Pyrenæerne
Pytho, se Delfi
Qannubin (Deir Qannubin)
kloster grundlagt i 300-tallet e.Kr.; sæde for den maronitiske patriark
Qasr Qarun (Kasr Karoûn)
egyptisk by i den vestlige ende af al-Fayyum-oasen
Quarun-søen (før Moeris-søen)
søen ved al-Fayyum-oasen ifølge tradition anlagt af sagnfaraoen Moeris
Quatre Bras (hist.)
korsvej, slagmark i 1815
Quedlinburg
by nord for Harzen i Sachsen-Anhalt
Quiberon
by i departementet Morbihan i Nordvestfrankrig
Qurna (al-Qurnahal-)
Ra'ameses, se Ramses
Rafah
by på Gazastriben
Ragnarssted (hist.) (Ragnarstad)
sted i Sønderjylland omtalt i Knytlinga Saga
Ragnarssø (hist.)
sø i Sønderjylland i Knytlinga Saga
Ragnarstad, se Ragnarssted
Rama (hist.) (Ramatajim), se også Arimatæa
profeten Samuels fødeby og bosted som dommer ifølge bl.a. 1 Sam 1,19 og 8,5
Ramatajim, se Rama
Ramatajim, se Arimatæa
Ramillies
landsby i den belgiske provins Brabant; kendt gennem slaget i 1706
Râmnicu Sărat (før Rimnik)
by i det østlige Rumænien
Ramses (hist.) (Ra'ameses) området i Nildeltaet omtalt i 1 Mos og 2 Mos
Randbøl Hede
Randers
Randers Bro, se også Randers
Randers Strand, se også Randers
Randerup
by i Sønderjylland
Rangárvallasýsla (før Rangaavalle Syssel)
administrativ enhed på det sydlige Island (sønderlandet)
Rangaavalle Syssel, nu: Rangárvallasýsla
Ras Addar, se Cap Bon
Ras Maara
landsby nord for landsbyen Maalula, nordøst for Damaskus
Rasseln
by i Tyskland
Rastatt
tysk by i delstaten Baden-Württemberg; husede 1797-1799 fredskongressen mellem Frankrig og Det Tyske Rige
Ra-templet (hist.) (Helios-templet, Soltemplet) (On)
det vigtigste kultsted for solguden Ra; forfaldt i hellenistisk tid
Raudamel, se Rauðamel
Rauðamel (hist.) (Raudamel, før Rødemel)
område på Island
Raunonia (fikt.)
ø i Nordeuropa med ravforekomster omtalt af Plinius d.Y. Naturalis Historia
Ravenna
by i det nordøstlige Italien
Ravnedal, se Hraundalur
Ravnholt
bebyggelse nordøst for Vejen i Sydjylland
Ravnsbæk
bebyggelse syd for Lemvig
Ravnsø
bebyggelse nordvest for Bramming i Sydjylland
Redgoterland, se Reidgotaland
Refidim (hist.)
opholdssted for israelitterne nær Sinai ifølge 2 Mos 17
Refsnæs, se Røsnæs
Regensburg
by i Tyskland
Regensen (Collegium Domus Regiæ) (København)
studenterkollegium siden 1623
Regent's Park (London)
Reggio Calabria
provins i Italien
Reidgotaland (hist.) (Redgoterland)
navnet betyder Ride-Gotland, dvs. den landfaste, sydlige del af Norden. Gotlands nordlige del kaldes Ø-Gotland. Snorres Edda henlægger Reidgotaland til Jylland, men hos andre forfattere er Reidgotaland vendernes land i Polen og Østpreussien
Reims
Rendsborg (Rendsburg)
Rendsburg, se Rendsborg
Renfrewshire (hist.)
område omkring byen Renfrew i det centrale Skotland
Rennes
fransk by i Bretagne
Rennesø
ø i den sydvestlige del af Norge
Repubblica Partenopea, se Den Partenopæiske Republik
Republikken Venedig, nu: Republikken Venezia
Republikken VeneziaRepublikken Republikken (hist.) (før Republikken Venedig, la Serenissima)
bystat fra 800-tallet, republik fra 1100-tallet til 1797
Reval, nu: Tallinn
Reykholt
gård i Vestisland; fra 1206 hjemsted for Snorre Sturluson
Reykjavik
Rheinfall
vandfald, i Schweiz syd for Schaffhausen
Rheinpfalz, se Pfalz
Rhinen (før Rhinaae)
Rhinaae, nu: Rhinen
Rhode Island
region i det østlige Amerika, siden 1790 delstat i USA under navnet State of Rhode Island and Providence Plantations
Rhodos
græsk ø i den sydøstlige del af Det Ægæiske Hav
Rhône
Ribe
Riberbro (hist.)
bro ved Riberhus
Riberhus (hist.)
slot vest for Ribe; etableret i 1100-tallet
Ribe Stift
Ribla (hist.)
by i Syrien
Richmond Hill
bakke sydvest for Londons gamle bykerne
Ridderakademiet, nu: Sorø Akademi
Riesengebirge
tysk navn for bjergkæden Karkonosze/Krkonoše mellem Polen og Tjekkiet
Riga
hovedstaden i Letland
Rijswijk
område i nuværende Holland
Rimini (hist.) (før Ariminum)
by ved Adriaterhavet
Rimnik, nu: Râmnicu Sărat
Rimsø
by og sogn på Djurs
Ringerike
landområde nordvest for Oslo; småkongedømme i norrøn tid
Ringestad (poet.) (Ringsted)
Ringsted
Rinn
by i Østrig
Rise
Rivoli Veronese
by i Italien, slagmark i 1797
Rivolta d'Adda
by i den italienske provins Lombardiet
Roars Kilde (Roskilde)
Robeks Mose (hist.)
område i Sverige, hvor Västergötland, Finveden og Halland mødes
Rochefort
vestfransk by i departementet Charente-Maritime
Rom
Romaborg (poet.) (Rom)
anvendt i Edda
Romania (hist.) det latinske kejserrige 1204-1261 med hovedstad i Konstantinopel
Romania, se Rumeli
Romerike
norsk landsdel mellem Oslo og søen Mjøsa; småkongedømme i norrøn tid
Romerland (poet.) (Italien)
Romerriget (hist.)
Romowe (hist.)
hellig lund og kultsted for de baltiske prøjsere ifølge kristne krøniker
Romsdal
landsdel i Vestnorge, del af Møre og Romsdal Fylke (amt)
Roms Syv Høje
Roncesvalles (før Hospita Vallis)
Roneklint
skrænt ved landsbyen Roneklint, øst for Præstø; ifølge Grundtvig gravsted for sagnhelten Bjovulf
Rosenborg Slot (København)
Rosengården (København)
Rosens kilde (poet.) (Fons rosarum) (Roskilde)
lat., Rosens Kilde; navnet er dannet i middelalderen ud fra byvåbnets tre roser på en kilde
Rosenslund (poet.)
Dronninglund Herred, stednavn i dansk folkevise
Rosetta
by på Egyptens nordkyst
Rosetta-armen (før Den Bolbitiniske Arm, Den Saitiske Arm)
biflod i Nildeltaet
Roskilde
Roskilde Bispegård, nu: Det Kongelige Palæ
Roskilde Domkirke
Roskilde Fjord
Roskildekro
kro på Roskilde Landevej ved Store Vejle Å
Roskilde Palæ, se Det Kongelige Palæ
Roslagen
skærgården ud for Upplands kyst i Sverige
Rossbach
by i Tyskland
Rostock
Rotemag, nu: Rouen
Rotomagus, nu: Rouen
Rotterdam
Rouen (før Rudeborg, Rotomagus, Rotemag)
by i Normandiet; fra 911 residens for de normanniske hertuger
Roussillon (hist.)
provins nord for Pyrenæerne, i 1659 afstået af Spanien til Frankrig
Rovigo
provins i Italien
Roxburgh Castle (hist.)
fæstning nær byen Roxburgh i Skotland
Royaume-Uni des Pays-Bas, se Det Forenede Kongerige Nederlandene
Ruad, se Aradus
Rubico, se Rubicon
Rubicon (Rubico)
biflod til Po
Rudeborg, nu: Rouen
Rue Chantereine, se Rue de la Victoire
Rue de la Victoire (hist.) (Rue Chantereine) (Paris)
Rumeli (hist.) (Romania) den europæiske del af Osmannerriget, se også Det europæiske Tyrkiet
Runamo (før Runemo)
klippe i Blekinge med sprækker, der ligner runer
Runde Kirke, nu: Trinitatis Kirke
Rundetårn
Runemo, nu: Runamo
Ruotsinsalmi, se Svensksund
Rusland
Ruslands Videnskabernes Akademi (før Det Kejserlige Videnskabernes Akademi)
grundlagt 1724-25 af Peter den Store i Sankt Petersborg, siden 1934 beliggende i Moskva
Rye, nu: Gammel Rye
Rygen, se Rügen
Rügen (Rygen)
ø i Østersøen ud for Stralsund
Ryldershøj (poet.)
høj, antagelig nord for Nyrup ved Kalundborg
Rütli
lokalitet i den schweiziske kanton Uri, hvor Det Schweiziske Edsforbund ifølge traditionen blev grundlagt i 1307
Rødemel, nu: Rauðamel
Rønne
Røros
by ved Glommen i det østlige Norge.
Røsnæs (Refsnæs)
Saba (hist.)
riget i det sydvestlige Arabien med storhedstid fra 600-tallet f.Kr. til det 1. århundrede e.Kr
Saba, se Meroë
Sachsen (før Meisenland)
Sachsen-Coburg og Gotha (hist.)
tysk hertugdømme oprettet 1826; hjemsted for fyrsteslægten af samme navn
Sachsenland, nu: Saksland
Sachsen-Weimar (hist.) (Sachsen-Weimar-Eisenach)
tysk fyrstendømme oprettet 1572; udvidet 1742, ophøjet til storhertugdømme i 1815; nedlagt 1918
Sachsen-Weimar-Eisenach, se Sachsen-Weimar
Sagunto (før Murviedro, Saguntum)
by på Spaniens østkyst i Valencia
Saguntum, nu: Sagunto
Saida, se Sidon
Saint Andrews
universitetsby i det østlige Skotland
Saint-Antoine (Paris)
kloster; fra 1790erne hospital
Sainte-Menehould
by i Nordøstfrankrig
Saint-Émilion
by ved Dordognefloden 40 km øst for Bordeaux i Frankrig
Saint-Florent
landsby
Saint-Louis de Versailles
sognekirke, fra 1843 domkirke
Saint Paul's Cathedral (London)
Saint-Saturnin-des-Ligneries
landsby i Normandiet
Saint-Vaast-la-Hougue, se La Hougue
Sais (hist.)
oldegyptisk by i Nildeltaet
Sakkara (hist.)
gravområde syd for Kairo
Sakskøbing
by på det nordøstlige Lolland
Saksland (poet.) (før Sachsenland, Saxland) (Sachsen)
Salamis
Salem (poet.) (Jerusalem)
by styret af præstekongen Melkisedek ifølge 1 Mos 14; traditionen udpeger Salem til navn for det tidligste Jerusalem
Salerno
Salisbury
by i Sydengland
Salle du Jeu de paume, se Boldhuset
Salling
Sallingsund
Salmon (fikt.)
bjerg kendt fra Sl 68,15.
Salmydessos
mindre by ved Sortehavet i Thrakien; tyrkisk: Kiyiköy
Salomons Tempel, se Templet i Jerusalem
Salona, nu: Amfissa
Salonik, se Thessaloniki
Salzburg
Samaria (hist.) byen
hovedstad i Nordriget Israel; byen blev grundlagt i 800-tallet, ødelagt 722 f.Kr. og senere genopbygget
Samaria (hist.) provinsen
omkring den forhenværende hovedstad Samaria
Samarkand (før Marakanda)
Sameland, se Lapland
Samhud
landsby nær Qena i Egypten; slagmark i 22. januar 1799
Samnium (hist.)
område i det sydlige af Appenninerne
Samos
græsk ø i den sydøstlige del Det Ægæiske Hav
Samothrake, nu: Samothraki
Samothraki (før Samothrake)
græsk ø i den nordlige del af Det Ægæiske Hav
Sams, nu: Samsø
Samsø (før Sams)
Sanderumgård
Sandsø (hist.)
stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg
Sankt Albani Kirke (hist.) (Odense)
udvidet i 1100-tallet; nedrevet 1542
Sankt Ansgars Kirke (København)
katolsk kirke indviet i 1842
Sankt Clemens Kirke, se Aarhus Domkirke
Sankt Gotthard
bjergmassiv i kantonerne Uri og Tessin i det centrale Schweiz
Sankt Hans Hospital
psykiatrisk sygehus i København indtil 1808, derefter ved Roskilde
Sankt Helena
ø i Sydatlanten
Sankt Nikolaj Kirke (København)
Sankt Petersborg
Sankt-Petri-Dom zu Schleswig, se Slesvig Domkirke
Şanlıurfa (Urfa), se også Edessa
by i det sydøstlige Tyrkiet
San Roque
by i Spanien
San Salvador (før Guanahani)
den nordøstligste af øerne i Bahamas
Sanssouci
slot i Potsdam, opført fra 1745 som sommerresidens for Frederik 2. den Store af Preussen
Santa Cruz (hist.)
hovedbyen på den spanske ø Tenerife
Saône (før Arar)
Saorge
by i det franske departement Alpes-Maritimes
Saphá (hist.)
udkigspost nær Jerusalem ifølge Josefus De Jødiske Antikviteter, 11,8.5
Sardes (hist.)
hovedstad i Lydien, ødelagt 1401 e.Kr
Sardinien
Saron (hist.)
kystslette i Israel mellem Haifa og Tel Aviv, omtalt i Es 35,2
Sarosbugten
nord for halvøen Gallipoli ved det Ægæiske Hav
Sarpefossen (Sarpsfossen, før Sarpen)
vandfald i den norske elv Glomma
Sarpen, nu: Sarpefossen
Sarpsborg
by og kommune i Østfold, Norge
Sarpsfossen, se Sarpefossen
Sart Çayı, se Paktolos
Saseno, nu: Sazan
Saue (hist.)
by i Kana'an på Abrahams tid ifølge den græske oversættelse (Septuaginta) af 1 Mos 14,5
Saumur
by i Vestfrankrig
Savenay
by i det franske departement Loire-Atlantique
Savona
by i Italien
Saxland, nu: Saksland
Sazan (før Saseno)
ø på den albanske Adriaterhavskyst
Scalae Caci (hist.) (Rom)
trappe på Palatinerhøjens sydside
Scandalia, nu: Skåne
Scandea, nu: Skåne
Scani, nu: Skåne
Schaffhausen
hovedby i den schweiziske kanton af samme navn
Schelde
flod med udspring nordøst for Saint-Quentin i den nordligste del af Frankrig
Schlei, se Slien
Schlesien
Schleswig, se Slesvig
Schleswig, se Slesvig
Schleswig-Holstein (Slesvig-Holsten)
den nuværende tyske delstat blev dannet af tyske separatister i 1848, opløst i 1850/1852 og genoprettet i 1864; bindestregen understreger, at hertugdømmerne Slesvig og Holsten (samt Lauenburg) er udeleligt forbundne
Schmalkalden
Schnepfenthal
tysk by syd for Gotha, kendt for skolen grundlagt af C.G. Salzmann i 1784
Schouboes Institut (hist.) (København)
privatskole oprettet 1794, nedlagt 1814; beliggende i Ny Adelgade 185 og (fra 1799) 142
Schultziske Trykkeri (hist.) (København)
lå på Højbro Plads i begyndelsen af 1800-tallet
Schwaben
Schweiz
Schwyz kantonen i Schweiz
Schönbrunn (Wien)
slot
Sciringesheal, se Kaupang
Scirta, nu: Constantine
Scone
landsby i det østlige Skotland; de skotske kongers kroningssæde indtil 1296, hvor Scone-stenen blev flyttet til London
Scutari (Üsküdar, før Chrysopolis)
by på den østlige side af Bosporus, nu del af Istanbul
Se'ir (hist.) (før Seirs bjerge)
bjergområde i Palæstina omtalt i Det Gamle Testamente; edomitternes hjemstavn
Sedan
by i Frankrig
Sefarvajim (hist.)
formentlig en mesopotamisk by
Sehestedt
landsby i Slesvig-Holsten
Seine, se Seinen
Seinen (Seine)
flod i Nordfrankrig
Seirs bjerge, nu: Se'ir
Sejrø
ø ud for Vestsjælland
Seleukia (hist.) byen ved Tigris
hovedstad i Det Seleukidiske Rige indtil 140 f.Kr.; grundlagt 305 f.Kr., opgivet 165 e.Kr
Sellasia
by på Peloponnes, slagmark ca. 222 f.Kr
Sempach
schweizisk by i Luzern Kanton
Sennar
sudanske region
Sens
by i Midtfrankrig
Serbien
Serifos
græsk ø i den sydvestlige del af Det Ægæiske Hav
Serkland (hist.)
serkernes eller saracenerernes land; serkerne var en norrøn betegnelse for alle muslimske herskere, og betegnelsen dækker derfor bredt fra Spanien over Nordafrika helt til Persien
Sestos (hist.)
by på vestbredden af Hellespontos
Sethroites (hist.)
egyptisk forvaltningsenhed (nomos) i Nildeltaet nær Tanis
Severn
engelsk flod
Sevilla
by i Sydspanien
Sferia
den sydlige del af øen Poros
Shatt al-Arab (Arvand Rud)
Eufrat og Tigris' fælles udløb i Den Persiske Golf
Shave-dalen, se Kongedalen
Shetlandsøerne (Zetland, Hjaltland)
Shilo, nu: Tell Seilun
Shiraz
Shittim (hist.)
sted øst for Jordanfloden over for Jeriko
Shur (hist.)
lokalitet ved Egyptens nordøstgrænse
Shushtar
by i den iranske provins Khusistan
Sibirien
Sicca Veneria, nu: El Kef
Sicilien
Sicilierne (hist.), se også Kongeriget Neapel
betegnelse for Sicilien og det syditalienske fastland
Siddim-dalen (hist.)
ved Dødehavet, omtalt 1 Mos 14,10
Sidon (Saida)
Sigersted
landsby sydvest for Ringsted på Sjælland, ifølge traditionen navngivet efter sagnkongen Siger
Sigtuna
ligger ved ved Mälaren i Stockholms län
Sikelø (poet.) (Sicilien)
Sikem (hist.)
beboelse i bjergpas øst for Nablus, omtalt hyppigt i Det Gamle Testamente
Sikyon (hist.)
oldgræsk bystat vest for Korinth; indlemmet i Det Achaiske Forbund 251 f.Kr
Silkeborg
Silkeborg hovedgård
hovedgård, der afløste borgen Silkeborg, der lå, hvor byen Silkeborg ligger i dag
Sin (hist.)
ørken mellem Elim og Sinaj ifølge 2 Mos 16,1
Sinai (Sinaj, Horeb) bjerget på Sinaihalvøen
Sinai (hist.) (Sinaj) ørkenen i nærheden af Sinai bjerg
Sinaj, se Sinai
Sinaj, se Sinai
Sinear (poet.) (Babylonien)
bibelsk betegnelse
Sinjars slette, se Ninevesletten
Sinope
by ved Sortehavets sydlige kyst
Sins ørken (hist.)
sydvest for Dødehavets sydende
Sinus Arabicus, se Den Arabiske Bugt
Sinus Codanus, se Kodan
Siracusa, se Syrakus
Siwa
oase og by vest mellem Libyen og Nilen, i antikken kendt for orakelhelligdommen til Zeus-Ammon
Sjolte
landsby i Snesere sogn, Bårse herred, Præstø amt
Sjælland
Sjællands Odde
Sjællands Rev
revet ud for Sjællands Odde
Sjællands Stift (hist.)
i 1922 opdelt i Københavns Stift og Roskilde Stift
Sjølund, se Sølund
Sjørring
by vest for Thisted i Thy
Sjørring Volde (hist.) (før Sæfarende)
gård i Sjørring sogn nord for Limfjorden
Skagafjord
fjord i det nordlige Island
Skagen
Skagens Rev
Skagerrak (før Norske Sund)
Skamlingsbanken
2-3 km lang randmoræne i Sydjylland mellem Kolding og Hejlsminde
Skanderborg
Skandinavien
Skáney, se Skanø
Skani, nu: Skåne
Skanø (hist.) (Skaanø, Skáney)
gård i Reykedal (Reykjadalur) i det vestlige Island
Skanør, se Skanör
Skanör (Skanør)
by i det sydvestlige Skåne
Skara
by i det sydvestlige Sverige
Skiathos
græsk ø ved Pilionhalvøen i den nordvestlige del af Det Ægæiske Hav
Skios, se Skiros
Skiringshal, se Kaupang
Skiringssal, se Kaupang
Skiros (Skyros, Skios)
græsk ø i øgruppen Sporaderne i Det Ægæiske Hav
Skodborg Å, nu: Kongeåen
Skotland
Skovshoved
fiskerleje nord for København
Skyros, se Skiros
Skytien (hist.)
område nord for Sortehavet og Det Kaspiske Hav
Skåne (før Scandea, Scandalia, Scani, Skani)
Skaanø, se Skanø
Slagelse
Slane Bridge
bro over floden Boyne i Irland bygget i 1300-tallet
Slangdorp, nu: Slangerup
Slangerup (før Slangdorp)
by i Nordsjælland
Slaven, se Venden
Slavonien (hist.)
egn i det østlige Kroatien
Slesvig (Schleswig) hertugdømmet
Slesvig (Schleswig) byen
Slesvig Domkirke (Sankt-Petri-Dom zu Schleswig)
Slesvig-Holsten, se Schleswig-Holstein
Slettesøe (hist.)
stednavnet i Sydsverige er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg
Slien (Schlei)
Slots Bjergby
landsby og sogn uden for Slagelse
Smalsarhorn, nu: Hornelen
Smidstrup
Smolensk
by i Rusland
Smyrna, se Izmir
Småland egnen i Sydsverige; tidlige grænseområde mellem Danmark og Sverige
Småland Møn, Falster, Lolland, Langeland og de øvrige øer i Smålandsfarvandet
Sne, se Esna
Snesere
sogn i Bårse herred, Præstø amt
Snoghøj
by ved Fredericia
Sochi (hist.) (Sochoi)
by i Kilikien ved den antikke flod Amanos
Sochoi, se Sochi
Sodoma (hist.)
by i Jordandalen; ødelagt sammen med Gomorra jf. 1 Mos 19
Sofiakirken, se Hagia Sophia
Sogn
område nord for Hordaland i Norge
Sognefjord
Norges længste fjord fra Jotunheimen til Vestlandets kyst
Soho (London)
Soko (hist.)
by i lavlandet ved Terebintedalen sydvest for Jerusalem
Sola
landområde sydvest for Stavanger i Norge
Solongi, se Solør
Solskjel
ø i Norge
Soltemplet, se Ra-templet
Solør (Solongi)
grænseområde mellem Norge og Sverige
Somerset (før Somersetshire)
Somersetshire, nu: Somerset
Sommerspiret (Møns Klint)
markant kalkspids
Sommersted
by i Sønderjylland
Sorbonne (Paris)
afdeling af Paris' universitet, grundlagt 1257 som teologisk fakultet
Sorgenfri Slot
nord for København
Sortehavet
Sorø
Sorø Akademi (før Ridderakademiet)
Sorø Akademis Skole (før Sorø Latinskole, Sorø lærde Skole)
Sorø Klosterkirke (Sorø)
Sorø Latinskole, nu: Sorø Akademis Skole
Sorø lærde Skole, nu: Sorø Akademis Skole
Sota (hist.)
skær i sundet ud for Stockholm
Souan, se Aswan
Souli
egn i Epirus-regionen i det nordvestlige Grækenland
Spangereid
by på halvøen Lindesnæs i det sydligste af Norge
Spanien
Spanske Sø, nu: Den Biscayiske Bugt
Sparta (hist.) (Lakedaimon)
bystat i Lakonien på Peloponnes i Grækenland. Det moderne Sparta ligger lige syd for den gamle by
Spercheios (før Alamana)
flod i det centrale Grækenland
Spetses
den sydligste af De Saroniske Øer
Speyer
by i den tyske delstat Rheinland-Pfalz
Sri Lanka (før Ceylon)
stat i Sydasien
Srirangapatna
by i Indien
St. Jean d'Acre, se Acre
St. Stephen's Chapel (hist.) (London)
kapellet i det tidligere Palace of Westminster
St. Vincent
pynt i Portugal
Stade (hist.) (Stadium)
by i Nordtyskland nær Hamburg
Stadium, se Stade
Stagira
landsby på den græske halvø Chalkidike, Aristoteles’ hjemstavn og tilnavn
Stambul, nu: Istanbul
Stamford Bridge
lokalitet 10 km øst for York, slagmark i 1066
Staraja Ladoga (før Aldejgjuborg)
en af de ældste bydannelser i Rusland
Statenhuk, nu: Kap Farvel
Stav (hist.)
gård ved Jamtlandsvegen i Norge
Stavanger
by i Norge
Stavsmyrene (hist.)
moseområde ved Jamtlandsvegen i Norge
Steenkerque
by i Belgien kendt for slaget i 1692
Steiermark
delstat i den sydøstlige del af Østrig
Stengade Skov
skov på Langeland
Stettin (Szczecin)
havneby i det nordvestlige Polen
Stevns
Stevns Herred
Stevns Klint
Stiklastaðir, nu: Stiklestad
Stiklestad (før Stiklastaðir)
sted i Nord-Trøndelag; slagmark i 1030, hvor Olav den Hellige døde
Stirling
by i det sydlige Skotland
Stjerneborg (hist.)
det ene af Tycho Brahes to observatorier på Hven
Stockach
by i den tyske delstat Baden-Württemberg
Stockholm
Stockholmshus (poet.) ()
Stocksund
et sund i Stockholms skærgård; muligvis Stocksund mellem Lilla Värtan og Edsviken eller sundet ved det nuværende Stockholm
Stolen, nu: Stord
Stor-Britannien, se Bretland
Stord (før Storøen, Stolen)
ø mellem Stavanger og Bergen
Storebælt
Store Hellig Geist Stræde, nu: Valkendorfsgade
Store Kannikestræde (København)
Store Sankt BernhardStore Store (før Vogelberg)
bjergpas mellem Schweiz og Italien
Store SpjellerupStore Store
landsby nord for Faxe
Storgrækenland, se Magna Graecia
Storhertugdømmet Posen, se Det preussiske Polen
Stormarn
Stormgade (København)
Storøen, nu: Stord
Stralsund
Strandvejen
Strasbourg
hovedstad i Alsaceprovincen i det nordøstlige Frankrig
Stratford-upon-Avon
Shakespeares fødeby sydøst for Birmingham
Strathclyde (Clydesdale)
dalen omkring floden Clyde i det sydlige Skotland
Stretto di Messina, se Messinastrædet
Strimona, se Strymon
Struttesøe (hist.)
i Skåne mellem Kattegat og Østersøen; stednavnet er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg
Strymon (Strimona)
flod i Bulgarien og Grækenland
Stryn
ø ved Langeland
Strædet, nu: Gibraltarstrædet
Stubbekøbing
by på det nordlige Falster
Stævnesund (hist.)
i Skåne mellem Kattegat og Østersøen; stednavnet er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg
Støren
by i Norge
Suderup, nu: Søderup
Sudtorp, nu: Søderup
Suez
Sukkot (hist.)
opholdssted for israelitterne under udvandringen ifølge 2 Mos 12,37
Sul (hist.)
oprindelig en gård i Verdalen (Nord-Trøndelag). Nu et stednavn
Sula
norsk ø i farvandet omkring Ålesund på vestkysten
Sund (poet.) (Øresund)
Sunion (før Capo Colonne)
kap på det sydøstlige hjørne af øen Attika
Sunnmør (før Sønd-Møre), se også Møre
den sydlige del af den norske egn Møre
Surrey
grevskab i Sydengland
Susa (hist.)
by i Khuzistan i det sydvestlige Iran, beboet indtil 1200 e.Kr
Susaborg (hist.)
Grundtvigs betegnelse for en borg, formentlig ved Susåen på Sjælland
Sussex (hist.) (før Sydsaksernes Rige)
angelsaksisk kongerige i det sydlige England; oprettet i 500-tallet, endegyldigt nedlagt i 860
Suså
vandløb i Sydsjælland
Svanevang (poet.) (Danmark)
Svarteraa, nu: Axtorna slagfält
Svealand (før Svearige, Svithjod)
del af Sverige, nord for Gøtaland
Svearige, nu: Svealand
Svendborg
by på Fyn
Svensk ForpommernSvensk Svensk
del af landsdelen Pommern, der tilfaldt Sverige ved den Westfalske fred i 1648
Svensksund (Ruotsinsalmi)
i Finske Bugt; søslag i 1790
Sverige
Svinesund
grænsested nær Halden i Norge og Strömstad i Sverige ved Ringdalsfjorden
Svithjod, nu: Svealand
Svold (hist.)
sted eller farvand, der muligvis har ligget i Øresund eller ved den tyske ø Rügen
Sybaris (hist.) (Thurioi)
græsk koloni i Syditalien
Sydafrika (hist.) det moderne Etiopien, der ifølge geografen Hekataios var det sydligste land på verdens sydlige kontinent
Sydamerika
Syden
hyppigst brugt om landene ved Middelhavet
Syderøerne, nu: Hebriderne
Sydgötaland
Sydholland
Syd-Hordaland (før Søndhordland)
del af Hordaland fylke (amt) i Vestnorge
Syditalien (før Nedreitalien)
Sydlandet (hist.) (Sønderlandet, Negeb)
betegnelsen for den sydlige del af Kana'an; i Det Gamle Testamente
Sydpolen
Jordens sydligste ende
Sydriget, se Juda Rige
Sydsaksernes Rige, nu: Sussex
Sydsjælland
Sydskotland (Skotland)
Sydspanien
Sydtyskland
Syene, nu: Aswan
Syrakus (hist.) (Siracusa)
græsk bystat grundlagt på Sicilien 733 f.Kr., erobret i 212 f.Kr
Syrene, nu: Aswan
Syrien
Syv
landsby ved Roskilde
Szczecin, se Stettin
Sæbylund
nævnt i folkevise; er lokaliseret som hhv. Søbylund og herregården Sæbygård i Vendsyssel
Sædland, se Sølund
Sæfarende, nu: Sjørring Volde
Søborg Tårn (hist.)
borganlæg kendt fra 1100-tallet
Södermanland
område i Sverige
Søderup (før Suderup, Sudtorp)
by vest for Aabenraa i Sønderjylland
Søkadetakademiet (hist.) (København)
Sølund (poet.) (Sjølund, Sædland) (Sjælland)
Sønderborg
by i Sønderjylland
Sønderjylland (hist.), se også Slesvig
området mellem Kongeåen og Ejderen, svarende til Hertugdømmet Slesvig
Sønderlandet, se Sydlandet
Sønderleden (poet.)
landene syd for Danmark
Sønderå
vandløb i Sønderjylland
Søndhordland, nu: Syd-Hordaland
Søndmør
område i den sydligste del af Vestnorge
Sønd-Møre, nu: Sunnmør
Saale
flod i det østlige Tyskland
Saalfeld
by i Tyskland
Tabor
bjerg sydvest for Genesaret Sø i Galilæa
Tacazze, nu: Atbara
Taigetos (før Pentadaktylos)
Tainaron (Kap Tenaro, før Kap Matapan)
sydligste punkt på halvøen Mani
Tajo (Tejo)
flod i Spanien og Portugal
Takht-e Suleyman
bjergmassiv i den centrale del af bjergkæden Alborz i det nordlige Iran kilde
Taleren (Møns Klint)
parti, som i 1600- og 1700-tallet var kendt for sit ekko
Tallinn (før Reval)
hovedstad i Estland
Tanagra
by i Østboiotien
Tarabulus ash-Sham, se Tripoli
Tarabylos, nu: Tripoli
Taranto (Tarentum)
by i Italien
Tarantobugten
bugt i Det Joniske Hav i det sydlige Italien
Țara Româneascǎ, se Valakiet
Tarbes
by i Sydfrankrig
Tarentum, se Taranto
Tarragona
provins i Catalonien i Spanien
Tarshish (hist.)
vigtig handelspartner for fønikerne og Israel, nævnt i Det Gamle Testamente (fx Jer 10,9); stedets placering er omdiskuteret
Tarsos
by i Kilikien i det sydlige Tyrkiet
Tartessus Baetis, se Guadalquivir
Tatariet (hist.)
samtidig betegnelse for Centralasien
Taurinum, nu: Torino
Taurus
bjergkæde langs det meste af det sydlige Tyrkiet
Tegea (hist.)
by i det østlige Arkadien, bestod indtil 1200-tallet e.Kr
Tejo, se Tajo
Telemark, se Telemarken
Telemarken (Telemark)
fylke (amt) i Norge
Tell Hesban, se Heshbon
Tell Seilun (før Shilo)
by i bjerglandet mellem Jerusalem og Nablus (Sikem); her blev arken opbevaret lige efter israelitternes indvandring i Kana'an
Telmessos
by i Lykien, tyrkisk: Fethiye
Telthusbakken (før Aggers bakke)
bakke i Oslo
Tempe (før Baba)
dal mellem bjergene Ossa og Olympen i Grækenland
Templet i Jerusalem (hist.) (Herrens Tempel, Salomons Tempel)
opført i 900-tallet f.Kr. under kong Salomo ifølge 1 Kong 6-7; ødelagt i 586 f.Kr. af babylonierne; genopført fra 520 af Zerubbabel; ødelagt af romerne i 70 e.Kr
Tenerife
spansk ø, den største af De Kanariske Øer
Tentyra, se Dendara
Terebintedalen (hist.) (Elah)
omtalt i 1 Sam 17-21; formentlig det nuværende Wadi es-Sant
Termessos, se Permessos
Tessin, se Ticino
Texel
en af de Vestfrisiske Øer i Holland
Thasos
græsk ø i den nordligste del af Det Ægæiske Hav
Theben
by i det centrale Grækenland; omdrejningspunkt for den thebanske sagnkreds
Theben (hist.)
oldegyptisk by. Religiøst og politisk centrum i det 2. og 1. årtusinde f.Kr
the Houses of Parliament, se Palace of Westminster
Theiss, se Tisza
Themsen
Themsentunnelen (London)
tunnel under floden Themsen
Theoprosopon, nu: Lithoprosopon
Thermopylæ
Thespeia (hist.) (Thespiai)
by i det sydlige Boiotien, forfaldt i 600-tallet e.Kr
Thespiai, se Thespeia
Thessalien (før Janiah)
Thessaloniki (Salonik)
administrativt hovedsæde for Nordgrækenland
Thiaki (hist.) (Ithaka)
det nygræske stednavn
Þingvellir (før Tingvalla, Tingsletten)
lokalitet nordøst for Reykjavik; mødested for Altinget fra ca. 930 indtil nedlæggelsen i slutningen af 1700-tallet
Thiva (hist.) (Theben)
det nygræske stednavn
Thorn, nu: Toruń
Thorslund, nu: Tåsinge
Þórsnesþingi (hist.) (før Thorsnæsting)
ting for tre vestlige sysler på Island opkaldt efter øen Torsnæs nær Hvammsfjörður
Thorsnæsting, nu: Þórsnesþingi
Thosland, nu: Tåsinge
Thrakien
i antikken landområdet mellem Det Ægæiske Hav i syd og Donau i nord, afgrænset i vest og øst af henholdsvis floden Strymon og Sortehavet. I dag en region i det nordøstlige Grækenland
Thule (hist.)
oldtidens betegnelse for et land eller en ø ved verdens nordligste ende. Brugt som en poetisk omskrivelse af Norden
Thurioi, se Sybaris
Thy
Thyregod
Thüringen
Thüringer Wald
skovdækket bjergkæde i det centrale Tyskland
Tiberen
Tiberias
by på vestbredden af Genesaret Sø
Tibet
Ticino (Tessin)
flod i Norditalien
Tienen
by i den flamske region i provinsen Vlaams Brabant
Tigris
Tilsit
det nuværende Sovetsk i Rusland; kendt for fredsslutningen i 1807
Timnat-Heres, se Timnat-Sera
Timnat-Sera (hist.) (Timnat-Heres)
Josvas begravelsessted ifølge Dom 2,9
Tingsletten, nu: Þingvellir
Tingvalla, nu: Þingvellir
Tinmore (hist.)
slagmark i England, hvor den skotske Konstantin 3. slog skandinaviske krigere
Tiryns (hist.)
oldtidsby by i Argolis på Peloponnes i Grækenland
Tissø
Tisza (Theiss)
biflod til Donau
Tjøtta
ø i Alstahaug kommune, Nordland (Norge)
Tmolos (Boz Dağları)
bjerg i Lydien i det vestlige Anatolien
Toggenburg
dal i den schweiziske kanton Sankt Gallen
Toldboden (København)
området mellem Kastellet og Frederiksstaden
Toledo
Tolentino
by i Italien
Torbay
by i England
Torgau
tysk by i Sachsen-Anhalt
Torino (før Turin, Taurinum)
hovedstad i den italienske region Piemonte
Torkilstrup
landsby på Falster
Tortona
by i Norditalien
Toruń (før Thorn)
Toscana
Toulon
by på den franske Middelhavskyst
Toulouse
by i det sydvestlige Frankrig
Touraine (hist.)
grevskab og provins i Vestfrankrig
Tours
by i Frankrig
Tower of London
Trafalgar
pynt i Sydspanien, søslag i 1805
Tranekær slottet
Trane Mose (hist.)
sted ved Dalsland i Sverige
Trankebar, se Tranquebar
Tranquebar (Trankebar)
by på Indiens østkyst; dansk koloni fra 1620 til 1845
Trapani
by på det vestligste Sicilien
Trapezunt (hist.)
byzantinsk eksilkejserrige, oprettet 1204, erobret af osmannerne i 1461
Trasimenosøen
Trebbia (Trebia)
biflod til Po
Trebia, se Trebbia
Trekroner
kunstig ø i Københavns Havn, anlagt 1786-1828, indtil 1932 en del af Københavns Befæstning
Treviso
by i Italien
Trieste
havneby i det nordøstlige Italien, hovedstad i provinsen Trieste
Trinidad
ø i Caribien
Trinitatis Kirke (før Runde Kirke)
tilnavnet Runde Kirke skyldes både kirkens forbindelse med Rundetårn og at kirken i 1683 tildeltes Runde sogn
Trinity College (Cambridge)
Tripoli (Tarabulus ash-Sham, før Tarabylos) byen i Libanon
Tripoli byen på Peloponnes
Triton (hist.)
flod, der angiveligt løb i den nordvestlige del af Afrika i antikken
Troas
egn i det nordvestlige Lilleasien omkring Troja
Troizen (før Damala)
by på nordkysten af halvøen Argolis
Troja (hist.) (Ilios)
Tromsø
Trondelagen, se Trøndelag
Trondheim (Trondhjem, før Nidaros)
Trondhjem, se Trondheim
Trøndelag (Trondelagen)
midtnorsk landsdel og et fællesnavn for fylkerne (amterne) Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Tsesme, se Çeşme
Tsjesme, se Çeşme
Tudela
by i Spanien
Tuilerierne (Paris)
residensslot opført 1564, nedbrændt 1871
Tunis
Turin, nu: Torino
Tuscia, nu: Etrurien
Tvillingeriget (poet.)
dobbeltmonarkiet Danmark-Norge
Tübingen
Tyriernes Kvarter (hist.) (Memphis)
Tyrkiet
Tyrol
alpeområde i Østrig og Italien
Tyros (Tzor)
havneby i oldtidens Fønikien. I dag Tyrus i Libanon
Tyskbryggen, se Bryggen
Tyskland (før Allemanien)
Tystrup Sø
stor sø syd for Sorø, nordvest for Næstved
Tzor, se Tyros
Tønder
Tønder Amt (hist.)
administrativ enhed i Slesvig; efter 1920 i Danmark
Tønsberg
by i Vestfold i Norge
Taarbæk
By ved Øresund nord for København
Tårnborg
gård ved Korsør, kronjord fra 1231 til 1669
Tåsinge (før Thosland, Thorslund)
Uckermark (hist.)
egn i det nordøstlige Tyskland
Udby
landsby ved Vordingborg
Udby Præstegård
Udsten, se Utstein
Ukraine
Ulaj
kanal eller flod nær Susa nævnt i Dan 8; muligvis en af floderne Karun eller Karche
Ulfeldts Plads, nu: Gråbrødretorv
Ulm
by ved Donaufloden i den nuværende tyske delstat Baden-Württemberg
Unarvaag (fikt.)
havn eller vig på Samsø
Ungarn
Universitetsbiblioteket (København)
University of Cambridge
grundlagt 1209
University of Dublin
Universitätsbibliothek Kiel
Unterpfalz, se Pfalz
Unterwalden
kanton i Schweiz
Upham
by og region i Hampshire i Sydengland
Upland, nu: Uppland
Uppland (før Upland)
landsdel, der omfatter den nordlige del af Stockholm og søen Mälaren samt områder nord herfor
Uppsala
byen lå indtil 1252 ved Gamle Uppsala; derefter flyttedes domkirken og bynavnet til landsbyen Östra Aros. Grundtvig skelner som regel ikke mellem den nuværende by Uppsala og gravhøjene ved Gamle Uppsala
Uppsala Domkirke
Uppsalatemplet (hist.)
hedensk tempel ved Uppsala
Uranienborg (hist.)
opført på Hven for Tycho Brahe; nedrevet i 1601
Urbino
by i Umbrien i Midtitalien
Urfa, se Şanlıurfa
Uri
kanton i Schweiz
Uria, nu: Nola
Urnehoved (hist.)
det middelalderlige landsting for Sønderjylland
USA
Utica (hist.)
havneby nordøst for Karthago grundlagt af fønikerne, efter traditionen i 1101 f.Kr.; erobret af romerne 146 f.Kr
Utrecht provinsen i Nederlandene
Utstein (Udsten)
ø i den norske skærgård nor for Stavanger
Vajsenhuset, se Det Kongelige Vajsenhus
Valais
kanton i det sydvestligste Schweiz
Valakiet (Țara Româneascǎ)
fyrstendømme og vassalstat; dannede i 1862 sammen med Moldavien kongeriget Rumænien
Valbrønde (hist.) (Walbrunna)
offerplads nær Haraldsted Sø ved Valsømagle i Midtsjælland
Valdemarskilde
en af Susåens kilder øst for Slagelse
Valdemars Tårn (København)
Valençay
by i Frankrig
Valence
administrativt center for det franske departement Drôme
Valencia
by i Spanien
Valenciennes
by i Nordfrankrig
Valfell (Hvalfell)
område nordvest for Reykjavik i det vestlige Island
Valkendorffs Kollegium (København)
Danmarks ældste studenterkollegium, oprettet 1588 af Christoffer Valkendorff
Valkendorfsgade (før Store Hellig Geist Stræde) (København)
Valland (poet.), se også Frankrig
Valle Caudina (før Valle di Gargano)
dal i Appenninerne ved Caudium
Valle di Gargano, nu: Valle Caudina
Vallekilde
by på Vestsjælland
Valletta
republikken Maltas hovedstad
Valmy
by i det franske departement Marne
Vardøhus Festning (hist.)
Varennes-en-Argonne
landsby i Lorraine, Frankrig
Varna
bulgarsk by ved Sortehavet; slagmark i 1444 og belejret 1828
Vartov (før Vartov Hospital, Helligåndshospital) (København)
plejehjem for fattige og syge, hvor Grundtvig var præst 1839-1872. Kroen Vartov ved Tuborg blev i 1607 sammenlagt med Helligåndshospitalet; i 1630 flyttede plejehjemmet til Østerbro og i 1665 til Farvergade; plejehjemmet flyttede fra Vartov i 1930; i 1947 erhvervet af det grundtvigske forum Kirkeligt Samfund af 1898
Vartov Hospital, nu: Vartov
Vartov Kirke (København)
Grundtvigs virkested 1839-1872; opført 1753-1755 som hospitalskirke, fra 1925 grundtvigsk valgmenighedskirke
Varå (hist.) (Sverige)
å i Sverige nævnt i Skjoldungernes Saga
Vasiliko (hist.) (Basiliko)
landsby på Peloponnes nær det antikke Sikyon
Vatikan (Rom), se også Kirkestaten
høj på den vestlige side af Tiberen, pavens residens
Vatikanpaladset (Rom)
Vaud (Waadt)
Vedbæk
Veji, nu: Fiano Romano
Vejle
by i Sydjylland
Vejle fjord
Velestin, se Velestino
Velestino (Velestin)
græsk by i regionen Thessalien
Velia (før Elea)
havneby i Campania
Veliki Novgorod, se Novgorod
Velitrae, nu: Velletri
Velletri (før Velitrae)
by i Latium
Vendée
fransk departement ved Atlanterhavskysten
Vendel, nu: Vendsyssel
Venden (hist.) (Slaven, Vindland)
området beboet af vendere i Nordtyskland ved Østersøen
Vendilskag, nu: Vendsyssel
Vendôme
by i Frankrig
Vendsyssel (før Vendel, Vendilskag)
Venedig
Venosa
by i det sydlige Italien
Venslev (før Vensløv)
landsby ved Skælskør
Vensløv, nu: Venslev
Vercelli
by vest for Milano
Verdal
dal i Nord-Trøndelag
Verdalen
dal i Nord-Trøndelag
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, se Det Forenede Kongerige Nederlandene
Verona
Versailles forstaden
forstad til Paris, hvor slottet Versailles ligger
Versailles slottet
bygget af Ludvig 14
Vestasien
Vestatemplet (hist.) (Rom)
på Forum Romanum
Vestbyen (hist.) (Babylon)
byens mindre halvdel, vest for Eufrat
Vesten
Vestensborg Gods (hist.)
Vesterbro (København)
Vestergylland, se Västergötland
Vestergøtland, se Västergötland
Vesterhavet, se Nordsøen
Vesterled (poet.)
Vesten, Occidenten eller lande vestpå, ofte vest for Nordsøen
Vesterport (hist.) (København)
middelalderlige port i byvolden, flyttet 1668, nedrevet 1858
Vester-salt (poet.) (Nordsøen)
Vesterstrand
Sønderjyllands vestlige kyst
Vestervold (hist.) (København)
Vestfold
område sydvest for Oslo
Vestindien (hist.)
ældre betegnelse for øerne i Caribien
Vestpreussen (hist.) (Det kongelige PreussenDet , Forpreussen) (Preussen)
adskilt fra det øvrige Preussen i 1466 og del af Polen; indlemmet i Kongeriget Prøjsen 1772
Vestsaksernes Rige, nu: Wessex
Vesuv
vulkan øst for Napoli i Italien
Veterani-Hule
hule i Rumænien, opkaldt efter den østrigske general Veterani
Viborg
Viborg, se Vyborg
Viborg Landsting (hist.)
tingsted ved Viborg
Viborg Stift
Videslet (poet.)
Lejrekongens rige (Sjælland, Møn, Falster og Lolland) eller hele Danmark
Videslet (poet.) ()
området omkring Jeriko
Vidin
by i det nordvestlige hjørne af Bulgarien
Vienne
by i Østfrankrig
Vífilsborg, nu: Avenches
Vifilsø (fikt.)
ø mellem Sverige og Danmark, bl.a. omtalt i Rolf Krakes saga
Viken (hist.)
egnene omkring Oslofjorden og den norske Skagerragskyst
Villa Solvang (København)
Vilnius
Vimeiro
lille område (sogn) i Portugal
Vimmelskaftet (København)
Vindland, se Venden
Vingulmark, nu: Vingulmǫrk
Vingulmǫrk (før Vingulmark)
småkongedømme i det indre af Oslofjord; fra middelalderen et jarledømme
Vinland
område på den nordamerikanske østkyst, hvortil nordboer rejste omkring år 1000. Forskningen har ikke kunnet bestemme den præcise beliggenhed
Viosa (før Aoos)
flod i det nordlige Epiros
Visby
by på Gotland
Vitebsk
by i Hviderusland
Vivilsborg, nu: Avenches
Vizcaya (Bizkaia, før Biscaya)
provins og by i Baskerlandet
Vlissingen
Vogelberg, nu: Store Sankt Bernhard
Volos
administrativ hovedby for amtet Magnisia i regionen Thessalien
Vordingborg (før Oringborg)
Vor Frelsers Kirke (København)
Vor Frue Kirke (hist.) (Hedeby)
den første kirke i Danmark, bygget o. 850 af Ansgar
Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke)
ødelagt 1807, genopbygget 1811-1829; domkirke siden 1924
Vor Frue Kirke (før Vår Frue Kirke) (Trondheim)
Vor Frue Provsti (hist.) (København)
Vor Frue Sogn (hist.) (København)
Vyborg (Viborg)
russisk havneby ved Finske Bugt
Vælskland (poet.) (Italien)
Vänern
Sveriges største sø
Værebro (hist.)
bro over Værebro Å i Nordsjælland
Värend
Värmland
provins i det sydvestlige Sverige
Værætsnæs (hist.)
i Skåne mellem Kattegat og Østersøen; stednavnet er alene kendt fra den dansk-svenske grænsedragning under Svend Tveskæg
Västergötland (Vestergøtland, Vestergylland)
provins i det sydvestlige Sverige
Västmanland
område i Svealand
Vågan
bebyggelse i Lofoten; Hans Egedes præstesæde 1707-1718
Vaal, se Waal
Vår Frue Kirke, nu: Vor Frue Kirke
Wadi el-Tih
arab., Vandringens Dal, mellem Kairo og Suez; ifølge traditionen vandrede israeliterne fra Nilen gennem denne dal til Det Røde Hav
Wagram
by i Østrig
Wagrien
landsdel i det nordøstlige Holsten
Wahlstadt
by i Tyskland
Walbrunna, se Valbrønde
Wales
Walton
område nord for Anfield, Liverpool
Wandsbek
Warszawa
Polens hovedstad
Wartburg (Eisenach)
Warwickshire
administrativ enhed i Midtengland
Waterloo
belgisk by
Weichsel, se Wisła
Weimar
by i Tyskland
Wessex (hist.) (før Vestsaksernes Rige)
angelsaksisk kongerige i det østlige England; oprettet i 500-tallet, erobret 825
West End of London
området vest for City of London og nord for Themsen
Westfalen
Westfriesland, se Frisland
Westminster Abbey (London)
Westminster Hall (London)
eneste bevarede del af kongeresidensen Palace of Westminster
Wibilsburg, nu: Avenches
Wien
Willersley Castle
landejendom ved floden Derwent, Derbyshire
Winchester
Windsor Chapel
opført 1070 som del af Windsor Castle, udbygget ca. 1500
Wismar
by i den tyske delstat Meckelnburg-Vorpommern
Wisła (Weichsel)
flod i Polen
Wittenberg (Lutherstadt Wittenberg)
Wittenberg Universitet (hist.)
Wolfenbüttel
by i den tyske delstat Nierdersachsen
Wolgast
by i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern
Woolsthorpe-by-Colsterworth
landsby i det Østengland; Newtons fødeby
Worcester
by i England
Worms
by ved Rhinen 20 km nordvest for Mannheim
Wrocław (før Breslau)
by i Polen
Württemberg
egn i det sydvestlige Tyskland
Würzburg
by ved floden Main i den tyske delstat Bayern
Wörgl
by i Tyrol
Waadt, se Vaud
Waal (Vaal)
Rhindeltaets hovedarm
Yolai
by i den franske region Auvergne
York (før Jorvik)
byen i Østengland
Üsküdar, se Scutari
Zagora
område nord for Volos i Grækenland
Zagrosbjergene
Zakinthos (før Zante)
den sydligste af De Joniske Øer
Zama (hist.)
antik by i Tunesien, slagmark i 202 f.Kr
Zante, nu: Zakinthos
Zaragoza
provins og regionshovedstad i Aragonien i Spanien
Zare, se Hamun-e Saban
Zarograd, nu: Istanbul
Zeeland
Zetland, se Shetlandsøerne
Zetounion, nu: Lamia
Zeus-Ammon-templet, se Amon-templet
Zeus Belos-templet, se Baal-templet
Zif (hist.)
by i Juda sydøst for Hebron
Zion (hist.) (Zions Bjerg) (Jerusalem)
gammeltestamentlig betegnelse for en høj (formentlig den nuværende tempelplads); synonym for hele Jerusalem, det jødiske folk eller den kristne kirke
Zion kirke (Tranquebar)
Zion kirke ligger på Trankebar
Zions Bjerg, se Zion
Ziria, nu: Kyllene
Zittau
Znojmo
by i Tjekkiet
Zoar (hist.) (før Bela)
by på den østlige bred af Dødehavet; ifølge Gen 19,20-30 Lots tilflugtssted efter ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra
Zorndorf
by i Polen, kendt gennem slaget den 25. august 1758
Zoster, nu: Megalo Kavouri
Zuiderzee
havarm i Nederlandene
Zurra, se Hamun-e Saban
Zwing-Uri (hist.)
borgruin nær Altdorf i Schweiz; ifølge traditionen opført af Wilhelm Tells fjende Hermann Gessler
Zürich
Ægeste, nu: Augusta
Ægina (før Ængia)
græsk ø
Æginabugten, nu: Den Saroniske Bugt
Ægypten, se Egypten
Ægæerhavet, se Det Ægæiske Hav
Ælon, nu: Ajjalon
Ængia, nu: Ægina
Ængiabugten, nu: Den Saroniske Bugt
Ærens Tempel (hist.) (Rom)
helligdommen opførtes til guderne Honor og Virtus 233 f.Kr. ved Porta Capena, nær Marstemplet
Ærø
Ætiopien, se Etiopien
Öckeröe (før Egerø)
en af øerne umiddelbart nord for Götaälvens udmunding
Øerne
Fyn, Langeland, Ærø, Tåsinge, Sjælland, Lolland og Falster m.fl
Öja sund (hist.) (før Öyar-Sund) (Sverige)
sund mellem søerne Hjälmaren og Vänern beskrevet i beretninger om Bråvallaslaget; stednavnet knyttes ofte til den nærliggende by Öja i det nordvestlige Södermanland
Øksaraa, nu: Öxarár
Øksaraaholm, se Øxaaholm
Øland
ø i Østersøen ud for Sveriges sydlige østkyst
Örebro
by i Sverige
Øresund (før Eirarsund)
Ørkenøerne, nu: Orkneyøerne
Ørnolfsdal, se Örnólfsdal
Örnólfsdal (hist.) (Ørnolfsdal)
område nordvest for Borgefjord i det vestlige Island
Øsel
Østen
især (Øst)asien, Mellemøsten eller (bibelsk) om Palæstinas østlige nabolande
Østergade (København)
Östergötland
provins i det sydøstlige Sverige
Østerland (poet.) land, der ligger mod øst, især i den nære orient
Østerland den sydlige del af Finland
Østerled (poet.) (Østerlide)
Østen, orienten, ofte enten Mellemøsten eller landene omkring Østersøens østlige del
Østerlide, se Østerled
Østerport (hist.) (København)
Østerrige (poet.)
betegnelse for Rusland og andre riger mod øst
Øster-Salt (poet.) (Østersøen)
Østersøen
Østgötaland
Østhellas (hist.)
delstat oprettet 1821, dannede 1822 med tre andre delstater Den Første Helleniske Republik (1822-1828)
Østrig
Øvre Egypten
Øvreitalien, nu: Norditalien
Öxarár (før Øksaraa, Øxeraa)
flod i det vestlige Island, som munder ud i søen Þingvallavatn
Öxarárhólmi, se Øxaaholm
Øxeraa, nu: Öxarár
Øxeraaholm, se Øxaaholm
Øxaaholm (Øksaraaholm, Øxeraaholm, Öxarárhólmi)
holm i floden Öxará i det vestlige Island, hvor tvekampe på Altinget blev udkæmpet
Öyar-Sund, nu: Öja sund
Özi, se Oczakov
Åbenrå
Aachen
by i Tyskland
Åland
finsk øgruppe i Ålandshavet mellem Sverige og Finland
Ålandshavet
havområde mellem det svenske fastland (Uppland) og øgruppen Åland
Aalborg
Ålholm
hovedgård vest for Nysted på Lolland
Aar, se Aare
Aare (Aar)
flod i Schweiz
Århjem (hist.) (før Árheimar)
herred i Reidgotaland, nævnt i Hervørs og Hejdreks Saga
Aarhus (før Aars)
Aarhus Domkirke (Sankt Clemens Kirke)
Aarhus Katedralskole
Aars, nu: Aarhus