J.[ens] A.[nker] Jessen, kartograf & P.[eter] [Johan] Seehusen, litograf (1837) “Nyeste kort over Kongeriget DANMARK med Besiddelserne i og udenfor Europa, især med Hensyn til Borger- og Almue-Skoler saa velsom Privat-Underviisning, udarbeidet og foröget med historiske Bemærkninger ved Lieutenant I.A. JESSEN. 1837” i Jacob Riise, udg. Nyeste Haand-Atlas over alle Verdens Dele til Brug for Borger- og Almue-Skoler, saavelsom privat Underviisning, fra de nyeste og paalideligste Kilder, med historiske Bemærkninger. København. 41 × 32 cm. Konturkoloreret stik. Skannet af Det Kongelige Bibliotek, København, efter eksemplar med signatur KBK 2-679.