Christian [Jochum] Pontopiddan, kartograf og kobberstikker (1813) “DANMARK, NORGE og SVERRIGES RIGER, med angrændsende RusSISKE Provincer forfærdiget udi Kjöbenhavn 1778” i J.H. Schubothe, udg. Skole-Atlas til Brug ved den förste Underviisning i Jordbeskrivelsen. København. 19 × 22 cm. Koloreret kobberstik. Skannet af Det Kongelige Bibliotek, København, efter eksemplar med signatur KBK 4-56. Kortet udkom første gang i Nicolai Jonge & Ludvig Holberg (1779) Baron Ludvig Holbergs Geographie eller Jordbeskrivelse, forfattet efter det af ham selv udgivne lidet latinske geographiske Kompendium; men nu vidtløftigere udført, forøget med de bedste, nyeste og tilforladeligste geographiske Efterretninger, samt ziret med behørige Landkorte og udgivet af Nikolay Jonge. Bind 6. København.

GV har efterbehandlet kortet, så Helstatens ydre grænser vises med stiplet rød linje. Kortet er dateret 1778. De vigtigste ændringer i de politiske tilhørsforhold indtil kortets trykning, 1813, vedrører Sverige. Sverige afstod i 1809 Finland, Åland m.m. til Det Russiske Rige (Freden i Fredrikshamn) og havde på den tid afstået eller tabt kontrollen over sine nordtyske besiddelser.