Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, udg.; H.[ans] Skanke, kartograf & [Claude Alexandre] Guittar, kobberstikker (u.å.: ca. 1781) KORT over MØEN FALSTER og LAALAND under det Kongl: Viidenskabernes Societets Direction ved rigtig Landmaaling optaget, og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prövet. [1. udg. 1776] [København]. Målestok ca. 1:120.000. 55 × 85 cm. Kobberstik. Skannet af Det Kongelige Bibliotek, København, efter eksemplar med signatur KBK 1111-0-1766/6,2.