Søgekategorier

Grundtvig Kommentar

Søgeord


Søg efter:

Alle ord Nogle ord Den nøjagtige ordlyd
Alle ord med højst ord imellem


Søgning efter Holberg gav i alt 85 resultater

Om Videnskabelighed og dens Fremme - [Tekst]

... som den gierne vilde. Nei, sandt er det, at den Begeistring, som ved Holberg vaktes for Modersmaalet, er en Antiqvitet, der, som alt Sligt, belees ...
... fælles Sag med dem; men i Grunden er jeg dog fuldkommen enig med Fader Holberg , der – Gud lønne ham for det og mere! – kaldte det skammeligt, at frakiænde ...

Indl. til Lidet om Sangene i Edda

... 215-16). Almindeligvis regnes versemålet for letløbende, fx hos Ludvig Holberg og Herman Wessel, som Grundtvig og hans samtid kendte. I Møllers pen kan ...

Punktkomm. til Om Religion og Liturgie

... (1979) Dag- og Udtogsbøger, bind 1-2, udg. af Gustav Albeck. København. Holberg , Ludvig (1723) Erasmus Montanus. København. Homer (2002) Iliaden, overs. ...

Punktkomm. til Om Videnskabelighed og dens Fremme

... “Rasmus Berg er vel en klog Mand paa Himmelen, men en Nar paa Jorden” ( Holberg 2004, s. 220). Om Holbergs kilder se Holbergordbogen . her: samfund, fællesskab. ...
... Bogfortegnelsen 1805 nr. LXIV-LXV (fasc. 501). på nogen måde. Ludvig Holberg blev betragtet som den, der bragte det danske sprog til ære og værdighed. ...
... Fx skriver Suhm, at “ Holberg [gav] sit Folk og dets Tænkemaade samme Stød, som hiin store Romer [: ...
... Nidkiærhed’ og opfordrer til at “see igiennem Fingre med Bagateller” ( Holberg 1939, s. 241). jf. Holberg 1939, s. 241 (se kommentar til “at frakiænde...”). ...
... Fundationer og Gavebreve, som forefindes udi Danmark og Norge, 1-11. København. Holberg , Ludvig (1939) “Epistola CCCXII” i Samlede Skrifter, udg. af Carl S. Petersen, ...
... bind 16, s. 242-243. København. Holberg , Ludvig (2004) Erasmus Montanus i Seks komedier, udg. af Jens Kr. Andersen, ...

Indl. til Om Videnskabelighed og dens Fremme

... til tidens aktuelle forfattere (Steffens, Goethe, Schiller, Addison, Holberg , Horats, Ovid, Lessing, Fichte m.fl.), som for at demonstrere den unge ...