Søgekategorier

Grundtvig Kommentar

Søgeord


Søg efter:

Alle ord Nogle ord Den nøjagtige ordlyd
Alle ord med højst ord imellem


Søgning efter Holberg gav i alt 44 resultater

Om Videnskabelighed og dens Fremme - [Tekst]

... som den gierne vilde. Nei, sandt er det, at den Begeistring, som ved Holberg vaktes for Modersmaalet, er en Antiqvitet, der, som alt Sligt, belees ...
... fælles Sag med dem; men i Grunden er jeg dog fuldkommen enig med Fader Holberg , der – Gud lønne ham for det og mere! – kaldte det skammeligt, at frakiænde ...

Til Arlichinos Forfatter! - [Tekst]

... tiltroer Dem ogsaa at kunne se, at netop det Modsatte er Tilfældet hos Holberg , at Intrigen, langt fra at være den komiske Sol, endog sjelden er Brændpunkten ...

Æsthetisk Litteratur. Baggesen - No. 17

... synes, sjeldnere sig selv. Aldrig har han i komisk Dybde og Heelhed naaet Holberg , mindre Vessel i sit eneste mageløse Værk, og undertiden kunde man vel ...

Æsthetisk Litteratur. Baggesen - No. 18

... enhver Ting bør jo sees fra alle sine Sider, og Alt har jo, som Fader Holberg saa rigtig bemærkede, foruden sine to Sider, endnu en tredie – den latterlige. ...

Nytaarsnat - Sorø Kirke

... Rettelsesliste, meer, A ►End sløve, lyse Blik udi dets Guder seer◄. Dit Øie, Holberg , for hver Hedningold Fik, som din Tid, og du fra dine Fædre, Dem fried ...
... tændte under Himlens Bue. Ei til Bedrift var Tiden længer dygtig, |A:39Og, Holberg , du var til dens Færd for stor. Hvad var tilovers da? kun det at spotte ...